Technický správce telefon: 583 231 284, 583 231 248, email: podatelna@mu-hanusovice.cz

Poslat e-mailem: https://ude.tcssl.cz/dokument?hanusovice?MUHA0B01GQS7-0
Hanušovice © 2020 | ASI informační technologie s.r.o.
- zdrojem dat je informační systém GORDIC® GINIS®