Olomoucký kraj - záměr bezúplatného převodu nemovitého majetku

části pozemků parc. č. 1858 ost. pl. o celkové výměře 310 m2, dle geometrického plánu č. 471-79/2022 ze dne 9. 8. 2022 pozemky parc. č. 1858/3 ost. pl. o výměře 284 m2 a parc. č. 1858/2 ost. pl. o výměře 26 m2, v k.ú. a obci Horní Studénky, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Horní Studénky, IČO: 00635944.

Zobrazeno od 16.11.2022 Zobrazeno do 15.12.2022 (zobrazeno 29 dní)
Číslo jednací Číslo spisu
Původ dokumentu Typ dokumentu
Stav Vyvěšeno Kategorie Informace z jiných úřadů
Počet příloh 1 Navrhl/Schválil Šanovcová Blanka, Referent SSD

Soubory k zobrazení

Název Velikost Zobrazeno Podpis Časové razítko Elektronická pečet
pdf-iconOlomoucký kraj - záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Horní Studénky.pdf 269 KB 4x