Technický správce telefon: 583 239 222, email: epodatelna@mu-staremesto.cz

Dokument je již umístěn v neveřejném archivu.Město Staré Město © 2019 | ASI informační technologie s.r.o.
- zdrojem dat je informační systém GORDIC® GINIS®