tel: 583 445 101, email: podatelna@mu-lostice.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deska

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
2011/2017
23.10.2017 22.11.2017 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení a aukcí č. OSU/001/2017 - na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku p.č. 1572 v k.ú. Loštice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1978/2017
18.10.2017 03.11.2017 Informace o záměru Rady města Loštice - odprodat nemovitý majetek p.č. 633 k.ú. Loštice
Kategorie: Záměry města
1933/2017
12.10.2017 30.10.2017 MěÚ Mohelnice - Veřejná vyhláška OOP Stanovení PUP Havelkova Loštice, Krátká od 13.11.2017 do 4.12.2017, Strabag
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
1904/2017
09.10.2017 08.11.2017 Informace o záměru Zastupitelstva města Loštice prodat nemovitý majetek - bytová jednotka č.1, Moravičanská 500, Loštice
Kategorie: Záměry města

09.10.2017 27.10.2017 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 26.10.2017
Kategorie: Oznámení

09.10.2017 25.10.2017 Zápis a usnesení RM č. 67 ze dne 2.10.2017
Kategorie: Rada města

04.10.2017 06.11.2017 Společné vyjádření společností VHZ a ŠPVS ke kontaminaci pitné vody pesticidy
Kategorie: Oznámení
1750/2017
18.09.2017 16.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví do 15.11.2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1736/2017
18.09.2017 09.11.2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba, Petr Veselý 1965
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1608/2017
29.08.2017 13.11.2017 Informace pro občany - úplná uzavírka ulice Havelkova, Loštice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1540/2017
21.08.2017 31.10.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1437/2017
25.07.2017 25.07.2018 Publicita projektu - Vybudování cyklistické stezky Loštice-Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1436/2017
25.07.2017 31.12.2017 Informace o záměru Zastupitelstva města Loštice odprodat nemovitý majetek - pozemky lok. Na Pešti - 2. vlna
Kategorie: Záměry města
1425/2017
24.07.2017 24.07.2018 Publicita projektu - Sportovně relaxační areál letního koupaliště v Lošticích
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1358/2017
18.07.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017, Závěrečný účet
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.06.2017 08.11.2017 Termíny svozu bioodpadu na druhé pololetí 2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.06.2017 30.06.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., schválený Závěrečný účet Města Loštice za rok 2016
Kategorie: Ekonomika města

06.06.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. Závěrečný účet města Loštice za rok 2016
Kategorie: Ekonomika města

26.04.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám.Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
614/2017
22.03.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Oznámení
579/2017/8
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, o.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/7
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/10
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
590/2016
21.03.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Ekonomika města
457/2017
06.03.2017 31.12.2017 Publicita projektu, projekt financovaný z Evropského sociálního fondu VPP
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.02.2017 22.11.2017 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR - Rozpis poradních dní na rok 2017, Domov u Třebůvky Loštice
Kategorie: Různé

25.01.2017 31.12.2017 Publicita projektu - Výstavba chodníku v ulici Ve Stráni a Jevíčská, Loštice včetně vybudování dvou míst pro přecházení
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2428/2016
15.12.2016 16.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města

03.11.2016 Informace pro občany - Uzavření pobočky České spořitelny a.s. v Lošticích ke dni 1.2.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1284/2016
30.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 390 000,-Kč - Výstavba dětského lanového centra na koupališti v Lošticích
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/8
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sportovní klub SK Loštice, o.s. - 200 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/7
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavoj Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/14
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ČRS MO Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
631/2016
561
30.03.2016 31.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - PD na projekt Cyklistická stezka Loštice - Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2865/2015
14.12.2015 17.12.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města - oprava šachet smíšené kanalizace, ulice Bezručova Loštice
Kategorie: Ekonomika města

Loštice © 2017 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika