Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OÚHS 568/2022
21.11.2022 12.12.2022 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE p.č. 320/1 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 566/2022
18.11.2022 21.11.2022 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 564/2022
18.11.2022 09.12.2022 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU změny uzavřené kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.11.2022 15.12.2022 Olomoucký kraj - záměr bezúplatného převodu nemovitého majetku
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 549/2022
04.11.2022 31.12.2023 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Opatření obecné povahy 1/2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 546/2022
31.10.2022 16.11.2022 Stanovení přechodné úpravy: Ž_ÚUP a PÚP_II/368 a III/3684 ul. Školní, Štíty
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 534/2022
21.10.2022 11.11.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060859546 dne 10.11.2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 511/2022
12.10.2022 15.11.2022 Výzva k ořezům stromoví
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.10.2022 19.10.2022 INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 503/2022
07.10.2022 24.10.2022 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 5
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 490/2022
29.09.2022 29.09.2022 Rozpočtová změna č. 9/2022 - schválena zastupitelstvem obce 1.9.2022
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 455/2022
07.09.2022 25.09.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Kategorie: Volby
OÚHS 438/2022
26.08.2022 02.09.2022 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OÚHS 435/2022
23.08.2022 01.09.2022 Informace o konání 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce 1.9.2022
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 400/2022
25.07.2022 10.08.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu "Komunikace a IS k RD_Horní Studénky_SO 01 Komunikace"
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 388/2022
14.07.2022 22.07.2022 INFORMACE o konání 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Studénky 21.7.2022
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 383/2022
08.07.2022 01.09.2022 Oznámení o záměru prodeje částí p.č. 476/6 v k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 367/2022
01.07.2022 12.08.2022 Veřejná vyhláška - oznámení zveřejnění návrhu a veřejného projednání Akt. č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 370/2022
01.07.2022 30.06.2023 Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Zábřežsko - oznámení o schválení a zveřejnění dokumentů k Závěrečnému účtu 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 362/2022
29.06.2022 24.09.2022 Zveřejnění počtu členů zastupitelstva obce Horní Studénky pro volební období 2022 - 2026 vč. potřebného počtu podpisů na peticích a informace, kde podat kandidátní listinu
Kategorie: Volby
OÚHS 346/2022
21.06.2022 29.06.2022 Informace o konání 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.6.2022
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 333/2022
09.06.2022 27.06.2022 Oznámení o záměru prodeje částí p.č. 476/6 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 327/2022
06.06.2022 22.06.2022 Návrh stanovení: Stanovení MÚP_Komunikace a IS k RD_Horní Studénky_SO 01 Komunikace
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 303/2022
27.05.2022 07.06.2022 Informace o konání 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 6.6.2022
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 297/2022
24.05.2022 01.07.2022 Zveřejnění dokumentů Mikroregionu Zábřežsko - návrh závěrečného účtu 2021 vč. Zprávy o přezkoumání hospodaření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 287/2022
16.05.2022 08.06.2022 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE - p.č. 310/2 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 263/2022
04.05.2022 06.06.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 269/2022
04.05.2022 13.05.2022 Informace o konání 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 12.5.2022
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 259/2022
02.05.2022 20.05.2022 Změna nařízení Státní veterinární správy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 257/2022
02.05.2022 18.05.2022 OOP: Stanovení PÚP na MK_Horní Studénky_pouť 2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 249/2022
27.04.2022 31.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 236/2022
20.04.2022 30.05.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitých věcí za rok 2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 211/2022
08.04.2022 03.05.2022 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR č.p. 121
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 195/2022
05.04.2022 23.05.2022 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTÍ - pozemky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 179/2022
28.03.2022 23.05.2022 Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 178/2022
28.03.2022 23.05.2022 NÁVRH závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 154/2022
17.03.2022 04.04.2022 Nařízení Státní veterinární správy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 101/2022
17.02.2022 25.02.2022 Informace o konání 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 101/2022
17.02.2022 17.02.2022 Informace o konání 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce 25. února 2022
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 96/2022
10.02.2022 28.03.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2023-2026
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 73/2022
31.01.2022 16.02.2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národních plánů povodí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 47/2022
17.01.2022 02.02.2022 Stanovení přechodné úpravy: Stanovení PÚP na PK, silnicích II. a III. třídy v ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 40/2022
12.01.2022 31.01.2022 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání Aktualizace č. 4
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 36/2022
12.01.2022 31.03.2024 Dodatky č. 2 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám k projektu "Zábřežsko třídí"
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 22/2022
06.01.2022 31.01.2022 Rozpočtová změna č. 10/2021 ze dne 16.12.2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 7/2022
05.01.2022 21.01.2022 Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnicích II. a III. třídy v ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 551/2021
21.12.2021 31.12.2022 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 2022,
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 529/2021
07.12.2021 16.12.2021 Informace o konání 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce 16. 12. 2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 521/2021
06.12.2021 14.03.2022 Rozpočtová změna 9/2021 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 510/2021
29.11.2021 17.12.2021 NÁVRH rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2023-2025 ZŠ a MŠ Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 509/2021
29.11.2021 17.12.2021 NÁVRH Rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 505/2021
25.11.2021 15.12.2021 Oznámení o záměru pronájmu majetku obce - část p.č. 199/4 a část p.č. 204/2
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 491/2021
18.11.2021 09.12.2021 Mikroregion Zábřežsko_Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhledu 2023-2025
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 460/2021
19.10.2021 30.11.2021 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 447/2021
12.10.2021 13.12.2021 Oznámení záměru prodeje - část pozemku p.č. 1732/1 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 446/2021
11.10.2021 14.03.2022 Rozpočtová změna 8/2021 ze dne 30.9.2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 423/2021
21.09.2021 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Kategorie: Volby
OÚHS 425/2021
21.09.2021 01.10.2021 Informace o konání 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 414/2021
15.09.2021 30.09.2021 Oznámení o záměru pachtu - trvalý travní porost a orná půda v k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 412/2021
15.09.2021 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 402/2021
09.09.2021 14.03.2022 Rozpočtová změna č. 7/2021 ze dne 2. 9. 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 401/2021
09.09.2021 16.09.2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OÚHS 390/2021
02.09.2021 07.10.2021 Oznámení o záměru prodeje části p.č. 1254/1 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 377/2021
20.08.2021 06.09.2021 Stanovení OOP_PŘECHODNÁ ÚPRAVA na sil. 368: Ž_ZU a PÚP sil. 368
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 375/2021
18.08.2021 11.10.2021 Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Kategorie: Volby
OÚHS 370/2021
13.08.2021 14.03.2022 Rozpočtová změna č. 6/2021 ze dne 27.7.2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 339/2021
28.07.2021 31.03.2024 Dodatky č. 1 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám k projektu "Zábřežsko kompostuje 2"
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 338/2021
28.07.2021 21.03.2024 Dodatky č. 1 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám k projektu "Zábřežsko třídí"
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 322/2021
13.07.2021 28.07.2021 Informace o konání 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 320/2021
12.07.2021 28.07.2021 Oznámení o záměru prodeje p.č. 69/1
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 306/2021
02.07.2021 14.03.2022 Rozpočtová změna č.5/2021 ze dne 3.6.2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 281/2021
17.06.2021 23.05.2022 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 278/2021
17.06.2021 07.07.2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 271/2021
16.06.2021 30.06.2022 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 266/2021
15.06.2021 13.08.2021 Prodloužení termínu podání přihlášek - konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 234/2021
28.05.2021 21.06.2021 Veřejná vyhláška MZE ČR - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 225/2021
24.05.2021 08.06.2021 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 227/2021
24.05.2021 03.06.2021 Informace o konání 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní Studénky 3. 6. 2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 210/2021
20.05.2021 16.06.2021 Vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ka ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, PO
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 202/2021
14.05.2021 02.07.2021 Veřejná_vyhláška_Aktualizace_č_4_Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.04.2021 01.06.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.04.2021 17.06.2021 Návrh Závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 174/2021
22.04.2021 31.05.2021 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 177/2021
22.04.2021 10.05.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu - úprava dopravního značení na mostních objektech
Kategorie: Informace z jiných úřadů

31.03.2021 14.03.2022 Rozpočtová změna č. 4/2021 ze dne 4.3.2021
Kategorie: Ekonomika obce

08.03.2021 14.03.2022 Rozpočtová změna č. 3/2021 ze dne 12.2.2021
Kategorie: Ekonomika obce

22.02.2021 04.03.2021 Informace o konání 15. veřejného zasedání 4. 3. 2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.02.2021 14.03.2022 Rozpočtová změna č.2/2021 ze dne 9.2.2021
Kategorie: Ekonomika obce

19.02.2021 14.03.2022 Rozpočtová změna č.1/2021 ze dne 28.1.2021
Kategorie: Ekonomika obce

18.02.2021 30.05.2021 Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.02.2021 31.03.2024 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené k projektu "Zábřežsko třídí"
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.02.2021 31.03.2024 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené k projektu "Zábřežsko kompostuje 2"
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.01.2021 14.03.2022 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Horní Studénky 2021 včetně rozpočtových změn
Kategorie: Ekonomika obce

14.01.2021 14.03.2022 Schválený rozpočet obce Horní Studénky na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

13.01.2021 14.03.2022 Rozpočet 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2025 Základní školy a mateřské školy Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce

05.01.2021 28.03.2022 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2020-2024
Kategorie: Ekonomika obce

05.01.2021 28.03.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Studénky 2022-2024
Kategorie: Ekonomika obce

05.01.2021 05.02.2021 11. rozpočtová změna 2020 - 18.12.202
Kategorie: Ekonomika obce

05.01.2021 05.02.2021 10. rozpočtová změna 2020 - 10.12.2020 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 1/2021
04.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.12.2020 18.12.2020 Informace o konání 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce 18.12.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.12.2020 05.02.2021 9. rozpočtová změna 2020 - 19.11.2020
Kategorie: Ekonomika obce

02.12.2020 18.12.2020 NÁVRH rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2022-2025 Základní školy a mateřské školy Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce

02.12.2020 18.12.2020 NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Studénky na roky 2022-2024
Kategorie: Ekonomika obce

02.12.2020 18.12.2020 NÁVRH Rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 434/2020
30.11.2020 17.12.2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.11.2020 20.11.2020 Informace o konání 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce 19.11.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.11.2020 05.02.2021 8. rozpočtová změna - 14.10.2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 392/2020
03.11.2020 04.12.2020 Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Bušín
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.11.2020 04.11.2020 Informace o konání 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce 12.11.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

29.10.2020 18.02.2021 Oznámení záměru směny lesních pozemků
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.10.2020 15.10.2020 Informace o konání 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 14.10.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

05.10.2020 05.02.2021 7. rozpočtová změna - 23.9.2020 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

05.10.2020 20.11.2020 Oznámení o záměru pronájmu části p.č. 43/1 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.10.2020 01.11.2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 30.9.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.09.2020 04.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2. a 3. 10. 2020
Kategorie: Volby

14.09.2020 16.09.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2. a 3. 10. 2020
Kategorie: Volby

08.09.2020 03.10.2020 Oznámení o svolání 1. zasedání členů volební komise
Kategorie: Volby

04.09.2020 05.02.2021 6. rozpočtová změna - 26.8.2020 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

04.09.2020 05.02.2021 5. rozpočtová změna - 17.8.2020 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 306/2020
25.08.2020 10.09.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu -úplná uzavírka sil 368_Kanalizace Svébohov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 306/2020
25.08.2020 25.08.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka sil. 368_Kanalizace Svébohov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 303/2020
19.08.2020 24.09.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Olšany 23.9.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.08.2020 04.10.2020 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
Kategorie: Volby

12.08.2020 05.02.2021 4. rozpočtová změna - 20.7.2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 276/2020
28.07.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.07.2020 21.07.2020 Informace o konání 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce 20.7.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.07.2020 05.02.2021 3. rozpočtová změna - 10.6.2020
Kategorie: Ekonomika obce

01.07.2020 20.07.2020 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Zábřeh a obcí Horní Studénky spolu s rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 243/2020
01.07.2020 20.07.2020 Městský úřad Zábřeh - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 238/2020
25.06.2020 30.06.2021 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.06.2020 17.06.2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

01.06.2020 10.06.2020 Informace o konání 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

25.05.2020 10.06.2020 NÁVRH Závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

20.05.2020 09.06.2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.05.2020 09.06.2020 Oznámení o záměru pachtu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.05.2020 05.02.2021 2. rozpočtová změna 2020 - 24.4.2020 v kompetenci starosty
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 140/2020
04.05.2020 01.07.2020 Městský úřad Zábřeh - veřejná vyhláška - vyhlášení sucha 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.04.2020 01.06.2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 119/2020
22.04.2020 29.05.2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 108/2020
06.04.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.04.2020 05.02.2021 1. rozpočtová změna 2020 - 10.3.2020
Kategorie: Ekonomika obce

18.03.2020 07.04.2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z obecního úřadu

17.03.2020 03.04.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 96. - 99.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.03.2020 03.04.2020 Nařízení vlády č. 75 - 90., mimořádná opatření, informace
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.03.2020 17.06.2021 NOUZOVÝ STAV
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.03.2020 17.06.2021 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz akcí, uzavření škol
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 07.04.2020 Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 07.04.2020 Mimořádné opatření MZ - shromáždění osob nad 5000 vydáno 4.3.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 03.04.2020 Mimořádné_opatření_-_nařízení_karantény_pro_osoby_blízké_8_3_2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 03.04.2020 Ukončení_mimořádného_OOP_-_výjimka_pro_pracující_v_dopravě_07032020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 03.04.2020 Mimořádné_OOP_-_zastavení_příjmu_žádostí_o_víza_Irán_7_3_2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 03.04.2020 Mimořádné_OOP_-_prodej_osobních_ochranných_prostředků_třídy_FFP3_6.3.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 87/2020
09.03.2020 25.03.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.02.2020 10.03.2020 Informace o konání 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce 10.3.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

24.02.2020 10.03.2020 Oznámení záměru prodeje části p.č. 1850/15 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.02.2020 09.03.2020 Oznámení záměru změny nájemní smlouvy
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 50/2020
12.02.2020 28.02.2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu sil. 368 Horní Studénky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 26/2020
27.01.2020 28.02.2020 108 EX 04372/18-143 Usnesení - další dražba nemovitostí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.01.2020 05.02.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Horní Studénky 2020 včetně rozpočtových změn
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2020 22.06.2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce

06.01.2020 07.04.2020 Rozpočtová změna č.9/2019 ze dne 17.12.2019
Kategorie: Ekonomika obce

20.12.2019 05.02.2021 Schválený rozpočet obce Horní Studénky na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce

18.12.2019 13.01.2021 Rozpočet 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2025 Základní školy a mateřské školy Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 435/2019
10.12.2019 06.04.2020 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.12.2019 18.12.2019 Informace o konání 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.11.2019 18.12.2019 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Horní Studénky na rok 2020, návrh střednědobého výhledu 2021-2025
Kategorie: Ekonomika obce

28.11.2019 18.12.2019 Oznámení záměru směny pozemků p.č.19, p.č. 1786 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.11.2019 18.12.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 422/2019
21.11.2019 09.12.2019 Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu - sil. 368, 3681 a 3682_most ev.č. 368-005 Horní Studénky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 420/2019
20.11.2019 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Zábřežsko 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.11.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č.8/2019 ze dne 22.10.2019
Kategorie: Ekonomika obce

07.10.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 7/2019 ze dne 10.9.2019
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 337/2019
02.09.2019 06.04.2020 Veřejná vyhláška MZE - opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

19.08.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 6/2019 ze dne 30.7.2019
Kategorie: Ekonomika obce

29.07.2019 17.06.2021 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 305/2019
29.07.2019 09.03.2020 Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 301/2019
04.07.2019 07.04.2020 Oznámení vlastníkům lesa o výměře do 50 ha
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.07.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 5/2019 ze dne 26.6.2019
Kategorie: Ekonomika obce

06.06.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č.4/2019 ze dne 21.5.2019
Kategorie: Ekonomika obce

29.05.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 3/2019 ze dne 7.5.2019 - v kompetenci starosty obce
Kategorie: Ekonomika obce

29.05.2019 08.01.2020 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 148/2019
04.04.2019 06.04.2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané podle ustanovení § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.04.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 2/2019 ze dne 7.3.2019
Kategorie: Ekonomika obce

07.03.2019 08.01.2020 Rozpočtová změna č. 1/2019 ze dne 13.2.2019
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2019 08.01.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Horní Studénky 2019 včetně rozpočtových změn
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2019 08.01.2020 Schválené znění rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2019 05.01.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Horní Studénky 2020-2022
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2019 05.01.2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce Horní Studénky 2020-2022
Kategorie: Ekonomika obce

04.01.2019 08.01.2020 Rozpočet 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 Základní školy a mateřské školy Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce

12.12.2018 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v roce 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty