Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 1/2021

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27. 7. 2020

Zobrazeno od 15.09.2021 Zobrazeno do 31.12.2022 (zobrazeno 472 dní)
Číslo jednací OÚHS 412/2021 Číslo spisu
Původ dokumentu Datová schránkaDatová schránka Typ dokumentu Běžná písemnost
Stav Vyvěšeno Kategorie Informace z jiných úřadů
Počet příloh 2 Navrhl/Schválil Šanovcová Blanka, Referent SSD

Soubory ke stažení

Název Velikost Staženo Podpis Časové razítko Elektronická pečet
pdf-icon MZE_49892_2021_16212.pdf 355 KB 30x Soubor je elektronicky podepsán čas. razítkemAnoAno
pdf-icon OOP_VI_návrh_Priloha_c_1_14_9_2021.pdf 1.84 MB 32x