Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu

23.04.2024 27.05.2024 Nabídkové řízení na prodej drtiče dřevní hmoty
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 3446/2024
23.04.2024 08.06.2024 Jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí
Kategorie: Volby
MUHA 3342/2024
301/2024/MJP/
22.04.2024 17.05.2024 Oznámení o vyhlášení vběrovvého řízení
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 3266/2024
22.04.2024 08.05.2024 213EXD 90/24-1 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.04.2024 05.05.2024 zahájení územního řízení , T-mobile
Kategorie: Informace z městského úřadu

17.04.2024 03.05.2024 Zahájení územního řízení
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 3168/2024
16.04.2024 08.06.2024 Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
Kategorie: Volby
MUHA 2914/2024
09.04.2024 17.05.2024 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2777/2024
08.04.2024 23.04.2024 Veřejná_vyhláška_Kašpar_Jaroslav
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2776/2024
08.04.2024 23.04.2024 Veřejná_vyhláška_Kašparová_Olga
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2793/2024
04.04.2024 08.06.2024 Oznámení o počtu členů okrskové volební komise
Kategorie: Volby
MUHA 2463/2024
26.03.2024 30.04.2024 Oprava přílohy -Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka - obce
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1286/2024
452/2022/OSMS/La
18.03.2024 03.04.2024 Zveřejnění záměru odprodeje části pozemku parc. č. 846/27
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.03.2024 31.03.2024 Situace koordinační CETIN Branná veř. vyhláška
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 1937/2024
13.03.2024 12.04.2024 žádost o zveřejnění na ÚD
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2036/2024
13.03.2024 02.04.2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060946913
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1920/2024
13.03.2024 29.03.2024 203 Ex 35815/23 Exekuční příkaz NV
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1862/2024
13.03.2024 29.03.2024 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.03.2024 29.03.2027 VPS 26/2024 Podané ruce
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

13.03.2024 29.03.2027 VPS 25/2024 Podané ruce
Kategorie: Ekonomika obce

13.03.2024 29.03.2027 VPS 2 - Charita Šumperk
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

13.03.2024 29.03.2027 VPS 3/2024 Silový trojboj Holba Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

13.03.2024 29.03.2027 VPS 18/2024 Klub 60+ Hanušovice
Kategorie: Ekonomika obce

12.03.2024 28.03.2024 Záměr směny pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

06.03.2024 14.03.2024 Pozvánka zastupitelstvo
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 1714/2024
01.03.2024 17.03.2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060939078
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.02.2024 16.03.2024 veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.02.2024 28.02.2027 VPS 1 - FK Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

20.02.2024 07.03.2024 Záměr směny pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

20.02.2024 07.03.2024 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 1287/2024
107/2024/OSMS/La
13.02.2024 01.03.2024 VŘ - Obnova místních komunikací Hanušovice IV. Etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

12.02.2024 28.02.2024 Oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Informace z městského úřadu

08.02.2024 24.02.2024 záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

07.02.2024 23.02.2024 Záměr pronájmu - nebytový prostor, Hlavní 116
Kategorie: Informace z městského úřadu

07.02.2024 23.02.2024 vyhláška – opatření obecné povahy – místní úpravy provozu na PK
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 823/2024
07.02.2024 23.02.2024 KoPÚ Kopřivná - Oznámení o rozšíření předpokládaného obvodu pozemkových úprav
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.01.2024 14.02.2024 záměr prodeje pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

29.01.2024 14.02.2024 záměr pronájmu částí pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.01.2024 29.02.2024 UD-Oznámení-zveřejnění roz.opat.č.3-2023
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 362/2024
23.01.2024 31.07.2024 Oznámení o převzetí - úřední deska
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 525/2024
17.01.2024 02.02.2024 Nakládání s odpady - rámcové smlouvy
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 525/2024
17.01.2024 17.01.2024 Rámcové smlouvy
Kategorie: Veřejné zakázky

15.01.2024 31.01.2024 Rozhodnutí optická síť TELIN Jindřichov
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 273/2024
11.01.2024 31.12.2027 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vysoké Žibřidovice - vstup na pozemky žádost o vyvěšení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11873/2023
08.01.2024 24.01.2024 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11874/2023
08.01.2024 24.01.2024 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11872/2023
08.01.2024 24.01.2024 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.01.2024 31.12.2024 Oznámení -zveřej. střed. výhledu roz.2024-2028
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2024 31.12.2024 Oznámení - zveřej. schváleného rozpočtu 2024
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2024 02.02.2024 Nabídkové řízení na prodej - Drtič dřevní hmoty
Kategorie: Informace z městského úřadu

02.01.2024 18.01.2024 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 11224/2023
19.12.2023 19.01.2024 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka - PO OK - sociální oblast - obce
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11299/2023
19.12.2023 04.01.2024 Oznámení zahájení stavebního řízení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11220/2023
19.12.2023 31.08.2024 Oznámení o převzetí - úřední deska
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.12.2023 31.12.2026 AVZO - neinvestiční dotace č. 31
Kategorie: Ekonomika obce

18.12.2023 03.01.2024 záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Ekonomika obce

18.12.2023 03.01.2024 záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 11526/2023
1101/2023/MJP/
15.12.2023 31.12.2023 Zveřejnění: OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 11527/2023
1100/2023/MJP/
15.12.2023 31.12.2023 Zveřejnění: OZV o místním poplatku ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 11524/2023
1102/2023/MJP/
15.12.2023 31.12.2023 Zveřejnění: OZV kterou se mění vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 11525/2023
1103/2023/MJP/
15.12.2023 31.12.2023 Zveřejnění: OZV kterou se ruší poplatek ze vstupného
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

07.12.2023 15.12.2023 pozvánka na 7. zasedání ZM
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 11115/2023
1076/2023/MJP/
06.12.2023 22.12.2023 Výběrové řízení - vedoucí provozu
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 11040/2023
06.12.2023 22.12.2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Jindřichov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 10662/2023
1037/2023/MJP/
05.12.2023 21.12.2023 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

