Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019

Zobrazeno od 10.12.2019 Zobrazeno do 06.04.2020 (zobrazeno 117 dní)
Číslo jednací OÚHS 435/2019 Číslo spisu
Původ dokumentu Datová schránka

Datová schránka

Typ dokumentu Běžná písemnost
Stav Sejmuto Kategorie Informace z jiných úřadů
Počet příloh 2 Navrhl/Schválil Šanovcová Blanka, Referent SSD

Soubory ke stažení

Název Velikost Staženo Podpis Časové razítko Elektronická pečet
pdf-icon 63920_2019_MZE_16212.pdf 208 KB 14x Soubor je elektronicky podepsán čas. razítkem

Ano

Ano
pdf-icon OOP_2019_3_Priloha_c_1.pdf 665 KB 14x