tel: 583 239 222, email: epodatelna.mustaremesto@gmail.com Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deskaFormulářeE-podatelna

Provozní doba pro veřejnost

PO 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ÚT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
ST 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ČT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
PÁ 8:00-12:00 a 13:00-15:00

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
710/2018
24.04.2018 09.05.2018 Uzavření městského úřadu
Kategorie: Informace z městského úřadu
705/2018
23.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-SRPŠ Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
688/2018
23.04.2018 Výběrové řízení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
687/2018
22.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-Junák Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
686/2018
22.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace-TJ Baník
Kategorie: Ekonomika města
684/2018
20.04.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
667/2018
19.04.2018 Usnesení SPÚ
Kategorie: Různé
653/2018
17.04.2018 04.05.2018 Záměr prodeje nemovitého majetku
Kategorie: Usnesení RM
652/2018
16.04.2018 85. rada města ze dne 9.4.2018
Kategorie: Usnesení RM
627/2018
12.04.2018 31.05.2018 Stanovení DZ - rampování dřeva - UNILES - ÚŘEDNÍ DESKA
Kategorie: Různé
613/2018
10.04.2018 Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné
Kategorie: Informace z městského úřadu
602/2018
06.04.2018 Rozpočtová změna č. 3, 4
Kategorie: Ekonomika města
600/2018
06.04.2018 Rozpočtová změna č. 1,2
Kategorie: Ekonomika města
553/2018
27.03.2018 Usnesení 84. rady města
Kategorie: Usnesení RM
532/2018
23.03.2018 30.06.2018 Vyřízení cestovního dokladu
Kategorie: Různé
517/2018
22.03.2018 Oznámení o zahájení řízení
Kategorie: Různé
509/2018
21.03.2018 Dražební vyhláška DD-235
Kategorie: Různé
486/2018
19.03.2018 Odkaz na zvukový záznam 20.ZM 12.3.2018
Kategorie: Usnesení ZM
478/2018
16.03.2018 Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva města ze dne 12.03.2018
Kategorie: Usnesení ZM

14.03.2018 27.04.2018 Oznámení o konání opakované dražby
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.02.2018 07.05.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
181/2018
28.01.2018 Rozpočtová změna č. 20, 21
Kategorie: Ekonomika města
87/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet a SVR ZŠ a MŠ Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
86/2018
12.01.2018 SVR města na r. 2019-2021-schválený
Kategorie: Ekonomika města
85/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-SF
Kategorie: Ekonomika města
84/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-HSČ
Kategorie: Ekonomika města
83/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-Výdaje
Kategorie: Ekonomika města
82/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-Příjmy
Kategorie: Ekonomika města
2581/2017
30.12.2017 Rozpočtová změna č. 19
Kategorie: Ekonomika města
2516/2017
17.12.2017 Rozpočtové změny č.17 a 18
Kategorie: Ekonomika města
2465/2017
12.12.2017 Záměr prodeje 12.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
2464/2017
12.12.2017 Záměr pronájmu 12.12.2017
Kategorie: Ekonomika města

07.12.2017 Oznámení - vodné, stočné
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2435/2017
05.12.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za 10/2017
Kategorie: Ekonomika města
2383/2017
27.11.2017 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2021
Kategorie: Ekonomika města
2382/2017
27.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018-Sociální fond
Kategorie: Ekonomika města
2381/2017
27.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018-Hospodářská činnost
Kategorie: Ekonomika města
2380/2017
27.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018-výdaje
Kategorie: Ekonomika města
2379/2017
27.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018-příjmy
Kategorie: Ekonomika města
2334/2017
18.11.2017 Návrh SVR ZŠ a MŠ Staré Město na období 2019-2021
Kategorie: Ekonomika města
2333/2017
18.11.2017 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Staré Město na rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
2222/2017
01.11.2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-TJ Baník Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
2221/2017
01.11.2017 Smlouva o poskytnutí dotace-TJ Baník Staré Město
Kategorie: Ekonomika města

24.10.2017 výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Informace z městského úřadu
2130/2017
17.10.2017 Rozpočtová změna č. 15 a 16
Kategorie: Ekonomika města
2051/2017
10.10.2017 Rozpočtová změna č. 13, 14
Kategorie: Ekonomika města
2016/2017
04.10.2017 18.ZM 21.09.2017 odkaz na zvukový záznam
Kategorie: Usnesení ZM
1880/2017
14.09.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 6. 2017
Kategorie: Ekonomika města
1878/2017
14.09.2017 Rozpočtová změna č. 11 a 12
Kategorie: Ekonomika města
1837/2017
08.09.2017 Hlášení oprava mostu
Kategorie: Ekonomika města
1510/2017
13.07.2017 Příloha k 31.12.2016
Kategorie: Ekonomika města
1509/2017
13.07.2017 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016
Kategorie: Ekonomika města
1508/2017
13.07.2017 Rozvaha k 31.12.2016
Kategorie: Ekonomika města
1507/2017
13.07.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016
Kategorie: Ekonomika města
1506/2017
13.07.2017 Závěrečný účet města roku 2016
Kategorie: Ekonomika města
1235/2017
01.06.2017 Přezkum hospodaření města
Kategorie: Ekonomika města
1234/2017
01.06.2017 Inventarizační zápis
Kategorie: Ekonomika města
1233/2017
01.06.2017 Výkazy ZŠ a MŠ
Kategorie: Ekonomika města
1232/2017
01.06.2017 Rozbor HSČ
Kategorie: Ekonomika města
1231/2017
01.06.2017 Příloha
Kategorie: Ekonomika města
1230/2017
01.06.2017 Výkaz zisku a ztráty
Kategorie: Ekonomika města
1229/2017
01.06.2017 Rozvaha
Kategorie: Ekonomika města
1228/2017
01.06.2017 Výkaz Fin 2-12
Kategorie: Ekonomika města
1227/2017
01.06.2017 Závěrečný účet 2016
Kategorie: Ekonomika města

16.05.2017 rozpočtové změny 5-8
Kategorie: Ekonomika města

19.04.2017 Čerpání rozpočtu za rok 2016
Kategorie: Ekonomika města

31.03.2017 Rozpočtový výhled na r. 2018-2020 v tis. Kč
Kategorie: Ekonomika města

31.03.2017 Oznámení o zveřejnění
Kategorie: Ekonomika města

15.03.2017 Schválený rozpočet - r. 2017
Kategorie: Ekonomika města

15.03.2017 Oznámení o zveřejnění RV na r. 2018-2020
Kategorie: Ekonomika města
370/2017
09.02.2017 Odkaz na zvukový záznam z jednání zastupitelstva města dne 31.1.2017
Kategorie: Ekonomika města

26.01.2017 nařízení SVS
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.01.2017 Záměr pronájmu nebyt. prostory - kasárna
Kategorie: Informace z městského úřadu
2873/2016
15.12.2016 Odkaz na zvukový záznam ze 14. zastupitelstva města 5.12.2016
Kategorie: Ekonomika města
2668/2016
16.11.2016 Rozpočet na rok 2017 1. část
Kategorie: Ekonomika města
2665/2016
16.11.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 3.část
Kategorie: Ekonomika města
2664/2016
16.11.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 2. část
Kategorie: Ekonomika města

03.10.2016 Výlukový jízdní řád
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2139/2016
19.09.2016 Odkaz na zvukový záznam ze zasedání 13. zastupitelstva města
Kategorie: Ekonomika města
2138/2016
19.09.2016 Záměry
Kategorie: Usnesení RM
2135/2016
19.09.2016 Grafická příloha k OZV č. 1/02016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Kategorie: Usnesení ZM

14.09.2016 Oznámení - uzavírka - Branná - Vikantice
Kategorie: Informace z městského úřadu
2113/2016
14.09.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 8.9.2016
Kategorie: Ekonomika města
1998/2016
31.08.2016 Pozvánka za zasedání zastupitelstva města
Kategorie: Ekonomika města

13.04.2016 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
728/2016
13.04.2016 Usnesení ze zasedání zastupitelstva města dne 21.3.2016
Kategorie: Ekonomika města
2570/2015
29.12.2015 Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.12.2015
Kategorie: Ekonomika města
2555/2015
23.12.2015 OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
2554/2015
23.12.2015 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se zrušuje OZV č. 2/2015, jíž se zakazuje na území města Staré Město provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoterminály a jiné podobné hry
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
2552/2015
23.12.2015 28. rada města 14.12.2015
Kategorie: Usnesení RM
2510/2015
16.12.2015 Pozvánka na zasedání ZM
Kategorie: Různé

01.12.2015 Seznam nem.- neidentifikovaní vlastníci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2281/2015
06.11.2015 Záměr prodeje
Kategorie: Různé
2279/2015
06.11.2015 Usnesení 24. rady města ze dne 26.10.2015
Kategorie: Usnesení RM
2197/2015
22.10.2015 Opakovaná dražba
Kategorie: Ekonomika města

14.10.2015 Oznámení o vypnutí elektriky Chrastice, Stříbrnice, Velké a Malé Vrbno
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2117/2015
13.10.2015 22.RM usnesení z 6.10.2015
Kategorie: Ekonomika města
2116/2015
13.10.2015 Záměr prodeje p. č. 62 k.ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem
Kategorie: Různé
1993/2015
24.09.2015 20.RM 7.9.2015
Kategorie: Usnesení RM

16.09.2015 pozvánka na ZM
Kategorie: Informace z městského úřadu

07.09.2015 Nabídka pozemků SPÚ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.09.2015 Záměr pronájmu
Kategorie: Informace z městského úřadu

02.09.2015 Usnesení RM 19
Kategorie: Usnesení RM

21.08.2015 uzavření pošty
Kategorie: Různé

21.08.2015 přerušení dodávky elektřiny
Kategorie: Různé

20.07.2015 Usnesení RM č. 16
Kategorie: Usnesení RM

19.05.2015 záměr pronájmu
Kategorie: Informace z městského úřadu

22.04.2015 záměr pronájmu
Kategorie: Usnesení RM
782/2015
21.04.2015 10.RM
Kategorie: Usnesení RM
671/2015
03.04.2015 9. RM usnesení ze dne 25.3.2015
Kategorie: Usnesení RM

18.03.2015 Pozvánka na ZM
Kategorie: Různé
352/2015
15.03.2015 8. RM usnesení z 9.3.2015
Kategorie: Usnesení RM
310/2015
04.03.2015 7.RM ze dne 23.2.2015
Kategorie: Usnesení RM
213/2015
17.02.2015 6.RM 9.2.2015 usnesení
Kategorie: Usnesení RM
84/2015
15.01.2015 Pozvánka na 4. zasedání ZM
Kategorie: Informace z městského úřadu
42/2015
09.01.2015 3. RM usnesení
Kategorie: Usnesení RM
28/2015
07.01.2015 záměry prodeje
Kategorie: Ekonomika města
2492/2014
23.12.2014 3. ZM usnesení
Kategorie: Ekonomika města
2451/2014
16.12.2014 2.ZM usnesení
Kategorie: Ekonomika města
2439/2014
15.12.2014 Dražební vyhláška
Kategorie: Ekonomika města
2438/2014
15.12.2014 Dražební vyhláška
Kategorie: Ekonomika města
2425/2014
11.12.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
Kategorie: Ekonomika města
2378/2014
04.12.2014 Usnesení 2. rady města
Kategorie: Ekonomika města
2355/2014
01.12.2014 Pozvánka na jednání zastupitelstva města dne 09.12.2014
Kategorie: Ekonomika města
2344/2014
01.12.2014 Oznámení o zamyšleném převodu
Kategorie: Ekonomika města
2341/2014
01.12.2014 Záměr města pronajmout pozemky
Kategorie: Ekonomika města
2321/2014
26.11.2014 Záměr pronájmu části střechy domu č. p. 358, Staré Město
Kategorie: Informace z městského úřadu
2300/2014
24.11.2014 Oznámení o zahájení řízení MUSP/98780/2014, Jiří Kudláček
Kategorie: Ekonomika města
2259/2014
18.11.2014 1. zasedání rady města 12.11.2014
Kategorie: Ekonomika města
2243/2014
12.11.2014 Výběrové řízení na funkci tajemníka městského úřadu
Kategorie: Ekonomika města
2196/2014
06.11.2014 Usnesení RM č. 93
Kategorie: Usnesení RM
2061/2014
09.10.2014 Usnesení RM č. 92
Kategorie: Usnesení RM
1955/2014
24.09.2014 Usnesení RM č. 91
Kategorie: Usnesení RM
1822/2014
04.09.2014 Usnesení RM č. 90
Kategorie: Usnesení RM
1750/2014
26.08.2014 Usnesení RM č. 89
Kategorie: Usnesení RM
940/2014
12.05.2014 Usnesení RM č. 81
Kategorie: Usnesení RM
783/2014
23.04.2014 Usnesení RM č. 80
Kategorie: Usnesení RM
748/2014
16.04.2014 Usnesení ZM č. 21
Kategorie: Usnesení ZM
686/2014
07.04.2014 Usnesení RM č. 79
Kategorie: Usnesení RM
563/2014
20.03.2014 Usnesení RM č. 78
Kategorie: Usnesení RM
399/2014
27.02.2014 Usnesení ZM č. 20
Kategorie: Usnesení ZM
397/2014
27.02.2014 usnesení RM č. 77
Kategorie: Usnesení RM
326/2014
17.02.2014 Usnesení RM č. 76
Kategorie: Usnesení RM
247/2014
03.02.2014 Usnesení RM č. 75
Kategorie: Usnesení RM
18/2014
06.01.2014 Usnesení RM č. 73
Kategorie: Usnesení RM
2330/2013
30.12.2013 Usnesení ZM č. 19
Kategorie: Usnesení ZM
2275/2013
16.12.2013 Usnesení RM č. 72
Kategorie: Usnesení RM
2155/2013
02.12.2013 Usnesení RM č. 71
Kategorie: Usnesení RM
2051/2013
15.11.2013 Usnesení RM č. 70
Kategorie: Usnesení RM
1941/2013
29.10.2013 Usnesení RM č. 69
Kategorie: Usnesení RM
1892/2013
18.10.2013 Usnesení ZM č. 18
Kategorie: Usnesení ZM
1853/2013
11.10.2013 Usnesení RM č. 68
Kategorie: Usnesení RM
1752/2013
30.09.2013 Usnesení RM č. 67
Kategorie: Usnesení RM
1066/2013
12.06.2013 Usnesení RM č. 60
Kategorie: Usnesení RM
909/2013
15.05.2013 Usnesení ZM č. 16
Kategorie: Usnesení ZM
863/2013
07.05.2013 Usnesení RM č. 59
Kategorie: Usnesení RM
794/2013
25.04.2013 Usnesení RM č. 58
Kategorie: Usnesení RM
712/2013
15.04.2013 Usnesení RM č. 57
Kategorie: Usnesení RM
653/2013
03.04.2013 změna jízdního řádu
Kategorie: Různé
577/2013
25.03.2013 Usnesení RM č. 56 - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
423/2013
06.03.2013 Usnesení RM č. 55
Kategorie: Usnesení RM
335/2013
22.02.2013 Usnesení RM č. 54
Kategorie: Usnesení RM
290/2013
15.02.2013 Usnesení ZM č. 15
Kategorie: Usnesení ZM
208/2013
08.02.2013 Usnesení RM č. 53
Kategorie: Usnesení RM
62/2013
09.01.2013 Usnesení RM č. 51
Kategorie: Usnesení RM
2327/2012
20.12.2012 Usnesení RM
Kategorie: Usnesení RM
2317/2012
19.12.2012 Usnesení ZM č. 14
Kategorie: Usnesení ZM
2147/2012
05.12.2012 Usnesení RM č. 49
Kategorie: Usnesení RM
2133/2012
03.12.2012 Usnesení ZM č. 13
Kategorie: Usnesení ZM
2019/2012
20.11.2012 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
1962/2012
09.11.2012 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
1919/2012
31.10.2012 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
1791/2012
15.10.2012 Usnesení RM
Kategorie: Usnesení RM
944/2012
04.06.2012 Usnesení ZM č. 11
Kategorie: Usnesení ZM
923/2012
31.05.2012 Usnesení RM 28.5.2012
Kategorie: Usnesení RM
819/2012
18.05.2012 Usnesení RM
Kategorie: Usnesení RM
760/2012
14.05.2012 Rozpočtový výhled 2014 - 2016
Kategorie: Ekonomika města
739/2012
10.05.2012 Usnesení RM ze dne 2.5.2012
Kategorie: Usnesení RM
652/2012
23.04.2012 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
552/2012
03.04.2012 Usnesení RM
Kategorie: Usnesení RM
471/2012
19.03.2012 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
374/2012
05.03.2012 Usnesení ZM ze dne 1.3.2012
Kategorie: Usnesení ZM
304/2012
21.02.2012 Usnesení RM
Kategorie: Usnesení RM
237
09.02.2012 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
49/2012
11.01.2012 Usnesení RM
Kategorie: Usnesení RM
18/2012
05.01.2012 Usnesení RM
Kategorie: Usnesení RM
1995/2011
23.12.2011 Rozpočet města - na ÚD
Kategorie: Ekonomika města
1975/2011
21.12.2011 Usnesení ZM - vyvěšení na ÚD
Kategorie: Usnesení ZM
1971/2011
19.12.2011 Usnesení RM - vyvěšení na ÚD
Kategorie: Usnesení RM
1894/2011
02.12.2011 Usnesení RM
Kategorie: Usnesení RM
1783/2011
09.11.2011 Usnesení ZM
Kategorie: Usnesení ZM
1778/2011
08.11.2011 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
1777/2011
08.11.2011 Usnesení ZM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení ZM
997/2011
29.06.2011 Záměr prodeje pozemků
Kategorie: Různé
996/2011
29.06.2011 Záměr pronájmu pozemků
Kategorie: Různé
992/2011
29.06.2011 Usnesení RM
Kategorie: Usnesení RM
901/2011
16.06.2011 El. podání přijaté dne - 15.6.2011
Kategorie: Různé
897/2011
16.06.2011 El. podání přijaté dne - 13.6.2011
Kategorie: Různé
896/2011
16.06.2011 El. podání přijaté dne - 13.6.2011
Kategorie: Různé
882/2011
15.06.2011 Záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Různé
881/2011
15.06.2011 Usnesení RM č. 16 ze dne 13.6.2011
Kategorie: Usnesení RM
842/2011
03.06.2011 Sběrný dvůr - výzva - vyvěšení
Kategorie: Různé
826/2011
02.06.2011 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
831/2011
01.06.2011 Záměr prodeje nemovitého majetku - vyvěšení
Kategorie: Ekonomika města
827/2011
01.06.2011 Usnesení ZM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení ZM
826/2011
01.06.2011 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Usnesení RM
825/2011
01.06.2011 Výběrové řízení
Kategorie: Různé
814/2011
01.06.2011 El. podání přijaté dne - 27.5.2011
Kategorie: Různé
787/2011
26.05.2011 Usnesení RM - vyvěšení
Kategorie: Ekonomika města
773/2011
25.05.2011 Vyhlášení konkursu - ředitel ZŠ
Kategorie: Ekonomika města
765/2011
24.05.2011 El. podání přijaté dne - 23.5.2011
Kategorie: Různé
761/2011
23.05.2011 El. podání přijaté dne - 23.5.2011
Kategorie: Různé
760/2011
23.05.2011 Pronájem pozemků - vyvěšení
Kategorie: Různé
759/2011
23.05.2011 Prodej pozemků - vyvěšení
Kategorie: Různé
758/2011
23.05.2011 Usnesení RM - zveřejnění
Kategorie: Různé

02.02.2009 Zásady pro prodej bytů a bytových domů
Kategorie: Různé

02.02.2009 Dodatek č. 1 k Zásadám pro prodej bytů a bytových domů
Kategorie: Různé

14.05.2008 Vyhláška č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty

Město Staré Město © 2018 | ASI informační technologie s.r.o.