Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OUAS 595/2020
09.11.2020 27.11.2020 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Kategorie: Různé
OUAS 583/2020
02.11.2020 11.11.2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 11.11.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 572/2020
OUASs 572/2020
19.10.2020 04.11.2020 Záměr obce prodat p.p.č. 167/1, 167/2, 168/4, 172/2, 537, 538 v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 514/2020
17.09.2020 16.11.2020 Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace
Kategorie: Různé
OUAS 510/2020
OUASs 393/2020
16.09.2020 04.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb
Kategorie: Volby
OUAS 503/2020
OUASs 393/2020
09.09.2020 03.10.2020 Vyrozumění o termínu a místu školení OVK
Kategorie: Volby
OUAS 496/2020
OUASs 393/2020
03.09.2020 03.10.2020 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK pro volby do zastupitelstev krajů
Kategorie: Volby
OUAS 496/2020
OUASs 393/2020
03.09.2020 03.09.2020 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK pro volby do zastupitelstev krajů
Kategorie: Volby
OUAS 483/2020
31.08.2020 16.09.2020 Aktualizace č. 3 ZÚR Pk - veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 468/2020
OUASs 393/2020
17.08.2020 02.10.2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
Kategorie: Veřejné zakázky
OUAS 464/2020
13.08.2020 29.08.2020 Řád veřejného pohřebiště obce Anenská Studánka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 462/2020
10.08.2020 26.08.2020 Zápis č. 4/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 07.08.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 441/2020
30.07.2020 07.08.2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 07.08.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 433/2020
OUASs 433/2020
17.07.2020 03.08.2020 Záměr obce prodat p.p.č 531/2 v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 432/2020
OUASs 432/2020
17.07.2020 03.08.2020 Záměr obce směnit parcely č. 523/49, 523/50 za 119/2 a 121/3 v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 429/2020
OUASs 429/2020
16.07.2020 02.08.2020 Záměr obce prodat p.p.č. 56/3 v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 429/2020
OUASs 429/2020
16.07.2020 16.07.2020 Záměr obce prodat p.p.č. 56/3 v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 402/2020
OUASs 402/2020
08.07.2020 24.07.2020 Záměr obce prodat p.p.č. 830/1 a s.p.č. 122
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 396/2020
OUASs 396/2020
08.07.2020 17.07.2020 Záměr obce prodat pozemky č. 523/49, 523/50, 531/2 a, 531/2 b
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 374/2020
17.06.2020 20.07.2020 Závěrečný účet schválený 2019
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 373/2020
17.06.2020 03.07.2020 Zápis č. 3/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 15.06.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 356/2020
09.06.2020 29.06.2020 Návrh závěrečného účtu 2019 - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 340/2020
08.06.2020 15.06.2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 15.06.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 288/2020
22.05.2020 10.06.2020 Závěrečný účet 2019 - návrh
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 275/2020
18.05.2020 22.06.2020 Oznámení o porovnání kalkulací vodného a stočného
Kategorie: Různé
OUAS 276/2020
18.05.2020 16.06.2020 Výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci - Lesy České republiky, s.p.
Kategorie: Různé
OUAS 242/2020
27.04.2020 13.05.2020 Zápis č. 2/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 24.04.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 224/2020
16.04.2020 01.05.2020 Veřejná výzva pro obsazení pozice veřejný opatrovník
Kategorie: Výběrová řízení
OUAS 222/2020
15.04.2020 24.04.2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 24.4.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 217/2020
OUASs 217/2020
08.04.2020 23.04.2020 Záměr obce pronajmout pozemek č. 260/3 v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 107/2020
05.02.2020 21.02.2020 Zápis č. 1/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 03.02.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 112/2020
05.02.2020 20.02.2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - systém sběru, třídění, vývozu odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 96/2020
30.01.2020 29.02.2020 Sčítání zvěře 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 75/2020
24.01.2020 09.02.2020 Výroční zpráva obce Anenská Studánka za rok 2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 77/2020
24.01.2020 03.02.2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 03.02.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 65/2020
20.01.2020 05.02.2020 Výroční zpráva 2019 - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 29/2020
13.01.2020 29.01.2020 Záměr obce prodat pozemky 835/41, 835/42 a 835/43, k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 4/2020
03.01.2020 17.01.2020 Odvolání zákazu odběru povrchových vod
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 743/2019
30.12.2019 31.01.2020 OZV č. 04/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,...
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 744/2019
30.12.2019 31.01.2020 OZV č. 05/2019 o místním poplatku ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 770/2019
17.12.2019 02.01.2020 Zápis č. 9/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 13.12.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 764/2019
13.12.2019 20.03.2020 Dotační program - DSO Lanškrounsko - Podpora významných výročí
Kategorie: Různé
OUAS 756/2019
09.12.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019 ze dne 9.12.2019
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 752/2019
05.12.2019 13.12.2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 13.12.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 748/2019
03.12.2019 19.12.2019 Aktualizace č. 3 ZÚR Pk - veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 744/2019
02.12.2019 17.12.2019 OZV č. 05/2020 o místním poplatku ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 743/2019
02.12.2019 17.12.2019 OZV č. 04/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 735/2019
02.12.2019 17.12.2019 Zápis č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 27.11.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 742/2019
29.11.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019 ze dne 27.11.2019
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 734/2019
27.11.2019 13.12.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Anenská Studánka 2021-2022
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 733/2019
27.11.2019 13.12.2019 Návrh rozpočtu obce Anenská Studánka na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 722/2019
21.11.2019 12.12.2019 Návrh střednědobého výledu rozpočtu 2021-2022 DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 721/2019
21.11.2019 12.12.2019 Návrh rozpočtu 2020 DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 717/2019
19.11.2019 27.11.2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 27.11.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 695/2019
31.10.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019 ze dne 3.10.2019
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 696/2019
31.10.2019 25.11.2019 Řád veřejného pohřebiště obce Anenská Studánka
Kategorie: Různé
OUAS 667/2019
16.10.2019 01.11.2019 Zápis č. 7/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 14.10.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 665/2019
14.10.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019 ze dne 14.10.2019
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 653/2019
04.10.2019 14.10.2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 14.10.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 635/2019
18.09.2019 03.10.2019 Žádost o zveřejnění upozornění k odstranění stromoví
Kategorie: Různé
OUAS 611/2019
12.09.2019 27.09.2019 Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 9.9.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 598/2019
04.09.2019 04.10.2019 Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 597/2019
30.08.2019 09.09.2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 9.9.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 579/2019
OUASs 579/2019
20.08.2019 05.09.2019 Záměr obce prodat pozemky č. 835/40, 65/5 v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 568/2019
02.08.2019 17.08.2019 Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 31.7.2019.
