tel: 583 239 222, email: epodatelna@mu-staremesto.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deskaFormulářeE-podatelna

Provozní doba pro veřejnost

PO 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ÚT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
ST 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ČT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
PÁ 8:00-12:00 a 13:00-15:00

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
1036/2018
22.06.2018 09.07.2018 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci při kulturní akci "Bioslavnosti"
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1035/2018
22.06.2018 09.07.2018 Místní úprava provozu na pozemní komunikaci mosty - Hanušovicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.06.2018 09.07.2018 Usnesení z jednání ZM ze dne 12.6.2018
Kategorie: Usnesení ZM

13.06.2018 29.06.2018 Záměr pronájmu nemovitého majetku
Kategorie: Informace z městského úřadu

12.06.2018 28.06.2018 Informace - OP + CD
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.06.2018 28.06.2018 Usnesení RM č. 90
Kategorie: Usnesení RM
963/2018
07.06.2018 Stanovení DZ - Kladské sedlo - koloběžky
Kategorie: Různé
887/2018
28.05.2018 30.06.2019 Inventarizační zápis k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
886/2018
28.05.2018 30.06.2019 Příloha k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
885/2018
28.05.2018 30.06.2019 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
884/2018
28.05.2018 30.06.2019 Rozvaha k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
883/2018
28.05.2018 30.06.2019 Rozbor HSČ k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
881/2018
28.05.2018 30.06.2019 Zpráva NA o výsl.přezk.hospodaření města Staré Město za rok 2017
Kategorie: Ekonomika města
880/2018
28.05.2018 30.06.2019 Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
879/2018
28.05.2018 30.06.2019 INFORMACE k Závěrečnému účtu města za rok 2017
Kategorie: Ekonomika města
877/2018
28.05.2018 04.07.2018 Návrh Závěrečného účtu za rok 2017
Kategorie: Ekonomika města
705/2018
23.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-SRPŠ Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
687/2018
22.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-Junák Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
686/2018
22.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace-TJ Baník
Kategorie: Ekonomika města
613/2018
10.04.2018 Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné
Kategorie: Informace z městského úřadu
602/2018
06.04.2018 Rozpočtová změna č. 3, 4
Kategorie: Ekonomika města
532/2018
23.03.2018 30.06.2018 Vyřízení cestovního dokladu
Kategorie: Různé
87/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet a SVR ZŠ a MŠ Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
86/2018
12.01.2018 SVR města na r. 2019-2021-schválený
Kategorie: Ekonomika města
85/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-SF
Kategorie: Ekonomika města
84/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-HSČ
Kategorie: Ekonomika města
83/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-Výdaje
Kategorie: Ekonomika města
82/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-Příjmy
Kategorie: Ekonomika města

Město Staré Město © 2018 | ASI informační technologie s.r.o.