Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Zobrazeno od 04.04.2019 Zobrazeno do 06.04.2020 (zobrazeno 368 dní)
Číslo jednací OÚHS 148/2019 Číslo spisu
Původ dokumentu Datová schránka

Datová schránka

Typ dokumentu Běžná písemnost
Stav Sejmuto Kategorie Informace z jiných úřadů
Počet příloh 2 Navrhl/Schválil Šanovcová Blanka, Referent SSD

Soubory ke stažení

Název Velikost Staženo Podpis Časové razítko Elektronická pečet
pdf-icon 18918_2019_MZE_16212.pdf 210 KB 42x Soubor je elektronicky podepsán čas. razítkem

Ano

Ano
pdf-icon OOP_Příloha_č_1.doc 1,32 MB 34x