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 565/2019
01.08.2019 06.09.2019 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za odpady
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 549/2019
OUASs 549/2019
23.07.2019 31.07.2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 31.7.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 339/2019
10.07.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO LANŠKROUNSKO
Kategorie: Různé
OUAS 512/2019
25.06.2019 30.06.2020 Závěrečný účet schválený 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 503/2019
24.06.2019 10.07.2019 Zápis č. 4/2019 ze zasedání obce Anenská Studánka konaného dne 14.6.2019.
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 502/2019
19.06.2019 04.07.2019 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky - Aktualizace č. 2 ZÚR Pk
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 493/2019
17.06.2019 03.07.2019 Usnesení - prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 453/2019
10.06.2019 27.06.2019 Závěrečný účet DSO Lanškrounsko za rok 2018
Kategorie: Různé
OUAS 443/2019
OUASs 443/2019
05.06.2019 14.06.2019 Informace o konání zasedání obce Anenská Studánka 14.6.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 418/2019
27.05.2019 30.06.2020 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 417/2019
27.05.2019 30.06.2020 Rozvaha k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 411/2019
27.05.2019 14.06.2019 Závěrečný účet 2018 - návrh
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 416/2019
24.05.2019 10.06.2019 Záměr obce prodat pozemky č. 65/1, 66 a 65/4 v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 386/2019
15.05.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019 ze dne 15.5.2019
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 374/2019
09.05.2019 25.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb
Kategorie: Volby
OUAS 364/2019
03.05.2019 03.07.2019 Nabídka majetku
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 344/2019
25.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 339/2019
17.04.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO LANŠKROUNSKO
Kategorie: Různé
OUAS 336/2019
OUASs 320/2019
15.04.2019 30.04.2019 Zápis č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka ze dne 12.04.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 324/2019
08.04.2019 25.05.2019 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP 24. a 25. května 2019
Kategorie: Volby
OUAS 320/2019
OUASs 320/2019
03.04.2019 12.04.2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 12.4.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 235/2019
18.03.2019 24.05.2019 Záměr obce pronajmout nebytové prostory - prodejna potravin
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 233/2019
14.03.2019 30.03.2019 Záměr obce prodat pozemek č. 82 Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 153/2019
OUASs 135/2019
18.02.2019 06.03.2019 Zápis č. 2/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka ze dne 15.2.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 135/2019
OUASs 135/2019
08.02.2019 16.02.2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 15.02.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 96/2019
OUASs 73/2019
01.02.2019 17.02.2019 Zápis č. 1/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 30.01.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 87/2019
29.01.2019 14.02.2019 Výroční zpráva obce Anenská Studánka za rok 2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 86/2019
29.01.2019 14.02.2019 Výroční zpráva 2018 - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 73/2019
OUASs 73/2019
22.01.2019 31.01.2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 30.1.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 23/2019
09.01.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 18/2019
09.01.2019 02.03.2019 sčítání zvěře Pardubický kraj 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 6/2019
03.01.2019 18.01.2019 Odvolání zákazu nakladání s povrchovými vodami - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 907/2018
28.12.2018 10.07.2019 Dotační program - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 904/2018
OUASs 884/2018
18.12.2018 02.01.2019 Zápis 8/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka ze dne 14.12.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 884/2018
OUASs 884/2018
06.12.2018 14.12.2018 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 14.12.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 881/2018
05.12.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018 z 28.11.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 879/2018
OUASs 847/2018
05.12.2018 21.12.2018 Zápis č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 28.11.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 872/2018
30.11.2018 20.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 871/2018
30.11.2018 20.12.2018 Návrh rozpočtu 2019 DSO Lanškrousnko
Kategorie: Různé
OUAS 869/2018
28.11.2018 14.12.2018 Návrh rozpočtu obce Anenská Studánka na rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 870/2018
28.11.2018 14.12.2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Anenská Studánka 2020-2021
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 847/2018
OUASs 847/2018
20.11.2018 28.11.2018 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 28.11.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 802/2018
OUASs 780/2018
05.11.2018 21.11.2018 Zápis č. 6/2018 z ustavujícího zasedání ZO Anenská Studánka ze dne 29.10.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 780/2018
OUASs 780/2018
20.10.2018 29.10.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 29.10.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 748/2018
06.10.2018 21.10.2018 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 747/2018
06.10.2018 21.10.2018 Předběžné výsledky - volby do Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 722/2018
01.10.2018 31.10.2018 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 719/2018
OUASs 691/2018
01.10.2018 16.10.2018 Zápis č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka ze dne 27.09.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 708/2018
24.09.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018 ze dne 21.09.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 716/2018
24.09.2018 27.11.2018 Aktualizace č. 2 ZÚR Pk - veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 691/2018
OUASs 691/2018
19.09.2018 27.09.2018 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 27.9.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 686/2018
18.09.2018 03.10.2018 Žádost o zveřejnění - upozornění k okleštění stromoví
Kategorie: Různé
OUAS 679/2018
OUASs 463/2018
12.09.2018 06.10.2018 Oznámení o době místu konání voleb
Kategorie: Volby
OUAS 672/2018
OUASs 463/2018
05.09.2018 21.09.2018 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OUAS 655/2018
05.09.2018 20.09.2018 Zaslání seznamu NIV k 1. 8. 2018, obec Anenská Studánka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 653/2018
OUASs 653/2018
29.08.2018 07.09.2018 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 7.9.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 633/2018
OUASs 633/2018
21.08.2018 06.09.2018 Záměr obce směnit část poz. par. č. 835/1 a 842
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 629/2018
OUASs 463/2018
20.08.2018 06.10.2018 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby
OUAS 630/2018
20.08.2018 04.09.2018 Veřejná vyhláška + Rozhodnutí o určení hranic pozemků, k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 622/2018
OUASs 622/2018
09.08.2018 27.08.2018 Záměr obce prodat pozemky 259/1, 257/4 a 260/5, k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 621/2018
OUASs 621/2018
09.08.2018 27.08.2018 Záměr obce prodat pozemky - 417/1 a část 912/3 v An. Studánce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 620/2018
OUASs 620/2018
09.08.2018 27.08.2018 Záměr obce prodat pozemek - 419/6 An. Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 596/2018
27.07.2018 12.08.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí návrh komplexních pozemkových úprav k.ú. Trpík
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 588/2018
18.07.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 581/2018
OUASs 581/2018
11.07.2018 30.07.2018 Záměr obce prodat p.p.č. 482 - k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 568/2018
02.07.2018 31.12.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 553/2018
21.06.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 548/2018
OUASs 533/2018
20.06.2018 06.07.2018 Zápis č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka ze dne 15.6.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 549/2018
OUASs 463/2018
18.06.2018 06.12.2018 Informace o stanoveném počtu volených členu ZO An. Studánka 2018 - 2022
Kategorie: Volby
OUAS 544/2018
15.06.2018 19.07.2018 Oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 533/2018
OUASs 533/2018
06.06.2018 15.06.2018 Informace o zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 15.6.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 498/2018
31.05.2018 03.01.2019 Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 497/2018
OUASs 497/2018
30.05.2018 15.06.2018 Záměr obce pronajmout nebytové prostory - hospoda
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 481/2018
25.05.2018 25.06.2018 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 458/2018
OUASs 458/2018
11.05.2018 28.05.2018 Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Anenská Studánka - 417/3,417/8,417/10,417/9,420/1,422
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 457/2018
OUASs 457/2018
11.05.2018 28.05.2018 Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Anenská Studánka - 14/1,21/1, st.9/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 438/2018
27.04.2018 31.05.2018 Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2017
Kategorie: Různé
OUAS 433/2018
26.04.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 432/2018
OUASs 419/2018
25.04.2018 11.05.2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 2/2018, 20.04.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 424/2018
17.04.2018 24.05.2018 DD 227/18: Dražební vyhláška DD 4 + žádost
Kategorie: Různé
OUAS 423/2018
17.04.2018 24.05.2018 DD 226/18: Dražební vyhláška DD 4 + žádost
Kategorie: Různé
OUAS 419/2018
OUASs 419/2018
12.04.2018 20.04.2018 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 20.4.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 418/2018
11.04.2018 10.05.2018 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - jednoduché poz. úpravy v Helvíkově
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 395/2018
26.03.2018 31.12.2018 Oznámení o zveřejnění - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 377/2018
26.03.2018 28.06.2018 Návrh závěrečného účtu 2017 - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 384/2018
26.03.2018 20.04.2018 Návrh závěrečného účtu 2017 obce Anenská Studánka
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 383/2018
21.03.2018 30.04.2018 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 386/2018
OUASs 386/2018
21.03.2018 06.04.2018 Záměr obce prodat části pozemků v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 385/2018
OUASs 385/2018
21.03.2018 06.04.2018 Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Helvíkov - Lesy ČR
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 311/2018
OUASs 236/2018
01.03.2018 17.03.2018 Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 23.02.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 270/2018
27.02.2018 31.05.2018 Zaslání seznamu NIV k 1. 2. 2018, obec Anenská Studánka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 306/2018
27.02.2018 15.03.2018 Zveřejnění bobr vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 263/2018
22.02.2018 27.03.2018 Dražební vyhláška - JH_DV_2. balík pozemků CITY TOWER
Kategorie: Různé
OUAS 261/2018
15.02.2018 05.03.2018 Výroční zpráva obce Anenská Studánka za rok 2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 236/2018
OUASs 236/2018
14.02.2018 23.02.2018 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 23.2.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 171/2018
07.02.2018 23.02.2018 DSO Lanškrounsko - Výroční zpráva za rok 2017
Kategorie: Různé
OUAS 170/2018
OUASs 170/2018
07.02.2018 23.02.2018 Záměr obce pronajmout pozemky p.č. 70/9, 70/10, 70/11, 70/13
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 162/2018
01.02.2018 05.03.2018 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Kategorie: Různé
OUAS 141/2018
24.01.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 9.1.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 112/2018
OUASs 599/2017
17.01.2018 28.01.2018 Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR
Kategorie: Volby
OUAS 67/2018
15.01.2018 31.12.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 68/2018
15.01.2018 31.01.2018 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Různé
OUAS 44/2018
08.01.2018 09.04.2018 Dotační program DSO Lanškrounsko - Podpora významných výročí
Kategorie: Různé
OUAS 717/2017
19.12.2017 31.12.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 716/2017
19.12.2017 31.12.2018 Schválený rozpočet obce Anenská Studánka na rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 712/2017
OUASs 674/2017
19.12.2017 04.01.2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka 7/2017 ze dne 15.12.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 706/2017
OUASs 599/2017
18.12.2017 27.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby v obci Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 705/2017
OUASs 599/2017
18.12.2017 27.01.2018 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OUAS 711/2017
18.12.2017 02.01.2018 Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 684/2017
11.12.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 9/2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 683/2017
11.12.2017 27.12.2017 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Různé
OUAS 674/2017
OUASs 674/2017
07.12.2017 15.12.2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 15.12.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 661/2017
29.11.2017 21.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2020 - DSO LANŠKROUNSKO
Kategorie: Různé
OUAS 660/2017
29.11.2017 21.12.2017 Návrh rozpočtu 2018 - DSO LANŠKROUNSKO
Kategorie: Různé
OUAS 662/2017
29.11.2017 15.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Anenská Studánka 2019-2020
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 656/2017
29.11.2017 15.12.2017 Návrh rozpočtu obce Anenská Studánka na rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 649/2017
OUASs 599/2017
27.11.2017 27.01.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR
Kategorie: Volby
OUAS 636/2017
15.11.2017 01.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - společné školské obvody ZŠ a MŠ
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 618/2017
08.11.2017 24.11.2017 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 604/2017
01.11.2017 01.01.2018 Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatého majetku (Helvíkov)
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 598/2017
27.10.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 8/2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 600/2017
OUASs 587/2017
27.10.2017 12.11.2017 Zápis ze zasedání ZO ze dne 25.10.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 593/2017
20.10.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 3 - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 587/2017
OUASs 587/2017
17.10.2017 25.10.2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 25.10.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 565/2017
06.10.2017 22.10.2017 Zákaz odběru povrchových vod - ORP Lanškroun - odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 560/2017
OUASs 560/2017
04.10.2017 20.10.2017 Záměr obce prodat pozemky LESY ČR s.p.
