Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu

27.11.2020 15.12.2020 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Kategorie: Informace z obecního úřadu

25.11.2020 16.12.2020 Návrh rozpočtu DSO Orlicko na rok 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.11.2020 16.12.2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Sdružení obcí Orlicko na roky 2022 a 2023
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.11.2020 10.12.2020 Veř. vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých poz. úpravách v k.ú. Čenkovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
446/2020/OUČen
04.11.2020 20.11.2020 Záměr obce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě ze dne 19.6.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.11.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

03.11.2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
Kategorie: Ekonomika obce

22.10.2020 30.10.2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.10.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu
419/2020/OUČen
19.10.2020 31.10.2020 Záměr pronájmu obecního bytu č. 4 v č. p. 9
Kategorie: Informace z obecního úřadu

13.10.2020 02.11.2020 Usnesení vlády ze dne 12.10.2020 a přijatá opatření v rámci nouzového stavu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

12.10.2020 26.10.2020 Změna úředních hodin od 12.10. 2020 do 25.10. 2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.10.2020 Rozpočtové opatření č. 5
Kategorie: Ekonomika obce

05.10.2020 26.10.2020 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 24.10.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu
407/2020/OUČen
02.10.2020 19.10.2020 Nařízení KHS Pk č. 3/2020 k vyvěšení na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
395/2020/OUČen
24.09.2020 12.10.2020 Územní rozhodnutí o umístění stavby vedení vysokého napění elektriky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
393/2020/OUČen
18.09.2020 30.11.2020 Výzva k provedení ořezu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.09.2020 04.10.2020 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.09.2020 25.09.2020 Pozvánka na veřejné jednání OZ dne 24.9.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.09.2020 23.09.2020 Záměr obce uzavřít dodatek ke smlouvě č.42019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.09.2020 19.09.2020 Vyrozumění o termínu školení do okrskové volební komise pro volby do PK 2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.09.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
Kategorie: Ekonomika obce

02.09.2020 07.09.2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Informace z obecního úřadu

31.08.2020 22.09.2020 Veřejná výzva k podání přihlášek na obsazení pozice obecního zaměstnance.
Kategorie: Informace z obecního úřadu
360/2020/OUČen
31.08.2020 16.09.2020 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 ZÚR Pk
Kategorie: Informace z jiných úřadů
353/2020/OUČen
24.08.2020 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2020, Čenkovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.08.2020 29.08.2020 Pozvánka na veřejné jednání ZO dne 27.8.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.08.2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
Kategorie: Ekonomika obce
331/2020/OUČen
05.08.2020 06.10.2020 SPF - nabídka pozemků k pronájmu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

30.07.2020 06.09.2020 Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
Kategorie: Informace z obecního úřadu
326/2020/OUČen
29.07.2020 31.08.2020 Opatření obecné povahy lesy - kůrovec
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.07.2020 13.08.2020 Veřejná vyhláška seznámení s podklady pro rozhodnutí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.07.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO
Kategorie: Informace z jiných úřadů

30.06.2020 Závěrečný účet Obce Čenkovice za rok 2019 vč. příloh
Kategorie: Ekonomika obce

30.06.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Kategorie: Ekonomika obce

22.06.2020 10.07.2020 Záměr obce prodat vrt CV-1 v k.ú. Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.06.2020 10.07.2020 Záměr obce pronajmout část poz. parc. č. 377/5 v k.ú. Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.06.2020 09.07.2020 Nový řád veřejného pohřebiště v Obci Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.06.2020 26.06.2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 25.6.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.06.2020 16.06.2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 25.6.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.06.2020 24.06.2020 Závěrečný účet 2019 DSO Orlicko vč. příloh
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.06.2020 20.06.2020 Usnesení OZ ze dne 27.5.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.05.2020 30.06.2020 Návrh závěrečného účtu Obce Čenkovice za rok 2019 vč. zprávy z auditu
Kategorie: Ekonomika obce

20.05.2020 Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti komplexní úpravy pozemků
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.05.2020 04.06.2020 Usnesení OZ ze dne 29.4.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

19.05.2020 28.05.2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 27.5.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.05.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
Kategorie: Ekonomika obce

06.05.2020 24.05.2020 Plán rozvoje sportu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.05.2020 22.05.2020 Záměr obce pronajmout část poz. parc. č. 54 v k.ú. Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.05.2020 22.05.2020 Záměr obce pronajmout část poz. parc. č. 6/6 v k.ú. Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.05.2020 20.06.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

30.04.2020 18.05.2020 Veř. vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/11
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.04.2020 26.05.2020 Záměr pronájmu obecního bytu č. 3, v č.p. 9
Kategorie: Informace z obecního úřadu

24.04.2020 01.06.2020 Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne dne 30.5.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.04.2020 25.05.2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za r. 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Kategorie: Ekonomika obce

21.04.2020 30.05.2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.04.2020 30.04.2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.4.2020 od 18:00 na Obecním úřadě.
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.04.2020 30.04.2020 Opatření obecné povahy - změna značení na silnici č. 11
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.04.2020 14.04.2020 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na silnici č. 11
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.04.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.04.2020 21.04.2020 Veřejná vyhláška - OZŘ změna ÚR 77 RekD SKI Čenkovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.03.2020 04.06.2020 Souhrn opatření a pravidla chování po dobu nouzového stavu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.03.2020 04.06.2020 Uzavření obecního úřadu pro veřejnost od 16.3.2020 do odvolání
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.03.2020 02.04.2020 Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici č. 11
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.03.2020 16.03.2020 Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva dne 23.3.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

12.03.2020 04.06.2020 Upozornění pro cestující - od pátku 13.3.2020 nastává prázdninový režim jízdních řádů
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.02.2020 16.03.2020 Záměr obce pronajmout část poz. parc. č. 408-10
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.02.2020 20.03.2020 Usnesení OZ ze dne 17.2.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

26.02.2020 Schválený rozpočet obce Čenkovice na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
98/2020/OUČen
24.02.2020 24.08.2020 Zaslání seznamu NIV k 1.2.2020, Čenkovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
79/2020/OUČen
10.02.2020 28.02.2020 Veřejná vyhláška - OZŘ změna ÚR 77 RekD SKI Čenkovice ČEN
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.02.2020 05.04.2020 SPÚ - nabídka pozemku k pronájmu 529/5
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.02.2020 18.02.2020 Pozvánka na jednání OZ dne 17.2.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu
59/2020/OUČen
29.01.2020 01.03.2020 termín sčítání
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.01.2020 26.02.2020 Návrh rozpočtu Obce Čenkovice na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce

21.01.2020 07.02.2020 Záměr obce pronajmout část poz. parc. č. 201/4
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.01.2020 01.02.2020 Výroční zpráva o činnosti Obce v roce 2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.01.2020 01.02.2020 Výroční zpráva za rok 2019 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.01.2020 20.01.2020 Veř. vyhláška - odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.12.2019 01.07.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.12.2019 06.01.2020 OZV č. 9-2019 poplatek za užívání veřejného prostranství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

19.12.2019 06.01.2020 OZV č. 8-2019 poplatek za odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

12.12.2019 26.02.2020 Rozpočtové opatření č. 6/2019
Kategorie: Ekonomika obce

12.12.2019 26.02.2020 Rozpočtové provizorium na rok 2020 Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

12.12.2019 30.12.2019 Usnesení OZ z veř. schůze ze dne 26.11.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

11.12.2019 09.03.2020 DSO Orlicko - Dotační program Podpora významných výročí v člen. obcí Orlicka
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.12.2019 01.03.2020 VAK - tisková zpráva - ceny vodného od 1.1.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.12.2019 19.12.2019 Pozvánka na veřejné jednání obecního zastupitelstva dne 18.12.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
546/2019/OUČen
09.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy- Veřejná vyhláška - kůrovec
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.12.2019 23.12.2019 OZV č. 7-2019 poplatek z pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

05.12.2019 23.12.2019 OZV č. 6-2019 poplatek za užívání veřejného prostranství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

05.12.2019 23.12.2019 OZV č. 5-2019 poplatek za vjezd do vybraných míst
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

05.12.2019 23.12.2019 OZV č. 4-2019 poplatek ze vstupného
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

05.12.2019 23.12.2019 OZV č. 3-2019 poplatek ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

05.12.2019 23.12.2019 OZV č. 2-2019 poplatek za odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
536/2019/OUČen
04.12.2019 17.01.2020 Aktualizace č. 3 ZÚR Pk - veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.11.2019 11.12.2019 Návrh rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na rok 2020 a střednědobí výhled 2021-2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.11.2019 27.11.2019 Pozvánka na veřejné jednání obecního zastupitelstva dne 26.11.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.11.2019 26.02.2020 Rozpočtové opatření číslo 5
Kategorie: Ekonomika obce

08.11.2019 30.11.2019 Usnesení zastupitelstva z 29.10.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

08.11.2019 25.11.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - odpady
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

08.11.2019 30.11.2019 Usnesení zastupitelstva z 29.10.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.10.2019 10.11.2019 Usnesení zastupitelstva z 26.9.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.10.2019 30.10.2019 Pozvánka na schůzi OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.10.2019 25.10.2019 Záměr obce pachtu obecních pozemků
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.10.2019 25.10.2019 Záměr pachtu zemědělských pozemků
Kategorie: Informace z obecního úřadu

17.09.2019 27.09.2019 Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva 26.9.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

13.09.2019 20.12.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů fin. hospodaření DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.09.2019 27.09.2019 Pronájem obecního bytu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.09.2019 28.09.2019 Záměr Obce pronajmout zemědělské pozemky.
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.09.2019 30.10.2019 Vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.09.2019 10.10.2019 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.09.2019 23.09.2019 Záměr obce pronajmout část poz.par.č. 240/3, 240/5, 935/1, 257/6, 257/1, 935/2, 266
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.09.2019 23.09.2019 Záměr obce pronajmout část poz.parc.č.381/7 a 315/1
Kategorie: Ekonomika obce

05.09.2019 23.09.2019 Záměr obce prodat část poz.p.č. 381/1a 381/7
Kategorie: Ekonomika obce

02.09.2019 31.12.2022 Min. zem. - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - lesy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.08.2019 24.02.2020 Seznam nedostatečně ident. vlastníků k 1.8.2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.08.2019 29.08.2019 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 28.8.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.07.2019 05.02.2020 Velké sucho - veřejná vyhláška - zákaz nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.07.2019 08.08.2019 Záměr obce prodat část pozemkové parc.č. 315/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.07.2019 08.08.2019 Záměr obce prodat část pozemkové parc.č.454
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.07.2019 08.08.2019 Záměr obce prodat část pozemkové parc.č. 257/4
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.07.2019 08.08.2019 Záměr obce prodat část pozemkové p. č. 859/2
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.07.2019 08.08.2019 Záměr obce pronajmout část pozemkové.par.č.762/7 v k.ú. Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

17.07.2019 10.08.2019 Usnesení OZ ze dne 27.6.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

10.07.2019 13.09.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.07.2019 26.02.2020 Rozpočtové opatření č. 4/2019
Kategorie: Ekonomika obce

21.06.2019 06.07.2019 Veřejná vyhláška - aktualizace zásad pardubického kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.06.2019 28.06.2019 Pozvánka na zasedání OZ dne 27.6.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.06.2019 27.06.2019 Zápis ze schůze OZ 30.5.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

05.06.2019 02.09.2019 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o komplex. poz. úpravách
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.06.2019 26.06.2019 Návrh -Závěrečný účet DSO Orlicko za rok 2018 vč. příloh
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.06.2019 30.06.2020 Závěrečný účet obce Čenkovice za rok 2018 včetně příloh
Kategorie: Ekonomika obce

03.06.2019 26.02.2020 Rozpočtové opatření č. 3/2019
Kategorie: Ekonomika obce

03.06.2019 26.02.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2019
Kategorie: Ekonomika obce

21.05.2019 31.05.2019 Pozvánka na zasedání OZ dne 30.5.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.05.2019 26.02.2020 Rozpočtové opatření č. 1/2019
Kategorie: Ekonomika obce

10.05.2019 31.05.2019 Návrh závěrečného účtu obce Čenkovice za rok 2018 včetně příloh
Kategorie: Ekonomika obce

30.04.2019 16.05.2019 Usnesení zastupitelstva z 25.4.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

30.04.2019 16.05.2019 Usnesení zastupitelstva z 28.3.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

29.04.2019 01.06.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů pro stočné
Kategorie: Informace z obecního úřadu

29.04.2019 17.05.2019 Záměr obce směnit p.p.č. 859/5 za p.p.č.859/26
Kategorie: Ekonomika obce

29.04.2019 17.05.2019 Záměr obce prodat část p.p.č. 863/3, 863/2, 327/16, st.p.č. 545
Kategorie: Ekonomika obce

29.04.2019 17.05.2019 Záměr obce pronajmout část p.p.č. 201/6 a st.p.č.312
Kategorie: Ekonomika obce

29.04.2019 17.05.2019 Záměr obce prodat p.p.č. 116/5 a p.p.č. 924/3
Kategorie: Ekonomika obce

29.04.2019 17.05.2019 Záměr obce pronajmout část p.p.č. 173/2
Kategorie: Ekonomika obce

29.04.2019 29.04.2019 Záměr obce prodat p.p.č. 116/5 a 924/3
Kategorie: Informace z obecního úřadu

25.04.2019 28.05.2019 Oznámení voličům o místě a čase konání voleb do Evropského parlamentu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.04.2019 29.05.2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.04.2019 29.04.2019 Oznámení o svolání prvního zasedání volební komise do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby

15.04.2019 27.04.2019 Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 25.4.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.04.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy - lesy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.04.2019 26.05.2019 Informace o volebním okrsku v Čenkovicích
Kategorie: Volby

20.03.2019 29.03.2019 Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 28.3.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

18.03.2019 10.07.2019 Finanční hospodaření DSO
Kategorie: Informace z jiných úřadů
109/2019/OUČen
14.03.2019 29.03.2019 Záměr obce prodat část p.p.č. 167/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.03.2019 27.03.2019 Volné obecní byty
Kategorie: Informace z obecního úřadu

25.02.2019 26.02.2020 Schválený rozpočet obce Čenkovice na rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce
85/2019/OUČen
25.02.2019 22.08.2019 Seznam nedostatečně ident. vlastníci k 1.2.2019,Čenkovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
89/2019/OUČen
25.02.2019 14.03.2019 kanalizace - SKI Čenkovice s.r.o., Čenkovice (Čenkovice) - rozhodnutí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.02.2019 11.03.2019 Zápis ze schůze OZ dne 13.2.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

07.02.2019 26.02.2019 Výroční zpráva o činosti Obce v roce 2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.02.2019 20.02.2019 Pozvánka na zasedání OZ dne 13.2.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.02.2019 05.02.2019 Vyhlášení kalamitního stavu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.02.2019 17.02.2019 Výroční zpráva za rok 2018 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.01.2019 14.02.2019 Návrh rozpočtu obce Čenkovice na rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

11.01.2019 12.12.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů fin. hospodaření DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.01.2019 25.02.2019 Rozpočtové opatření č. 9,10
Kategorie: Ekonomika obce
17/2019/OUČen
09.01.2019 05.03.2019 sčítání 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
18/2019/OUČen
09.01.2019 27.01.2019 kanalizace - SKI Čenkovice s.r.o., Čenkovice (Čenkovice) - oznámení
Kategorie: Ekonomika obce
7/2019/OUČen
03.01.2019 21.01.2019 Odvolání zákazu nakladání s povrchovými vodami - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.12.2018 30.03.2019 Dotační program. Podpora významných výročí v členských obcích.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.12.2018 20.12.2018 Pozvánka na schůzi OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.12.2018 25.02.2019 Rozpočtové provizorium 2019 obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

07.12.2018 25.02.2019 Rozpočtové opatření č. 6,7,8
Kategorie: Ekonomika obce
392/2018/OUČen
07.12.2018 16.01.2019 Obce - zaslání informace o výběrovém řízení č. HUO/012/2018 Č. Voda
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.12.2018 25.12.2018 Usnesení zastupitelstva ze dne 22.11.2018
Kategorie: Ekonomika obce

30.11.2018 19.12.2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

30.11.2018 19.12.2018 Návrh rozpočtu 2019 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.11.2018 17.12.2018 Volný obecní byt
Kategorie: Informace z obecního úřadu
374/2018/OUČen
16.11.2018 04.12.2018 R 4 - Změna opatření obecné povahy - Ochranné pásmo Bystřec
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.11.2018 23.11.2018 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.11.2018 27.11.2018 Usnesení z ustav. schůze OZ ze dne 4.11.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

31.10.2018 25.02.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2018 Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce
349/2018/OUČen
25.10.2018 05.11.2018 Pozvánka na ustavující zasedání ZO
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.10.2018 08.11.2018 Oficiální výsledky komunálních voleb
Kategorie: Volby

04.10.2018 11.01.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.09.2018 25.02.2019 Rozpočtové opatření č. 4/2018 Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce
312/2018/OUČen
24.09.2018 30.11.2018 St. statek Jeneč - nabídka nemovitého majetku k prodeji
Kategorie: Informace z jiných úřadů
310/2018/OUČen
20.09.2018 06.10.2018 Návrh změny opatření OP - OP Bystřec
Kategorie: Informace z obecního úřadu
307/2018/OUČen
10.09.2018 07.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
293/2018/OUČen
30.08.2018 16.09.2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komize - volby do zastupitelstva
Kategorie: Informace z obecního úřadu
291/2018/OUČen
29.08.2018 25.02.2019 Katastrální úřad - nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitosti k 1. 8. 2018, obec Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce
287/2018/OUČen
27.08.2018 04.09.2018 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
275/2018/OUČen
16.08.2018 07.10.2018 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků_volby OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
265/2018/OUČen
30.07.2018 18.08.2018 Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo II. stupně zdroje podzemní vody
Kategorie: Informace z jiných úřadů
264/2018/OUČen
27.07.2018 14.08.2018 Záměr obce prodat část p.p.č. 985_2
Kategorie: Informace z obecního úřadu
261/2018/OUČen
25.07.2018 07.10.2018 Stanovení minimálního počtu členů orkskové volební komise - volby OZ 2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
239/2018/OUČen
19.07.2018 27.07.2018 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

02.07.2018 25.02.2019 Rozpočtové opatření č. 3 Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

02.07.2018 04.10.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů fin. hospodaření DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
229/2018/OUČen
02.07.2018 15.08.2018 Veřejná vyhláška - projednání územ plánu Č.Voda
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.07.2018 27.07.2018 Usnesení obecního zastupitelstva z 27.6.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
217/2018/OUČen
19.06.2018 28.06.2018 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
213/2018/OUČen
18.06.2018 02.07.2018 Veřejná vyhláška Oznámení - veřejné projednání návrhu územ. plánu Č. Voda
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.06.2018 15.08.2018 Volný obecní byt
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.06.2018 03.06.2019 Závěrečný účet obce Čenkovice za rok 2017 včetně příloh
Kategorie: Ekonomika obce

04.06.2018 25.02.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2018
Kategorie: Ekonomika obce
194/2018/OUČen
01.06.2018 03.01.2019 Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr
Kategorie: Informace z jiných úřadů

30.05.2018 27.06.2018 Návrh závěrečného účtu 2017 DSO Orlicko včetně příloh
Kategorie: Informace z jiných úřadů

30.05.2018 25.06.2018 usnesení zastupitelstva z veřej. schůze OZ z 28.5.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
185/2018/OUČen
21.05.2018 29.05.2018 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.05.2018 05.02.2020 Mikroregion Severo-Lanškrounsko realizuje projekt česko-polské spolupráce
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.05.2018 05.02.2020 Mikroregion Severo-Lanškrounsko pomůže zlepšit strategické plánování a znalosti zastupitelů a zaměstnanců členských obcí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
176/2018/OUČen
15.05.2018 01.06.2018 Záměr prodat část p.p.č. 859/17 a část p.p.č. 859/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.05.2018 25.02.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2018 Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

27.04.2018 04.06.2018 Návrh závěrečného účtu obce Čenkovice za rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce

27.04.2018 01.06.2018 Vyúčtování stočného Obec Čenkovice za rok 2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.04.2018 01.06.2018 VAK Jabl.n.O. - vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.04.2018 28.05.2018 Usnesení zastupitelstva z 23.4.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
149/2018/OUČen
23.04.2018 30.05.2018 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou- hromadní předpis daně z nemovitostí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
140/2018/OUČen
16.04.2018 24.04.2018 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.04.2018 30.04.2018 Usnesení zastupitelstva z 26.3.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.04.2018 02.07.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů fin. hospodaření DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
118/2018/OUČen
20.03.2018 06.04.2018 OP - SKI Čenkovice s.r.o., Čenkovice (Čenkovice) - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.03.2018 27.03.2018 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
110/2018/OUČen
12.03.2018 30.03.2018 Záměr obce prodat část p.p.č. 424
Kategorie: Informace z obecního úřadu
109/2018/OUČen
12.03.2018 29.03.2018 Záměr obce prodat část pozemku p.č. 985/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.03.2018 25.02.2019 Schválený rozpočet obce Čenkovice na rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce

08.03.2018 03.04.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů finan. hospodaření DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.03.2018 30.03.2018 Usnesení obecního zastupitelstva z 26.2.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
93/2018/OUČen
23.02.2018 03.01.2019 seznam nedostatčně označených vlastníků nemovitostí v katastru
Kategorie: Informace z jiných úřadů
95/2018/OUČen
23.02.2018 14.03.2018 Zveřejnění bobr vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
89/2018/OUČen
19.02.2018 27.02.2018 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

12.02.2018 28.02.2018 Veř. vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
Kategorie: Informace z jiných úřadů
78/2018/OUČen
09.02.2018 24.03.2018 termín sčítání zvěře
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.02.2018 26.02.2018 Výroční zpráva za rok 2017 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.02.2018 08.03.2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce
74/2018/OUČen
02.02.2018 06.03.2018 Veřejná vyhláška - Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
63/2018/OUČen
26.01.2018 12.02.2018 Záměr směnit část pozemku p.č. 327/16 s částí pozemku č 327/17
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.01.2018 15.02.2018 Usnesení zastupitelstva z 15.1.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
47/2018/OUČen
18.01.2018 28.01.2018 Informace o době a místě konání volby prezidenta 2. kolo
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.01.2018 08.03.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů fin. hospodaření DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
6/2018/OUČen
10.01.2018 07.02.2018 Oznámení o výběrovém řízení 4. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů
23/2018/OUČen
08.01.2018 16.01.2018 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
22/2018/OUČen
05.01.2018 22.01.2018 Záměr obce pronajmout část p.p.č. 859/17 a část 859/1 v k.ú.Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
511/2017/OUČen
22.12.2017 08.01.2018 Záměr obce pronajmout část p.p.č. 201_4
Kategorie: Ekonomika obce
510/2017/OUČen
22.12.2017 08.01.2018 Záměr obce pronajmout část p´.p.č. 173_2
Kategorie: Informace z obecního úřadu

20.12.2017 27.03.2018 Dotační program Podpora významných výročí v členských obcí Orlicka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
503/2017/OUČen
18.12.2017 14.01.2018 Informace o době a místě konání volby prezidenta
Kategorie: Informace z obecního úřadu
505/2017/OUČen
18.12.2017 04.01.2018 žádost o vyvěšení návrhu bobr evropský
Kategorie: Ekonomika obce
497/2017/OUČen
13.12.2017 29.01.2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.12.2017 08.03.2018 Rozpočtové provizorium Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

07.12.2017 08.03.2018 Rozpočtové opatření č. 7 Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

07.12.2017 11.01.2018 Usnesení zastupitelstva obce z 4.12.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

29.11.2017 15.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSOMSL
Kategorie: Informace z jiných úřadů
467/2017/OUČen
27.11.2017 05.12.2017 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

24.11.2017 11.01.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.11.2017 20.12.2017 Návrh rozpočtu 2018 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
465/2017/OUČen
23.11.2017 28.01.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.11.2017 11.12.2017 Usnesení zastupitelstva obce z 20.11.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
446/2017/OUČen
20.11.2017 12.12.2017 Oznámení o VŘ 3. kolo, města, obce p.p.č. 724/2 Čenkovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
453/2017/OUČen
13.11.2017 21.11.2017 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
442/2017/OUČen
08.11.2017 24.11.2017 Opatření obecné povahy - lesy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
442/2017/OUČen
08.11.2017 08.11.2017 Opatření obecné povahy - lesy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.11.2017 08.03.2018 Rozpočtové opatření č. 6 Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

03.11.2017 30.11.2017 Usnesení zastupitelstva obce z 30.10.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
436/2017/OUČen
03.11.2017 20.11.2017 Záměr obce pronajmout p.p.č. 201/6 a st. p. č. 312
Kategorie: Informace z obecního úřadu
424/2017/OUČen
23.10.2017 31.10.2017 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.10.2017 21.11.2017 Volný obecní byt
Kategorie: Informace z obecního úřadu
406/2017/OUČen
06.10.2017 24.10.2017 Zákaz odběru povrchových vod - ORP Lanškroun - odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.10.2017 08.03.2018 Rozpočtové opatření č. 5
Kategorie: Ekonomika obce

03.10.2017 08.03.2018 Rozpočtové opatření č. 4
Kategorie: Ekonomika obce

03.10.2017 31.10.2017 Usnesení zastupitelstva obce z 25.9.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.10.2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

02.10.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Informace z obecního úřadu
389/2017/OUČen
27.09.2017 24.10.2017 Průvodní dopis - oznámení o VŘ 2. kolo, města, obce p.p.č. 724/2
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.09.2017 26.09.2017 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.09.2017 23.09.2017 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
371/2017/OUČen
14.09.2017 31.12.2017 Návrh opatření obecné povahy - lesy- vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
363/2017/OUČen
11.09.2017 23.02.2018 sdělení neznámí vlastníci pozemků k 1.8.2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.09.2017 25.09.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

05.09.2017 25.09.2017 Usnesení zastupitelstva z veř. schůze dne dne 30.8.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

05.09.2017 21.09.2017 Záměr obce 723_1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.09.2017 22.10.2017 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Informace z obecního úřadu
342/2017/OUČen
28.08.2017 15.09.2017 Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení p.p.č. 724/2 k.ú. Čenkovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
340/2017/OUČen
23.08.2017 31.08.2017 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
328/2017/OUČen
21.08.2017 18.09.2017 Oznámení o VŘ 1. kolo, města, obce
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.08.2017 22.10.2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Kategorie: Informace z obecního úřadu
308/2017/OUČen
02.08.2017 03.10.2017 nabídka nepronajatého majetku - SPÚ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
291/2017/OUČen
19.07.2017 06.10.2017 Sucho - Lanškrounsko (Lanškrounsko) - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
290/2017/OUČen
17.07.2017 19.07.2017 VV - Odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.07.2017 11.01.2018 Oznámení o zveřejnění Závěr. účtu 2016 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.07.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
279/2017/OUČen
10.07.2017 27.07.2017 Záměr obce prodat p.p.č. 924/3 a část p.p.č. 116/5
Kategorie: Informace z obecního úřadu
278/2017/OUČen
10.07.2017 27.07.2017 Záměr obce pronajmout část p.p.č. 240/3 a část p.p.č. 240/5
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.07.2017 04.06.2018 Závěrečný účet obce Čenkovice za rok 2016 včetně příloh
Kategorie: Ekonomika obce

03.07.2017 08.03.2018 Rozpočtové opatření č. 3/2017
Kategorie: Ekonomika obce

03.07.2017 03.08.2017 Usnesení OZ z veřejné schůze ze dne 28.6.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
272/2017/OUČen
03.07.2017 20.07.2017 OZV č. 2/2017 - školský obvod ZŠ
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
271/2017/OUČen
03.07.2017 20.07.2017 OZV č. 1/2017 - školský obvod MŠ
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
272/2017/OUČen
03.07.2017 03.07.2017 OZV č. 2/2017 - školský obvod ZŠ
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
271/2017/OUČen
03.07.2017 03.07.2017 OZV č. 1/2017 - školský obvod MŠ
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
260/2017/OUČen
27.06.2017 19.07.2017 Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
Kategorie: Informace z jiných úřadů
245/2017/OUČen
20.06.2017 29.06.2017 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
236/2017/OUČen
13.06.2017 01.08.2017 Záměr obce pronajmout p.p.č. 201/6 a st. p. č. 312
Kategorie: Informace z obecního úřadu

12.06.2017 28.06.2017 Návrh závěrečného účtu obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

05.06.2017 08.03.2018 Rozpočtové opatření č. 2/2017 Obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

05.06.2017 30.06.2017 Usnesení zastupitelstva z veř. schůze 31.5.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

01.06.2017 28.06.2017 Návrh závěrečného účtu DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
212/2017/OUČen
29.05.2017 30.06.2017 EX 1219/16-47 Dražební vyhláška Langr Mir.
Kategorie: Ekonomika obce

23.05.2017 28.06.2017 Návrh závěrečného účtu obce Čenkovice za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce

23.05.2017 16.06.2017 Volný obecní byt
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.05.2017 16.06.2017 Obec Čenkovice nabízí k pronájmu volný byt v čp. 9 o velikosti 3 + KK.
Kategorie: Informace z obecního úřadu
207/2017/OUČen
23.05.2017 01.06.2017 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

12.05.2017 11.01.2018 Rozpočtové opatření č. 1/2017 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
189/2017/OUČen
05.05.2017 22.05.2017 Záměr obce pronajmout část p.p.č. 206/3
Kategorie: Informace z obecního úřadu
188/2017/OUČen
05.05.2017 22.05.2017 Záměr obce pronajmout část p.p.č. 238/1
Kategorie: Ekonomika obce

04.05.2017 08.03.2018 Rozpočtová změna č. 1 / 2017
Kategorie: Ekonomika obce

04.05.2017 30.05.2017 Usnesení ze schůze OZ ze dne 25.4.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
183/2017/OUČen
03.05.2017 05.06.2017 SPÚ - nabídka nepronajatého majetku
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.05.2017 04.06.2017 Vyhodnocení kalkulace stočného za rok 2016 Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.04.2017 31.05.2017 Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2016 - VAK
Kategorie: Informace z jiných úřadů
177/2017/OUČen
28.04.2017 23.05.2017 Záměr pronajmout pozemky p.č. 201/6 a st. p.č. 312
Kategorie: Informace z obecního úřadu
173/2017/OUČen
26.04.2017 31.05.2017 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou - daň z nemovitosti
Kategorie: Ekonomika obce
168/2017/OUČen
18.04.2017 26.04.2017 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.03.2017 27.04.2017 Usnesení zastupitelstva ze dne 22.3.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
127/2017/OUČen
15.03.2017 23.03.2017 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Ekonomika obce

03.03.2017 01.03.2018 Schválený rozpočet obce Čenkovice na rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce

03.03.2017 03.10.2017 Výhled rozpočtu obce Čenkovice na roky 2017 - 2020
Kategorie: Ekonomika obce

27.02.2017 27.03.2017 Zápis z veřejné schůze OZ dne 22.2.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
93/2017/OUČen
93/2017/IUČens
27.02.2017 20.03.2017 Záměr obce - pacht pozemku p.č. 668/8
Kategorie: Ekonomika obce
93/2017/OUČen
93/2017/IUČens
27.02.2017 27.02.2017 Záměr obce - pacht pozemku p.č. 668/8
Kategorie: Ekonomika obce

20.02.2017 09.03.2017 Výroční zpráva za rok 2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu

17.02.2017 11.01.2018 Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2017 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

17.02.2017 11.01.2018 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu DSO Orlicko 2017 - 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
75/2017/OUČen
17.02.2017 31.05.2017 sdělení obci Čenkovice k 1. 2. 2017 pozemky neznámých vlastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
74/2017/OUČen
13.02.2017 23.02.2017 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.02.2017 27.02.2017 Plnění rozpočtu za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
68/2017/OUČen
08.02.2017 05.03.2017 sčítání zvěře 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.02.2017 27.02.2017 Výroční zpráva za rok 2016 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
58/2017/OUČen
01.02.2017 04.04.2017 SPÚ - nabídka nepronajatého majetku
Kategorie: Informace z jiných úřadů
59/2017/OUČen
01.02.2017 17.02.2017 Záměr obce prodat p.č. 374/6
Kategorie: Ekonomika obce

27.01.2017 15.02.2017 Zápis ze schůze OZ dne 25.1.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

27.01.2017 13.02.2017 Návrh rozpočtu obce Čenkovice na rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce

19.01.2017 06.02.2017 Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.01.2017 02.02.2017 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.01.2017 26.01.2017 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
32/2017/OUČen
13.01.2017 30.01.2017 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s opravou opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný post
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1/2017/OUČen
02.01.2017 13.01.2017 Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro u
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.12.2016 25.03.2017 Dotační program Podpora významných výročí v člen. obcích Orlicka
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.12.2016 01.01.2017 Zápis z veřejné schůze OZ ze dne 7.12.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.12.2016 29.12.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 obce Čenkovice
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
434/2016/OUČen
07.12.2016 24.12.2016 Sucho - Odvolání sucha
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.11.2016 08.12.2016 Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 7.12.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.11.2016 13.12.2016 Návrh rozpočtu 2017 Sdružení obcí Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.11.2016 13.12.2016 Návrh rozpočtu 2017 Sdružení obcí Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.11.2016 04.12.2016 Zápis z veř. schůze OZ ze dne 2.11.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.11.2016 25.11.2016 Záměr obce pronajmout část 201/4
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.11.2016 25.11.2016 Záměr obce pronajmout 1/9 p.p.č. 238/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

02.11.2016 03.01.2017 SPÚ - nabídky pozemků k pronájmu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
381/2016/OUČen
25.10.2016 16.11.2016 Obce - zaslání oznámení o VŘ č. HUO/176/2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.10.2016 03.11.2016 Pozvánka na zasedání OZ dne 2.11.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.10.2016 05.11.2016 Zápis z veřejné schůze OZ ze dne 29.9.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.10.2016 20.10.2016 Záměr obce prodat pozemek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
349/2016/OUČen
29.09.2016 31.10.2016 8-135 Vyhlášení platnosti (Obeslání)
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.09.2016 30.09.2016 Pozvánka na veřejné zasedání OZ 29.9.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
337/2016/OUČen
20.09.2016 28.04.2017 sdělení obci Čenkovice k 1. 8. 2016 pozemky neznámých vlastníků
Kategorie: Ekonomika obce

08.09.2016 16.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do 1/3 Senátu PČR
Kategorie: Volby

08.09.2016 09.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
Kategorie: Volby

05.09.2016 25.09.2016 Zápis zveř. schůze OZ dne 30.8.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

05.09.2016 22.09.2016 Záměr obce pronajmout
Kategorie: Informace z obecního úřadu

02.09.2016 20.09.2016 Záměr obce pronajmout
Kategorie: Informace z obecního úřadu
312/2016/OUČen
01.09.2016 07.12.2016 Sucho - Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
Kategorie: Informace z jiných úřadů
306/2016/OUČen
29.08.2016 22.09.2016 024 EX 485/15-181-UsnDrNem exekuce
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.08.2016 15.10.2016 Počet a sídlo volebního okrsku obce Čenkovice
Kategorie: Volby

22.08.2016 31.08.2016 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.08.2016 08.10.2016 Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Kategorie: Volby
267/2016/OUČen
05.08.2016 23.08.2016 Kormorán velký - opatření obecné povahy podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. pro Pardubický kra
Kategorie: Informace z jiných úřadů
261/2016/OUČen
03.08.2016 01.10.2016 nabídka nepronajatého majetku - SPÚ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
238/2016/OUČen
18.07.2016 09.09.2016 Oznámení o dokončení obnovy katastrálníého operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Kategorie: Informace z obecního úřadu
236/2016/OUČen
18.07.2016 19.08.2016 Usnesení o nařízení elektronické drařžby EX 485/15-125
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.06.2016 28.07.2016 Zápis ze schůze OZ 23.6.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

15.06.2016 24.06.2016 Pozvánka na schůzi OZ dne 23.6.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
183/2016/OUČen
01.06.2016 15.07.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.06.2016 23.06.2016 Zápis z veřejné schůze OZ 26.5.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

01.06.2016 20.06.2016 Záměr obce pronajmout část 201/6
Kategorie: Informace z obecního úřadu

25.05.2016 13.06.2016 Závěrečný účet obce Čenkovice za rok 2015 včetně příloh
Kategorie: Ekonomika obce

23.05.2016 13.06.2016 veřejnoprávní smlouva - místní komunikace
Kategorie: Informace z obecního úřadu

18.05.2016 27.05.2016 Pozvánka na veř. schůzi OZ dne 26.5.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
155/2016/OUČen
04.05.2016 30.07.2016 St. pozem. úřad - nabídka nepronajatého majetku
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.05.2016 10.06.2016 Výpočet stočného obec Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

02.05.2016 10.06.2016 VAK Jablonné n.O. - vyhodnocení kalkulace vodného a stočného
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.04.2016 17.05.2016 Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicka za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí a účetních výkazů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.04.2016 20.05.2016 Zápis ze schůze OZ 21.4.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
143/2016/OUČen
25.04.2016 01.06.2016 FÚ - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitostí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.04.2016 12.05.2016 DSO - MSL - závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.04.2016 22.04.2016 Pozvánka na schůzi OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

29.03.2016 15.04.2016 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.03.2016 15.04.2016 Zápis ze schůze OZ dne 16.3.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

08.03.2016 17.03.2016 Pozvánka na schůzi OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.03.2016 21.03.2016 Výroční zpráva DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
84/2016/OUČen
29.02.2016 30.06.2016 pozemky neznámých vlastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.02.2016 15.03.2016 Zápis ze schůze OZ dne 17.2.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.02.2016 12.03.2016 výroční zpráva - poskytování informací
Kategorie: Informace z obecního úřadu

24.02.2016 11.03.2016 Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.02.2016 10.03.2016 Záměr obce prodat část p.p.č. 143/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.02.2016 10.03.2016 Oznámení o obnově kat. operátu přepracováním ...
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.02.2016 10.03.2016 Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.02.2016 18.02.2016 Pozvánka na veřejnou schůzi OZ dne 17.2.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.01.2016 10.02.2016 Zápis ze schůze OZ dne 20.1.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.01.2016 09.02.2016 Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce

22.01.2016 09.02.2016 Výhled rozpočtu obce 2017 - 2020
Kategorie: Ekonomika obce

22.01.2016 09.02.2016 Požární řád obce Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.01.2016 09.02.2016 Sdružení obcí Orlicko - návrh rozpočtu 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů
23/2016/OUČen
13.01.2016 30.01.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.01.2016 13.04.2016 DSO Orlicko - dotační program podpora významných výročí v čl. obcích
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.01.2016 28.01.2016 Záměr obce pronajmout p.p.č. 238/1 a 229/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.01.2016 21.01.2016 Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
Kategorie: Informace z obecního úřadu
7/2016/OUČen
05.01.2016 08.02.2016 Dražební vyhláška - dražba pozemku č. 857 v k.ú. Čenkovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
371/2015/OUČen
23.12.2015 30.01.2016 Nařízení města Lanškrouna č. 3/2015 - Tržní řád
Kategorie: Informace z jiných úřadů
371/2015/OUČen
23.12.2015 30.01.2016 Nařízení města Lanškrouna č. 3Tržní řád města Lanškrouna
Kategorie: Informace z jiných úřadů
366/2015/OUČen
21.12.2015 10.01.2016 veřejná vyhláška - odvolání zákazhu nakládání s podzemními vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.12.2015 15.04.2016 Vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.12.2015 10.01.2016 OZV č. 2/2015 o místním poplatku
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2015 16.01.2016 Zápis OZ ze dne 10.12.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
354/2015/OUČen
14.12.2015 22.03.2016 Pozemky neznámých vlastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.12.2015 27.12.2015 Nařízení č. 1/2015 vč. přílohy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

04.12.2015 25.12.2015 veřejná vyhláška - odvolání zákazu nakládání s povrch. vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.12.2015 11.12.2015 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.11.2015 25.12.2015 OZV č. 2/2015 o místním poplatku za komunální odpad
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

20.11.2015 20.12.2015 Zápis ze schůze OZ dne 12.11.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

20.11.2015 08.12.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.11.2015 13.11.2015 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.10.2015 31.10.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.10.2015 01.11.2015 Zápis ze schůze OZ ze dne 8.10.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

30.09.2015 09.10.2015 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
260/2015/OUČen
14.09.2015 16.12.2015 Pozemky neznámých vlastníků - sdělení obci Čenkovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.09.2015 30.09.2015 Zápis ze schůze OZ ze dne 1.9.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.09.2015 20.09.2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

25.08.2015 02.09.2015 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
250/2015/OUČen
14.08.2015 29.09.2015 Veřejná vyhláška - oznámení zveřejnění návrhu územního plánu obce Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
250/2015/OUČen
14.08.2015 13.08.2015 Veřejná vyhláška - oznámení zveřejnění návrhu územního plánu obce Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
244/2015/OUČen
10.08.2015 04.12.2015 Zákaz odběru vod - silné sucho - veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
241/2015/OUČen
04.08.2015 30.12.2015 St. pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
240/2015/OUČen
04.08.2015 30.08.2015 Nebezpečí požárů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.07.2015 31.07.2015 Informace hejtmana PK o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
230/2015/OUČen
20.07.2015 21.08.2015 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obec. povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zéna Severovýáchod CZ05
Kategorie: Informace z jiných úřadů
231/2015/OUČen
20.07.2015 05.08.2015 Nařízení Města Lanškrouna č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
218/2015/OUČen
13.07.2015 30.08.2015 Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.07.2015 30.07.2015 Zápis ze schůze OZ ze dne 1.7.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.07.2015 26.07.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.07.2015 26.07.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.06.2015 02.07.2015 Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.06.2015 01.08.2015 Prodej traktoru s traktorovou sněhovou radlicí
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.06.2015 10.07.2015 Zápis ze schůze OZ 4.6.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.06.2015 25.06.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.06.2015 25.06.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.06.2015 15.06.2015 Nařízení PK - zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

05.06.2015 15.06.2015 Informace hejtmana PK o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.05.2015 05.06.2015 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.05.2015 30.06.2015 VAK - kalkulace vodného a stočného za rok 2014
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.05.2015 03.06.2015 závěrečný účet obce Čenkovice za rok 2014 včetně příloh
Kategorie: Ekonomika obce

13.05.2015 30.05.2015 Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko včetně příloh
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.05.2015 30.05.2015 Výzva k podání nabídky na zakázku
Kategorie: Veřejné zakázky

07.05.2015 23.05.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
151/2015/OUČen
06.05.2015 29.09.2015 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.05.2015 10.06.2015 Zápis ze schůze OZ dne 29.4.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
133/2015/OUČen
28.04.2015 02.06.2015 Veřejná vyhláška Finančního úřadu - hromadný předpisný seznam daně z nemovitostí 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.04.2015 23.07.2015 Dotační program Podpora významnýczh výročí v členských obcí Sdružení Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

17.04.2015 30.04.2015 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.04.2015 21.04.2015 Vedoucí oddělení právního MěÚ Lanškroun
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.04.2015 21.04.2015 Referentka kanceláře starosty MěÚ Lanškroun
Kategorie: Informace z jiných úřadů
111/2015/OUČen
02.04.2015 19.04.2015 Návrh OOP NPP Labe
Kategorie: Informace z jiných úřadů
111/2015/OUČen
02.04.2015 18.04.2015 Návrh OOP NPP Dunaje
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.03.2015 15.04.2015 Zápis ze schůze OZ 23.3.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

25.03.2015 10.04.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

24.03.2015 09.04.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

24.03.2015 09.04.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
88/2015/OUČen
17.03.2015 16.04.2015 Obce - zaslání oznámení o VŘ č. HUO/31/2015 - 1. kolo čp.225
Kategorie: Informace z jiných úřadů
88/2015/OUČen
17.03.2015 16.03.2015 Obce - zaslání oznámení o VŘ č. HUO/31/2015 - 1. kolo čp.225
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.03.2015 24.03.2015 Pozvánka na veřejnou schůzi OZ 23.3.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
88/2015/OUČen
16.03.2015 16.03.2015 Obce - zaslání oznámení o VŘ č. HUO/31/2015 - 1. kolo čp.225
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.03.2015 23.03.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.03.2015 23.03.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.02.2015 19.05.2015 Výroční zpráva o poskytování informací
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.02.2015 01.03.2015 Zápis ze schůze OZ dne 6.2.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
57/2015/OUČen
06.02.2015 06.05.2015 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový fond
Kategorie: Informace z jiných úřadů

30.01.2015 07.02.2015 Pozvánka na schůzi OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.01.2015 18.02.2015 Návrh rozpočtu 2015 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.01.2015 10.02.2015 Zápis ze schůze OZ dne 20.1.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
26/2015/OUČen
21.01.2015 10.02.2015 Sčítání zvěře 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.01.2015 06.02.2015 Návrh rozpočtu obce Čenkovice na rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce

21.01.2015 06.02.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.01.2015 02.02.2015 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

13.01.2015 31.01.2015 Výběrové řízení vedoucí zaměstnanec MAS Lanškrounsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.01.2015 21.01.2015 Pozvánka na veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
343/2014/OUČen
301/2014/IUČens
08.12.2014 30.12.2014 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí dokumentu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.11.2014 27.12.2014 Zápis z veřejné schůze OZ dne 24.11.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.11.2014 08.12.2014 Výběrové řízení na pozici referensta stavebního úřadu Výprachtice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.11.2014 24.11.2014 Výběrové řízení na pozici referenta stavebního úřadu Výprachtice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
323/2014/OUČen
301/2014/IUČens
19.11.2014 05.12.2014 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Kategorie: Informace z obecního úřadu
319/2014/OUČen
18.11.2014 08.12.2014 Oznámení o výběr. řízení č. HUO/198/2014 - 2. kolo - k.ú. Orličky
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.11.2014 25.11.2014 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.11.2014 15.11.2014 Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.11.2014 25.11.2014 Zápis z ustavující schůze OZ 3.11.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
308/2014/OUČen
05.11.2014 06.02.2015 Nabídky pozemků k pronájmu od St. pozemkového úřadu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
304/2014/OUČen
301/2014/IUČens
31.10.2014 16.11.2014 Veřejná vyhláška - usnesení stanovení opatrovníka
Kategorie: Informace z obecního úřadu
305/2014/OUČen
301/2014/IUČens
30.10.2014 15.11.2014 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost Radek Tesař
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.10.2014 04.11.2014 Pozvánka na ustavující schůzi OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
294/2014/OUČen
20.10.2014 10.11.2014 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/153/2014 - 1. kolo - Mlýnický Dvůr
Kategorie: Informace z jiných úřadů
294/2014/OUČen
20.10.2014 10.11.2014 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/152/2014 - 1. kolo - Mlýnický Dvůr
Kategorie: Informace z jiných úřadů
291/2014/OUČen
20.10.2014 27.10.2014 Zrušení výběrového řízení č. HUO/119/2014 - 1. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů
287/2014/OUČen
15.10.2014 01.11.2014 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - rozšíření vodovodu III. tlakové pásmo
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.10.2014 30.10.2014 Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Kategorie: Volby

11.10.2014 14.10.2014 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Čenkovice
Kategorie: Volby

06.10.2014 25.10.2014 Zápis ze schůze OZ 30.9.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
258/2014/OUČen
22.09.2014 08.10.2014 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1: veřejná vyhláška oznámení o vydání
Kategorie: Ekonomika obce

22.09.2014 01.10.2014 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.09.2014 02.10.2014 Zápis ze schůze OZ dne 11.9.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

10.09.2014 15.11.2014 ČEZ - okleštění stromoví
Kategorie: Různé
227/2014/OUČen
04.09.2014 25.09.2014 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení úz. řízení - rozšíření vodovodu - horní konec
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.09.2014 15.09.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.09.2014 12.09.2014 Veřejné zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.09.2014 30.09.2014 Zápis ze schůze OZ 27.8.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

28.08.2014 15.09.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.08.2014 15.09.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

25.08.2014 11.09.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

25.08.2014 11.09.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

20.08.2014 28.08.2014 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.08.2014 12.10.2014 Volby do zast. obce Čenkovice
Kategorie: Volby
211/2014/OUČen
07.08.2014 05.09.2014 Návrh opatření obecné povahy - zdroj podzemní vody Bystřec
Kategorie: Informace z jiných úřadů
207/2014/OUČen
06.08.2014 04.11.2014 SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu 668/9, 668/10, stav. parcela 177
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.08.2014 22.08.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.08.2014 26.08.2014 Zápis ze schůze OZ 29.7.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.07.2014 15.08.2014 Zápis ze schůze OZ 8.7.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.07.2014 15.08.2014 Zápis ze schůze 27.5.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.07.2014 30.07.2014 Pozvánka na schůzi obecního zast.
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.07.2014 28.07.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.07.2014 09.07.2014 Pozvánka na zsedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
152/2014/OUČen
10.06.2014 03.07.2014 Oznámení o výběrovém řízení 11. kolo budova Výprachtice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.05.2014 14.06.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

20.05.2014 28.05.2014 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
124/2014/OUČen
07.05.2014 15.08.2014 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Kategorie: Informace z jiných úřadů
115/2014/OUČen
05.05.2014 27.06.2014 Veř. vyhláška - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1
Kategorie: Informace z jiných úřadů
101/2014/OUČen
29.04.2014 02.06.2014 Fú Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na rok 2014
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.04.2014 28.05.2014 Zápis ze schůze OZ 24.4.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

25.04.2014 15.05.2014 Příloha č. 5 k Závěrečnému účtu 2013 obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

25.04.2014 15.05.2014 Příloha č. 4 k Závěrečnému účtu 2013 obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

25.04.2014 15.05.2014 Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu 2013 obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

25.04.2014 15.05.2014 Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu 2013 obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

25.04.2014 15.05.2014 Příloha č. 1 k Závěrečnému účtu 2013 obce Čenkovice
Kategorie: Ekonomika obce

25.04.2014 15.05.2014 Závěrečný účet obce Čenkovice 2013
Kategorie: Ekonomika obce
103/2014/OUČen
25.04.2014 13.05.2014 Závěrečný účet DSO Orlicko za rok 2013
Kategorie: Informace z jiných úřadů
102/2014/OUČen
25.04.2014 13.05.2014 Přílohy k závěrečnému účtu DSO Orlicko za rok 2013
Kategorie: Informace z jiných úřadů
102/2014/OUČen
24.04.2014 25.04.2014 Závěrečný účet DSO Orlicko a přílohy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

17.04.2014 25.04.2014 Pozvánka ha zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
88/2014/OUČen
09.04.2014 28.04.2014 Ukončení mimořádných veterinárních opatření - varroáza včel
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.03.2014 26.05.2014 Volby do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby

10.03.2014 26.03.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.02.2014 25.04.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.02.2014 25.04.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.02.2014 03.03.2014 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

12.02.2014 12.03.2014 Zápis ze schůze OZ dne 10.2.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

11.02.2014 28.02.2014 návrh rozpočtu Sdružení obclí ORLICKO na rok 2014
Kategorie: Informace z jiných úřadů
39/2014/OUČen
03.02.2014 03.03.2014 Termín sčítání zvěře
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.02.2014 11.02.2014 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

20.01.2014 06.02.2014 Plnění rozpočtu za rok 2013
Kategorie: Ekonomika obce

20.01.2014 06.02.2014 Návrh rozpočtu na rok 2014
Kategorie: Ekonomika obce

06.12.2013 05.01.2014 Zápis ze schůze OZ 4.12.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

27.11.2013 05.12.2013 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.11.2013 27.11.2013 pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
270/2013/OUČen
11.11.2013 05.12.2013 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/216/2013 - 10. kolo a jeho podmínkách
Kategorie: Informace z jiných úřadů
Odes. KrÚ 74888/2013
30.10.2013 15.12.2013 Veřejná vyhláška: Zásady územního rozvoje Pk - aktualizace č. 1 a vyhodnocení vlivů na udržitelný ro
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.10.2013 04.11.2013 zápis ze schůze OZ 1.10.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.10.2013 21.10.2013 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.10.2013 21.10.2013 Záměr obec
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.09.2013 30.11.2013 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé

23.09.2013 27.10.2013 Volby do Poslanecké sněmovny ČR
Kategorie: Volby
224/2013/OUČen
09.09.2013 03.10.2013 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/163/2013 - 9. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.09.2013 27.09.2013 zápis ze schůze OZ dne 2.9.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.09.2013 21.09.2013 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.09.2013 21.09.2013 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.09.2013 21.09.2013 Záměr Obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.09.2013 21.09.2013 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.09.2013 04.09.2013 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.08.2013 03.09.2013 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.08.2013 31.08.2013 Zápis ze schůze OZ 29.7.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
191/2013/OUČen
29.07.2013 20.08.2013 Nařízení Pardubického kraje 1/2013 - zvýšené nebezpečí vzniku požáru
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.07.2013 30.07.2013 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.07.2013 25.07.2013 Výběrové řízení na pronájem hostince U Jana Výprachtice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.06.2013 08.07.2013 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.06.2013 30.06.2013 zápis ze schůze OZ dne 3.6.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

01.06.2013 17.06.2013 Přezkoumání hospodaření DSO lanškrounsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.06.2013 17.06.2013 přezkoumání hospodaření 2012 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.06.2013 17.06.2013 Závěrečný účet 2012 DSO Lanškrounsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.06.2013 17.06.2013 Závěrečný účet za rok 2012 DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
144/2013
27.05.2013 24.06.2013 Oznámení o VŘ - 8. kolo -
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.05.2013 04.06.2013 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
128/2013
20.05.2013 15.06.2013 Nařízení varroáza 2013 - KVSE
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.05.2013 25.05.2013 Zápis ze schůze OZ dne 2.5.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

29.04.2013 17.05.2013 Závěrečný účet obce Čenkovice za rok 2012 a přílohy
Kategorie: Ekonomika obce
106/2013
25.04.2013 28.05.2013 Veřejná vyhláška daň z nemovitostí na rok 2013
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.04.2013 03.05.2013 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.04.2013 25.04.2013 Zápis ze schůze 25.3.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
79/2013
14.03.2013 30.03.2013 Veř. vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - lanová dráha Sportes Svitavy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.03.2013 26.03.2013 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.03.2013 14.03.2013 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.03.2013 26.03.2013 Rozpočet obcí Lanškrounsko na rok 2013
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.03.2013 25.03.2013 Rozpočet obcí Orlicko 2013
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.02.2013 16.03.2013 Plnění rozpočtu za rok 2012
Kategorie: Ekonomika obce

28.02.2013 15.03.2013 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
67/2013
26.02.2013 26.03.2013 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/9/2013 - 7. kolo
Kategorie: Ekonomika obce

18.02.2013 06.03.2013 Zápis ze schůze zastupitelstva 14.2.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

08.02.2013 15.02.2013 Pozvánka na OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.02.2013 20.02.2013 Zápis ze schůze OZ 29.1.2013
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.02.2013 05.02.2013 Zápis ze schůze OZ 10.12.2012
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

28.01.2013 15.02.2013 Oznámení o zahájení úz. řízení - lanová dráha Sportes Svitavy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.01.2013 15.02.2013 Územní rozhodnutí trubní vrtaná studna Jan a Vlasta Pospíšilovi
Kategorie: Informace z jiných úřadů
48/2013
24.01.2013 24.02.2013 Termín sčítání zvěře
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.01.2013 10.02.2013 Výhled rozpočtu
Kategorie: Ekonomika obce

21.01.2013 30.01.2013 Zasedání Obecního zastupitelstva
Kategorie: Informace z obecního úřadu

18.01.2013 03.02.2013 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Orličky
Kategorie: Různé

17.01.2013 27.01.2013 II. kolo volby prezidenta ČR
Kategorie: Volby

15.01.2013 01.02.2013 Návrh rozpočtu obce Čenkovice na rok 2013
Kategorie: Ekonomika obce

14.01.2013 31.01.2013 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.12.2012 14.01.2013 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
374/2012
11.12.2012 27.12.2012 Oznámení o zahájení územního řízení - vrtaná studna Jan Pospíšil
Kategorie: Informace z jiných úřadů
373/2012
10.12.2012 07.01.2013 Výběrové řízení 6. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů
373/2012
10.12.2012 11.12.2012 Výběrové řízení 6. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.12.2012 11.12.2012 Pozvánka na OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.12.2012 03.12.2020 Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů
Kategorie: Informace z obecního úřadu
353/2012
23.11.2012 23.12.2012 Úřad práce - veřejně prospěšné práce - Projekt EU a ESF
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.11.2012 11.12.2012 obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - o odpadech
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

23.11.2012 10.12.2012 Zápis ze schůze OZ 20.11.2012
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
356/2012
23.11.2012 10.12.2012 Veřejná vyhláška - rozhodnutí L§P Plus - kvn, DTS, knn
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.11.2012 30.01.2013 Volba prezidenta 2013
Kategorie: Volby

16.11.2012 16.12.2012 Aktuálně z Místní akční skupiny ORLICKO
Kategorie: Různé
337/2012
05.11.2012 06.12.2012 Oznámení projednávání návrhu zadání územního plánu Čenkovice.
Kategorie: Informace z obecního úřadu
319/2012
11.10.2012 28.10.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení spoj. územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - L§P kvn, DTS, knn
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.10.2012 17.10.2012 Zápis ze schůze OZ 25.9.2012
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.09.2012 15.11.2012 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ
Kategorie: Různé
302/2012
24.09.2012 22.10.2012 Oznámení o výběrovém řízení - 5. kolo vyvěšení města, obce....
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.09.2012 11.10.2012 Rozhodnutí o umístění stavby: Lyž. areál Čer. Voda - sjezdovka a lanová dráha Heroltická
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.09.2012 26.09.2012 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

17.09.2012 03.10.2012 zápis ze schůze OZ 10.9.2012
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.09.2012 10.10.2012 požadavky na nový územní plán obce Čenkovice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.09.2012 30.09.2012 Zápis ze schůze 3.9.2012
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.09.2012 11.09.2012 Pozvánka na OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.08.2012 04.09.2012 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

24.08.2012 15.10.2012 volby do Pardubického kraje
Kategorie: Volby

20.08.2012 06.09.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení - lyžařský areál Č. Voda - lanová dráha Heroltická
Kategorie: Informace z jiných úřadů
251/2012
08.08.2012 25.08.2012 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - trubní vrtaná studna Machačovi
Kategorie: Informace z jiných úřadů
235/2012
30.07.2012 15.08.2012 Ochranné pásmo II. stupně zdroje podzemní vody - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
185/2012
28.06.2012 16.07.2012 Územní rozhodnutí o umístění stavby - opěrná zeď Záleský
Kategorie: Informace z jiných úřadů
182/2012
27.06.2012 14.07.2012 Veřejná vyhláška o zahájení úz. řízení studna Machač
Kategorie: Informace z jiných úřadů
181/2012
27.06.2012 14.07.2012 Oznámení o výběrovém řílzení č. HUO/167/2012 - 4. kolo k.ú. Výprachtice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.06.2012 15.07.2012 Zápis ze schůze OZ dne 18.6.2012
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
162/2012
18.06.2012 04.07.2012 Nařízení Státní veterinární správy- včelstva
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.06.2012 28.06.2012 Zpráva přezkoumání hospodaření DSO Lanškrounsko 2011
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.06.2012 19.06.2012 Pozvánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.06.2012 20.07.2012 Zpráva o hospodaření DSO Orlicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.06.2012 25.06.2012 Závěrečný účet Orlicko 2011
Kategorie: Ekonomika obce

07.06.2012 12.07.2012 Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné - pozemky D. Thoma
Kategorie: Různé

06.06.2012 24.06.2012 Závěrečný účet Lanškrounsko 2012
Kategorie: Informace z obecního úřadu
151/2012
01.06.2012 17.06.2012 Návrh opatření veř. povahy. - ochranné pásmo II. stupně
Kategorie: Informace z jiných úřadů
150/2012
01.06.2012 17.06.2012 Rozhodnutí - povolení změny stavby před dokončením - opěrná zeď s přístřešky, WC, sklípek - Minář
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.05.2012 30.06.2012 Nařízení města Lanškrouna č. 1/2012 - změna Tržního řádu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.05.2012 17.06.2012 zápis ze schůze OZ dne 22.5.2012
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
117/2012
24.05.2012 11.06.2012 Veřejná vyhláška -oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - opěrná zeď Záleský
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.05.2012 28.05.2012 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.05.2012 30.05.2012 Záměr obce
Kategorie: Ekonomika obce
86/2012
30.04.2012 28.05.2012 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/111/2012 - 3. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.04.2012 20.05.2012 Zápis ze schůze OZ dne 19.4.2012
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
85/2012
26.04.2012 14.05.2012 Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - novostovba rek. domku Smetana
Kategorie: Informace z jiných úřadů
84/2012
26.04.2012 14.05.2012 Veřejná vyhláška - oznámení - opěrná zeď ... ing Minář
Kategorie: Informace z jiných úřadů
84/2012
26.04.2012 26.04.2012 Veřejná vyhláška - oznámení - opěrná zeď ... ing. Minář
Kategorie: Ekonomika obce

18.04.2012 07.05.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Kategorie: Ekonomika obce

18.04.2012 07.05.2012 Závěrečný účet obce za rok 2011
Kategorie: Ekonomika obce

10.04.2012 20.04.2012 Pozvánka na schůzi OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu

29.03.2012 10.05.2012 Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné - pozemky Čenkovice
Kategorie: Různé

29.03.2012 04.05.2012 Výzva k předkládání žádostí o dotaci jaro 2012 MAS
Kategorie: Různé
62/2012
20.03.2012 17.04.2012 Ú ZSVM - Oznámení o výběrovém řízení - prodej pozemku Horní Lipka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
66/2012
20.03.2012 05.04.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení úz. řízení o umístění stavby - J. Smetana
Kategorie: Informace z jiných úřadů
65/2012
20.03.2012 05.04.2012 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o změně úz. rozhodnutí - L§P - dostavba lyž. areálu I. etapa
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2012 25.03.2012 Rozpočet Lanškrounsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
48/2012
27.02.2012 19.03.2012 Oznámení o výběrovém řízení č. HOU/45 /2012 - 2. kolo - ÚZSVM
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.02.2012 14.03.2012 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

20.02.2012 10.03.2012 Zápis ze schůze OZ dne 15.2.2012
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
45/2012
14.02.2012 02.03.2012 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti úz. rozhodnutí - vodní nádrž L§P Plus
Kategorie: Informace z jiných úřadů
44/2012
14.02.2012 02.03.2012 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodutí ČOV L§P PLUS
Kategorie: Informace z jiných úřadů
43/2012
14.02.2012 02.03.2012 Veřejná vyhláška -rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
42/2012
14.02.2012 02.03.2012 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí -
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.02.2012 16.02.2012 Pozvánka na zasedání OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
33/2012
03.02.2012 20.02.2012 Souhlasné stanovisko Pa kraje se sjezdovou tratí a lanovkou "Heroltice|"
Kategorie: Informace z jiných úřadů
29/2012
02.02.2012 19.02.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby L§P
Kategorie: Informace z jiných úřadů
26/2012
30.01.2012 20.02.2012 Pardubický kraj -sčítání zvěře
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.01.2012 10.02.2012 Záměr prodeje pozemku
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.01.2012 06.02.2012 Plnění rozpočtu za rok 2011
Kategorie: Ekonomika obce

19.01.2012 06.02.2012 Návrh rozpočtu obce na rok 2012
Kategorie: Ekonomika obce
6/2012
02.01.2012 20.01.2012 Prodloužení úz. rozhodnutí vodní nádrž, přeložka vedení telefonu - L §P Plus Chrudim
Kategorie: Informace z jiných úřadů
5/2012
02.01.2012 20.01.2012 Prodloužení úz. rozhodnutí ČOV L§p Plus Chrudim
Kategorie: Informace z jiných úřadů
5/2012
02.01.2012 20.01.2012 Prodloužení úz. rozhodnutí ČOV .. L§P Plus Chrudim
Kategorie: Informace z jiných úřadů
3/2012
02.01.2012 20.01.2012 Prodloužení úz. rozhodnutí - parkoviště, hotel ... - L§P Plus Chrudim
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1/2012
02.01.2012 20.01.2012 Prodloužení úz. rozhodnutí lanová dráha, zasněžování ... - L§P Plus Chrudim
Kategorie: Informace z jiných úřadů
5/2012
02.01.2012 02.01.2012 Prodloužení úz. rozhodnutí ČOV - L§P Plus Chrudim
Kategorie: Informace z jiných úřadů
155/2011
09.12.2011 26.12.2011 Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informacše o konání veřejného projednání rozšíření areálu Červená Voda - Buková hora
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.12.2011 09.12.2011 Rozpočet obcí Orlicko 2012
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.12.2011 05.01.2012 Zápis ze schůze OZ 30.11.2011
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

05.12.2011 20.12.2011 Sdružení obcí Orlicko - návrh rozpočtu 2012
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.11.2011 01.12.2011 Pozvánka na zasedání Obecního zastupitelstva
Kategorie: Informace z obecního úřadu
139/2011
14.11.2011 01.12.2011 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - změna stavby před dokončením
Kategorie: Informace z jiných úřadů
135/2011
11.11.2011 27.11.2011 DS 10.11.2011 posudek - vliv na živ. prostředí - rozšíření areálu Č. Voda
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.11.2011 24.11.2011 OZV č. 3/2011 o místních poplatcích
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

01.11.2011 24.11.2011 OZV č. 2/2011 o míst. poplatku za odpady
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
125/2011
01.11.2011 20.11.2011 Tržní řád města Lanškrouna
Kategorie: Informace z jiných úřadů

31.10.2011 15.12.2011 Zápis ze schůze 26.10.2011
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

31.10.2011 16.11.2011 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

31.10.2011 16.11.2011 Záměr obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
120/2011
26.10.2011 16.11.2011 El. podání přijaté dne - 25.10.2011
Kategorie: Informace z jiných úřadů
120/2011
26.10.2011 01.11.2011 El. podání přijaté dne - 25.10.2011
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.10.2011 26.10.2011 Pozvánka na schůzi OZ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
114/2011
05.10.2011 22.10.2011 Veřejná vyhláška
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty