Technický správce telefon: 465 381 230, email: ou@tatenice.cz

Poslat e-mailem: https://ude.tcssl.cz/dokument?tatenice?OBTA0B00MJY6-0
Tatenice © 2020 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika
- zdrojem dat je informační systém GORDIC® GINIS®