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 559/2017
OUASs 559/2017
04.10.2017 20.10.2017 Záměr obce prodat pozemky k.ú. Anenská Studánka p.p.č. 127/1, st. 47
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 554/2017
OUASs 392/2017
02.10.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR v obci Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 533/2017
OUASs 392/2017
21.09.2017 07.10.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OUAS 522/2017
OUASs 493/2017
19.09.2017 05.10.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 5/2017 ze dne 15.09.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 519/2017
18.09.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 518/2017
18.09.2017 16.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé
OUAS 512/2017
18.09.2017 04.10.2017 Návrh opatření obecné povahy - lesy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 501/2017
08.09.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 493/2017
OUASs 493/2017
06.09.2017 16.09.2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 15.09.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 475/2017
OUASs 392/2017
30.08.2017 22.10.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 483/2017
OUASs 483/2017
30.08.2017 14.09.2017 Záměr obce - nepeněžitý vklad
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 452/2017
OUASs 437/2017
09.08.2017 28.08.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 4/2017 ze dne 09.08.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 429/2017
OUASs 429/2017
07.08.2017 23.08.2017 Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 439/2017
03.08.2017 03.10.2017 Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatého majetku
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 437/2017
OUASs 437/2017
02.08.2017 10.08.2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 9.8.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 417/2017
19.07.2017 01.11.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 409/2017
13.07.2017 19.07.2017 Silné sucho 2017 - ORP Lanškroun - odvolání
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 396/2017
11.07.2017 30.06.2018 DSO Lanškrounsko - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2016
Kategorie: Různé
OUAS 397/2017
11.07.2017 31.12.2017 DSO Lanškrounsko - Rozpočtové opatření č. 2/2017
Kategorie: Různé
OUAS 381/2017
28.06.2017 13.07.2017 Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 361/2017
OUASs 350/2017
22.06.2017 10.07.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 3/2017 ze dne 14.6.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 367/2017
20.06.2017 26.04.2018 Schválený Závěrečný účet obce Anenská Studánka za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 366/2017
20.06.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017 ze dne 14.06.2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 350/2017
OUASs 350/2017
06.06.2017 14.06.2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 14.6.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 339/2017
05.06.2017 29.06.2017 Návrh Závěrečného účtu DSO LANŠKROUNSKO za rok 2016
Kategorie: Různé
OUAS 328/2017
24.05.2017 24.06.2017 Veřejná vyhláška - Územní plán Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 312/2017
22.05.2017 14.06.2017 Návrh závěrečného účtu obce Anenská Studánka za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 313/2017
22.05.2017 07.06.2017 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, příloha - k 31.12.2016
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 303/2017
17.05.2017 02.06.2017 Oznámení aplikace přípravku nebezpečného pro včely - Rychnov na Moravě
Kategorie: Různé
OUAS 288/2017
11.05.2017 31.12.2017 DSO LANŠKROUNSKO - Rozpočtové opatření č. 1
Kategorie: Různé
OUAS 254/2017
10.05.2017 31.12.2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017 ze dne 30.4.2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 278/2017
OUASs 278/2017
10.05.2017 26.05.2017 Záměr obce pronajmout/propachtovat část pozemku p.č. 2, k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 245/2017
03.05.2017 03.06.2017 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 239/2017
28.04.2017 31.05.2017 Oznámení VAKu o vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2016
Kategorie: Různé
OUAS 232/2017
27.04.2017 30.05.2017 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 236/2017
OUASs 236/2017
26.04.2017 12.05.2017 Záměr obce prodat část pozemkové parcely č. 40 v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 204/2017
05.04.2017 31.12.2017 Rozpočtová změna č. 3/2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 203/2017
OUASs 185/2017
05.04.2017 21.04.2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 2/2017 dne 29.03.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 210/2017
04.04.2017 05.05.2017 Zveřejnění Záměru Pardubického kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 185/2017
OUASs 185/2017
20.03.2017 29.03.2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 29.3.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 177/2017
13.03.2017 31.12.2017 Rozpočtová změna č. 2/2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 176/2017
13.03.2017 31.12.2017 Rozpočtová změna č. 1/2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 151/2017
01.03.2017 01.04.2017 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav
Kategorie: Různé
OUAS 139/2017
OUASs 601/2015
24.02.2017 04.04.2017 Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Helvíkov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
Kategorie: Různé
OUAS 138/2017
23.02.2017 16.03.2017 Nabídkové řízení na pronájem honitby
Kategorie: Různé
OUAS 134/2017
20.02.2017 06.12.2018 Zveřejnění rozpočtového výhledu DSO LANŠKROUNSKO
Kategorie: Různé
OUAS 133/2017
20.02.2017 06.12.2018 Zveřejnění rozpočtu DSO LANŠKROUNSKO
Kategorie: Různé
OUAS 135/2017
20.02.2017 31.12.2017 Rozpočtový výhled obce Anenská Studánka 2017-2018
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 122/2017
OUASs 109/2017
15.02.2017 03.03.2017 Zápis ze zasedání ZO č. 1/2017 dne 10.02.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 117/2017
13.02.2017 28.02.2017 sčítání zvěře 2017
Kategorie: Různé
OUAS 115/2017
06.02.2017 22.02.2017 Výroční zpráva 2016 - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 109/2017
OUASs 109/2017
01.02.2017 10.02.2017 Informace o konání zasedání ZO dne 10.2.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 97/2017
27.01.2017 30.03.2017 009 EX 5881/13-120-Dražební vyhláška
Kategorie: Různé
OUAS 77/2017
17.01.2017 02.02.2017 Veřejnoprávní smlouva RUIAN - město Lanškroun
Kategorie: Různé
OUAS 50/2017
13.01.2017 29.01.2017 Vyvěšení veřejné vyhlášky s opravou opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný post
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 36/2017
05.01.2017 31.03.2017 Výroční zpráva za rok 2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 2/2017