29.11.2023 31.12.2023 Návrh rozpočtu města Hanušovice na rok 2024
Kategorie: Informace z městského úřadu

29.11.2023 31.12.2023 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2024-2028
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.11.2023 13.12.2023 Oznámení o zahájení územního řízení
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 10675/2023
1039/2023/OSMS/La
23.11.2023 05.12.2023 VŘ - Převzetí odpadů do zařízení pro nakládání s odpady od města Hanušovice pro rok 2024 II.
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 10404/2023
22.11.2023 08.12.2023 Oznámení o OVP návrhu Z2 ÚP V. Losiny
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.11.2023 23.11.2023 uzavírka komunikace IIL/36912 v úseku Hanušovice - Habartice
Kategorie: Informace z městského úřadu

14.11.2023 30.11.2026 VS 14 Fasády
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

14.11.2023 30.11.2026 VS 13 Fasády
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

14.11.2023 30.11.2026 VPS Římskokatolická farnost
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

10.11.2023 16.11.2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 10112/2023
09.11.2023 25.11.2023 081 EX 08854/07-553, Dražební vyhláška_ele
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.11.2023 10.11.2023 Záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 10188/2023
1002/2023/OSMS/La
08.11.2023 21.11.2023 Převzetí odpadů do zařízení pro nakládání s odpady od města Hanušovice pro rok 2024
Kategorie: Veřejné zakázky

01.11.2023 24.11.2023 Nabídkové řízení na prodej - Drtič dřevní hmoty
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.10.2023 31.12.2023 Oznámení o záměru ukončit poskytování zdravotních služeb
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.10.2023 10.11.2023 záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.10.2023 10.11.2023 záměr prodeje městského pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.10.2023 10.11.2023 pronájem městského pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.10.2023 10.11.2023 oznámení o směnách pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.10.2023 10.11.2023 záměr prodeje městského pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.10.2023 10.11.2023 záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 9635/2023
25.10.2023 10.11.2023 203 Ex 55379/15 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 9587/2023
25.10.2023 07.11.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060920984
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 8762/2023
23.10.2023 23.10.2023 137 záměr pronájmu
Kategorie: Různé
MUHA 8761/2023
23.10.2023 23.10.2023 199 záměr pronájmu
Kategorie: Různé
MUHA 9256/2023
11.10.2023 31.10.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060918164
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 9254/2023
11.10.2023 27.10.2023 Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.09.2023 13.10.2023 záměr pronájmu pozemku p.č. 897
Kategorie: Informace z městského úřadu

27.09.2023 13.10.2023 Záměr pronájmu pozemku p.č. 845
Kategorie: Informace z městského úřadu

27.09.2023 13.10.2023 záměr pronájem pozemku p.č. 889
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 8713/2023
26.09.2023 12.11.2023 PUP-stanovení dopravního značení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.09.2023 12.10.2023 záměr pronájmu nebytových prostor čp. 199
Kategorie: Informace z městského úřadu

26.09.2023 12.10.2023 záměr pronájmu nebytových prostor čp. 137
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 8387/2023
26.09.2023 26.09.2023 žádost o zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 8628/2023
843/2023/MJP/
20.09.2023 06.10.2023 Zveřejnění: ozv_1_2023
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 8528/2023
834/2023/MJP/
18.09.2023 13.10.2023 Asistent prevence kriminality - výběrové řízení
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 8508/2023
672/2023/MJP/
18.09.2023 04.10.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - odbor výstavby
Kategorie: Výběrová řízení

15.09.2023 31.10.2023 Oznámení-zveřejnění roz.opat.č.2-2023
Kategorie: Ekonomika obce

14.09.2023 14.09.2023 Oznámení-zveřejnění roz.opat.č.2-2023
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 8301/2023
11.09.2023 08.10.2023 40 NC 2667/2023, usn. čl. 15, vyhláška čl. 16, přípis
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 8254/2023
11.09.2023 27.09.2023 213EXD 329/23-1 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 8170/2023
11.09.2023 27.09.2023 Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 7965/2023
11.09.2023 27.09.2023 EX 32567/12-193 DVN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 8059/2023
11.09.2023 22.09.2023 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka - DC Ostrůvek, p. o. - obce
Kategorie: Výběrová řízení

08.09.2023 22.09.2023 Výzva k podání nabídek - PD historická část města
Kategorie: Veřejné zakázky

08.09.2023 08.09.2023 Výzva k podání nabídek - PD Historická část města
Kategorie: Veřejné zakázky

30.08.2023 15.11.2023 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 7991/2023
30.08.2023 15.09.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 7967/2023
30.08.2023 15.09.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.08.2023 14.09.2023 Pronájem části pozemku parcelní číslo 866/9
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.08.2023 26.09.2023 Nabídkové řízení na prodej motorového vozidla - Antonio Carraro
Kategorie: Ekonomika obce

22.08.2023 07.09.2023 Pronájem části pozemku parc. č. 1577
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 7613/2023
18.08.2023 04.09.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060901348
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 7654/2023
17.08.2023 02.09.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.08.2023 31.08.2023 Územní rozhodnutí
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.08.2023 17.08.2023 Pronájem části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.08.2023 17.08.2023 Pronájem části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.07.2023 31.07.2023 Rozhodnutí hejtmana OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 6858/2023
25.07.2023 10.08.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.07.2023 31.08.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 6736/2023
20.07.2023 05.08.2023 Nařízení 3/2023
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.07.2023 27.07.2023 Dodatečná informace k VŘ - PD pro objekty čp. 115 a 116
Kategorie: Veřejné zakázky

19.07.2023 31.08.2023 Oznámení-zveřejnění rozpočtového opatření č.1-2023
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 6690/2023
18.07.2023 03.08.2023 203 Ex 11024/16 Usnesení o oznámení DR
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 6617/2023
17.07.2023 02.08.2023 203 Ex 16600/18 Usnesení o oznámení DR
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.07.2023 27.07.2023 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace "Revitalizace objektů čp. 115 a čp. 116"
Kategorie: Veřejné zakázky

11.07.2023 11.07.2023 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace "Revitalizace objektů čp. 115 a čp. 116"
Kategorie: Veřejné zakázky

10.07.2023 26.07.2023 pronájem části pozemku 2259
Kategorie: Informace z městského úřadu

10.07.2023 26.07.2023 pronájem části pozemku 866
Kategorie: Informace z městského úřadu

03.07.2023 19.07.2023 Oznámení - zahájení územního řízení
Kategorie: Informace z městského úřadu

03.07.2023 30.06.2026 VS Fasády 12
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

03.07.2023 30.06.2026 VS Fasády 11
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

03.07.2023 30.06.2026 VS Fasády 10
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

03.07.2023 30.06.2026 VS Fasády 9
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

03.07.2023 30.06.2026 VS Fasády 8
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.06.2023 13.07.2023 VV - stavební úprava vodovodu - ul. Školní u nádraží a Osvobození
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 5866/2023
22.06.2023 08.07.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.06.2023 03.07.2023 VV - stanovení opatrovníka
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.06.2023 03.07.2023 VV - zahájení řízení ve věci rušení údaje o TP
Kategorie: Informace z městského úřadu

14.06.2023 30.06.2024 Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 5568/2023
13.06.2023 29.06.2023 žádost o zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 5318/2023
12.06.2023 28.07.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 5259/2023
12.06.2023 28.06.2023 Oznámení o veřejném projednání návrhu Z2 ÚP Velké Losiny
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.06.2023 23.07.2023 Úplná uzavírka komunikace Hanušovice směr Ruda nad. M.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.06.2023 30.06.2023 ztracený nález
Kategorie: Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
MUHA 5088/2023
02.06.2023 31.12.2023 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.06.2023 23.06.2023 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby
Kategorie: Výběrová řízení

31.05.2023 16.06.2023 záměr pronájmu nebytového prostoru
Kategorie: Informace z městského úřadu

31.05.2023 08.06.2023 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

29.05.2023 01.07.2023 Výběrové řízení APK
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 4693/2023
23.05.2023 08.06.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060894676
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.05.2023 07.06.2023 Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce

16.05.2023 31.10.2023 Stavební úprava vodovodu Školní a Osvobození
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.05.2023 01.06.2023 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.05.2023 01.06.2023 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.05.2023 01.06.2023 záměr prodeje pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 4441/2023
16.05.2023 01.06.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4300/2023
10.05.2023 19.07.2023 Pro přihlášení pohledávky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4079/2023
03.05.2023 10.06.2023 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4183/2023
03.05.2023 19.05.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4039/2023
03.05.2023 18.05.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060889496
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4038/2023
03.05.2023 18.05.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060889509
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3529/2023
27.04.2023 04.05.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885835
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3382/2023
27.04.2023 04.05.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885765
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3381/2023
27.04.2023 04.05.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885807
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.04.2023 11.05.2023 Záměr prodeje pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.04.2023 11.05.2023 Záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.04.2023 11.05.2023 Záměr pronájmů pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.04.2023 11.05.2023 Záměr pronájmu pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 3775/2023
24.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3529/2023
24.04.2023 27.04.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885835
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3382/2023
24.04.2023 27.04.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885765
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3381/2023
24.04.2023 27.04.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885807
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.04.2023 07.05.2023 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

21.04.2023 07.05.2023 VPS Hanušovice x Staré Město, rozhodnutí OK
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
MUHA 3737/2023
20.04.2023 06.05.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.04.2023 05.05.2023 záměr prodeje městského pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

19.04.2023 30.04.2026 VPS Podané ruce o.p.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
MUHA 3309/2023
17.04.2023 16.05.2023 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3484/2023
14.04.2023 29.04.2023 VV - zahájení řízení ve věci rušení TP - Martin Džobák
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 3483/2023
14.04.2023 29.04.2023 VV - usnesení o stanovení opatrovníka ve věi rušení TP - Martin Džobák
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

12.04.2023 28.04.2023 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o vyřazení pozemních komunikací
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

12.04.2023 28.04.2023 Převzetí odpadů do zařízení pro nakládání s odpady od města Hanušovice v 4-12/2023
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

05.04.2023 21.04.2023 VPS Hanušovice x Kopřivná, správa kam. systému
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

05.04.2023 21.04.2023 VPS Hanušovice x Kopřivná, měření rychlosti
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

04.04.2023 30.04.2026 VPS Charita Šumperk
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

29.03.2023 31.03.2026 VPS ZOČZS Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

28.03.2023 02.05.2023 VŘ - ředitel/ka ZŠ a MŠ Bohdíkov
Kategorie: Výběrová řízení

28.03.2023 13.04.2023 záměr prodeje městského pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.03.2023 31.03.2026 VPS Klub 60+
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.03.2023 30.04.2026 VPS Fotbalový klub Hanušovice
Kategorie: Ekonomika obce

24.03.2023 14.04.2023 Vyhláška - Chromek
Kategorie: Informace z městského úřadu

24.03.2023 31.03.2026 VPS Tenisový klub Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

21.03.2023 06.04.2023 Hanušovice -parkoviště u ZŠ
Kategorie: Veřejné zakázky

20.03.2023 05.04.2023 Zahájení řízení o vyřazení a zařazení pozemních komunikací
Kategorie: Informace z městského úřadu

20.03.2023 05.04.2023 Rozhodnutí KÚOK, měření rychlosti Hanušovice x Jindřichov
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.03.2023 03.04.2023 Výběrové řízení APK Hanušovice
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 2388/2023
15.03.2023 31.03.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.03.2023 29.03.2023 Nabídkové řízení na prodej vozidla Tatra 815 PR 2 22 235 6x6 CA
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.03.2023 29.03.2023 Nabídkové řízení na prodej motorového vozidla Belarus 952.3
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.03.2023 29.03.2023 Nabídkové řízení na prodej vozidla Antonio Carraro TTR4400HST
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.03.2023 31.03.2026 VPS č. 1 2023 AVZO Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

14.03.2023 30.03.2023 VPS Město Hanušovice x Jindřichov, měření rychlosti
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 2256/2023
09.03.2023 25.03.2023 SP
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2216/2023
09.03.2023 24.03.2023 Žádost o zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2218/2023
08.03.2023 24.03.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.03.2023 31.03.2023 Výběrové řízení - MěÚ Šumperk
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.02.2023 31.03.2023 VPS - Město Hanušovice x Ruda nad Moravou, měření rychlosti
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.02.2023 14.03.2023 Záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

27.02.2023 08.03.2023 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Ekonomika obce

22.02.2023 22.03.2023 Výběrové řízení - tajemník/tajemnice MěÚ Hanušovice
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 1792/2023
22.02.2023 10.03.2023 DS - Město Hanušovice - seznam NIV
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1751/2023
20.02.2023 08.03.2023 Návrh DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.02.2023 08.03.2023 VPS Město Hanušovice a Ruda nad Moravou
Kategorie: Informace z městského úřadu

20.02.2023 08.03.2023 Rozhodnutí o uzavření VPS
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1429/2023
15.02.2023 03.03.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060876869
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.02.2023 23.02.2023 informaci č. 1 k VŘ - vyhotovení PD - Přednádražní prostor
Kategorie: Veřejné zakázky

10.02.2023 27.02.2023 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

09.02.2023 28.02.2023 Nabídkové řízení na prodej Belarus 952.3
Kategorie: Různé

09.02.2023 28.02.2023 Nabídkové řízení na prodej Antonio Carraro TTR4400HST
Kategorie: Různé
MUHA 1287/2023
09.02.2023 25.02.2023 Rozhodnutí o vyřazení a potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - Pavel Deňo, opatr
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1277/2023
09.02.2023 24.02.2023 Žádost o zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.02.2023 17.02.2023 Informace č. 1 k výběrovému řízení „Hanušovice - parkoviště u ZŠ
Kategorie: Veřejné zakázky

08.02.2023 24.02.2023 revitalizace
Kategorie: Ekonomika obce

08.02.2023 23.02.2023 Výzva a ZD, vyhotovení PD - přednádražní prostor
Kategorie: Veřejné zakázky

08.02.2023 08.02.2023 revitalizace
Kategorie: Ekonomika obce

02.02.2023 20.02.2023 Záměr prodeje městského pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.02.2023 17.02.2023 Výzva k podání nabídek - Hanušovice-parkoviště u ZŠ
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 1052/2023
01.02.2023 17.02.2023 Nařízení SVS - ukončení - obce
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 859/2023
01.02.2023 17.02.2023 OZSŘ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.01.2023 17.02.2023 Výběrové řízení APK
Kategorie: Výběrová řízení

25.01.2023 10.02.2023 Výběrové řízení - strážník MP
Kategorie: Výběrová řízení

18.01.2023 03.02.2023 Výběrové řízení řidič svozového vozidla
Kategorie: Výběrová řízení

18.01.2023 30.01.2023 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 460/2023
16.01.2023 17.02.2023 Dražební vyhláška - Gadžiová Vlasta
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.01.2023 01.02.2023 Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Hanušovice
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 511/2023
16.01.2023 01.02.2023 203 Ex 20776/22 Usnesení o oznámení DR
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.01.2023 16.01.2023 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.01.2023 16.01.2023 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
Kategorie: Informace z městského úřadu

13.01.2023 31.12.2023 Oznámení -zveřej.schváleného rozpočtu 2023
Kategorie: Ekonomika obce

13.01.2023 31.12.2023 Oznámení -zveřej.střed.výhledu roz.2023-2027
Kategorie: Ekonomika obce

12.01.2023 28.02.2023 UD-Oznámení-zveřejnění roz.opat.č.4-2022
Kategorie: Ekonomika obce

11.01.2023 28.01.2023 Oznámení o místě a době konání voleb
Kategorie: Volby
MUHA 283/2023
09.01.2023 25.01.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.01.2023 24.01.2023 VV- usnesení o stanovení opatrovníka ( Jiří Janeček)
Kategorie: Informace z městského úřadu

09.01.2023 24.01.2023 VV - zahájení řízení TP - Jiří Janeček
Kategorie: Informace z městského úřadu

06.01.2023 28.01.2023 Oznámení o místě a době konání voleb 1
Kategorie: Volby
MUHA 158/2023
06.01.2023 22.01.2023 40 NC 2666/2022, usn. čl. 19, vyhláška čl. 20, přípis
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.01.2023 20.01.2023 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

23.12.2022 31.12.2022 Oznámení - zveřejnění roz.opat.č.3-2022
Kategorie: Ekonomika obce

20.12.2022 13.01.2023 Oznámení o místě a době konání voleb 1
Kategorie: Volby
MUHA 11524/2022
20.12.2022 05.01.2023 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.12.2022 31.12.2025 VS Fasády 7
Kategorie: Ekonomika obce

20.12.2022 31.12.2025 VS Fasády 6
Kategorie: Ekonomika obce

20.12.2022 31.12.2025 VS Fasády 5
Kategorie: Ekonomika obce

16.12.2022 01.01.2023 zveřejnění vyhlášky - odpady
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 11278/2022
15.12.2022 03.01.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060868139
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11355/2022
15.12.2022 31.12.2022 Mimořádná veterinární opatření - nařízení SVS - aviární influenza
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 11207/2022
15.12.2022 31.12.2022 Žádost o zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.12.2022 29.12.2022 záměr pronájmu - kadeřnictví
Kategorie: Informace z městského úřadu

13.12.2022 29.12.2022 záměr pronájmu nebytových prostor
Kategorie: Informace z městského úřadu

08.12.2022 23.12.2022 Veřejná vyhláška o stanovení opatrovníka
Kategorie: Informace z městského úřadu

08.12.2022 23.12.2022 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Kategorie: Informace z městského úřadu

07.12.2022 16.12.2022 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 10868/2022
06.12.2022 21.12.2022 Žádost o zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 10823/2022
05.12.2022 20.12.2022 Žádost o zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.11.2022 31.12.2022 Návrh rozpočtu města Hanušovice na rok 2023
Kategorie: Ekonomika obce

29.11.2022 31.12.2022 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023 - 2027
Kategorie: Ekonomika obce

29.11.2022 15.12.2022 záměr prodeje městského pozemku
Kategorie: Ekonomika obce

29.11.2022 29.11.2022 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023 - 2027
Kategorie: Ekonomika obce

29.11.2022 29.11.2022 Návrh rozpočtu města Hanušovice na rok 2023
Kategorie: Ekonomika obce

29.11.2022 29.11.2022 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023 - 2027
Kategorie: Ekonomika obce

24.11.2022 28.01.2023 informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby

21.11.2022 07.12.2022 Záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 10344/2022
21.11.2022 07.12.2022 Návrh OOP
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.11.2022 05.12.2022 výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2021
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.11.2022 05.12.2022 výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2020
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 9942/2022
15.11.2022 01.12.2022 Opatření obecné povahy 1/2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 9669/2022
15.11.2022 01.12.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.11.2022 28.01.2023 Oznámení o počtu členů OVK
Kategorie: Volby

03.11.2022 21.11.2022 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

03.11.2022 21.11.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

03.11.2022 21.11.2022 Záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

03.11.2022 19.11.2022 Záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

26.10.2022 31.12.2025 VPS 6 - dotace spolkům
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

26.10.2022 31.12.2025 VPS 5 - dotace spolkům
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

26.10.2022 31.12.2025 VPS 4 - dotace spolkům
Kategorie: Ekonomika obce

26.10.2022 31.12.2025 VPS 3 - dotace spolkům
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

26.10.2022 31.12.2025 VPS 2 - dotace spolkům
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

26.10.2022 31.12.2025 VPS 1 - dotace spolkům
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

26.10.2022 31.12.2025 VPS 4 - oprava fasád
Kategorie: Ekonomika obce

26.10.2022 31.12.2025 VPS 3 - oprava fasád
Kategorie: Ekonomika obce

26.10.2022 31.12.2025 VPS 2 - oprava fasád
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

26.10.2022 30.11.2025 VPS 1 - oprava fasád
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

24.10.2022 09.11.2022 záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

20.10.2022 15.12.2022 VŘ - referent/ka odboru výstavby
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 9152/2022
20.10.2022 15.11.2022 výzva k ořezům stromoví
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.10.2022 31.12.2022 Oznámení - zveřejnění roz. opat. č.2-2022
Kategorie: Ekonomika obce

17.10.2022 18.10.2022 Oznámení - zveřejnění roz. opat. č.2-2022
Kategorie: Ekonomika obce

14.10.2022 30.10.2022 záměr směny části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

13.10.2022 31.10.2022 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

12.10.2022 28.10.2022 Územní rozhodnutí VO Kunčice
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 9080/2022
12.10.2022 28.10.2022 Exekuční příkaz - Gadžiová Vlasta
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 8953/2022
12.10.2022 28.10.2022 odeslání veřejné vyhlášky
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.10.2022 19.10.2022 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 8304/2022
30.09.2022 06.10.2022 určení data smrti zemřelého - Urban
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.09.2022 12.10.2022 zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Kategorie: Volby
MUHA 8216/2022
16.09.2022 02.10.2022 Žádost o zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.09.2022 30.09.2022 záměr pronájmu nebytového prostoru
Kategorie: Informace z městského úřadu

12.09.2022 27.09.2022 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

05.09.2022 13.09.2022 Pozvánka na 19. zasedání ZM Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

29.08.2022 25.09.2022 Oznámení o místě a době konání voleb
Kategorie: Volby

24.08.2022 09.09.2022 záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 7273/2022
17.08.2022 02.09.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.08.2022 28.08.2022 Záměr prodeje částí pozemků v Hanušovicích
Kategorie: Informace z městského úřadu

12.08.2022 28.08.2022 Záměr prodeje části pozemku ve Žlebu
Kategorie: Informace z městského úřadu

11.08.2022 27.08.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

04.08.2022 25.09.2022 Oznámení o jmenování zapisovatelek OVK
Kategorie: Volby

04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do ZM Staré Město
Kategorie: Volby

04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do ZO Malá Morava
Kategorie: Volby

04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do ZM Hanušovice
Kategorie: Volby

04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin do ZO Branná
Kategorie: Volby

04.08.2022 10.08.2022 Registrace kandidátních listin pro volby do ZO Kopřivná
Kategorie: Volby

04.08.2022 10.08.2022 Rozhodnutí o registraci KL pro volby do ZO Jindřichov
Kategorie: Volby

04.08.2022 10.08.2022 Registrace KL pro volby do ZO Šléglov
Kategorie: Volby

04.08.2022 10.08.2022 Registrace KL pro volby do ZO Vikantice
Kategorie: Volby

01.08.2022 17.08.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.08.2022 17.08.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.08.2022 17.08.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.08.2022 17.08.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.08.2022 17.08.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 6654/2022
01.08.2022 17.08.2022 DV 139EX 15187/21-044
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 6564/2022
01.08.2022 17.08.2022 PV_2840075712
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.07.2022 02.08.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.07.2022 18.08.2022 nabídka prodeje nemovitosti
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.07.2022 25.09.2022 informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby
MUHA 6372/2022
19.07.2022 04.08.2022 Žádost o zveřejnění na úřední desce
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.07.2022 31.12.2022 Oznámení - zveřejnění roz.opat.č.1-2022
Kategorie: Ekonomika obce

18.07.2022 25.09.2022 Počet členů OVK
Kategorie: Volby

15.07.2022 31.07.2022 záměr pronájmu parc. č. 1627
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.07.2022 31.07.2022 záměr pronájmu parc. č. 866
Kategorie: Ekonomika obce

15.07.2022 31.07.2022 záměr pronájmu pozemku parc. č. 903
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.07.2022 31.07.2022 záměr pronájmu pozemku parc. č. 2175
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.07.2022 31.07.2022 záměr pronájmu pozemku parc. č. 896
Kategorie: Ekonomika obce

15.07.2022 29.07.2022 záměr pronájmu parc. č. 889
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.07.2022 29.07.2022 záměr pronájmu parc. č. 432
Kategorie: Informace z městského úřadu

12.07.2022 28.07.2022 Staré Město Kunčice VO
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 6113/2022
11.07.2022 27.07.2022 APK - výběrové řízení
Kategorie: Výběrová řízení

11.07.2022 27.07.2022 Zveřejnění záměru st.pl. 199_4
Kategorie: Ekonomika obce

11.07.2022 27.07.2022 Zveřejnění záměru 542_3
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 5905/2022
86/2013/ODT/Su
01.07.2022 12.08.2022 Veřejná vyhláška
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

30.06.2022 30.06.2023 Oznámení o zveřejnění ZÚ 2021
Kategorie: Ekonomika obce

30.06.2022 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění ZÚ 2021
Kategorie: Ekonomika obce

28.06.2022 15.08.2022 Oznámení o počtu členů ZM Hanušovice
Kategorie: Ekonomika obce

28.06.2022 14.07.2022 Zveřejnění záměru pronájmu Zahradní
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.06.2022 13.07.2022 Zveřejnění záměru pronájmu Na kolonce
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.06.2022 13.07.2022 Zveřejnění záměru pronájmu Potůčník
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.06.2022 13.07.2022 Zveřejnění záměru pronájmu u domu Hlavní 134
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.06.2022 13.07.2022 Zveřejnění záměru pronájmu Pod Lesem
Kategorie: Ekonomika obce

28.06.2022 13.07.2022 Zveřejnění záměru pronájmu Na Holbě
Kategorie: Informace z městského úřadu

22.06.2022 15.08.2022 Potřebný počet podpisů na peticích podporující kandidaturu volební strany
Kategorie: Volby

22.06.2022 15.08.2022 Seznam obcí ze kterých se podávají kandidátní listiny příslušnému pověřenému obecnímu úřadu
Kategorie: Volby
MUHA 5489/2022
21.06.2022 29.07.2022 Výběrové řízení vedoucí or.sl. Kulturního zařízení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 5473/2022
21.06.2022 07.07.2022 081 EX 07014/10-474, Dražební vyhláška_ele
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.06.2022 22.06.2022 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

06.06.2022 23.06.2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

06.06.2022 22.06.2022 záměr bezúplatného převodu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

30.05.2022 15.06.2022 záměr prodeje pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 4543/2022
23.05.2022 24.06.2022 Výběrové řízení - Chůva v Dětské skupině Braňáčci
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.05.2022 08.06.2022 Záměr prodeje čp. 95
Kategorie: Informace z městského úřadu

23.05.2022 08.06.2022 Záměr prodeje čp. 37
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 4447/2022
23.05.2022 08.06.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4534/2022
249/2022/ODT/
20.05.2022 05.06.2022 VV - usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 4533/2022
249/2022/ODT/
20.05.2022 05.06.2022 VV - zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 4518/2022
20.05.2022 05.06.2022 Vyhláška - Dobrzyński
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.05.2022 02.06.2022 záměr pronájmu pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 3945/2022
17.05.2022 02.06.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.05.2022 13.06.2022 Natura 2000 - doplnění významných evropských lokalit
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4276/2022
12.05.2022 28.05.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4269/2022
11.05.2022 20.05.2022 Pozvánka na 17. Zasedání ZM
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

11.05.2022 20.05.2022 Pozvánka na 17. zasedání ZM
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 3981/2022
10.05.2022 07.06.2022 Výběrové řízení - tajemník
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3980/2022
10.05.2022 26.05.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3924/2022
10.05.2022 26.05.2022 Změna nařízení SVS - obce Ol.kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.05.2022 27.05.2022 VŘ - referent majetkové správy
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 VŘ - referent správy majetku města
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 VŘ - referent správy majetku města
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 VŘ - správa majetku města
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 Výběrové řízení - majetková správa
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 VŘ -referent majetková správa
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 3728/2022
29.04.2022 31.05.2022 Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3750/2022
251/2022/ODT/
28.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška - usn. o stanovení opatrovníka - Stanislav Kovář
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 3749/2022
250/2022/ODT/
28.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška - usn. o stanovení opatrovníka Radek Kovář
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 3746/2022
250/2022/ODT/
28.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti - Radek Kovář
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 3748/2022
251/2022/ODT/
28.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti - Stanislav Kovář
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 2958/2022
27.04.2022 30.06.2022 DTM OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3479/2022
27.04.2022 27.05.2022 Veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3187/2022
27.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.04.2022 13.05.2022 zveřejnění nepeněžitého vkladu
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 2999/2022
27.04.2022 13.05.2022 Veřejná výzva - pracovník technické čety, Veřejná výzva - ředitelka ZŠ a MŠ Jindřichov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2837/2022
27.04.2022 04.05.2022 EX 10003/22-7 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.04.2022 31.05.2022 Výběrové řízení APK
Kategorie: Výběrová řízení

08.04.2022 24.04.2022 Zveřejnění záměrů pronájmu pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

06.04.2022 29.04.2022 Výběrové řízení - APK
Kategorie: Výběrová řízení

28.03.2022 13.04.2022 Záměr pronájmu - provozování skladu
Kategorie: Informace z městského úřadu

21.03.2022 06.04.2022 záměr pronájmu kuchyně v budově čp. 179
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 2471/2022
21.03.2022 06.04.2022 Nařízení SVS - obce
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 2302/2022
17.03.2022 29.04.2022 Vyvěšení písemnosti na úřední desku
Kategorie: Výběrová řízení

16.03.2022 14.04.2022 Informace o záměru OK bezúplatně převést nemovitý majetek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
H-blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu
16.03.2022 01.04.2022 SoD
Kategorie: Informace z městského úřadu

14.03.2022 30.03.2022 Zveřejnění záměrů odprodejů pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 1705/2022
09.03.2022 25.03.2022 Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Kopřivná (žádost
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1766/2022
09.03.2022 25.03.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1653/2022
09.03.2022 25.03.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.03.2022 31.12.2022 Pravidla pro poskytování dotace na fasády 2022
Kategorie: Informace z městského úřadu

02.03.2022 31.03.2022 Asistent prevence kriminality
Kategorie: Výběrová řízení

24.02.2022 30.04.2022 Oznámení o zahájení řízení - k. ú. Kopřivná
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.02.2022 07.03.2022 záměr prodeje pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.02.2022 04.03.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.02.2022 04.03.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.02.2022 04.03.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 1496/2022
16.02.2022 04.03.2022 Výběrové řízení - strážník MP
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 1493/2022
16.02.2022 04.03.2022 Výběrové řízení - přestupky
Kategorie: Výběrová řízení

16.02.2022 24.02.2022 Pozvánka na zasedání ZM
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

15.02.2022 03.03.2022 Územní rozhodnutí VO Pod Hradem
Kategorie: Informace z městského úřadu

10.02.2022 22.02.2022 Vyhotovení dokumentace pro provádění stavby "H-blok Hanušovice" 2
Kategorie: Veřejné zakázky

31.01.2022 31.12.2024 VPS Fasády 17
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

28.01.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 4 2021
Kategorie: Ekonomika obce

28.01.2022 04.02.2022 Rozpočtové opatření č. 4 2021
Kategorie: Ekonomika obce

26.01.2022 08.02.2022 Vyhotovení dokumentace pro provádění stavby "H-blok Hanušovice"
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 597/2022
24.01.2022 09.02.2022 Stanovení dopravní značení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 595/2022
24.01.2022 09.02.2022 Stanovení dopravní značení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.01.2022 31.12.2022 Oznámení - zveřej. schváleného rozpočtu 2022
Kategorie: Ekonomika obce

14.01.2022 31.12.2022 Oznámení - zveřej. střed. výhledu roz.2023 - 2026
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 433/2022
13.01.2022 29.01.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 432/2022
13.01.2022 29.01.2022 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.01.2022 28.01.2022 REFERENT/KA VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚSEKU PŘESTUPKŮ
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 278/2022
10.01.2022 26.01.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 228/2021
06.01.2022 22.01.2022 Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 227/2022
06.01.2022 22.01.2022 Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 226/2022
06.01.2022 22.01.2022 Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 225/2022
06.01.2022 22.01.2022 Zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 224/2022
06.01.2022 22.01.2022 Zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 223/2022
06.01.2022 22.01.2022 Zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

27.12.2021 31.12.2024 VPS č. 25 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.12.2021 31.12.2024 VPS č. 24 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

17.12.2021 01.01.2022 OZV Hanušovice č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2021 01.01.2022 Smlouva o dílo - Strabag a.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

16.12.2021 31.12.2021 Pravidla pro poskytování dotací v roce 2021 z rozpočtu města na fasády
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.12.2021 31.12.2024 VPS č. 18 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 9
16.12.2021 31.12.2024 VPS Fasády 9
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 2
16.12.2021 31.12.2024 VPS Fasády 2
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

15.12.2021 31.12.2021 Pronájem nebytového prostoru
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 11516/2021
08.12.2021 16.12.2021 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 11234/2021
01.12.2021 17.12.2021 VV - ÚP Staré Město, veřejné projednání
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11165/2021
01.12.2021 17.12.2021 EX 1503/21-18 EP nem
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11171/2021
01.12.2021 17.12.2021 EX 1503/21-17 EP nem
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11045/2021
01.12.2021 17.12.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 10969/2021
01.12.2021 17.12.2021 Návrh OOP
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.11.2021 31.12.2021 Návrh střednědob. výhledu města Hanušovice na rok 2023-2026
Kategorie: Ekonomika obce

29.11.2021 31.12.2021 Návrh rozpočtu města Hanušovice na rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce

18.11.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
Kategorie: Ekonomika obce

18.11.2021 04.12.2021 záměr pronájmu nebytových prostor
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.11.2021 01.12.2021 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

09.11.2021 25.11.2021 Záměr pronájmu části městských pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

09.11.2021 25.11.2021 Záměr prodeje pozemků města
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.11.2021 17.11.2021 záměr pronájmu částí pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

27.10.2021 12.11.2021 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 9993/2021
25.10.2021 10.11.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 9917/2021
25.10.2021 10.11.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.10.2021 31.12.2024 VPS č. 23 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veselá Markéta, Kristýna, Veronika, Tomáš, Tobiáš
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Juříčková Miroslava, Gadži Ladislav
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Beňo Michal
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost -zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Pokuta Emil
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Pokutová Simona, Pokutová Šanel
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost -zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Gadži Ladislav, Juříčková Miroslava
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Beňo Michal
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Pokuta Emil
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Pokutová Simona, Pokutová Šanel
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Veselá Markéta, Tomáš, Tobiáš, Kristýna, Veronika
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
VPS Fasády 16
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 16
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 15
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 15
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 14
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 14
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 13
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 13
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 12
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 12
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 11
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 11
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 10
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 10
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 8
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 8
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 7
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 7
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 6
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 6
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 5
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 5
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 4
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 4
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 3
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 3
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 1
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 1
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
MUHA 9608/2021
13.10.2021 09.11.2021 213EXD 168/21-1 Dražební vyhláška - prodej nem.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.10.2021 23.10.2021 Záměr směny pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

06.10.2021 22.10.2021 zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 8705/2021
20.09.2021 31.12.2022 Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 8767/2021
20.09.2021 06.10.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.09.2021 02.10.2021 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 4/2021
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

15.09.2021 09.10.2021 Oznámení o místě a době konání voleb
Kategorie: Volby

09.09.2021 25.09.2021 VO Hanušovice - územní řízení
Kategorie: Informace z městského úřadu
Pozvánka na zasedání ZM
09.09.2021 25.09.2021 Pozvánka na zasedání č. 14 Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Informace z městského úřadu

09.09.2021 17.09.2021 Pozvánka zastupitelstvo č. 14 - 16.09.2021
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

08.09.2021 15.09.2021 Oznámení o místě a době konání voleb
Kategorie: Volby
Vyhotovení PD pro DUSP objektů H-bloku
30.08.2021 15.09.2021 Smlouva o dílo
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 7637/2021
27.08.2021 22.09.2021 024 EX 665/20-201-Usn_UD
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.08.2021 09.09.2021 Záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
Rozpočtové opatření č. 2/2021
19.08.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
Kategorie: Ekonomika obce
Volby do Parlamentu České republiky
17.08.2021 09.10.2021 Oznámení - jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí
Kategorie: Volby
MUHA 7306/2021
10.08.2021 26.08.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 7023/2021
05.08.2021 08.09.2021 024 EX 665/20-162-UsnDrNem
Kategorie: Různé
MUHA 7083/2021
05.08.2021 21.08.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.08.2021 09.10.2021 počet členů OVK
Kategorie: Volby

04.08.2021 04.08.2021 Počet členů OVK
Kategorie: Volby

02.08.2021 09.10.2021 informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby

02.08.2021 04.08.2021 Oznámení - počet členů OVK
Kategorie: Volby
MUHA 6914/2021
22.07.2021 07.08.2021 Návrh OOP
Kategorie: Informace z jiných úřadů
Výzva a zadávací dokumentace
21.07.2021 10.08.2021 Vypracování PD H-Blok
Kategorie: Ekonomika obce
OZV 3-2021o stanovení obecního systému odpadového
21.07.2021 21.07.2021 OZV 3-2021o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 6485/2021
15.07.2021 31.07.2021 137EX 11794/17-137 Usnesení - dr. vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.07.2021 18.07.2021 pronájem části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

02.07.2021 18.07.2021 Směna pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
Obecně závazná vyhláška č.3/2021
01.07.2021 21.07.2021 OZV 3-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.06.2021 03.06.2022 Oznámení o schválení Závěrečného účtu Hanušovice za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce

28.06.2021 14.07.2021 Pořízení mycích koutů, šatních boxů a šatních laviček pro ZŠ Hanušovice
Kategorie: Veřejné zakázky

23.06.2021 09.07.2021 záměr pronájmu částí pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

22.06.2021 08.07.2021 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

22.06.2021 08.07.2021 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 5956/2021
21.06.2021 07.07.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.06.2021 24.06.2021 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 5729/2021
14.06.2021 09.07.2021 213EXD 89/21-1 Dražební vyhláška - prodej nem.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 5772/2021
14.06.2021 30.06.2021 Nařízení č. 06/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.06.2021 25.06.2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce

08.06.2021 24.06.2021 Záměr pronájmu „Multifunkční centrum sociálních služeb“
Kategorie: Informace z městského úřadu

08.06.2021 24.06.2021 Směna se společností Slezan holding a.s.
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 5372/2021
02.06.2021 18.06.2021 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 5245/2021
31.05.2021 18.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových ri
Kategorie: Informace z jiných úřadů

31.05.2021 16.06.2021 Nález mobilního telefonu
Kategorie: Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
MUHA 4924/2021
20.05.2021 08.06.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060771745
Kategorie: Různé
MUHA 4713/2021
17.05.2021 02.07.2021 Akt. č. 4 ZÚR OK - zaslání veřejné vyhlášky
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.05.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Kategorie: Ekonomika obce

27.04.2021 31.12.2024 VPS č. 6 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.04.2021 31.12.2024 VPS č. 19 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.04.2021 31.12.2024 VPS č. 1 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.04.2021 31.12.2024 VPS č. 17 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
MUHA 3947/2021
26.04.2021 22.06.2021 195EX 875/17-54 draž. vyhl. nem. 1. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3900/2021
26.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
VV - usnesení o stanovení opatrovníka
23.04.2021 09.05.2021 VV - usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
VV- zahájení řízení ve věci rušení údaje o TP
23.04.2021 09.05.2021 VV- zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

21.04.2021 06.05.2021 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Ekonomika obce

19.04.2021 05.05.2021 OZV č. 1 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

19.04.2021 03.05.2021 Výběrové řízení - APK Hanušovice
Kategorie: Výběrová řízení

16.04.2021 04.05.2021 Opatření obecné povahy - Změna č. 1 ÚP Hanušovice
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.04.2021 02.05.2021 OZV č. 2 2021 o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Vize Hanušovice - ul. Školní - I. Etapa
14.04.2021 30.04.2021 Zveřejnění SoD
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 3213/2021
12.04.2021 11.05.2021 Veřejná vyhláška
Kategorie: Různé

12.04.2021 28.04.2021 Nález skateboardu
Kategorie: Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů

30.03.2021 27.04.2021 VŘ - referent odboru výstavby
Kategorie: Výběrová řízení

15.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu města 2022 - 2025
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o schválení rozpočtu města na rok 2021
15.01.2021 31.12.2021 Oznámení o schválení rozpočtu města na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 5834/2020
04.08.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

15.06.2020 30.06.2021 Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce
VPS 20/2020
08.04.2020 31.12.2023 VPS 20/2020
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 17/2020
08.04.2020 31.12.2023 VPS 17/2020
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 18/2020
31.03.2020 31.12.2023 VPS 18/2020
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 29/2019
05.08.2019 31.12.2022 VPS 29/2019
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS M.P.
03.06.2019 31.12.2022 VPS M.P.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Společnost Podané ruce o.p.s.
03.06.2019 31.12.2022 VPS Společnost Podané ruce o.p.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s.
03.06.2019 31.12.2022 VPS Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Charita Šumperk
03.06.2019 31.12.2022 VPS Charita Šumperk
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Klub 60+ Hanušovice, z.s.
03.06.2019 31.12.2022 VPS Klub 60+ Hanušovice, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS č.7/2018, 30/2018 - Tenisový klub Hanušovice
18.10.2018 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouva č. 7/2018, 30/2018 - Tenisový klub Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva č. 29/2018 - FK Hanušovice
18.10.2018 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouva č. 29/2018 - FK Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 10/2018
19.04.2018 31.12.2021 VPS 10/2018
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 3/2018
19.04.2018 31.12.2021 VPS 3/2018
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 6/2018
19.04.2018 31.12.2021 VPS 6/2018
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 2/2018
19.04.2018 31.12.2021 VPS 2/2018
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty