tel: +420 465 385 111, email: podatelna@lanskroun.eu osoba odpovědná za úřední desku: Petr Celý Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deskaRegistr oznámení

Provozní doba pro veřejnost

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Mapa

Zde naleznete fyzickou úřední desku

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
MULA 13725/2015
20.05.2015 05.06.2015 opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku Moravská Sázava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 17036/2015
19.05.2015 05.06.2015 Výběrové řízení - referent/ka kanceláře starosty a tajemníka
Kategorie: Volná pracovní místa
MULA 16825/2015
OPP/42648/2014/KLo
19.05.2015 04.06.2015 Vyrozumění o možnosti si převzít zásilku
Kategorie: Různé
MULA 16930/2015
SEK/852/2015/JKo
19.05.2015 04.06.2015 JUDr. Navrátil Ladislav - Usnesení o odročení dražebního jednání
Kategorie: Dražby
MULA 15299/2015
SEK/15299/2015/JKo
15.05.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 11.05.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 7733/2015
15.05.2015 31.05.2015 Návrh opatření obecné povahy na stanovení záplavového území vodního toku Tichá Orlice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 16207/2015
OIM/37112/2014/KGr
12.05.2015 17.06.2015 Prodej pozemků u domu čp. 165 v Dolním Třešňovci
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 16184/2015
OIM/13990/2015/KGr
12.05.2015 08.06.2015 Oznámení o pronájmu pozemků k zemědělským účelům
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 16170/2015
OŽP/4932/2015/PRi
12.05.2015 08.06.2015 Oznámení o pronájmu pozemků za účelem umístění boxů na textil
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 15893/2015
DOP/6803/2015/JŠk
11.05.2015 27.05.2015 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Různé
MULA 15410/2015
06.05.2015 05.08.2015 Pronájem pozemků ve vlastnictví Pozemkového úřadu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 15393/2015
06.05.2015 31.08.2015 Prodej poslední stavební parcely Za Střelnicí II - 1. etapa
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 14942/2015
SEK/852/2015/JKo
04.05.2015 04.06.2015 Celní úřad pro Pardubický kraj - Dražební vyhláška
Kategorie: Dražby
MULA 14716/2015
SEK/852/2015/JKo
30.04.2015 16.06.2015 Dražební vyhláška proti povinným Bohuslavu Urbanovi a Marcele Urbanové
Kategorie: Dražby
MULA 13488/2015
SEK/13488/2015/JKo
29.04.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 27.04.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 14094/2015
SEK/852/2015/JKo
29.04.2015 02.06.2015 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
Kategorie: Dražby
MULA 14509/2015
OIM/7355/2015/KGr
28.04.2015 17.06.2015 Zveřejnění prodeje a pronájmu pozemků v Lidické ulici
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 14156/2015
27.04.2015 29.05.2015 Oznámení o vyhlášení VŘ č. HUO/83/2015 - 4. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 14175/2015
SEK/14175/2015/PBr
24.04.2015 31.12.2015 Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2015
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MULA 9735/2015
SEK/9735/2015/JKo
24.04.2015 31.12.2016 Usnesení Zastupitelstva města z jednání dne 22.04.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 12792/2015
SEK/852/2015/JKo
17.04.2015 25.06.2015 Elektronická veřejná dražba dne 25.06.2015
Kategorie: Dražby
MULA 11365/2015
SEK/11365/2015/JKo
17.04.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 13.04.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 13004/2015
OIM/10881/2015/JŠv
16.04.2015 31.05.2015 Zveřejnění pronájmu restaurace v HBM
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 12688/2015
SEK/852/2015/JKo
15.04.2015 22.06.2015 Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 11429/2015
SEK/852/2015/JKo
07.04.2015 01.07.2015 Exekutorský úřad Klatovy vydává usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání proti povinnému Andreji Popovovi
Kategorie: Dražby
MULA 9274/2015
SEK/9274/2015/JKo
03.04.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 30.03.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 10959/2015
01.04.2015 22.06.2015 Ministerstvo zemědělství vydává oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 9747/2015
SEK/852/2015/JKo
24.03.2015 16.06.2015 Exekutorský úřad Hradec Králové vydává dražební vyhlášku proti povinnému Josefu Grundovi
Kategorie: Dražby
MULA 8057/2015
SEK/8057/2015/JKo
23.03.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 16.03.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 9198/2015
18.03.2015 31.12.2015 Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 1/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MULA 8673/2015
13.03.2015 30.06.2015 Prodej posledních dvou stavebních parcel Za Střelnicí II - 1. etapa
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 6618/2015
SEK/6618/2015/JKo
12.03.2015 31.12.2016 Usnesení Zastupitelstva města z jednání dne 11.03.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 6251/2015
SEK/6251/2015/JKo
06.03.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 02.03.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 6678/2015
OIM/3615/2015/KGr
26.02.2015 31.05.2015 Zveřejnění bezúplatného převodu pozemků na Pardubický kraj
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 6252/2015
SEK/6252/2015/JKo
24.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 23.02.2015
Kategorie: Usnesení rady
MULA 4905/2015
SEK/4905/2015/JKo
24.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 16.02.2015
Kategorie: Usnesení rady

19.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 19.02.2015
Kategorie: Usnesení rady

10.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 09.02.2015
Kategorie: Usnesení rady

10.02.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 02.02.2015
Kategorie: Usnesení rady

21.01.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 19.01.2015
Kategorie: Usnesení rady

21.01.2015 31.12.2016 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 05.01.2015
Kategorie: Usnesení rady

21.01.2015 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškoun z jednání dne 22.12.2014
Kategorie: Usnesení rady

29.12.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun z jednání dne 17.12.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 42490/2014
23.12.2014 31.12.2015 Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 3/2014, o čistotě města...
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

10.12.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 08.12.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 38265/2014
28.11.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun z jednání dne 26.11.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 39509/2014
SEK/39509/2014/JKo
27.11.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 26.11.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 38407/2014
SEK/38407/2014/JKo
27.11.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 24.11.2014
Kategorie: Usnesení rady

20.11.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 18.11.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 36429/2014
SEK/36429/2014/JKo
11.11.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 10.11.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 35981/2014
SEK/35981/2014/JKo
05.11.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 31.10.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 35981/2014
SEK/35981/2014/JKo
30.10.2014 31.12.2015 Usnesení z jednání Rady města Lanškroun dne 20.10.2014
Kategorie: Usnesení rady

22.09.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 17.09.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 30259/2014
SEK/30259/2014/JKo
17.09.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 15.09.2014
Kategorie: Usnesení rady

08.09.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 08.08.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 28590/2014
SEK/28590/2014/JKo
08.09.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 01.09.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 25553/2014
SEK/25553/2014/JKo
05.08.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 04.08.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 24901/2014
SEK/24901/2014/JKo
05.08.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 24.07.2014
Kategorie: Usnesení rady

10.07.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 7.7.2014
Kategorie: Usnesení rady

27.06.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun z jednání dne 25.06.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 19068/2014
SEK/19068/2014/JKo
24.06.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 23.06.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 18643/2014
SEK/18643/2014/JKo
16.06.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 09. a 10.06.2014
Kategorie: Usnesení rady
MULA 16972/2014
SEK/16972/2014/JKo
27.05.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 26.05.2014
Kategorie: Usnesení rady

26.05.2014 31.12.2020 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Kategorie: Různé
MULA 15202/2014
SEK/15202/2014/JKo
13.05.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 12.05.2014
Kategorie: Usnesení rady

09.05.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun z jednání dne 7.5.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

30.04.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014
Kategorie: Usnesení rady

01.04.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 31.03.2014
Kategorie: Usnesení rady

18.03.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 17.03.2014
Kategorie: Usnesení rady

01.03.2014 31.12.2015 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 26.02.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

19.02.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 17.02.2014
Kategorie: Usnesení rady

04.02.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 03.02.2014
Kategorie: Usnesení rady

14.01.2014 31.12.2015 Usnesení Rady města Lanškroun z jednání dne 13.01.2014
Kategorie: Usnesení rady

09.10.2012 31.12.2020 Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
Kategorie: Různé

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty

– Městský úřad Lanškroun © 2015 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika