Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OÚHS 460/2021
19.10.2021 30.11.2021 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 447/2021
12.10.2021 Oznámení záměru prodeje - část pozemku p.č. 1732/1 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 446/2021
11.10.2021 Rozpočtová změna 8/2021 ze dne 30.9.2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 423/2021
21.09.2021 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Kategorie: Volby
OÚHS 425/2021
21.09.2021 01.10.2021 Informace o konání 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 414/2021
15.09.2021 30.09.2021 Oznámení o záměru pachtu - trvalý travní porost a orná půda v k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 412/2021
15.09.2021 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 401/2021
09.09.2021 16.09.2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OÚHS 402/2021
09.09.2021 Rozpočtová změna č. 7/2021 ze dne 2. 9. 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 390/2021
02.09.2021 07.10.2021 Oznámení o záměru prodeje části p.č. 1254/1 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 377/2021
20.08.2021 06.09.2021 Stanovení OOP_PŘECHODNÁ ÚPRAVA na sil. 368: Ž_ZU a PÚP sil. 368
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 375/2021
18.08.2021 11.10.2021 Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Kategorie: Volby
OÚHS 370/2021
13.08.2021 Rozpočtová změna č. 6/2021 ze dne 27.7.2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 339/2021
28.07.2021 31.03.2024 Dodatky č. 1 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám k projektu "Zábřežsko kompostuje 2"
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 338/2021
28.07.2021 21.03.2024 Dodatky č. 1 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám k projektu "Zábřežsko třídí"
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 322/2021
13.07.2021 28.07.2021 Informace o konání 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 320/2021
12.07.2021 28.07.2021 Oznámení o záměru prodeje p.č. 69/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 306/2021
02.07.2021 Rozpočtová změna č.5/2021 ze dne 3.6.2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 278/2021
17.06.2021 07.07.2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 281/2021
17.06.2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 271/2021
16.06.2021 30.06.2022 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 266/2021
15.06.2021 13.08.2021 Prodloužení termínu podání přihlášek - konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 234/2021
28.05.2021 21.06.2021 Veřejná vyhláška MZE ČR - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 225/2021
24.05.2021 08.06.2021 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 227/2021
24.05.2021 03.06.2021 Informace o konání 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 3. 6. 2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 210/2021
20.05.2021 16.06.2021 Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ka ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, PO
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 202/2021
14.05.2021 02.07.2021 Veřejná_vyhláška_Aktualizace_č_4_Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 187/2021
04.05.2021 Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů obce Horní Studénky od 1.5.2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.04.2021 01.06.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.04.2021 17.06.2021 Návrh Závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 174/2021
22.04.2021 31.05.2021 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 177/2021
22.04.2021 10.05.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu - úprava dopravního značení na mostních objektech
Kategorie: Informace z jiných úřadů

31.03.2021 Rozpočtová změna č. 4/2021 ze dne 4.3.2021
Kategorie: Ekonomika obce

18.03.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti vč. dodatků
Kategorie: Informace z obecního úřadu

12.03.2021 Smlouva o poskytnutí dotace včetně dodatku č.1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.03.2021 Rozpočtová změna č. 3/2021 ze dne 12.2.2021
Kategorie: Ekonomika obce

08.03.2021 Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

22.02.2021 04.03.2021 Informace o konání 15. veřejného zasedání 4. 3. 2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.02.2021 Rozpočtová změna č.2/2021 ze dne 9.2.2021
Kategorie: Ekonomika obce

19.02.2021 Rozpočtová změna č.1/2021 ze dne 28.1.2021
Kategorie: Ekonomika obce

18.02.2021 30.05.2021 Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.02.2021 31.03.2024 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené k projektu "Zábřežsko třídí"
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.02.2021 31.03.2024 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené k projektu "Zábřežsko kompostuje 2"
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.01.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Horní Studénky 2021 včetně rozpočtových změn
Kategorie: Ekonomika obce

14.01.2021 Schválený rozpočet obce Horní Studénky na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

13.01.2021 Rozpočet 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2025 Základní školy a mateřské školy Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce

05.01.2021 05.02.2021 11. rozpočtová změna 2020 - 18.12.202
Kategorie: Ekonomika obce

05.01.2021 05.02.2021 10. rozpočtová změna 2020 - 10.12.2020 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

05.01.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2020-2024
Kategorie: Ekonomika obce

05.01.2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Studénky 2022-2024
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 1/2021
04.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.12.2020 18.12.2020 Informace o konání 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce 18.12.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.12.2020 05.02.2021 9. rozpočtová změna 2020 - 19.11.2020
Kategorie: Ekonomika obce

02.12.2020 18.12.2020 NÁVRH rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2022-2025 Základní školy a mateřské školy Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce

02.12.2020 18.12.2020 NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Studénky na roky 2022-2024
Kategorie: Ekonomika obce

02.12.2020 18.12.2020 NÁVRH Rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 434/2020
30.11.2020 17.12.2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.11.2020 20.11.2020 Informace o konání 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce 19.11.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.11.2020 05.02.2021 8. rozpočtová změna - 14.10.2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 392/2020
03.11.2020 04.12.2020 Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Bušín
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.11.2020 04.11.2020 Informace o konání 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce 12.11.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

29.10.2020 18.02.2021 Oznámení záměru směny lesních pozemků
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.10.2020 15.10.2020 Informace o konání 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 14.10.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.10.2020 05.02.2021 7. rozpočtová změna - 23.9.2020 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

05.10.2020 20.11.2020 Oznámení o záměru pronájmu části p.č. 43/1 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.10.2020 01.11.2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 30.9.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.09.2020 04.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2. a 3. 10. 2020
Kategorie: Volby

14.09.2020 16.09.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2. a 3. 10. 2020
Kategorie: Volby

08.09.2020 03.10.2020 Oznámení o svolání 1. zasedání členů volební komise
Kategorie: Volby

04.09.2020 05.02.2021 6. rozpočtová změna - 26.8.2020 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

04.09.2020 05.02.2021 5. rozpočtová změna - 17.8.2020 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 306/2020
25.08.2020 10.09.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu -úplná uzavírka sil 368_Kanalizace Svébohov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 306/2020
25.08.2020 25.08.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka sil. 368_Kanalizace Svébohov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 303/2020
19.08.2020 24.09.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Olšany 23.9.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.08.2020 04.10.2020 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Kategorie: Volby

12.08.2020 05.02.2021 4. rozpočtová změna - 20.7.2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 276/2020
28.07.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.07.2020 21.07.2020 Informace o konání 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce 20.7.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.07.2020 05.02.2021 3. rozpočtová změna - 10.6.2020
Kategorie: Ekonomika obce

01.07.2020 20.07.2020 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Zábřeh a obcí Horní Studénky spolu s rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 243/2020
01.07.2020 20.07.2020 Městský úřad Zábřeh - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 238/2020
25.06.2020 30.06.2021 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.06.2020 17.06.2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

01.06.2020 10.06.2020 Informace o konání 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

25.05.2020 10.06.2020 NÁVRH Závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

20.05.2020 09.06.2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.05.2020 09.06.2020 Oznámení o záměru pachtu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.05.2020 05.02.2021 2. rozpočtová změna 2020 - 24.4.2020 v kompetenci starosty
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 140/2020
04.05.2020 01.07.2020 Městský úřad Zábřeh - veřejná vyhláška - vyhlášení sucha 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.04.2020 01.06.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 119/2020
22.04.2020 29.05.2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 108/2020
06.04.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.04.2020 05.02.2021 1. rozpočtová změna 2020 - 10.3.2020
Kategorie: Ekonomika obce

18.03.2020 07.04.2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z obecního úřadu

17.03.2020 03.04.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 96. - 99.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.03.2020 03.04.2020 Nařízení vlády č. 75 - 90., mimořádná opatření, informace
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.03.2020 17.06.2021 NOUZOVÝ STAV
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.03.2020 17.06.2021 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz akcí, uzavření škol
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 07.04.2020 Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 07.04.2020 Mimořádné opatření MZ - shromáždění osob nad 5000 vydáno 4.3.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 03.04.2020 Mimořádné_opatření_-_nařízení_karantény_pro_osoby_blízké_8_3_2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 03.04.2020 Ukončení_mimořádného_OOP_-_výjimka_pro_pracující_v_dopravě_07032020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 03.04.2020 Mimořádné_OOP_-_zastavení_příjmu_žádostí_o_víza_Irán_7_3_2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 03.04.2020 Mimořádné_OOP_-_prodej_osobních_ochranných_prostředků_třídy_FFP3_6.3.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 87/2020
09.03.2020 25.03.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.02.2020 10.03.2020 Informace o konání 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce 10.3.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

24.02.2020 10.03.2020 Oznámení záměru prodeje části p.č. 1850/15 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.02.2020 09.03.2020 Oznámení záměru změny nájemní smlouvy
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 50/2020
12.02.2020 28.02.2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu sil. 368 Horní Studénky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 26/2020
27.01.2020 28.02.2020 108 EX 04372/18-143 Usnesení - další dražba nemovitostí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.01.2020 05.02.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Horní Studénky 2020 včetně rozpočtových změn
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2020 22.06.2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce

06.01.2020 07.04.2020 Rozpočtová změna č.9/2019 ze dne 17.12.2019
Kategorie: Ekonomika obce

20.12.2019 05.02.2021 Schválený rozpočet obce Horní Studénky na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce

18.12.2019 13.01.2021 Rozpočet 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025 Základní školy a mateřské školy Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 5/2019,
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 4/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 3/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 2/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 1/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OÚHS 435/2019
10.12.2019 06.04.2020 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.12.2019 18.12.2019 Informace o konání 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.11.2019 18.12.2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Horní Studénky na rok 2020, návrh střednědobého výhledu 2021-2025
Kategorie: Ekonomika obce

28.11.2019 18.12.2019 Oznámení záměru směny pozemků p.č.19, p.č. 1786 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.11.2019 18.12.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 422/2019
21.11.2019 09.12.2019 Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu - sil. 368, 3681 a 3682_most ev.č. 368-005 Horní Studénky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 420/2019
20.11.2019 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Zábřežsko 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.11.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č.8/2019 ze dne 22.10.2019
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 398/2019
31.10.2019 18.11.2019 Veřejná vyhláška - vydání Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.10.2019 06.11.2019 Návrh a rekapitulace rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.10.2019 22.10.2019 Informace o konání 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce 22.10.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.10.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 7/2019 ze dne 10.9.2019
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 354/2019
18.09.2019 17.11.2019 Upozornění ČEZ Distribuce a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé
OÚHS 355/2019
18.09.2019 17.10.2019 108 EX 04372/18-114 Usnesení - dražba nemovitostí
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OÚHS 337/2019
02.09.2019 06.04.2020 Veřejná vyhláška MZE - opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

19.08.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 6/2019 ze dne 30.7.2019
Kategorie: Ekonomika obce

29.07.2019 17.06.2021 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 305/2019
29.07.2019 09.03.2020 Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

17.07.2019 30.07.2019 Informace o konání 6. veřejného zastupitelstva obce 30.7.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 301/2019
04.07.2019 07.04.2020 Oznámení vlastníkům lesa o výměře do 50 ha
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.07.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 5/2019 ze dne 26.6.2019
Kategorie: Ekonomika obce

18.06.2019 26.06.2019 Informace o konání 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce 26.6.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 260/2019
07.06.2019 12.07.2019 Usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška)
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.06.2019 26.06.2019 Oznámení záměru změny nájemní smlouvy
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.06.2019 26.06.2019 Záměr obce - směna pozemků s doplatkem
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.06.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č.4/2019 ze dne 21.5.2019
Kategorie: Ekonomika obce

29.05.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 3/2019 ze dne 7.5.2019 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

29.05.2019 08.01.2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 229/2019
20.05.2019 08.07.2019 Dražební vyhláška 139EX 19039/15-062
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 196/2019
17.05.2019 04.06.2019 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 224/2019
15.05.2019 03.06.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - výjimka - prodloužení platnosti - Bobr evropský
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.05.2019 22.05.2019 Informace o konání 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce 21.5.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.05.2019 26.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby

03.05.2019 22.05.2019 Návrh závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 204/2019
OÚHSs 76/2019
03.05.2019 18.05.2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Kubíček
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 195/2019
OÚHSs 102/2019
29.04.2019 14.05.2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Pospíšilová
Kategorie: Informace z obecního úřadu

25.04.2019 03.05.2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OÚHS 184/2019
23.04.2019 31.05.2019 Veřejná vyhláška FÚ - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.04.2019 27.05.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 162/2019
10.04.2019 29.04.2019 Opatření obecné povahy - Bobr evropský - výjimka ze zákazu - prodloužení platnosti povolení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 148/2019
04.04.2019 06.04.2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.04.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 2/2019 ze dne 7.3.2019
Kategorie: Ekonomika obce

03.04.2019 27.05.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby

07.03.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 1/2019 ze dne 13.2.2019
Kategorie: Ekonomika obce

25.02.2019 08.03.2019 Informace o konání 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce 7.3.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 23/2019
17.01.2019 04.02.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opravy havárií plynovodu v r.2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 15/2019
10.01.2019 28.01.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu r.2019 na silnicích II. a III. tř. ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.01.2019 08.01.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Horní Studénky 2019 včetně rozpočtových změn
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2019 08.01.2020 Schválené znění rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2019 05.01.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Studénky 2020-2022
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2019 05.01.2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Studénky 2020-2022
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2019 08.01.2020 Rozpočet 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 Základní školy a mateřské školy Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2019 31.01.2019 Rozpočtové opatření č. 13/2018 - schválené ZO 13.12.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 1/2019
03.01.2019 21.01.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.12.2018 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v roce 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.12.2018 04.01.2019 12. rozpočtová změna 5.11.2018
Kategorie: Ekonomika obce

04.12.2018 14.12.2018 Informace o konání 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce 13.12.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.11.2018 14.12.2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 - 2022
Kategorie: Ekonomika obce

27.11.2018 14.12.2018 Návrh rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

26.11.2018 13.12.2018 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Horní Studénky na rok 2019, návrh střednědobého výhledu 2020-2021
Kategorie: Ekonomika obce

26.11.2018 27.11.2018 Návrh rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

09.11.2018 30.11.2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2019 včetně rekapitulace a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020–2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.10.2018 04.01.2019 11. rozpočtová změna - 3.10.2018 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

25.10.2018 06.11.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 5.11.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.10.2018 15.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo
Kategorie: Volby

06.10.2018 09.11.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Horní Studénky 2018
Kategorie: Volby

03.10.2018 Smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, Středisko Zábřeh
Kategorie: Různé

01.10.2018 04.01.2019 10. rozpočtová změna - 25.9.2018 - v kompetenci starosty obce - volby
Kategorie: Ekonomika obce

01.10.2018 04.01.2019 9. rozpočtová změna - 17.9.2018
Kategorie: Ekonomika obce

24.09.2018 10.10.2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 - Požární řád
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

19.09.2018 14.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu parlamentu ČR 2018
Kategorie: Volby

19.09.2018 07.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 2018
Kategorie: Volby

18.09.2018 Řád veřejného pohřebiště obce Horní Studénky
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

07.09.2018 17.09.2018 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce 17.9.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.09.2018 13.09.2018 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby

05.09.2018 04.01.2019 8.rozpočtová změna - 20.8.2018 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 317/2018
30.08.2018 17.09.2018 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku p.č. 1811/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 311/2018
23.08.2018 10.09.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

20.08.2018 15.10.2018 Informace o počtu a sídle volebního okrsku Horní Studénky
Kategorie: Volby
OÚHS 297/2018
13.08.2018 21.09.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu Akt. č. 2a ZÚR OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 283/2018
31.07.2018 03.01.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 281/2018
31.07.2018 17.08.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.07.2018 04.01.2019 7. rozpočtová změna 2018 - 14.6.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 254/2018
02.07.2018 20.07.2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

26.06.2018 06.10.2018 Počet členů zastupitelstva obce Horní Studénky pro volební období 2018 - 2022
Kategorie: Volby

20.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 - Mikroregion Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.06.2018 29.05.2019 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce

15.06.2018 02.07.2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

15.06.2018 02.07.2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

15.06.2018 02.07.2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2018 - vydání ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ STUDÉNKY
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

05.06.2018 15.06.2018 Oznámení o konání 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce 14.6.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu

30.05.2018 04.01.2019 6.rozpočtová změna - 4.5.2018 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

23.05.2018 Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů obce Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.05.2018 18.06.2018 NÁVRH Závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce

22.05.2018 08.06.2018 Oznámení záměru pronájmu částí pozemků v k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

18.05.2018 08.06.2018 NÁVRH závěrečného účtu za rok 2017 Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.05.2018 04.01.2019 5. rozpočtová změna 2018 - 23.4.2018
Kategorie: Ekonomika obce

02.05.2018 04.06.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 169/2018
02.05.2018 20.05.2018 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Horní Studénky, parc.č. 1769/1_kácení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 166/2018
25.04.2018 31.05.2018 Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Horní Studénky, okres Šumperk, PO
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 165/2018
20.04.2018 31.05.2018 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.04.2018 23.04.2018 Informace o konání 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce 23.4.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.04.2018 04.01.2019 Záznam o změně položky schváleného rozpočtu roku 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 155/2018
10.04.2018 24.04.2018 Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Horní Studénky, okres Šumperk, PO
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 155/2018
10.04.2018 10.04.2018 Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Horní Studénky, okres Šumperk, PO
Kategorie: Ekonomika obce

05.04.2018 23.04.2018 Záměr obce - prodej částí p.č. 310/2 a p.č. 319/2 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

29.03.2018 04.01.2019 4. rozpočtová změna 2018 - úprava rozpisu rozpočtu 1.3.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 134/2018
27.03.2018 14.05.2018 Dražební vyhláška 139EX 19039/15-047
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.03.2018 31.12.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 100/2018
12.03.2018 02.04.2018 Výzva vlastníkům lesa ke splnění opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 94/2018
07.03.2018 10.04.2018 Konkurzní řízení - ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Horní Studénky, okres Šumperk, PO
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 88/2018
05.03.2018 23.03.2018 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Horní Studénky_stavba chodníku
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 72/2018
21.02.2018 27.03.2018 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - elektronická dražba balíku pozemků
Kategorie: Různé

19.02.2018 04.01.2019 3. rozpočtová změna 2018 - 8.2.2018 - průtoková dotace MŠMT
Kategorie: Ekonomika obce

19.02.2018 04.01.2019 2. rozpočtová změna 2018 - 25.1.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 49/2018
07.02.2018 09.05.2018 Žádost o zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.01.2018 04.01.2019 1. rozpočtová změna 2018 9.1.2018 - volby
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 35/2018
24.01.2018 09.02.2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tř 2018 SSOK_ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.01.2018 31.01.2018 Informace o konání 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.01.2018 29.01.2018 Informace o době a míste konání volby prezidenta ČR - 2. kolo
Kategorie: Volby

09.01.2018 31.01.2018 12. rozpočtové opatření r.2017 schválené zastupitelstvem obce 11.12.2017
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2018 04.01.2019 Schválený rozpočet obce Horní Studénky na rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2018 04.01.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2018 08.01.2018 Schválený rozpočet obce Horní Studénky na rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce

19.12.2017 15.01.2018 Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky
Kategorie: Volby

14.12.2017 04.01.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Studénky 2019-2020
Kategorie: Ekonomika obce

14.12.2017 11.01.2018 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č.1/2017
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

14.12.2017 22.12.2017 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise Horní Studénky 21.12.2017
Kategorie: Volby
OÚHS 480/2017
13.12.2017 26.01.2018 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Územního plánu Horní Studénky
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

08.12.2017 30.01.2018 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Kategorie: Volby

01.12.2017 31.12.2018 Rozpočet na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.12.2017 31.12.2017 II. rozpočtová změna r. 2017 - Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.12.2017 12.12.2017 Informace o konání 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce 11.12.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.11.2017 30.01.2018 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Kategorie: Volby

23.11.2017 15.12.2017 Návrh ROZPOČTU obce na rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce

23.11.2017 15.12.2017 NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu obce do r. 2020
Kategorie: Ekonomika obce

23.11.2017 23.11.2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 432/2017
08.11.2017 27.11.2017 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

06.11.2017 04.01.2018 11. rozpočtové opatření r.2017 ze dne 30.10.2017
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 418/2017
01.11.2017 03.02.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ p.č. 216
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.11.2017 24.11.2017 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na 2018, Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.10.2017 04.01.2018 10. rozpočtové opatření - v kompetenci starosty obce - volby do PSPČR
Kategorie: Ekonomika obce

16.10.2017 04.01.2018 9. rozpočtové opatření - schválené zastupitelstvem obce 15.9.2017
Kategorie: Ekonomika obce

04.10.2017 23.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny a Parlamentu České republiky
Kategorie: Volby

22.09.2017 16.10.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OÚHS 370/2017
15.09.2017 11.09.2018 Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

13.09.2017 04.01.2018 8. rozpočtové opatření - schválené zastupitelstvem obce 4.9.2017
Kategorie: Ekonomika obce

08.09.2017 25.09.2017 Záměr obce pronajmout nebytové prostory na p.č. st. 207/2 v k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.09.2017 15.09.2017 Informace o konání 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce 15.9.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

31.08.2017 22.10.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do PSPČR 20. a 21. 10. 2017
Kategorie: Volby

30.08.2017 04.01.2018 7. rozpočtová změna 11.8.2017 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 340/2017
30.08.2017 05.10.2017 Usnesení - veřejná dražební vyhláška 131 EX 12433/12-266
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.08.2017 04.09.2017 Informace o konání 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce 4.září 2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.08.2017 08.09.2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výstavba letní salaše
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.08.2017 04.09.2017 Záměr obce pronajmout nemovitý majetek - prodejna potravin, hospůdka s kuchyňkou a sociálním zařízením č.p.4 v obci Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.08.2017 04.09.2017 Záměr obce pronajmout nemovitý majetek - část p.č. 483/2 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 313/2017
02.08.2017 03.11.2017 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ p.č. 219
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.07.2017 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené k projektu "Zábřežsko kompostuje"
Kategorie: Informace z obecního úřadu

29.06.2017 04.01.2018 6. rozpočtové opatření - schválené zastupitelstvem obce 26.6.2017
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 276/2017
29.06.2017 10.07.2017 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - výstavba letní salaše
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 272/2017
28.06.2017 14.07.2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 261/2017
23.06.2017 10.08.2017 Veřejná vyhláška - Územní plán Horní Studénky - společné jednání
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.06.2017 10.07.2017 Nařízení města Zábřeh č.1/2017, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 243/2017
20.06.2017 20.09.2017 Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu p.č. 106/2
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.06.2017 26.06.2017 Informace o konání 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce 26.6.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.06.2017 30.06.2018 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.06.2017 31.12.2017 Schválená I. rozpočtová změna Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko roku 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.06.2017 15.06.2017 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.05.2017 05.06.2017 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.05.2017 04.01.2018 5. rozpočtové opatření roku 2017 - schváleno ZO 12.4.2017
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 176/2017
03.05.2017 04.08.2017 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 177/2017
03.05.2017 19.05.2017 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

28.04.2017 31.05.2017 Publicita projektu "Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce"
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.04.2017 30.05.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 171/2017
26.04.2017 12.05.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v ORP Zábřeh_oprava havárií vedení CETIN a.s.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.04.2017 11.09.2018 Závěrečný účet obce Horní Studénky za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 169/2017
25.04.2017 02.06.2017 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí na rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.04.2017 11.09.2018 Oznámení o schválení závěrečného účtu obce za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce

10.04.2017 04.01.2018 4. rozpočtové opatření 2017 ze dne 13.3.2017 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

10.04.2017 04.01.2018 3. rozpočtové opatření 2017 ze dne 20.2.2017 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

03.04.2017 12.04.2017 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 12. dubna 2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 129/2017
28.03.2017 14.04.2017 Nařízení státní veterinární správy - včelí mor
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.03.2017 30.03.2017 Nařízení státní veterinární správy - ukončení MVO ze dne 10.1.2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 121/2017
13.03.2017 29.03.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.03.2017 31.12.2017 Schválený rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018-2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.03.2017 23.03.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 22.3.2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.03.2017 04.01.2018 2. rozpočtové opatření 2017 schválené 14.2.2017 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

01.03.2017 04.01.2018 1. rozpočtové opatření 2017 schválené ZO 23.1.2017
Kategorie: Ekonomika obce

01.03.2017 04.01.2018 Schválený rozpočet obce Horní Studénky na rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce

01.03.2017 18.04.2017 Návrh závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 54/2017
01.02.2017 01.05.2017 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 46/2017
25.01.2017 10.02.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" na sil. II. a III.tř., MK a VPŮK v ORP Zábřeh_ opravy havárie na plynovodním vedení
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OÚHS 41/2017
23.01.2017 07.02.2017 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 40/2017
20.01.2017 23.02.2017 Veřejná dražební vyhláška o elektronické dražbě nemovitosti
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 38/2017
18.01.2017 03.02.2017 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření - výskyt ptačí chřipky na Olomoucku
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.01.2017 20.02.2017 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - ptačí chřipka
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.01.2017 23.01.2017 Informace o konání 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce 23.1.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.01.2017 16.01.2017 Informace o konání 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce 23.1.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 24/2017
11.01.2017 27.01.2017 Mimořádné veterinární opatření - ptačí chřipka
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 19/2017
06.01.2017 31.01.2017 Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 401/2016
01.12.2016 31.12.2016 SVS PRAHA - Výskyt ptačí chřipky v Evropě - informace pro drobnochovatele
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 399/2016
30.11.2016 31.12.2016 Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.11.2016 07.12.2016 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce 7.12.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu

21.11.2016 06.12.2016 Návrh rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce

09.11.2016 30.11.2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 29.11.2016
Kategorie: Různé
OÚHS 368/2016
04.11.2016 15.12.2016 Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Aktualizace č.2b
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.11.2016 21.11.2016 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 353/2016
02.11.2016 03.02.2017 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 336/2016
08.10.2016 23.10.2016 Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje - Horní Studénky
Kategorie: Volby

22.09.2016 10.10.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

12.09.2016 08.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Kategorie: Volby

12.09.2016 21.09.2016 Informace o konání 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce 21.9.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu

13.06.2016 22.06.2016 Informace o konání 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce 22.6.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 187/2016
25.05.2016 13.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.05.2016 31.12.2016 Publicita projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti - dohoda 39/2015
Kategorie: Různé

16.05.2016 03.06.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 163/2016
29.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí za rok 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.04.2016 31.05.2016 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 148/2016
19.04.2016 03.06.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Ekonomika obce

11.04.2016 20.04.2016 Informace o konání 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 20.4.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 123/2016
29.03.2016 15.04.2016 Nařízení Státní veterinární správy - varroáza 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 112/2016
17.03.2016 13.05.2016 Krajský úřad Olomouckého kraje - veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.03.2016 01.04.2016 Závěrečný účet obce Horní Studénky za rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce

11.03.2016 29.03.2016 Záměr obce pronajmout nemovitý majetek - část p.č. 199/4 a část p.č.204/2
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 95/2016
09.03.2016 31.05.2016 Veřejná vyhláška-předání souhrnných informací LHE
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.02.2016 24.02.2016 Usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.1.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

28.01.2016 29.02.2016 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.01.2016 28.01.2016 Informace o konání 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 28.1.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.01.2016 20.01.2016 Informace o konání 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 28.1.2016
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 20/2016
13.01.2016 01.02.2016 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - oznámení o vydání opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.12.2015 05.01.2016 Usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce 16.12.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

16.12.2015 04.01.2016 Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování ._._odpadů - od 1.1.2016
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

04.12.2015 16.12.2015 Informace o konání 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce 16.12.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.11.2015 16.12.2015 Návrh rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 424/2015
25.11.2015 DS- obec Horní Studénky - žádost o vyvěšení - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.11.2015 15.12.2015 Záměr obce pronajmout nebytový prostor v č.p.44
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 420/2015
18.11.2015 11.09.2018 Informace České telekominukační infrastruktury k vydávání vyjádření o existenci sítí
Kategorie: Různé

06.11.2015 23.11.2015 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2016
Kategorie: Různé

06.11.2015 21.11.2015 Usnesení ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 21.10.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

26.10.2015 31.12.2015 Upozornění ÚP ČR držitelům dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.10.2015 21.10.2015 Oznámení o konání 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 21.10.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu

29.09.2015 02.11.2015 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Horní Studénky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 353/2015
24.09.2015 31.10.2015 Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

17.09.2015 05.10.2015 Oznámení o záměru prodeje části p.č. 1850/1 v k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.09.2015 31.10.2015 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Horní Studénky a městem Zábřeh v oblasti přestupků
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.09.2015 15.11.2015 ČEZ Distribuce, a.s. - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé

31.08.2015 11.09.2018 Leták FÚ - Jak správně zaplatit daň Finančnímu úřadu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.08.2015 31.12.2015 Finanční správa, Finanční úřad pro Olomoucký kraj - tisková zpráva k ukončení provozu pokladen
Kategorie: Různé

17.08.2015 01.09.2015 Usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 12.8.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OÚHS 338/2015
13.08.2015 31.08.2015 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Přístavba sociálního zařízení stavby na výrobu výrobků z masa
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.07.2015 12.08.2015 Informace o konání 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 12.8.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.07.2015 29.09.2015 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 301/2015
22.07.2015 24.08.2015 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OÚHS 296/2015
16.07.2015 27.07.2015 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 279/2015
03.07.2015 18.08.2015 Veřejná vyhláška - oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

04.06.2015 31.12.2015 Publicita projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti - dohoda 21/2014
Kategorie: Různé

01.06.2015 16.06.2015 Usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 20.5.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OÚHS 219/2015
26.05.2015 12.06.2015 Nařízení státní veterinární správy - mor včelího plodu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

21.05.2015 08.06.2015 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014
Kategorie: Různé

20.05.2015 18.06.2015 Den Policie ČR aneb Integrovaný záchranný systém v akci
Kategorie: Různé

11.05.2015 20.05.2015 Informace o konání 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 196/2015
29.04.2015 01.06.2015 FÚ - veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2015
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

22.04.2015 11.05.2015 Oznámení o záměru pronájmu p.č.69/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

20.04.2015 07.05.2015 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.04.2015 25.04.2015 Usnesení zastupitelstva z 4. veřejného zasedání dne 1.4.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

08.04.2015 31.05.2015 FÚ - informace k dani z nemovitých věcí za rok 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 144/2015
01.04.2015 22.06.2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Ekonomika obce

01.04.2015 20.04.2015 Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

20.03.2015 01.04.2015 Informace o konání 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 1.4.2015 včetně programu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

13.03.2015 31.03.2015 Závěrečný účet obce Horní Studénky za rok 2014
Kategorie: Ekonomika obce

13.03.2015 31.03.2015 Příloha č.1 Zú 2014 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kategorie: Ekonomika obce

13.03.2015 31.03.2015 Příloha č.2 závěrečného účtu obce za rok 2014 - pohledávky a závazky
Kategorie: Ekonomika obce

13.03.2015 31.03.2015 Příloha č.3a závěrečného účtu obce za rok 2014 - Příloha
Kategorie: Ekonomika obce

13.03.2015 31.03.2015 Příloha č.3b závěrečného účtu obce za rok 2014 - Výkaz zisku a ztráty
Kategorie: Ekonomika obce

13.03.2015 31.03.2015 Příloha č.3c závěrečného účtu obce za rok 2014 - Rozvaha
Kategorie: Ekonomika obce

13.03.2015 31.03.2015 Příloha č.4 závěrečného účtu obce za rok 2014 - účetní závěrka PO
Kategorie: Ekonomika obce

13.03.2015 31.03.2015 Příloha č.5 závěrečného účtu obce za rok 2014 - FIN 2-12
Kategorie: Ekonomika obce

05.03.2015 02.04.2015 ČEZ - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 2.4.2015
Kategorie: Různé
OÚHS 74/2015
20.02.2015 25.11.2015 ÚZSVM - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.01.2015 16.02.2015 CZUK_Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.01.2015 30.01.2015 Usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva 7.1.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

08.01.2015 31.12.2015 Publicita projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti - dohoda 91/2014
Kategorie: Různé

05.01.2015 31.01.2015 MŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.12.2014 07.01.2015 Informace o konání 3. veřejného zasedání 7.1.2015
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.12.2014 31.12.2015 Seznam katastrálních území s průměrnými cenami zemědělských pozemků dle vyhlášky Mze č.289/2014 Sb. a se stanovenými koeficienty obcí pro rok 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.12.2014 05.01.2015 Oznámení záměru prodeje p.č.1254/5
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.12.2014 03.01.2015 Usnesení 2. veřejného zasedání 12.12.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

18.12.2014 02.01.2015 Lékárenská péče během vánočních svátků v Olomouckém kraji
Kategorie: Různé

04.12.2014 12.12.2014 Informace o konání 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

24.11.2014 11.12.2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce

24.11.2014 11.12.2014 Oznámení záměru - pronájem nebytového prostoru - kadeřnictní
Kategorie: Informace z obecního úřadu

21.11.2014 08.12.2014 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2015 a rozpočtového výhledu na léta 2016 - 2018
Kategorie: Různé

13.11.2014 28.11.2014 Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva 4.11.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.11.2014 21.11.2014 Vyhlášení výběrového řízení na pozici účetní obce Horní Studénky
Kategorie: Výběrová řízení

27.10.2014 04.11.2014 Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.10.2014 21.10.2014 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.9.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

25.09.2014 12.10.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Kategorie: Volby

18.09.2014 26.09.2014 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce 26.9.2014
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.09.2014 15.11.2014 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé

28.08.2014 14.09.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti
Kategorie: Informace z obecního úřadu

22.08.2014 11.10.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby
OÚHS 225/2014
18.08.2014 30.10.2014 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Kategorie: Veřejné zakázky

04.08.2014 19.08.2014 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.7.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OÚHS 211/2014
30.07.2014 25.11.2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 206/2014
23.07.2014 08.08.2014 Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 201/2014
21.07.2014 29.07.2014 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 29.7.2014
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 193/2014
27.06.2014 05.08.2014 Zveřejnění počtu členů zastupitelstva obce na období 2014-2018, potřebný počet podpisů na peticích
Kategorie: Volby

23.05.2014 09.06.2014 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2013
Kategorie: Různé

19.05.2014 03.06.2014 Usnesení z 19. veřejného zasedání 9.5.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OÚHS 144/2014
15.05.2014 30.05.2014 Nařízení SVS _3 - mor včelího plodu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 143/2014
15.05.2014 30.05.2014 Nařízení SVS _2 - mor včelího plodu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 142/2014
15.05.2014 30.05.2014 Nařízení SVS _1 - mor včelího plodu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 139/2014
09.05.2014 24.05.2014 Opatření obecné povahy - výjimka - bobr evropský
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.05.2014 24.05.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby
OÚHS 125/2014
02.05.2014 02.06.2014 FÚ - veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.05.2014 09.05.2014 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce 9.5.2014
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.04.2014 09.05.2014 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2013
Kategorie: Různé

18.04.2014 19.05.2014 Závěrečný účet obce Horní Studénky za rok 2013
Kategorie: Ekonomika obce

18.04.2014 19.05.2014 Příloha č.1 ZÚ 2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Kategorie: Ekonomika obce

18.04.2014 19.05.2014 Příloha č.2 ZÚ 2013 - Pohledávky a závazky k 31.12.2013
Kategorie: Ekonomika obce

18.04.2014 19.05.2014 Pčíloha č.3a ZÚ 2013 - Příloha
Kategorie: Ekonomika obce

18.04.2014 19.05.2014 Příloha č.3b ZÚ 2013 - Výkaz zisku a ztráty
Kategorie: Ekonomika obce

18.04.2014 19.05.2014 Příloha č.3c ZÚ 2013 - Rozvaha
Kategorie: Ekonomika obce

18.04.2014 19.05.2014 Příloha č.4 ZÚ 2013 - Účetní závěrka PO
Kategorie: Ekonomika obce

18.04.2014 19.05.2014 Příloha č.5 ZÚ 2013 - Výkaz FIN 2_12
Kategorie: Ekonomika obce

07.04.2014 24.05.2014 Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby

24.03.2014 25.11.2015 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.03.2014 25.11.2015 ÚZSVM - Informace pro veřejnost
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 72/2014
06.03.2014 07.04.2014 KrÚ Olomouckého kraje - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bobr evropský
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 57/2014
21.02.2014 24.04.2014 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 53/2014
21.02.2014 20.03.2014 Usnesení o oznámení dražebního roku
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 44/2014
06.02.2014 24.02.2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 35/2014
28.01.2014 12.02.2014 Nařízení SVS - antiparazitarni ošetření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 23/2014
23.01.2014 07.02.2014 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření pro uživatele honiteb vykonávajících právo myslivosti
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 411/2013
03.12.2013 18.12.2013 Test
Kategorie: Různé

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty