tel: +420 465 385 111, email: podatelna@lanskroun.eu osoba odpovědná za úřední desku: Petr Celý Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deskaRegistr oznámení

Provozní doba pro veřejnost

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Mapa

Zde naleznete fyzickou úřední desku

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
MULA 18798/2015
27.07.2015 31.10.2015 Dotační program na podporu sportu - trenéři
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 25309/2015
SEK/852/2015/JKo
24.07.2015 09.08.2015 Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - červenec 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 25098/2015
SEK/852/2015/JKo
24.07.2015 26.08.2015 Exekutorský úřad Praha 9 vydává dražební vyhlášku proti povinnému Rostislavu Čeganovi
Kategorie: Dražby
MULA 25081/2015
SEK/852/2015/JKo
24.07.2015 09.08.2015 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán odpadového hospodářství Pard. kraje pro období 2016 - 2025"
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 23694/2015
SEK/23694/2015/JKo
24.07.2015 31.12.2016 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 22.07.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 24691/2015
SEK/852/2015/JKo
21.07.2015 21.08.2015 Exekutorský úřad Přerov vydává dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku proti povinné Jitce Duškové
Kategorie: Dražby
MULA 24603/2015
SEK/852/2015/JKo
20.07.2015 21.08.2015 Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 24530/2015
17.07.2015 02.08.2015 Zveřejnění pronájmu části pozemku ppč. 984/4 v k. ú Lanškroun - zahrádka
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 23123/2015
SEK/23123/2015/JKo
17.07.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 13.07.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 24473/2015
OŽP/23380/2015/TPa
16.07.2015 01.08.2015 Nařízení města Lanškroun č.1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MULA 24350/2015
SEK/852/2015/JKo
16.07.2015 01.08.2015 Exekutorský úřad Nymburk odročuje dražební jednání proti povinnému Bohuslavu Cinkovi na neurčito
Kategorie: Dražby
MULA 24349/2015
SEK/852/2015/JKo
16.07.2015 01.08.2015 Exekutorský úřad Nymburk odročuje dražební jednání proti povinnému Bohuslavu Cinkovi na neurčito
Kategorie: Dražby
MULA 24348/2015
SEK/852/2015/JKo
16.07.2015 01.08.2015 Exekutorský úřad Nymburk odročuje dražební jednání proti povinnému Bohuslavu Cinkovi na neurčito
Kategorie: Dražby
MULA 23285/2015
OIM/19906/2015/JŠv
15.07.2015 06.08.2015 výběrové řízení na provozovatele veřejných WC v ulici T. G. M. a na koupališti
Kategorie: Veřejné zakázky
MULA 24272/2015
OIM/35824/2014/JŠv
15.07.2015 31.07.2015 Zveřejnění - pronájem provozovny v čp. 125, ul. B. Němcové
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 24164/2015
15.07.2015 31.07.2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje cestovního ruchu Pardubického kraje 2016 -2020"
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 24165/2015
15.07.2015 31.07.2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji"
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 24244/2015
OIM/22068/2015/KGr
15.07.2015 16.09.2015 Oznámení o prodeji pozemku v ulici K. Světlé
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 24223/2015
OIM/19470/2015/KGr
15.07.2015 10.08.2015 Oznámení o pachtu zemědělských pozemků v Horním Třešňovci
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 24040/2015
OPP/19160/2015/MSch
14.07.2015 30.07.2015 Veřejná vyhláška o možnosti seznámit se s rozhodnutím
Kategorie: Různé
MULA 23987/2015
OŽP/23814/2015/RKo
13.07.2015 30.08.2015 Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami - Opatření obecné povahy
Kategorie: Různé
MULA 23383/2015
13.07.2015 29.07.2015 Zaslání oznámení o VŘ na obce
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 23375/2015
OŽP/23375/2015/RKo
10.07.2015 31.08.2015 Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami - Opatření obecné povahy
Kategorie: Různé
MULA 23735/2015
SEK/852/2015/JKo
10.07.2015 25.08.2015 Finanční úřad pro Pardubický kraj nařizuje dražbu movitých věcí - automobil MITSUBISHI PAJERO
Kategorie: Dražby
MULA 23493/2015
SEK/852/2015/JKo
09.07.2015 08.09.2015 Exekutorský úřad Olomouc vydává dražební vyhlášku proti povinnému Petru Vernerovi
Kategorie: Dražby
MULA 23572/2015
SEK/852/2015/JKo
09.07.2015 16.09.2015 Exekutorský úřad Hradec Králové vydává dražební vyhlášku proti povinnému Josefu Grundovi
Kategorie: Dražby
MULA 23386/2015
SEK/852/2015/JKo
09.07.2015 26.08.2015 Exekutorský úřad Přerov vydává dražební vyhlášku proti povinnému Miloslavu Dařílkovi
Kategorie: Dražby
MULA 22442/2015
OIM/22199/2015/MVí
30.06.2015 26.08.2015 Zveřejnění bytu č.5 v domě čp.535, Kežmarská ulice
Kategorie: Volné byty k pronájmu
MULA 22459/2015
OIM/22212/2015/MVí
30.06.2015 26.08.2015 Zveřejnění bytu č.9, v domě čp. 179, Lanškroun
Kategorie: Volné byty k pronájmu
MULA 22457/2015
OIM/22212/2015/MVí
30.06.2015 26.08.2015 Zveřejnění bytu č.2 v čp. 242 Kollárova ulice
Kategorie: Volné byty k pronájmu
MULA 22348/2015
OIM/22199/2015/MVí
30.06.2015 26.08.2015 Zveřejnění bytu č.16 v domě čp.648, Palackého
Kategorie: Volné byty k pronájmu
MULA 22385/2015
OIM/22199/2015/MVí
30.06.2015 26.08.2015 Zveřejnění bytu č.8, v čp.650, Zborovská ulice
Kategorie: Volné byty k pronájmu
MULA 22363/2015
OIM/22199/2015/MVí
30.06.2015 26.08.2015 Zveřejnění bytu č.31 v čp.31 ulice Sokolská
Kategorie: Volné byty k pronájmu
MULA 21805/2015
SEK/852/2015/JKo
25.06.2015 16.09.2015 EURODRAŽBY.CZ a. s. vydávají dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby - byt 2+1 v obci Lanškroun
Kategorie: Dražby

24.06.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 22.06.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 21630/2015
OIM/14527/2015/KGr
23.06.2015 16.09.2015 Zveřejnění prodeje či pronájmu pozemků v ulici Svojsíkova
Kategorie: Nakládání s majetkem města

22.06.2015 31.12.2016 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 17.06.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 20949/2015
SEK/852/2015/JKo
19.06.2015 20.08.2015 EURODRAŽBY.CZ a. s. vydávají dražební vyhlášku
Kategorie: Dražby

19.06.2015 20.08.2015 Výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice městské knihovny v Moravské Třebové
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 20352/2015
SEK/852/2015/JKo
15.06.2015 12.08.2015 Exekutorský úřad Litoměřice vydává dražební vyhlášku proti povinnému Liboru Tichému
Kategorie: Dražby
MULA 18710/2015
SEK/18710/2015/JKo
10.06.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 08.06.2015
Kategorie: Usnesení rady

09.06.2015 08.09.2015 Dotační podpora DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
MULA 19779/2015
OIM/14136/2015/KGr
09.06.2015 16.09.2015 Prodej pozemků v lokalitě Olšového rybníka
Kategorie: Nakládání s majetkem města

26.05.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 25.05.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 17914/2015
OIM/8214/2013/DDr
26.05.2015 31.12.2015 Zveřejnění prodeje nebo pronájmu pozemku v Dolním Třešňovci
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 15299/2015
SEK/15299/2015/JKo
15.05.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 11.05.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 15410/2015
06.05.2015 05.08.2015 Pronájem pozemků ve vlastnictví Pozemkového úřadu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 15393/2015
06.05.2015 31.08.2015 Prodej poslední stavební parcely Za Střelnicí II - 1. etapa
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 13488/2015
SEK/13488/2015/JKo
29.04.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 27.04.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 14175/2015
SEK/14175/2015/PBr
24.04.2015 31.12.2015 Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MULA 9735/2015
SEK/9735/2015/JKo
24.04.2015 31.12.2016 Usnesení Zastupitelstva města z jednání dne 22.04.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 11365/2015
SEK/11365/2015/JKo
17.04.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 13.04.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 9274/2015
SEK/9274/2015/JKo
03.04.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 30.03.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 8057/2015
SEK/8057/2015/JKo
23.03.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 16.03.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 9198/2015
18.03.2015 31.12.2015 Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MULA 6618/2015
SEK/6618/2015/JKo
12.03.2015 31.12.2016 Usnesení Zastupitelstva města z jednání dne 11.03.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 6251/2015
SEK/6251/2015/JKo
06.03.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 02.03.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 6252/2015
SEK/6252/2015/JKo
24.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 23.02.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 4905/2015
SEK/4905/2015/JKo
24.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 16.02.2015
Kategorie: Usnesení rady

19.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 19.02.2015
Kategorie: Usnesení rady

10.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 09.02.2015
Kategorie: Usnesení rady

10.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 02.02.2015
Kategorie: Usnesení rady

21.01.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 19.01.2015
Kategorie: Usnesení rady

21.01.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 05.01.2015
Kategorie: Usnesení rady

21.01.2015 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškoun z jednání dne 22.12.2014
Kategorie: Usnesení rady

29.12.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun z jednání dne 17.12.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 42490/2014
23.12.2014 31.12.2015 Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 3/2014, o čistotě města...
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

10.12.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 08.12.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 38265/2014
28.11.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun z jednání dne 26.11.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 39509/2014
SEK/39509/2014/JKo
27.11.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 26.11.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 38407/2014
SEK/38407/2014/JKo
27.11.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 24.11.2014
Kategorie: Usnesení rady

20.11.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 18.11.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 36429/2014
SEK/36429/2014/JKo
11.11.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 10.11.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 35981/2014
SEK/35981/2014/JKo
05.11.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 31.10.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 35981/2014
SEK/35981/2014/JKo
30.10.2014 31.12.2015 Usnesení z jednání Rady města Lanškroun dne 20.10.2014
Kategorie: Usnesení rady

22.09.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 17.09.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 30259/2014
SEK/30259/2014/JKo
17.09.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 15.09.2014
Kategorie: Usnesení rady

08.09.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 08.08.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 28590/2014
SEK/28590/2014/JKo
08.09.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 01.09.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 25553/2014
SEK/25553/2014/JKo
05.08.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 04.08.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 24901/2014
SEK/24901/2014/JKo
05.08.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 24.07.2014
Kategorie: Usnesení rady

10.07.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 7.7.2014
Kategorie: Usnesení rady

27.06.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun z jednání dne 25.06.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 19068/2014
SEK/19068/2014/JKo
24.06.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 23.06.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 18643/2014
SEK/18643/2014/JKo
16.06.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 09. a 10.06.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 16972/2014
SEK/16972/2014/JKo
27.05.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 26.05.2014
Kategorie: Usnesení rady

26.05.2014 31.12.2020 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Kategorie: Různé
MULA 15202/2014
SEK/15202/2014/JKo
13.05.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 12.05.2014
Kategorie: Usnesení rady

09.05.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun z jednání dne 7.5.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

30.04.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014
Kategorie: Usnesení rady

01.04.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 31.03.2014
Kategorie: Usnesení rady

18.03.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 17.03.2014
Kategorie: Usnesení rady

01.03.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 26.02.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

19.02.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 17.02.2014
Kategorie: Usnesení rady

04.02.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 03.02.2014
Kategorie: Usnesení rady

14.01.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 13.01.2014
Kategorie: Usnesení rady

09.10.2012 31.12.2020 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
Kategorie: Různé

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty

– Městský úřad Lanškroun © 2015 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika