Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
ouho 614/2022
24.09.2022 Výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva obce Hošťálkovy
Kategorie: Volby
ouho 607/2022
21.09.2022 Rozpočtové opatření č. 10/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 605/2022
21.09.2022 28.09.2022 Zámek Hošťálkovy - koncert 27.9.2022
Kategorie: Různé
ouho 602/2022
19.09.2022 11.10.2022 Přerušení dodávky elektrické energie
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 598/2022
16.09.2022 30.09.2022 Elektronická dražba - Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 574/2022
07.09.2022 MRK Rozpočtové opatření č. 3
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 573/2022
06.09.2022 Rozpočtové opatření č. 9/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 543/2022
18.08.2022 Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu NIV k 1. 8. 2022 - Hošťálkovy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 540/2022
17.08.2022 Volby - Oznámení o konání prvního zasedání Okrskové volební komise
Kategorie: Volby
ouho 522/2022
12.08.2022 Rozpočtové opatření č. 8/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 508/2022
08.08.2022 Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva Obce Hošťálkovy
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
ouho 494/2022
02.08.2022 02.10.2022 Volby-Oznámení o jmenování zapisovatelů pro volby do Zastupitestva obce a Senátu
Kategorie: Volby
ouho 479/2022
26.07.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 474/2022
25.07.2022 Volby-Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí
Kategorie: Volby
ouho 473/2022
25.07.2022 Volby-Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Kategorie: Volby
ouho 439/2022
13.07.2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 428/2022
30.06.2022 Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 424/2022
29.06.2022 MRK Rozpočtové opatření č. 2
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 415/2022
27.06.2022 01.01.2023 Rozpočtové opatření č. 5/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 419/2022
27.06.2022 Oznámení o počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026
Kategorie: Informace z obecního úřadu
ouho 524/2022
30.05.2022 30.06.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 523/2022
30.05.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci s MRK
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 323/2022
18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 308/2022
11.05.2022 Rozpočtové opatření č.3/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 300/2022
11.05.2022 Výsledky odpadového hospodářství obce Hošťálkovy, vč.nákladů na provoz obecního systému za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 518/2022
06.05.2022 Protokol o schválení úč.závěrky ZŠ a MŠ Hošťálkovy za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 291/2022
04.05.2022 31.12.2022 Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva Obce Hošťálkovy
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
ouho 332/2022
28.04.2022 Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Hošťálkovy - PO
Kategorie: Informace z obecního úřadu
ouho 283/2022
28.04.2022 Závěrečný účet Obce Hošťálkovy za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 225/2022
06.04.2022 Rozpočtové opatření č.2/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 154/2022
15.03.2022 01.01.2023 Rozpočtové opatření 1/2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 143/2022
09.03.2022 Pravidla pro pronájem prostor Kulturního domu v Hošťálkovech
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 135/2022
02.03.2022 01.01.2023 Mikroregion Krnovsko - Rozpočtové opatření č.1-2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.01.2022 Ceník poplatků za odpady a psa na rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce

28.12.2021 Rozpočet MRK na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hošťálkova na roky 2023-2024
Kategorie: Ekonomika obce

15.12.2021 Rozpočet na rok 2022 ZŠ a MŠ Hošťálkovy
Kategorie: Ekonomika obce

13.12.2021 OZV č. 1/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

10.12.2021 Ceník vodného a stočného na rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce

10.12.2021 Rozpočet obce na rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce

13.07.2021 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2020 s přílohami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.03.2021 Schválený Střednědobý výhled obce na roky 2022-2024
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 173/2022
05.03.2021 Řád veřejného pohřebiště Obce Hošťálkovy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

13.12.2019 OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

13.12.2019 OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

20.08.2019 Dokončení kanalizace v obci Hošťálkovy za přispění MSK
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.03.2019 Smlouva o dílo - Rekonstrukce propustku Křížová
Kategorie: Veřejné zakázky

04.12.2018 OZV č. 2/2018 o volném pohybů psů a hospodářských zvířat
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

04.12.2018 OZV č.3/2018 o systému nakládáni s odpady
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

21.05.2018 Smlouva o dílo - zhotovení kovové zábrany se sítí u multifunkčního hřiště
Kategorie: Veřejné zakázky

15.05.2018 Smlouva o dílo - Kanalizace Hošťálkovy -4. a 5. etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

14.05.2018 Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace Křížová ve Slzesku
Kategorie: Veřejné zakázky

21.03.2018 Smlouva o dílo – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

21.03.2018 Smlouva o dílo – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

03.11.2017 Smlouva o dílo - Multifunkční hřiště Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

03.11.2017 Slmouva o dílo - Oprava a zateplení KD Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo -Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2017 Smlouva o dílo-Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2017 Smlouva o dílo - Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

28.06.2017 Smlouva o dílo-"Oprava místní komunikace Vraclávek - Česká Ves"
Kategorie: Veřejné zakázky

03.10.2016 Smlouva o dílo- Územní plán Hošťálkovy-Změna č.1
Kategorie: Veřejné zakázky

11.05.2016 Smlouva o dílo - "Oprava hřbitovní zdi - I. etapa"
Kategorie: Veřejné zakázky

10.05.2016 Smlouva o dílo - oprava starého chodníku u OÚ Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

02.02.2016 Výzva k podání nabídky "Těžba a pěstební činnost v lesích Obce Hošťálkovy v roce 2016 a 2017"
Kategorie: Veřejné zakázky

02.10.2015 Smlouva o dílo-oprava autobusové točny
Kategorie: Veřejné zakázky

30.09.2015 Smlouva o dílo - oprava komunikací
Kategorie: Veřejné zakázky

31.08.2015 Kupní smlouva "Separace a sběr využitelných odpadů"
Kategorie: Veřejné zakázky

31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-stavba"
Kategorie: Veřejné zakázky

31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-dodávka"
Kategorie: Veřejné zakázky

02.07.2015 Smlouva o dílo - Oprava komunikací v obci Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

20.03.2015 Smlouva o dílo-restaurování kulturní památky
Kategorie: Veřejné zakázky

23.02.2015 Smlouva o dílo-práce v těžbě, přibližování a zalesňování v lesích obce
Kategorie: Veřejné zakázky

01.12.2014 Smlouva o dílo - dodávka - gass-eko s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

01.12.2014 Smlouva o dílo - stavba - DUO STAV s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

21.07.2014 Smlouva o dílo- Oprava místních komunikací
Kategorie: Veřejné zakázky

21.07.2014 Smlouva o dílo - Chodník podél silnice III4521 v okolí ZŠ v obci Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

02.07.2014 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Kategorie: Veřejné zakázky

05.05.2014 Smlouva o dílo č. 4-2014 - Pavel Harnol - HARTOP
Kategorie: Veřejné zakázky

05.05.2014 Smlouva o dílo č. 3-2014 - Taylor stavební s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

23.04.2014 Smlouva o dílo č. 1/2014 - VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

15.10.2013 OZV 1/2013 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

29.07.2013 Smlouva o dílo - Bonita Group Service s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

23.05.2013 Smlouva o dílo - Robert Boubeníček
Kategorie: Veřejné zakázky

23.05.2013 Smlouva o dílo - Silnice.CZ s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

06.08.2012 Smlouva o dílo č.1/2012
Kategorie: Veřejné zakázky