Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu

22.06.2022 15.08.2022 Potřebný počet podpisů na peticích podporující kandidaturu volební strany
Kategorie: Volby

22.06.2022 15.08.2022 Seznam obcí ze kterých se podávají kandidátní listiny příslušnému pověřenému obecnímu úřadu
Kategorie: Volby
MUHA 5489/2022
21.06.2022 29.07.2022 Výběrové řízení vedoucí or.sl. Kulturního zařízení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 5473/2022
21.06.2022 07.07.2022 081 EX 07014/10-474, Dražební vyhláška_ele
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.06.2022 22.06.2022 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

06.06.2022 23.06.2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

06.06.2022 22.06.2022 záměr bezúplatného převodu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

30.05.2022 15.06.2022 záměr prodeje pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 4543/2022
23.05.2022 24.06.2022 Výběrové řízení - Chůva v Dětské skupině Braňáčci
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.05.2022 08.06.2022 Záměr prodeje čp. 95
Kategorie: Informace z městského úřadu

23.05.2022 08.06.2022 Záměr prodeje čp. 37
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 4447/2022
23.05.2022 08.06.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4534/2022
20.05.2022 05.06.2022 VV - usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 4533/2022
20.05.2022 05.06.2022 VV - zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 4518/2022
20.05.2022 05.06.2022 Vyhláška - Dobrzyński
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.05.2022 02.06.2022 záměr pronájmu pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 3945/2022
17.05.2022 02.06.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.05.2022 13.06.2022 Natura 2000 - doplnění významných evropských lokalit
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4276/2022
12.05.2022 28.05.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 4269/2022
11.05.2022 20.05.2022 Pozvánka na 17. Zasedání ZM
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

11.05.2022 20.05.2022 Pozvánka na 17. zasedání ZM
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 3981/2022
10.05.2022 07.06.2022 Výběrové řízení - tajemník
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3980/2022
10.05.2022 26.05.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3924/2022
10.05.2022 26.05.2022 Změna nařízení SVS - obce Ol.kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.05.2022 27.05.2022 VŘ - referent majetkové správy
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 VŘ - referent správy majetku města
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 VŘ - referent správy majetku města
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 VŘ - správa majetku města
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 Výběrové řízení - majetková správa
Kategorie: Výběrová řízení

05.05.2022 09.05.2022 VŘ -referent majetková správa
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 3728/2022
29.04.2022 31.05.2022 Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3750/2022
28.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška - usn. o stanovení opatrovníka - Stanislav Kovář
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 3749/2022
28.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška - usn. o stanovení opatrovníka Radek Kovář
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 3746/2022
250/2022/ODT/
28.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti - Radek Kovář
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 3748/2022
251/2022/ODT/
28.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti - Stanislav Kovář
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 3479/2022
27.04.2022 27.05.2022 Veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3187/2022
27.04.2022 14.05.2022 Veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.04.2022 13.05.2022 zveřejnění nepeněžitého vkladu
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 2999/2022
27.04.2022 13.05.2022 Veřejná výzva - pracovník technické čety, Veřejná výzva - ředitelka ZŠ a MŠ Jindřichov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2837/2022
27.04.2022 04.05.2022 EX 10003/22-7 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2958/2022
27.04.2022 30.06.2022 DTM OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.04.2022 31.05.2022 Výběrové řízení APK
Kategorie: Výběrová řízení

08.04.2022 24.04.2022 Zveřejnění záměrů pronájmu pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

06.04.2022 29.04.2022 Výběrové řízení - APK
Kategorie: Výběrová řízení

28.03.2022 13.04.2022 Záměr pronájmu - provozování skladu
Kategorie: Informace z městského úřadu

21.03.2022 06.04.2022 záměr pronájmu kuchyně v budově čp. 179
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 2471/2022
21.03.2022 06.04.2022 Nařízení SVS - obce
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 2302/2022
17.03.2022 29.04.2022 Vyvěšení písemnosti na úřední desku
Kategorie: Výběrová řízení

16.03.2022 14.04.2022 Informace o záměru OK bezúplatně převést nemovitý majetek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
H-blok, výstavba BD v areálu bývalého Moravolenu
16.03.2022 01.04.2022 SoD
Kategorie: Informace z městského úřadu

14.03.2022 30.03.2022 Zveřejnění záměrů odprodejů pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 1705/2022
09.03.2022 25.03.2022 Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Kopřivná (žádost
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1766/2022
09.03.2022 25.03.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1653/2022
09.03.2022 25.03.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.03.2022 31.12.2022 Pravidla pro poskytování dotace na fasády 2022
Kategorie: Informace z městského úřadu

02.03.2022 31.03.2022 Asistent prevence kriminality
Kategorie: Výběrová řízení

24.02.2022 30.04.2022 Oznámení o zahájení řízení - k. ú. Kopřivná
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.02.2022 07.03.2022 záměr prodeje pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.02.2022 04.03.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.02.2022 04.03.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.02.2022 04.03.2022 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 1496/2022
16.02.2022 04.03.2022 Výběrové řízení - strážník MP
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 1493/2022
16.02.2022 04.03.2022 Výběrové řízení - přestupky
Kategorie: Výběrová řízení

16.02.2022 24.02.2022 Pozvánka na zasedání ZM
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

15.02.2022 03.03.2022 Územní rozhodnutí VO Pod Hradem
Kategorie: Informace z městského úřadu

10.02.2022 22.02.2022 Vyhotovení dokumentace pro provádění stavby "H-blok Hanušovice" 2
Kategorie: Veřejné zakázky

31.01.2022 31.12.2024 VPS Fasády 17
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

28.01.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření č. 4 2021
Kategorie: Ekonomika obce

28.01.2022 04.02.2022 Rozpočtové opatření č. 4 2021
Kategorie: Ekonomika obce

26.01.2022 08.02.2022 Vyhotovení dokumentace pro provádění stavby "H-blok Hanušovice"
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 597/2022
24.01.2022 09.02.2022 Stanovení dopravní značení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 595/2022
24.01.2022 09.02.2022 Stanovení dopravní značení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.01.2022 31.12.2022 Oznámení - zveřej. střed. výhledu roz.2023 - 2026
Kategorie: Ekonomika obce

14.01.2022 31.12.2022 Oznámení - zveřej. schváleného rozpočtu 2022
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 433/2022
13.01.2022 29.01.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 432/2022
13.01.2022 29.01.2022 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.01.2022 28.01.2022 REFERENT/KA VEŘEJNÉ SPRÁVY NA ÚSEKU PŘESTUPKŮ
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 278/2022
10.01.2022 26.01.2022 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 228/2021
06.01.2022 22.01.2022 Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 227/2022
06.01.2022 22.01.2022 Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 226/2022
06.01.2022 22.01.2022 Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 225/2022
06.01.2022 22.01.2022 Zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 224/2022
06.01.2022 22.01.2022 Zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 223/2022
06.01.2022 22.01.2022 Zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

27.12.2021 31.12.2024 VPS č. 25 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.12.2021 31.12.2024 VPS č. 24 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

17.12.2021 01.01.2022 OZV Hanušovice č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2021 01.01.2022 Smlouva o dílo - Strabag a.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

16.12.2021 31.12.2021 Pravidla pro poskytování dotací v roce 2021 z rozpočtu města na fasády
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.12.2021 31.12.2024 VPS č. 18 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 9
16.12.2021 31.12.2024 VPS Fasády 9
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 2
16.12.2021 31.12.2024 VPS Fasády 2
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

15.12.2021 31.12.2021 Pronájem nebytového prostoru
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 11516/2021
08.12.2021 16.12.2021 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 11234/2021
01.12.2021 17.12.2021 VV - ÚP Staré Město, veřejné projednání
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11165/2021
01.12.2021 17.12.2021 EX 1503/21-18 EP nem
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11171/2021
01.12.2021 17.12.2021 EX 1503/21-17 EP nem
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 11045/2021
01.12.2021 17.12.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 10969/2021
01.12.2021 17.12.2021 Návrh OOP
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.11.2021 31.12.2021 Návrh střednědob. výhledu města Hanušovice na rok 2023-2026
Kategorie: Ekonomika obce

29.11.2021 31.12.2021 Návrh rozpočtu města Hanušovice na rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce

18.11.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
Kategorie: Ekonomika obce

18.11.2021 04.12.2021 záměr pronájmu nebytových prostor
Kategorie: Informace z městského úřadu

15.11.2021 01.12.2021 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

09.11.2021 25.11.2021 Záměr pronájmu části městských pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

09.11.2021 25.11.2021 Záměr prodeje pozemků města
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.11.2021 17.11.2021 záměr pronájmu částí pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

27.10.2021 12.11.2021 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 9993/2021
25.10.2021 10.11.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 9917/2021
25.10.2021 10.11.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.10.2021 31.12.2024 VPS č. 23 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veselá Markéta, Kristýna, Veronika, Tomáš, Tobiáš
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Juříčková Miroslava, Gadži Ladislav
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Beňo Michal
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost -zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Pokuta Emil
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Pokutová Simona, Pokutová Šanel
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost -zahájení řízení ve věci rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Gadži Ladislav, Juříčková Miroslava
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Beňo Michal
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Pokuta Emil
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Pokutová Simona, Pokutová Šanel
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Veselá Markéta, Tomáš, Tobiáš, Kristýna, Veronika
21.10.2021 05.11.2021 VV o možnosti převzít písemnost - Usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
VPS Fasády 16
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 16
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 15
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 15
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 14
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 14
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 13
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 13
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 12
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 12
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 11
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 11
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 10
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 10
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 8
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 8
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 7
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 7
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 6
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 6
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 5
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 5
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 4
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 4
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 3
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 3
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Fasády 1
14.10.2021 31.12.2024 VPS Fasády 1
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
MUHA 9608/2021
13.10.2021 09.11.2021 213EXD 168/21-1 Dražební vyhláška - prodej nem.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.10.2021 23.10.2021 Záměr směny pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

06.10.2021 22.10.2021 zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 8767/2021
20.09.2021 06.10.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 8705/2021
20.09.2021 31.12.2022 Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.09.2021 02.10.2021 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 4/2021
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

15.09.2021 09.10.2021 Oznámení o místě a době konání voleb
Kategorie: Volby

09.09.2021 25.09.2021 VO Hanušovice - územní řízení
Kategorie: Informace z městského úřadu
Pozvánka na zasedání ZM
09.09.2021 25.09.2021 Pozvánka na zasedání č. 14 Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Informace z městského úřadu

09.09.2021 17.09.2021 Pozvánka zastupitelstvo č. 14 - 16.09.2021
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

08.09.2021 15.09.2021 Oznámení o místě a době konání voleb
Kategorie: Volby
Vyhotovení PD pro DUSP objektů H-bloku
30.08.2021 15.09.2021 Smlouva o dílo
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 7637/2021
27.08.2021 22.09.2021 024 EX 665/20-201-Usn_UD
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.08.2021 09.09.2021 Záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
Rozpočtové opatření č. 2/2021
19.08.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
Kategorie: Ekonomika obce
Volby do Parlamentu České republiky
17.08.2021 09.10.2021 Oznámení - jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí
Kategorie: Volby
MUHA 7306/2021
10.08.2021 26.08.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 7023/2021
05.08.2021 08.09.2021 024 EX 665/20-162-UsnDrNem
Kategorie: Různé
MUHA 7083/2021
05.08.2021 21.08.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.08.2021 09.10.2021 počet členů OVK
Kategorie: Volby

04.08.2021 04.08.2021 Počet členů OVK
Kategorie: Volby

02.08.2021 09.10.2021 informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby

02.08.2021 04.08.2021 Oznámení - počet členů OVK
Kategorie: Volby
MUHA 6914/2021
22.07.2021 07.08.2021 Návrh OOP
Kategorie: Informace z jiných úřadů
Výzva a zadávací dokumentace
21.07.2021 10.08.2021 Vypracování PD H-Blok
Kategorie: Ekonomika obce
OZV 3-2021o stanovení obecního systému odpadového
21.07.2021 21.07.2021 OZV 3-2021o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 6485/2021
15.07.2021 31.07.2021 137EX 11794/17-137 Usnesení - dr. vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.07.2021 18.07.2021 pronájem části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

02.07.2021 18.07.2021 Směna pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
Obecně závazná vyhláška č.3/2021
01.07.2021 21.07.2021 OZV 3-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.06.2021 03.06.2022 Oznámení o schválení Závěrečného účtu Hanušovice za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce

28.06.2021 14.07.2021 Pořízení mycích koutů, šatních boxů a šatních laviček pro ZŠ Hanušovice
Kategorie: Veřejné zakázky

23.06.2021 09.07.2021 záměr pronájmu částí pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

22.06.2021 08.07.2021 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

22.06.2021 08.07.2021 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 5956/2021
21.06.2021 07.07.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.06.2021 24.06.2021 Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 5729/2021
14.06.2021 09.07.2021 213EXD 89/21-1 Dražební vyhláška - prodej nem.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 5772/2021
14.06.2021 30.06.2021 Nařízení č. 06/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.06.2021 25.06.2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce

08.06.2021 24.06.2021 Záměr pronájmu „Multifunkční centrum sociálních služeb“
Kategorie: Informace z městského úřadu

08.06.2021 24.06.2021 Směna se společností Slezan holding a.s.
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 5372/2021
02.06.2021 18.06.2021 Záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 5245/2021
31.05.2021 18.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových ri
Kategorie: Informace z jiných úřadů

31.05.2021 16.06.2021 Nález mobilního telefonu
Kategorie: Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
MUHA 4924/2021
20.05.2021 08.06.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060771745
Kategorie: Různé
MUHA 4713/2021
17.05.2021 02.07.2021 Akt. č. 4 ZÚR OK - zaslání veřejné vyhlášky
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.05.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Kategorie: Ekonomika obce

27.04.2021 31.12.2024 VPS č. 6 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.04.2021 31.12.2024 VPS č. 19 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.04.2021 31.12.2024 VPS č. 1 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

27.04.2021 31.12.2024 VPS č. 17 2021
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
MUHA 3947/2021
26.04.2021 22.06.2021 195EX 875/17-54 draž. vyhl. nem. 1. kolo
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 3900/2021
26.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - Finanční úřad
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
VV - usnesení o stanovení opatrovníka
23.04.2021 09.05.2021 VV - usnesení o stanovení opatrovníka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
VV- zahájení řízení ve věci rušení údaje o TP
23.04.2021 09.05.2021 VV- zahájení řízení ve věci rušení údaje o trvalém pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

21.04.2021 06.05.2021 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Ekonomika obce

19.04.2021 05.05.2021 OZV č. 1 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

19.04.2021 03.05.2021 Výběrové řízení - APK Hanušovice
Kategorie: Výběrová řízení

16.04.2021 04.05.2021 Opatření obecné povahy - Změna č. 1 ÚP Hanušovice
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.04.2021 02.05.2021 OZV č. 2 2021 o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Vize Hanušovice - ul. Školní - I. Etapa
14.04.2021 30.04.2021 Zveřejnění SoD
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 3213/2021
12.04.2021 11.05.2021 Veřejná vyhláška
Kategorie: Různé

12.04.2021 28.04.2021 Nález skateboardu
Kategorie: Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů

07.04.2021 16.04.2021 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

07.04.2021 15.04.2021 Veřejné projednání
Kategorie: Informace z městského úřadu

07.04.2021 08.04.2021 Pozvánka na zasedání 12. Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Ekonomika obce
Vize Hanušovice - ul. Školní - I. Etapa
01.04.2021 17.04.2021 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
Kategorie: Informace z městského úřadu
Vize Hanušovice - ul. Školní - I. Etapa
01.04.2021 01.04.2021 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
Kategorie: Informace z městského úřadu

30.03.2021 27.04.2021 VŘ - referent odboru výstavby
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 2938/2021
29.03.2021 14.04.2021 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.03.2021 22.04.2021 Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů
Kategorie: Různé

25.03.2021 10.04.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z městského úřadu

25.03.2021 10.04.2021 záměr výpůjčky
Kategorie: Informace z městského úřadu
Vysvětlení Výzvy a ZD
22.03.2021 07.04.2021 Obnova místních komunikací Hanušovice, II. Etapa
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 2539/2021
18.03.2021 22.04.2021 081 EX 07014/10-377, Dražební vyhláška_ele, 790002252, XGEU0901,
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 2647/2021
18.03.2021 03.04.2021 Veřejná výzva - referent státní správy a samosprávy - žádost o zveřejnění
Kategorie: Výběrová řízení
Výzva a zadávací dokumentace
17.03.2021 02.04.2021 Obnova místních komunikací Hanušovice, II. Etapa.
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 2473/2021
15.03.2021 31.03.2021 oznámení o pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
Oznámení o směně pozemků
15.03.2021 31.03.2021 MUHA 2462/2021
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 2453/2021
15.03.2021 31.03.2021 záměr prodeje části městských pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

12.03.2021 29.03.2021 Výběrové řízení - referent správy majetku
Kategorie: Výběrová řízení

04.03.2021 04.04.2021 VŘ - strážník městské policie
Kategorie: Výběrová řízení

01.03.2021 18.03.2021 Čestné prohlášení - cesta mimo okres
Kategorie: Různé
Vysvětlení Výzvy a ZD
25.02.2021 13.03.2021 Chodníky města Hanušovice, ul. Pražská
Kategorie: Ekonomika obce
Vysvětlení Výzvy a ZD
25.02.2021 13.03.2021 Vize Hanušovice - ul. Školní - I. Etapa
Kategorie: Ekonomika obce
Vysvětlení Výzvy a ZD
25.02.2021 25.02.2021 Chodníky města Hanušovice, ul. Pražská
Kategorie: Ekonomika obce
Vysvětlení Výzvy a ZD
25.02.2021 25.02.2021 Vize Hanušovice - ul. Školní - I. Etapa
Kategorie: Ekonomika obce
Výzva a zadávací dokumentace
22.02.2021 10.03.2021 Vize Hanušovice - ul. Školní - I. Etapa
Kategorie: Veřejné zakázky
Výzva a zadávací dokumentace
22.02.2021 10.03.2021 Chodníky města Hanušovice, ul. Pražská
Kategorie: Veřejné zakázky
MUHA 677/2021
22.02.2021 10.03.2021 111EXD 1/21-1 dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 1087/2021
22.02.2021 05.03.2021 094 EX 07769/06-159 Usnesení - dražba nemovitostí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.02.2021 19.04.2021 Výzva vlastníkovi osobního vozidla MAZDA PREMACY
Kategorie: Informace z městského úřadu

19.02.2021 07.03.2021 Nález jízdního kola
Kategorie: Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Zveřejnění záměru
16.02.2021 04.03.2021 Zveřejnění záměru
Kategorie: Informace z městského úřadu
Opatření obecné povahy
12.02.2021 28.02.2021 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z městského úřadu

11.02.2021 28.02.2021 Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Hanušovice
Kategorie: Informace z městského úřadu
Vize Hanušovice – ul. Školní – I. etapa
10.02.2021 26.02.2021 Oznámení o zahájení společného řízení
Kategorie: Informace z městského úřadu

26.01.2021 12.02.2021 záměr zveřejnění pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

26.01.2021 12.02.2021 záměr směny pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu

26.01.2021 12.02.2021 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

26.01.2021 12.02.2021 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

26.01.2021 12.02.2021 Záměr prodeje pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

26.01.2021 12.02.2021 záměr prodeje městského pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 828/2021
25.01.2021 10.02.2021 Záměr prodeje
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 665/2021
20.01.2021 05.02.2021 Záměr pronájmu bytové jednotky
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 576/2021
18.01.2021 03.02.2021 203 Ex 18966/08 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu města 2022 - 2025
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o schválení rozpočtu města na rok 2021
15.01.2021 31.12.2021 Oznámení o schválení rozpočtu města na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

15.01.2021 15.01.2021 Oznámení o zveř. schváleného středněd. výhledu města na 2022-2025
Kategorie: Ekonomika obce

14.01.2021 14.02.2021 Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 8/2020
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2021 08.02.2021 Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 7/2020
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 60/2021
05.01.2021 28.01.2021 Hromadný předpisný seznam - místní poplatek - odpad - r. 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
Opatření obecné povahy
22.12.2020 07.01.2021 Veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 10393/2020
21.12.2020 27.01.2021 VV - veřejné projednání - změna č. 1 ÚP Hanušovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 10243/2020
21.12.2020 04.01.2021 DS, žádost o zveřejnění aukční vyhlášky na úřední desce města Hanušovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 2/2020
18.12.2020 03.01.2021 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 2/2020
Kategorie: Informace z městského úřadu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
17.12.2020 18.12.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020
Kategorie: Informace z městského úřadu

16.12.2020 01.01.2021 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2020 01.01.2021 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2020 17.12.2020 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2020 17.12.2020 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1 /2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2020 17.12.2020 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 3/2020 o o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 10032/2020
08.12.2020 16.12.2020 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

07.12.2020 31.12.2020 Omezení úředních hodin MěÚ během vánočních svátků
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o pronájmu volného bytu
07.12.2020 23.12.2020 Oznámení o pronájmu volného bytu
Kategorie: Informace z městského úřadu

30.11.2020 31.12.2020 Návrh rozpočtu města Hanušovice na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

30.11.2020 31.12.2020 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu města Hanušovice na rok 2022 - 2025
Kategorie: Ekonomika obce

30.11.2020 01.12.2020 Návrh rozpočtu města Hanušovice na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

30.11.2020 01.12.2020 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu města Hanušovice na rok 2022-2025
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 9259/2020
588/2020/OV/Su
26.11.2020 12.12.2020 rozhodnutí o umístění stavby: Kunčice - střed směr Květná -DTS, NNk, NNv
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 9185/2020
18.11.2020 04.12.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 8993/2020
16.11.2020 02.12.2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 8720/2020
06.11.2020 22.11.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 8582/2020
26.10.2020 24.11.2020 EX 168/06-175 Usnesení
Kategorie: Různé
MUHA 8338/2020
26.10.2020 20.11.2020 žádost č.j.: 220 EX 5823/18-41, usn.č.j.: 220 EX 5823/18-40
Kategorie: Různé
MUHA 8443/2020
26.10.2020 10.11.2020 DS, žádost o zveřejnění aukční vyhlášky na úřední desce
Kategorie: Různé
MUHA 8497/2020
22.10.2020 03.11.2020 Výzva k podání nabídek
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2020 18.11.2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
Kategorie: Ekonomika obce

19.10.2020 18.11.2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 8307/2020
16.10.2020 01.11.2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Kunčice - střed směr Květná -DTS, NNk, NNv
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 8117/2020
12.10.2020 28.10.2020 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 8131/2020
12.10.2020 28.10.2020 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 7869/2020
07.10.2020 24.11.2020 EX 168/06-152 Usnesení
Kategorie: Různé
MUHA 7331/2020
07.10.2020 23.10.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 7560/2020
24.09.2020 10.10.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.09.2020 12.10.2020 Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 5/2020
Kategorie: Ekonomika obce

11.09.2020 12.10.2020 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 5/2020
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 7110/2020
09.09.2020 04.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Kategorie: Volby
MUHA 6946/2020
04.09.2020 08.10.2020 Opatření obecné povahy
Kategorie: Různé
MUHA 6960/2020
04.09.2020 10.09.2020 Oznámení o svolání 1. zasedání OVK
Kategorie: Volby
MUHA 6946/2020
04.09.2020 04.09.2020 veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Kategorie: Různé
MUHA 6652/2020
31.08.2020 16.09.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 6434/2020
24.08.2020 16.10.2020 EX 168/06-109 Dražební vyhláška
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 6478/2020
24.08.2020 16.09.2020 Výběrové řízení - účetní
Kategorie: Výběrová řízení

19.08.2020 05.10.2020 oznámení - zapisovatelky OK
Kategorie: Volby
MUHA 6284/2020
18.08.2020 30.11.2020 Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.08.2020 01.09.2020 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

17.08.2020 01.09.2020 záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

13.08.2020 28.08.2020 Karta volného bytu
Kategorie: Informace z městského úřadu

11.08.2020 05.10.2020 Oznámení o sídle a počtu volebních okrsků
Kategorie: Volby
Zveřejnění záměru o výpůjčce
10.08.2020 25.08.2020 Zveřejnění záměru o výpůjčce
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 6060/2020
05.08.2020 14.08.2020 Pozvánka 10. zasedání ZM
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 5834/2020
04.08.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

28.07.2020 05.10.2020 Oznámení o stanovení maximálního počtu členů OVK
Kategorie: Volby

28.07.2020 12.08.2020 záměr prodeje pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.07.2020 12.08.2020 Záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

28.07.2020 12.08.2020 Záměr prodeje bytových jednotek
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 5780/2020
23.07.2020 28.08.2020 Výběrové řízení - referent odboru výstavby
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 5690/2020
20.07.2020 22.08.2020 prodej motorového vozidla BELARUS
Kategorie: Různé

15.07.2020 31.07.2020 Veřejná výzva
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 5194/2020
02.07.2020 12.08.2020 137EX 7544/13-78 Usnesení - dr. vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MUHA 5090/2020
24.06.2020 10.09.2020 196EX 2111/09-245 DVU
Kategorie: Různé
MUHA 5077/2020
23.06.2020 16.07.2020 Výběrové řízení - účetní
Kategorie: Výběrová řízení

23.06.2020 11.07.2020 Výzva - pracovník údržby města
Kategorie: Výběrová řízení

22.06.2020 08.07.2020 Rozšíření silnice Hanušovice - Malá Morava
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

15.06.2020 30.06.2021 Oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

15.06.2020 15.07.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4/2020
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 4577/2020
12.06.2020 28.06.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 4191/2020
09.06.2020 25.08.2020 164 EX 5487/13-134-Dražební vyhláška NV
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 4286/2020
09.06.2020 30.06.2020 Dražební vyhláška č.j. 220 EX 5823/18-22
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

04.06.2020 12.06.2020 Pozvánka na 9. zasedání ZM
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města

01.06.2020 30.06.2020 VŘ - úsek sociálních věcí
Kategorie: Výběrová řízení

01.06.2020 30.06.2020 VŘ - přestupky
Kategorie: Výběrová řízení

01.06.2020 16.06.2020 Oznámení - karta volného bytu
Kategorie: Informace z městského úřadu

01.06.2020 17.06.2020 záměr pronájmu části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu

27.05.2020 12.06.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

06.05.2020 29.05.2020 Vyhláška - výzva
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Zahájení územního řízení
27.04.2020 13.05.2020 Zahájení územního řízení - rozšíření a stavební úpravy silnice
Kategorie: Informace z městského úřadu

21.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška FÚ
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 2794/2020
21.04.2020 10.05.2020 uzavírka komunikace Hanušovice - Staré Město
Kategorie: Informace z městského úřadu

20.04.2020 31.05.2020 Výběrové řízení - strážník MP
Kategorie: Výběrová řízení
VPS 20/2020
08.04.2020 31.12.2023 VPS 20/2020
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 17/2020
08.04.2020 31.12.2023 VPS 17/2020
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 17/2020
31.03.2020 08.04.2020 VPS 17/2020
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 18/2020
31.03.2020 31.12.2023 VPS 18/2020
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Zveřejnění záměru pronajmout pozemek č. 1645/1
25.03.2020 10.04.2020 Zveřejnění záměru pronajmout pozemek č. 1645/1
Kategorie: Informace z městského úřadu
Nabídkové řízení_UN_053.1
25.03.2020 10.04.2020 Nabídkové řízení_UN_053.1
Kategorie: Veřejné zakázky
Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku
25.03.2020 10.04.2020 Zveřejnění záměru prodeje městského pozemku p.č. 606
Kategorie: Informace z městského úřadu
Rozhodnutí - zákaz vstupu bez roušek
18.03.2020 31.12.2020 Rozhodnutí - zákaz vstupu bez roušek
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Oznámení o zveřejnění - rozp. opatř. č. 3/2020
18.03.2020 18.04.2020 Oznámení o zveřejnění - rozp. opatř. č. 3/2020
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 2334/2020
18.03.2020 03.04.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Opatření obecné povahy - COVID-19
13.03.2020 31.12.2020 Opatření obecné povahy - COVID-19
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Mimořádné opatření
10.03.2020 31.12.2020 Mimořádné opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
Zveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovitosti
09.03.2020 25.03.2020 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovitosti
Kategorie: Informace z městského úřadu
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
09.03.2020 25.03.2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 1930/2020
06.03.2020 20.03.2020 Výběrové řízení - účetní
Kategorie: Výběrová řízení

05.03.2020 31.03.2020 Výběrové řízení - strážník městské policie
Kategorie: Výběrová řízení
Pozvánka na zasedání 8. ZM
03.03.2020 19.03.2020 Pozvánka na zasedání 8. ZM
Kategorie: Informace z městského úřadu
Oznámení o zveřejnění - rozp. opatř. č. 2/2020
24.02.2020 24.03.2020 Oznámení o zveřejnění - rozp. opatř. č. 2/2020
Kategorie: Ekonomika obce
Opatření obecné povahy
21.02.2020 08.03.2020 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
Opatření obecné povahy
20.02.2020 07.03.2020 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
Zveřejnění záměru - prodej vlečky (dráhy)
18.02.2020 05.03.2020 Zveřejnění záměru - prodej vlečky (dráhy)
Kategorie: Informace z městského úřadu
Zveřejnění záměru - směna pozemků
18.02.2020 05.03.2020 Zveřejnění záměru - směna pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
Zveřejnění záměru - prodej pozemku
18.02.2020 05.03.2020 Zveřejnění záměru - prodej pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
Sdělení státní veterinární správy
18.02.2020 05.03.2020 Sdělení státní veterinární správy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1068/2020
10.02.2020 26.02.2020 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Kategorie: Různé
Výběrové řízení - Asistent prevence kriminality
04.02.2020 25.02.2020 Výběrové řízení - Asistent prevence kriminality
Kategorie: Výběrová řízení
Oznámení o zveřejnění - rozp. opatř. č. 1/2020
03.02.2020 03.03.2020 Oznámení o zveřejnění - rozp. opatř. č. 1/2020
Kategorie: Ekonomika obce
Výběrové řízení - referent odboru výstavby
29.01.2020 28.02.2020 Výběrové řízení - referent odboru výstavby
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 836/2020
29.01.2020 14.02.2020 Stanovení dopravní značení
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 828/2020
29.01.2020 14.02.2020 Návrh OOP
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 777/2020
27.01.2020 12.02.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 469/2020
22.01.2020 01.07.2020 Oznámení o ukončení - Obec Hanušovice, Jindřichov, Staré Město
Kategorie: Ekonomika obce
KUOK 3338
22.01.2020 07.02.2020 Oznámení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
muha 614/2020
22.01.2020 07.02.2020 Veřejná vyhláška OOP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Oznámení - rozp. opatř. č. 8/2019
16.01.2020 02.02.2020 Oznámení - rozp. opatř. č. 8/2019
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o zveřejnění schv. středněd. výhl. rozp.
13.01.2020 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění schv. středněd. výhl. rozp. 2021-2024
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o zveřejnění schvál. rozp. 2020
13.01.2020 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění schvál. rozp. 2020
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení - rozp. opatř. č. 7/2019
13.01.2020 31.01.2020 Oznámení - rozp. opatř. č. 7/2019
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 19/2020
07.01.2020 23.01.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o nálezu
06.01.2020 22.01.2020 Oznámení o nálezu
Kategorie: Ekonomika obce
PR
20.12.2019 05.01.2020 Veřejnoprávní smlouva Branná
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
18.12.2019 03.01.2020 Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
18.12.2019 03.01.2020 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
OZV
16.12.2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č.7
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OZV
16.12.2019 01.01.2020 Obecně závazná vhlaáška města Hanušovice č. 6
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OZV
16.12.2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č.5
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OZV
16.12.2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 4
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OZV
16.12.2019 01.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 3
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2019 16.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 7/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2019 16.12.2019 Obecně závazná vyhláčka města Hanušovice č. 6/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2019 16.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 5/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2019 16.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 4/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2019 16.12.2019 Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 3/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města
05.12.2019 21.12.2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města
Kategorie: Informace z městského úřadu
8189/2019
03.12.2019 02.01.2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
8076/2019
02.12.2019 18.12.2019 Veřejnoprávní smlouva - Obec Jindřichov
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
8077/2019
02.12.2019 18.12.2019 Veřejnoprávní smlouva - Obec Kopřivná
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
8075/2019
02.12.2019 18.12.2019 Veřejnoprávní smlouva - Obec Malá Morava
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků
29.11.2019 18.12.2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
Návrh rozpočtu 2020
27.11.2019 14.12.2019 Návrh rozpočtu 2020
Kategorie: Ekonomika obce
Návrh středobého výhledu 2020 - 2024
27.11.2019 13.12.2019 Návrh středobého výhledu 2020 - 2024
Kategorie: Ekonomika obce
Návrh rozpočtu 2020
27.11.2019 28.11.2019 Návrh rozpočtu 2020
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení - rozp. opatření č. 6/2019
13.11.2019 10.12.2019 Oznámení - rozp. opatření č. 6/2019
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 7357/2019
01.11.2019 17.11.2019 odeslání vyhlášky-vydání Akt.č. 2a ZÚR OK
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 7252/2019
01.11.2019 17.11.2019 137EX 11503/17-135 Usnesení - dr. vyhláška
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 7160/2019
23.10.2019 08.11.2019 Veřejná vyhláška - František Král
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 7057/2019
21.10.2019 06.11.2019 Stanovení DZ
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 6828/2019
14.10.2019 30.10.2019 Návrh DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
6476/2019
01.10.2019 17.10.2019 Usnesení ve věci určení data úmrtí
Kategorie: Různé
OZV 2/2019
30.09.2019 10.12.2019 OZV 2/2019
Kategorie: Informace z městského úřadu
Usnesení ZM č.6/2019
27.09.2019 12.10.2019 Usnesení ZM č.6/2019
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 6194/2019
23.09.2019 30.11.2019 Upozornění k odstranění stromoví
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o zveřejnění rozpočt. opatření č.5/2019
18.09.2019 20.10.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočt. opatření č.5/2019
Kategorie: Ekonomika obce
Rozpočtové opatření č. 5/2019
18.09.2019 19.09.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
Kategorie: Ekonomika obce

16.09.2019 02.10.2019 Pronájem pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 3353/2019
12.09.2019 28.09.2019 Bobr evropský - opatření obecné povahy - výjimka - prodloužení platnosti - veřejná vyhláška
Kategorie: Ekonomika obce
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města
09.09.2019 25.09.2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města
Kategorie: Informace z městského úřadu
Výběrové řízení pokladní/podatelna
02.09.2019 30.09.2019 Výběrové řízení pokladní/podatelna
Kategorie: Informace z městského úřadu
Výběrové řízení - vedoucí strážník MP, strážník MP
02.09.2019 30.09.2019 Výběrové řízení - vedoucí strážník MP, strážník MP
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 5802/2019
02.09.2019 18.09.2019 Opatření obecné povahy
Kategorie: Ekonomika obce
Výběrové řízení pokladní/podatelna
02.09.2019 05.09.2019 Výběrové řízení pokladní/podatelna
Kategorie: Výběrová řízení
VPS č.25/2019 Společnost Podané ruce o.p.s.
02.09.2019 02.09.2019 VPS č.25/2019 Společnost Podané ruce o.p.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Usnesení RM č.17/2019
29.08.2019 14.09.2019 Usnesení RM č.17/2019
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 5677/2019
28.08.2019 13.09.2019 [20#12136671#BF2F] Usnesení o DR
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 5167/2019
28.08.2019 10.09.2019 191EX 41/19-66 Draž. vyhláška prodej nem.věci
Kategorie: Ekonomika obce

23.08.2019 08.09.2019 Usnesení RM 16_2019
Kategorie: Informace z městského úřadu
Oznámení o výsledku VŘ - pořízení traktoru
15.08.2019 31.12.2019 Oznámení o výsledku VŘ - pořízení traktoru
Kategorie: Veřejné zakázky
Usnesení RM č.16/2019
12.08.2019 26.08.2019 Usnesení RM č.16/2019
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
Oznámení o pronájmu městského bytu
09.08.2019 25.08.2019 Oznámení o pronájmu městského bytu
Kategorie: Informace z městského úřadu
Pořízení kloubového nakladače
08.08.2019 21.08.2019 Pořízení kloubového nakladače
Kategorie: Veřejné zakázky
VPS 29/2019
05.08.2019 31.12.2022 VPS 29/2019
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejná výzva - strojník vodohospodářských zaříze
05.08.2019 21.08.2019 Veřejná výzva - strojník vodohospodářských zařízení - obsluha ČOV
Kategorie: Výběrová řízení
MUHA 5057/2019
31.07.2019 16.08.2019 Stanovení dopravní značení
Kategorie: Ekonomika obce
Usnesení RM č.15/2019
25.07.2019 07.08.2019 Usnesení RM č.15/2019
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 4924/2019
25.07.2019 10.08.2019 Uzavírka
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 4866/2019
23.07.2019 15.08.2019 Vyhlášení výběrového řízení - uveřejnění obce
Kategorie: Ekonomika obce
Usnesení RM č.14/2019
22.07.2019 07.08.2019 Usnesení RM č.14/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MUHA 4808/2019
18.07.2019 03.08.2019 Uzavírka
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUHA 4748/2019
18.07.2019 03.08.2019 Stanovení PÚP
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 4683/2019
18.07.2019 03.08.2019 Žádost o zveřejnění na ÚD - Kateřina Hábová
Kategorie: Ekonomika obce
MUHA 4658/2019
18.07.2019 03.08.2019 Stanovení DZ
Kategorie: Ekonomika obce
Záměr prodeje
16.07.2019 01.08.2019 Záměr prodeje
Kategorie: Informace z městského úřadu
Oznámení o zveřejnění - rozp. opatř. č. 4/2019
12.07.2019 02.08.2019 Oznámení o zveřejnění - rozp. opatř. č. 4/2019
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o pronájmu volného bytu
12.07.2019 28.07.2019 Oznámení o pronájmu volného bytu
Kategorie: Informace z městského úřadu
Usnesení RM č.14/2019
10.07.2019 26.07.2019 Usnesení RM č.14/2019
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
Oznámení o zveř. rozp. opatř. č. 3/2019
09.07.2019 01.08.2019 Oznámení o zveř. rozp. opatř. č. 3/2019
Kategorie: Ekonomika obce
Výběrové řízení - matrikář/ka
08.07.2019 31.07.2019 Výběrové řízení - matrikář/ka
Kategorie: Informace z městského úřadu
Výběrové řízení - matrikář/ka
08.07.2019 08.07.2019 Výběrové řízení - matrikář/ka
Kategorie: Informace z městského úřadu
Usnesení RM č.13/2019
28.06.2019 14.07.2019 Usnesení RM č.13/2019
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
MUHA 4317/2019
26.06.2019 12.07.2019 Stanovení DZ
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o schválení ZÚ města za rok 2018
21.06.2019 30.06.2020 Oznámení o schválení ZÚ města za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
Usnesení ZM č.5/2019
21.06.2019 08.07.2019 Usnesení ZM č.5/2019
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
Obecně závazná vyhláška č.1_2019 o nočním klidu
21.06.2019 18.07.2019 Obecně závazná vyhláška č.1_2019 o nočním klidu
Kategorie: Ekonomika obce
Řád veřejných pohřebišť
21.06.2019 07.07.2019 Řád veřejných pohřebišť
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
Stavební úpravy domu na st.p.č. 570/2 Hanušovice 2
21.06.2019 07.07.2019 Oznámení o zrušení VŘ
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení o zveřejnění rozp. opatření č. 2/2019
19.06.2019 06.07.2019 Oznámení o zveřejnění rozp. opatření č. 2/2019
Kategorie: Ekonomika obce
Stavební úpravy domu na st.p.č. 570/2 Hanušovice 3
19.06.2019 03.07.2019 Stavební úpravy domu na st.p.č. 570/2 Hanušovice 3
Kategorie: Ekonomika obce
Záměr prodeje části pozemku
17.06.2019 03.07.2019 Záměr prodeje části pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
Záměr směny pozemků
17.06.2019 03.07.2019 Záměr směny pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
Koupě traktoru
17.06.2019 27.06.2019 Informace č. 01
Kategorie: Ekonomika obce
Záměr směny pozemků
14.06.2019 01.07.2019 Záměr směny pozemků
Kategorie: Informace z městského úřadu
Záměr pronajmout část pozemku
12.06.2019 28.06.2019 Záměr pronajmout část pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
Výpis usnesení RM č.12
11.06.2019 27.06.2019 Výpis usnesení RM č.12
Kategorie: Zastupitelstvo a rada města
Pořízení traktoru
06.06.2019 27.06.2019 Pořízení traktoru
Kategorie: Veřejné zakázky
Výběrové řízení - strážník MP
04.06.2019 28.06.2019 Výběrové řízení - strážník MP
Kategorie: Výběrová řízení
VPS Společnost Podané ruce o.p.s.
03.06.2019 31.12.2022 VPS Společnost Podané ruce o.p.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS M.P.
03.06.2019 31.12.2022 VPS M.P.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Charita Šumperk
03.06.2019 31.12.2022 VPS Charita Šumperk
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s.
03.06.2019 31.12.2022 VPS Silový trojboj Holba Hanušovice, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS Klub 60+ Hanušovice, z.s.
03.06.2019 31.12.2022 VPS Klub 60+ Hanušovice, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Oznámení schváleného rozpočtu na rok 2019
07.01.2019 31.12.2019 Oznámení schváleného rozpočtu na rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce
Oznámení schv. stř. rozp. výhl.2020 - 2021
07.01.2019 31.12.2019 Oznámení schv. stř. rozp. výhl.2020 - 2021
Kategorie: Ekonomika obce
Opatření obecné povahy Zák.č. 111/2006 Sb.
17.12.2018 31.12.2019 Opatření obecné povahy Zák.č. 111/2006 Sb.
Kategorie: Informace z městského úřadu
VPS č.7/2018, 30/2018 - Tenisový klub Hanušovice
18.10.2018 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouva č. 7/2018, 30/2018 - Tenisový klub Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva č. 29/2018 - FK Hanušovice
18.10.2018 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouva č. 29/2018 - FK Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Oznámení o schválení závěrečného účtu
29.06.2018 30.06.2019 Oznámení o schválení závěrečného účtu města Hanušovice za rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce
VPS 10/2018
19.04.2018 31.12.2021 VPS 10/2018
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 3/2018
19.04.2018 31.12.2021 VPS 3/2018
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 6/2018
19.04.2018 31.12.2021 VPS 6/2018
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
VPS 2/2018
19.04.2018 31.12.2021 VPS 2/2018
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva č. 18/2017, č. 26/2017
31.05.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní smlouva č. 18/2017, č. 26/2017 - Silový trojboj Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva č.9/2017 - Charita Šumperk
06.03.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní smlouva č.9/2017 - Charita Šumperk
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva č.10/2017- FK Hanušovice
06.03.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní smlouva č.10/2017 - FK Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva č.11/2017 - Klub 60+
06.03.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní smlouva č.11/2017 - Klub 60+ Hanušovice
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva č.28/2016
05.10.2016 31.12.2019 VPS č.28/2016
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva
07.03.2016 31.12.2019 VPS 9/2016
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva
07.03.2016 31.12.2019 VPS 15/2016
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva - KLUB 60+ Hanušovice
07.03.2016 31.12.2019 VPS 7/2016
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty