Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
ouho 118/2023
01.02.2023 Žádosti o poskytnutí darů
Kategorie: Informace z obecního úřadu
ouho 108/2023
31.01.2023 MRK - Schválené rozpočtové opatření 1-2023
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 107/2023
ouhos 107/2023/
31.01.2023 Záměr prodeje,prodej,pronájem a záměr směny pozemků
Kategorie: Informace z obecního úřadu
ouho 106/2023
28.01.2023 28.02.2023 Volby prezidenta republiky - Výsledky hlasování II.kolo
Kategorie: Volby
ouho 105/2023
28.01.2023 28.02.2023 Volby prezidenta republiky - Výsledky hlasování II.kolo
Kategorie: Volby
ouho 87/2023
23.01.2023 10.02.2023 FÚ - přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 86/2023
23.01.2023 31.01.2024 Výroč.zpráva o poskyt.informací podle zákona č. 106/1999 Sb.za rok 2022
Kategorie: Informace z obecního úřadu
ouho 59/2023
17.01.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 37/2023
12.01.2023 28.02.2023 Český telekomunikační úřad - signál TV přes anténu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 890/2022
28.12.2022 Obecně závazná vyhláška O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 874/2022
14.12.2022 Usnesení č. 2-22 ze zasedání ZO Hošťálkovy ze dne 5.12.2022
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
ouho 833/2022
12.12.2022 Smlouvy darovací s FK Hošťálkovy z.s.
Kategorie: Veřejné zakázky
ouho 843/2022
12.12.2022 31.12.2023 Ceník vodného,stočného a vývozu jímky pro rok 2023
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 839/2022
12.12.2022 Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ na roky 2024-2025
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 838/2022
12.12.2022 31.12.2023 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hošťálkovy na rok 2023
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 837/2022
12.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Hošťálkovy na roky 2024 až 2026
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 836/2022
12.12.2022 31.12.2023 Schválený rozpočet Obce Hošťálkovy na rok 2023
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 835/2022
12.12.2022 31.12.2023 Schválený rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2023
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 726/2022
07.11.2022 01.01.2024 MZe Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 713/2022
31.10.2022 Změna č.3 územního plánu Hošťálkovy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 694/2022
26.10.2022 Usnesení č. 1-22 ze zasedání ZO Hošťálkovy ze dne 19.10.2022
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
ouho 543/2022
18.08.2022 Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu NIV k 1. 8. 2022 - Hošťálkovy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 428/2022
30.06.2022 Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 424/2022
29.06.2022 MRK Rozpočtové opatření č. 2
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 524/2022
30.05.2022 30.06.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 523/2022
30.05.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci s MRK
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 300/2022
11.05.2022 Výsledky odpadového hospodářství obce Hošťálkovy, vč.nákladů na provoz obecního systému za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 518/2022
06.05.2022 Protokol o schválení úč.závěrky ZŠ a MŠ Hošťálkovy za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 332/2022
28.04.2022 Protokol o schválení účetní závěrky Základní školy a Mateřské školy Hošťálkovy - PO
Kategorie: Informace z obecního úřadu
ouho 283/2022
28.04.2022 Závěrečný účet Obce Hošťálkovy za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 143/2022
09.03.2022 Pravidla pro pronájem prostor Kulturního domu v Hošťálkovech
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

13.12.2021 OZV č. 1/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 173/2022
05.03.2021 Řád veřejného pohřebiště Obce Hošťálkovy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

13.12.2019 OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

13.12.2019 OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

20.08.2019 Dokončení kanalizace v obci Hošťálkovy za přispění MSK
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.03.2019 Smlouva o dílo - Rekonstrukce propustku Křížová
Kategorie: Veřejné zakázky

04.12.2018 OZV č. 2/2018 o volném pohybů psů a hospodářských zvířat
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

04.12.2018 OZV č.3/2018 o systému nakládáni s odpady
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

21.05.2018 Smlouva o dílo - zhotovení kovové zábrany se sítí u multifunkčního hřiště
Kategorie: Veřejné zakázky

15.05.2018 Smlouva o dílo - Kanalizace Hošťálkovy -4. a 5. etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

14.05.2018 Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace Křížová ve Slzesku
Kategorie: Veřejné zakázky

21.03.2018 Smlouva o dílo – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

21.03.2018 Smlouva o dílo – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

03.11.2017 Smlouva o dílo - Multifunkční hřiště Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

03.11.2017 Slmouva o dílo - Oprava a zateplení KD Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo -Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2017 Smlouva o dílo-Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2017 Smlouva o dílo - Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

28.06.2017 Smlouva o dílo-"Oprava místní komunikace Vraclávek - Česká Ves"
Kategorie: Veřejné zakázky

03.10.2016 Smlouva o dílo- Územní plán Hošťálkovy-Změna č.1
Kategorie: Veřejné zakázky

11.05.2016 Smlouva o dílo - "Oprava hřbitovní zdi - I. etapa"
Kategorie: Veřejné zakázky

10.05.2016 Smlouva o dílo - oprava starého chodníku u OÚ Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

02.02.2016 Výzva k podání nabídky "Těžba a pěstební činnost v lesích Obce Hošťálkovy v roce 2016 a 2017"
Kategorie: Veřejné zakázky

02.10.2015 Smlouva o dílo-oprava autobusové točny
Kategorie: Veřejné zakázky

30.09.2015 Smlouva o dílo - oprava komunikací
Kategorie: Veřejné zakázky

31.08.2015 Kupní smlouva "Separace a sběr využitelných odpadů"
Kategorie: Veřejné zakázky

31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-stavba"
Kategorie: Veřejné zakázky

31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-dodávka"
Kategorie: Veřejné zakázky

02.07.2015 Smlouva o dílo - Oprava komunikací v obci Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

20.03.2015 Smlouva o dílo-restaurování kulturní památky
Kategorie: Veřejné zakázky

23.02.2015 Smlouva o dílo-práce v těžbě, přibližování a zalesňování v lesích obce
Kategorie: Veřejné zakázky

01.12.2014 Smlouva o dílo - dodávka - gass-eko s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

01.12.2014 Smlouva o dílo - stavba - DUO STAV s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

21.07.2014 Smlouva o dílo- Oprava místních komunikací
Kategorie: Veřejné zakázky

21.07.2014 Smlouva o dílo - Chodník podél silnice III4521 v okolí ZŠ v obci Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

02.07.2014 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Kategorie: Veřejné zakázky

05.05.2014 Smlouva o dílo č. 4-2014 - Pavel Harnol - HARTOP
Kategorie: Veřejné zakázky

05.05.2014 Smlouva o dílo č. 3-2014 - Taylor stavební s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

23.04.2014 Smlouva o dílo č. 1/2014 - VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

15.10.2013 OZV 1/2013 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

29.07.2013 Smlouva o dílo - Bonita Group Service s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

23.05.2013 Smlouva o dílo - Robert Boubeníček
Kategorie: Veřejné zakázky

23.05.2013 Smlouva o dílo - Silnice.CZ s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

06.08.2012 Smlouva o dílo č.1/2012
Kategorie: Veřejné zakázky

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty