Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

vydané podle § 51a lesního zákona

Zobrazeno od 06.04.2020 Zobrazeno do 31.12.2022 (zobrazeno 999 dní)
Číslo jednací OÚHS 108/2020 Číslo spisu
Původ dokumentu Datová schránka

Datová schránka

Typ dokumentu Běžná písemnost
Stav Vyvěšeno Kategorie Informace z jiných úřadů
Počet příloh 2 Navrhl/Schválil Šanovcová Blanka, Referent SSD

Soubory ke stažení

Název Velikost Staženo Podpis Časové razítko Elektronická pečet
pdf-icon 17110_2020_MZE_16212.pdf 259 KB 17x Soubor je elektronicky podepsán čas. razítkem

Ano

Ano
pdf-icon OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1.pdf 1,36 MB 13x