02.01.2017 03.04.2017 Dotační program - Podpora významných výročí v členských obcích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 22/2017
OUASs 569/2016
02.01.2017 18.01.2017 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 661/2016
19.12.2016 31.12.2017 Schválený rozpočet obce Anenská Studánka na rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 660/2016
OUASs 647/2016
19.12.2016 04.01.2017 Zápis č. 8/2016 ze zasedání ZO dne 16.12.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 642/2016
07.12.2016 23.12.2016 Sucho - Odvolání sucha
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 647/2016
OUASs 647/2016
07.12.2016 16.12.2016 Informace o konání zasedání ZO dne 16.12.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 638/2016
06.12.2016 22.12.2016 Návrh rozpočtu svazku obcí Lanškrounsko pro rok 2017
Kategorie: Různé
OUAS 629/2016
OUASs 629/2016
30.11.2016 16.12.2016 Záměr obce pronajmout nebytové prostory
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 628/2016
29.11.2016 16.12.2016 Návrh rozpočtu obce Anenská Studánka na rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 617/2016
OUASs 596/2016
23.11.2016 09.12.2016 Zápis ze zasedání ZO č. 7/2016 dne 23.11.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 613/2016
OUASs 569/2016
23.11.2016 09.12.2016 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 596/2016
OUASs 596/2016
15.11.2016 23.11.2016 Informace o konání zasedání ZO Anenská Studánka dne 23.11.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 555/2016
OUASs 523/2016
21.10.2016 07.11.2016 Zápis ze zasedání ZO dne 19.10.2016 - č. 6/2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 536/2016
OUASs 344/2016
15.10.2016 31.10.2016 Výsledky hlasování v Anenské Studánce - Senát PČR 2. kolo
Kategorie: Volby
OUAS 523/2016
OUASs 523/2016
11.10.2016 19.10.2016 Zasedání ZO Anenská Studánka dne 19.10.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 516/2016
OUASs 344/2016
08.10.2016 24.10.2016 Výsledky hlasování v Anenské Studánce - do Zastupitelstva Pardubického kraje
Kategorie: Volby
OUAS 515/2016
OUASs 344/2016
08.10.2016 24.10.2016 Výsledky hlasování v Anenské Studánce - Senát PČR 1. kolo
Kategorie: Volby
OUAS 495/2016
OUASs 344/2016
21.09.2016 08.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb
Kategorie: Volby
OUAS 491/2016
20.09.2016 07.10.2016 Zaslání seznamu NIV - Anenská Studánka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 482/2016
OUASs 482/2016
14.09.2016 30.09.2016 Záměr obce prodat části pozemku v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 481/2016
OUASs 481/2016
14.09.2016 30.09.2016 Záměr obce směnit pozemky - k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 471/2016
07.09.2016 16.11.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé
OUAS 465/2016
02.09.2016 07.12.2016 Sucho - Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 464/2016
OUASs 445/2016
31.08.2016 16.09.2016 Zápis ze zasední ZO dne 26.8.2016, č. 5/2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 453/2016
OUASs 344/2016
22.08.2016 07.10.2016 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 448/2016
OUASs 448/2016
22.08.2016 22.09.2016 S/OM/887/16 Zádost o zveřejnění záměru Pardubického kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 445/2016
OUASs 445/2016
18.08.2016 28.08.2016 Informace o konání zasedání ZO dne 26.8.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 442/2016
17.08.2016 03.09.2016 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Různé
OUAS 436/2016
15.08.2016 07.12.2016 Opatření obecné povahy - zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 429/2016
04.08.2016 20.08.2016 Kormorán velký - opatření obecné povahy podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. pro Pardubický kra
Kategorie: Různé
OUAS 427/2016
OUASs 169/2016
03.08.2016 19.08.2016 Záměr obce prodat pozemky v Helvíkově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 402/2016
OUASs 676/2015
22.07.2016 03.01.2019 Oznámení o ustanovení opatrovníka - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Trpík a části ka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 342/2016
OUASs 676/2015
21.06.2016 10.07.2016 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trpík
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 339/2016
OUASs 339/2016
20.06.2016 06.07.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 4/2016 dne 15.6.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 334/2016
14.06.2016 30.06.2016 Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Trpík
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 330/2016
OUASs 339/2016
06.06.2016 15.06.2016 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 302/2016
30.05.2016 15.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 293/2016
19.05.2016 06.06.2016 Závěrečný účet obce Anenská Studánka za rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 283/2016
OUASs 283/2016
12.05.2016 28.05.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 3/2016 ze dne 11.05.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 269/2016
03.05.2016 29.07.2016 Nabídka pozemků k pronájmu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 256/2016
29.04.2016 31.05.2016 Vyhodnocení kalkualce vodného a stočného - 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 253/2016
OUASs 283/2016
27.04.2016 11.05.2016 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 11.05.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 242/2016
22.04.2016 31.05.2016 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisu - daň z nemovitých věcí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 219/2016
12.04.2016 28.04.2016 Závěrečný účet 2015 - DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
OUAS 210/2016
OUASs 210/2016
04.04.2016 20.04.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 01.04.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 207/2016
01.04.2016 17.04.2016 Záměr obce pronajmout nebytové prostory - pohostinství
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 385/2016
OUASs 210/2016
21.03.2016 01.04.2016 Informace o konání zasedání ZO Anenská Studánka 1.4.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 169/2016
OUASs 169/2016
03.03.2016 19.03.2016 Záměr obce prodat pozemky v Helvíkově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 165/2016
02.03.2016 18.03.2016 Výroční zpráva za rok 2015 - obec Anenská Studánka
Kategorie: Různé
OUAS 162/2016
02.03.2016 18.03.2016 Výroční zpráva - Lanškrounsko za rok 2015
Kategorie: Různé
OUAS 153/2016
OUASs 153/2016
25.02.2016 14.03.2016 Záměr obce prodat pozemek v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 134/2016
OUASs 134/2016
15.02.2016 03.03.2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka ze dne 12.02.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 128/2016
10.02.2016 27.02.2016 Návrh rozpočtu svazku obcí Lanškrounsko pro rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 105/2016
03.02.2016 12.03.2016 Sčítání zvěře
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 109/2016
OUASs 134/2016
03.02.2016 12.02.2016 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 12.02.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 30/2016
14.01.2016 30.01.2016 Oznámení o vydání patření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry a Národního plánu povodí Dunaje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 11/2016
05.01.2016 05.04.2016 Dotační program - Podpora významných výročí v členských obcích
Kategorie: Různé
OUAS 909/2015
29.12.2015 31.12.2016 Nařízení města Lanškroun č. 3/2015 Tržní řád
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 904/2015
21.12.2015 06.01.2016 Opatření obecné povahy - odvolání zákazu nakládání s podzemními vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 894/2015
14.12.2015 31.12.2015 Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 11.12.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 891/2015
14.12.2015 31.12.2015 Schválený rozpočet obce na rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 888/2015
11.12.2015 31.01.2016 OZV č. 3/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 889/2015
11.12.2015 31.01.2016 OZV č. 4/2015 o místním poplatku ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 878/2015
09.12.2015 24.02.2016 Nemovitosti s nedostatečně identifikovným vlastníkem v Anenské Studánce
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 867/2015
03.12.2015 11.12.2015 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 849/2015
26.11.2015 06.01.2016 Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami a odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 845/2015
25.11.2015 11.12.2015 Návrh rozpočtu obce Anenská Studánka na rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 835/2015
18.11.2015 31.12.2015 Nařízení města Lanškroun č. 2/2015, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace...
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 814/2015
09.11.2015 26.11.2015 Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka ze dne 6.11.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 804/2015
04.11.2015 03.02.2016 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 772/2015
02.11.2015 24.11.2015 Oznámení o výběrovém řízení 1. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 797/2015
30.10.2015 15.11.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka ze dne 21.10.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 795/2015
29.10.2015 06.11.2015 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 06.11.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 769/2015
21.10.2015 30.11.2015 Vyjadřování o existenci síťí
Kategorie: Různé
OUAS 738/2015
14.10.2015 16.11.2015 Veřejná vyhláška - k nahládnutí hromadného předpisného seznamu - 2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 744/2015
13.10.2015 21.10.2015 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 21.10.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 681/2015
11.09.2015 27.09.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 6/2015 ze dne 09.09.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 679/2015
10.09.2015 15.11.2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé
OUAS 637/2015
03.09.2015 18.12.2015 Předání seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - údaje k 28.8.2015 - k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 623/2015
01.09.2015 09.09.2015 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 601/2015
OUASs 601/2015
26.08.2015 11.09.2015 Oznámení o zahájení jednoduchých pozemkových úprav - Helvíkov
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 585/2015
OUASs 585/2015
19.08.2015 04.09.2015 Záměr prodeje pozemků v Helvíkově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 578/2015
17.08.2015 30.09.2015 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 563/2015
OUASs 563/2015
11.08.2015 28.08.2015 Záměr obce prodat pozemek v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 557/2015
10.08.2015 06.01.2016 Opatření obecné povahy - Zákaz nakládání s podzemními vodami, jejich odběr ze studní a vrtů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 550/2015
05.08.2015 06.11.2015 Nabídka pozemků k pronájmu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 506/2015
03.08.2015 03.09.2015 Ministerstvo živnotního prostředí - Návrh Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 504/2015
OUASs 504/2015
16.07.2015 04.08.2015 Záměr obce prodat pozemek v Helvíkově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 498/2015
13.07.2015 26.11.2015 Opatření obecné povahy - Zákaz nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Různé
OUAS 424/2015
03.07.2015 20.07.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 01.07.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 385/2015
23.06.2015 01.07.2015 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 344/2015
03.06.2015 04.07.2015 Celkové vyúčtování ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Kategorie: Různé
OUAS 333/2015
29.05.2015 15.06.2015 Závěrečný účet 2014 DSO Lanškrounsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 332/2015
29.05.2015 15.06.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 4/2015 ze dne 27.05.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 319/2015
22.05.2015 15.06.2015 Předání seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - údaje k 1.5.2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.05.2015 27.05.2015 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 27.5.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 280/2015
06.05.2015 05.08.2015 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 278/2015
OUASs 270/2013
04.05.2015 20.05.2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kategorie: Různé
OUAS 275/2015
04.05.2015 20.05.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.04.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 274/2015
30.04.2015 16.05.2015 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - systém sběru, třídění, vývozu odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 273/2015
30.04.2015 16.05.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - veřejný pořádek
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 266/2015
29.04.2015 29.07.2015 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 269/2015
28.04.2015 31.07.2015 Dotační program Lanškrousko
Kategorie: Různé
OUAS 268/2015
OUASs 268/2015
28.04.2015 16.05.2015 Záměr obce prodat parcely č. 17/1, 17/2 a st. 4 v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Různé
OUAS 264/2015
27.04.2015 02.06.2015 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na ro 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 253/2015
21.04.2015 29.04.2015 Informace o konání zasedání zastupitelstsva obce dne 29.4.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 225/2015
01.04.2015 22.06.2015 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek
Kategorie: Různé
OUAS 220/2015
27.03.2015 12.04.2015 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 2/2015 ze dne 25.03.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 198/2015
16.03.2015 25.03.2015 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 25.03.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 195/2015
OUASs 195/2015
09.03.2015 26.03.2015 Záměr obce prodat a pronajmout pozemky v Helvíkově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 156/2015
26.02.2015 14.03.2015 Závěrečný účet obce za rok 2014
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 117/2015
23.02.2015 11.03.2015 Návrh rozpočtu svazku obcí Lanškrounsko pro rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 105/2015
18.02.2015 06.03.2015 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 13.02.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 93/2015
12.02.2015 04.03.2015 Předání seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků - údaje k 1.2.2015 - Anenská Studánka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 88/2015
06.02.2015 22.02.2015 Nabíka pozemků k pronájmu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 81/2015
02.02.2015 13.02.2015 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 13.02.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 66/2015
OUASs 66/2015
26.01.2015 11.02.2015 Záměr pronajmout pozekové parcely v k.ú. Anenská Studánka a Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 40/2015
OUASs 270/2013
20.01.2015 12.03.2015 Veřejné projednání upraveného návrhu změny č. 1 územního plánu Anenská Studánka
Kategorie: Různé
OUAS 39/2015
19.01.2015 05.02.2015 Sčítání zvěře 2015
Kategorie: Různé
OUAS 12/2015
05.01.2015 21.01.2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 702/2014
29.12.2014 15.01.2015 Schválený rozpočet na rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 698/2014
19.12.2014 05.01.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Anenská Studánka ze dne 19.12.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 687/2014
11.12.2014 19.12.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 680/2014
03.12.2014 19.12.2014 Návrh rozpočtu na rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 677/2014
OUASs 677/2014
01.12.2014 17.12.2014 Záměr obce prodat pozemkovou parcelu č. 65/1 v Helvíkově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 676/2014
OUASs 676/2014
01.12.2014 17.12.2014 Záměr obce prodat pozemkovou parcelu č. 835/37 v Anenské Studánce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 658/2014
19.11.2014 05.12.2014 Posuzování vlivů záměru "Zdvojení stávajícího vedení V401/801 Týnec - Krasíkov" na životní prostředí
Kategorie: Různé
OUAS 651/2014
OUASs 651/2014
12.11.2014 28.11.2014 Záměr obce prodat pozemky p. č. 118, 117/4 a 557/6 v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 650/2014
OUASs 650/2014
12.11.2014 28.11.2014 Záměr obce prodat pozemky v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 642/2014
06.11.2014 25.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka konaného dne 31.10.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 644/2014
OUASs 644/2014
06.11.2014 22.11.2014 Záměr obce prodat pozemky v Helvíkově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 643/2014
OUASs 643/2014
06.11.2014 22.11.2014 Záměr pronajmout pozemky v k.ú. Anenská Studánka a Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 629/2014
29.10.2014 03.12.2014 Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí
Kategorie: Různé
OUAS 630/2014
24.10.2014 31.10.2014 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 606/2014
21.10.2014 07.11.2014 Seznam neznámých vlastníků k 1. 10. 2014 - Anenská Studánka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 602/2014
OUASs 443/2014
13.10.2014 30.10.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 599/2014
OUASs 443/2014
11.10.2014 26.10.2014 Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce
Kategorie: Volby
OUAS 584/2014
07.10.2014 24.10.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2014 ze dne 03.10.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 546/2014
22.09.2014 08.10.2014 Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Pardbubického kraje - aktualizace č. 1
Kategorie: Různé
OUAS 545/2014
22.09.2014 03.10.2014 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 3.10.2014
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 542/2014
OUASs 443/2014
19.09.2014 10.10.2014 Oznámení voličům o době a místu konání voleb
Kategorie: Volby
OUAS 538/2014
OUASs 538/2014
17.09.2014 03.10.2014 Záměr obce prodat pozemky v Anenské Studánce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 537/2014
OUASs 537/2014
17.09.2014 03.10.2014 Záměr obce prodat pozemky v Anenské Studánce - p.p.č. 835/36 a 835/16
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 536/2014
OUASs 536/2014
17.09.2014 03.10.2014 Záměr obce koupit pozemkovou parcelu č. 127/3 v Anenské Studánce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 530/2014
16.09.2014 18.10.2014 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku
Kategorie: Různé
OUAS 521/2014
10.09.2014 31.10.2014 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé
OUAS 519/2014
08.09.2014 25.09.2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Aneská Studánka č. 6/2014 ze dne 05.09.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 504/2014
27.08.2014 05.09.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 495/2014
OUASs 443/2014
20.08.2014 09.09.2014 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby
OUAS 481/2014
06.08.2014 06.09.2014 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 484/2014
01.08.2014 20.08.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2014 ze dne 30.07.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 475/2014
28.07.2014 31.08.2014 Předání aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků - Anenská Studánka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 472/2014
OUASs 270/2013
24.07.2014 27.09.2014 Zveřejnění návrhu změny č. 1 územního plánu Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 467/2014
21.07.2014 30.07.2014 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 30.7.2014
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 476/2014
OUASs 443/2014
17.07.2014 21.08.2014 Oznámení voličům
Kategorie: Volby
OUAS 468/2014
OUASs 468/2014
14.07.2014 30.07.2014 Záměr prodat pozemky v Helvíkově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 441/2014
02.07.2014 31.07.2014 Posudek o vlivech záměru "Zdvojení stávajícího vedení V401/801 Týnec - Krasíkov" na životní prostředí
Kategorie: Různé
OUAS 438/2014
01.07.2014 17.07.2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 4/2014 ze dne 27.6.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 442/2014
OUASs 443/2014
27.06.2014 05.08.2014 Oznámení o počtu volených členů zastupitelstva
Kategorie: Volby
OUAS 389/2014
16.06.2014 02.07.2014 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 388/2014
16.06.2014 02.07.2014 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 391/2014
16.06.2014 27.06.2014 Informace o konání zasedání ZO dne 27.06.2014 od 17:30
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 378/2014
OUASs 378/2014
05.06.2014 22.06.2014 Záměr obce prodat pozemkové parcely č. 100 a 557/5 v k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 334/2014
21.05.2014 10.06.2014 Zápis ze zasedání ZO č. 3/2014 ze dne 16.05.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 312/2014
13.05.2014 29.05.2014 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Kategorie: Různé
OUAS 297/2014
07.05.2014 27.06.2014 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 304/2014
OUASs 216/2014
07.05.2014 23.05.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby
OUAS 303/2014
06.05.2014 21.05.2014 Nabídka pozmků k pronájmu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 302/2014
06.05.2014 16.05.2014 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 16.05.2014
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 295/2014
30.04.2014 16.05.2014 Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 294/2014
30.04.2014 16.05.2014 Závěrečný účet obce za rok 2013
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 286/2014
23.04.2014 03.06.2014 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 284/2014
23.04.2014 10.05.2014 Závěrečný účet DSO Lanškrounsko 2013
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 267/2014
15.04.2014 03.05.2014 Zápis ze zasedání Zastupitestva obce Anenská Studánka č. 2/2014 ze dne 11.04.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 256/2014
08.04.2014 25.04.2014 Nařízení Státní veterinární správy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 249/2014
OUASs 216/2014
02.04.2014 20.04.2014 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 240/2014
01.04.2014 10.04.2014 Informace o konání zasedání zastupitestva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 230/2014
27.03.2014 29.04.2014 Seznam neznámých vlastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 227/2014
OUASs 227/2014
26.03.2014 11.04.2014 Záměr obce pronajmout parcely v k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 226/2014
OUASs 153/2014
26.03.2014 11.04.2014 Záměr obce pronajmout nebytové prostory
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 198/2014
05.03.2014 22.03.2014 Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 191/2014
OUASs 169/2014
27.02.2014 15.03.2014 Zápis z jednání ZO č.1/2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 169/2014
OUASs 169/2014
13.02.2014 21.02.2014 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 150/2014
OUASs 150/2014
05.02.2014 21.02.2014 Oznámení - Záměr obce prodat pozemek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 149/2014
OUASs 149/2014
04.02.2014 20.02.2014 Záměr obce koupit pozemky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 148/2014
OUASs 148/2014
04.02.2014 20.02.2014 Oznámení o prodeji pozemku - k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 141/2014
04.02.2014 19.02.2014 Stanovení termínu sčítání zvěře
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 452/2013
19.12.2013 04.01.2014 Zápis č. 10/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 13.12.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 451/2013
19.12.2013 04.01.2014 Schválený rozpočet obce Anenská Studánka na rok 2014
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 437/2013
16.12.2013 16.01.2014 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 436/2013
16.12.2013 16.01.2014 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 435/2013
OUASs 402/2013
16.12.2013 01.01.2014 Veřejná vyhláška o možnostech převzít písemnost
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 417/2013
05.12.2013 21.12.2013 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 9/2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 416/2013
04.12.2013 13.12.2013 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Anenská Studánka dne 13.12.2013 od 17 hodin
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 406/2013
OUASs 379/2013
29.11.2013 16.12.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 8/2013 ze dne 22.11.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 400/2013
27.11.2013 13.12.2013 Návrh rozpočtu obce Anenská Studánka na rok 2014
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 379/2013
OUASs 379/2013
11.11.2013 20.11.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 362/2013
30.10.2013 15.12.2013 Veřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 358/2013
25.10.2013 11.11.2013 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 7/2013 ze dne 18.10.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 348/2013
OUASs 348/2013
17.10.2013 02.11.2013 Záměr obce pronajmout nebytové prostory
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 329/2013
14.10.2013 15.11.2013 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 328/2013
14.10.2013 15.11.2013 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 333/2013
OUASs 333/2013
14.10.2013 31.10.2013 Záměr obce prodat pozemky - k.ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 334/2013
11.10.2013 18.10.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 318/2013
OUASs 303/2013
07.10.2013 26.10.2013 Oznámení voličům o době a místě konání voleb
Kategorie: Volby
OUAS 295/2013
23.09.2013 08.10.2013 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 316/2013
OUASs 303/2013
19.09.2013 25.10.2013 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 291/2013
OUASs 282/2013
13.09.2013 29.09.2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 6/2013 ze dne 11.09.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 282/2013
OUASs 282/2013
03.09.2013 12.09.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 283/2013
30.08.2013 15.09.2013 Zápis z jednání zastupitelstva dne 28.08.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 273/2013
28.08.2013 29.09.2013 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu - k. ú. Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 272/2013
28.08.2013 29.09.2013 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu - k. ú. Helvíkov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 270/2013
OUASs 270/2013
28.08.2013 28.09.2013 Veřejná vyhláška - návrh zprávy o uplatňování územního plánu Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 265/2013
21.08.2013 27.09.2013 Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku ze psů za 2013
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 250/2013
08.08.2013 29.08.2013 Oznámení záměru "Zdvojení stávajícího vedení V401/801 Týnec - Krasíkov"
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OUAS 236/2013
30.07.2013 14.08.2013 Nařízení Pardubického kraje č. 1/2013
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 215/2013
03.07.2013 20.07.2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 4/2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OUAS 164/2013
19.06.2013 22.07.2013 Dražební vyhláška - opakovaná dražba - elektronická
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OUAS 151/2013
25.05.2013 02.07.2013 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty