Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
21/2021
04.03.2021 25.03.2021 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2021 - SOPL
Kategorie: Dokumenty starosty
20/2021
04.03.2021 25.03.2021 Návrh rozpočtu na rok 2021 - závazné ukazatele SOPL
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR/149/2021
04.03.2021 15.03.2021 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín dne 15.3. 2021
Kategorie: Dokumenty starosty
18/2021
03.03.2021 25.03.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Povodí Loučka za rok 2020
Kategorie: Dokumenty starosty
17/2021
03.03.2021 25.03.2021 Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Kategorie: Dokumenty starosty
16/2021
03.03.2021 25.03.2021 Závěrečný účet Svazku obcí Povodí Loučka za rok 2020
Kategorie: Dokumenty starosty
15/2021
03.03.2021 25.03.2021 Příloha - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Kategorie: Dokumenty starosty
14/2021
03.03.2021 25.03.2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - SOPL
Kategorie: Dokumenty starosty
11/2021
03.03.2021 25.03.2021 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
Kategorie: Dokumenty starosty
12/2021
03.03.2021 25.03.2021 Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Kategorie: Dokumenty starosty
13/2021
03.03.2021 25.03.2021 Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace Povodí Loučka Leština
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR/123/2021
23.02.2021 Návrh rozpočtu na rok 2021 obec Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR/122/2021
23.02.2021 Návrh rozpočtu na rok 2021 PO ZŠ a MŠ Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 92/2021
15.02.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2021 - TJ Sokol Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR/23/2021
11.01.2021 Rozpočtová změna č. 9-2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR/614/2020
17.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hrabišín na období 2021-2023
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR/616/2020
17.12.2020 Provozní rozpočet Obce Hrabišín na období leden až březen 2021
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR/615/2020
17.12.2020 Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2021
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR/605/2020
14.12.2020 Rozpočtová změna č.8/2020
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 524/2020
16.11.2020 Změna rozpočtu č. 7-2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 491/2020
27.10.2020 Změna rozpočtu č. 6-2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 411/2020
15.09.2020 Změna rozpočtu č. 5-2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 345/2020
07.08.2020 Rozpočtová změna č. 04/2020
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 328/2020
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 307/2020
15.07.2020 Změna rozpočtu č. 3-2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR/272/2020
01.07.2020 Závěrečný účet Obce Hrabišín za rok 2019
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 232/2020
12.06.2020 Návrh závěrečného účtu obce Hrabišín 2019
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 159/2020
17.04.2020 Změna rozpotu č. 2-2020
Kategorie: Dokumenty starosty
148/2020
06.04.2020 31.12.2022 OOP - Veřejná vyhláška - lesní zákon ( kůrovec)
Kategorie: Dokumenty starosty
39/2020
18.03.2020 Rozhodnutí hejtmana OL kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě
Kategorie: Dokumenty starosty
38/2020
17.03.2020 Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
Kategorie: Dokumenty starosty
37/2020
17.03.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
Kategorie: Dokumenty starosty
36/2020
17.03.2020 Veřejná vyhláška - OOP - Nařízení mimořádného opatření
Kategorie: Dokumenty starosty
35/2020
17.03.2020 Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj - Koronavirus
Kategorie: Dokumenty starosty
33/2020
16.03.2020 Veřejná vyhláška - OOP- Nařízení mimořádného opatření při epidemii
Kategorie: Dokumenty starosty
32/2020
16.03.2020 Mimořádné opatření - ochrana vnitřních hranic ČR
Kategorie: Dokumenty starosty
31/2020
16.03.2020 Sbírka zákonů - krizové opatření KORONAVIRUS
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 116/2020
12.03.2020 Změna rozpočtu č. 1-2020
Kategorie: Dokumenty starosty
29/2020
10.03.2020 Mimořádné opatření - Koronavirus - Zákaz kulturních akcí
Kategorie: Dokumenty starosty
28/2020
10.03.2020 Mimořádné opatření - Koronavirus - uzavření ŠKOL
Kategorie: Dokumenty starosty
26/2020
09.03.2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
Kategorie: Dokumenty starosty
27/2020
09.03.2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
Kategorie: Dokumenty starosty
25/2020
09.03.2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
Kategorie: Dokumenty starosty
24/2020
09.03.2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
Kategorie: Dokumenty starosty
23/2020
09.03.2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
Kategorie: Dokumenty starosty
22/2020
09.03.2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
Kategorie: Dokumenty starosty
21/2020
09.03.2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 31/2020
22.01.2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hrabišín 2020
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 30/2020
22.01.2020 Schválený rozpočet obce 2020
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 29/2020
22.01.2020 Rozpočtová změna č. 7-2019
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 12/2020
08.01.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2020 - Myslivci
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 10/2020
07.01.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotacer na úhradu výdajů na činnost 2020 - TK Sokol
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 8/2020
06.01.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na činnost v roce 2020 - SH ČMS SDH
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 628/2019
16.12.2019 Rozpočtová změna č. 6-2019
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 627/2019
14.12.2019 Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Hrabišín na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 626/2019
14.12.2019 Návrh rozpočtu Obce Hrabišín na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
100/2019
11.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - OOP - kalamitní poškození lesních porostů
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 580/2019
13.11.2019 Rozpočtová změna č. 5/2019
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 525/2019
14.10.2019 Rozpočtová změna č. 4/2019
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 453/2019
03.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 413/2019
12.08.2019 Rozpočtová změna č. 3/2019
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 278/2019
15.05.2019 31.05.2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Bobr evropský
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 277/2019
14.05.2019 Rozpočtová změna č. 2-2019
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 248/2019
30.04.2019 Schválený závěrečný účet obec Hrabišín za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 238/2019
25.04.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHR 205/2019
12.04.2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
199/2019
10.04.2019 31.05.2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Dokumenty starosty
190/2019
04.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - LESY ČR
Kategorie: Dokumenty starosty
OÚHR 181/2019
03.04.2019 Změna rozpočtu č. 1/2019
Kategorie: Ekonomika obce
12/2019
25.02.2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2023 dle akcí - detailně SOPL
Kategorie: Dokumenty starosty
11/2019
25.02.2019 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2023 Svazek obcí Povodí Loučka
Kategorie: Dokumenty starosty
10/2019
25.02.2019 Návrh rozpoču na rok 2019 - Svazek obcí Povodí Loučka
Kategorie: Dokumenty starosty
9/2019
25.02.2019 Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2019 - Svazek obcí Povodí Loučka
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 33/2019
18.01.2019 Schválený rozpočet na rok 2019 Obce, ZŠ a MŠ Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 32/2019
18.01.2019 Rozpočtová změna č. 4 -. 2018
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2019 Strategický plán rozvoje obce Hrabišín na léta 019 -2023
Kategorie: Dokumenty starosty

08.01.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrabišín na léta 2019 -2023
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 490/2018
03.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce
OBHR 402/2018
20.09.2018 Rozpočtové opatření č. 32018
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 333/2018
08.08.2018 OOP-Zákaz užívání povrchových vod
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 287/2018
20.06.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce
OBHR 272/2018
14.06.2018 Sazebník úhrad za poskytování informací
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 245/2018
23.05.2018 Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 141/2018
20.03.2018 Rozpočtová změna č. 1/2018
Kategorie: Ekonomika obce
OBHR 97/2018
19.02.2018 Návrh rozpočtu 2018 - Svazek obcí Povodí Loučka
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 59/2018
25.01.2018 Oznámení
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 615/2017
19.12.2017 Rozpočet obce Hrabišín na rok 2018
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 614/2017
19.12.2017 Rozpočet na rok 2018 - Základní a Mateřská škola Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 613/2017
19.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 609/2017
19.12.2017 Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci - TJ SOKOL Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 535/2017
13.11.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 534/2017
13.11.2017 Rozpočet na rok 2018 - Základní škola a Mateřská škola Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 518/2017
27.10.2017 Cenový předpis na odvádění a čištění odpadní vod pro rok 2018
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 475/2017
26.09.2017 Rozpočtová změna č. 4/2017
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 308/2017
28.06.2017 Usnesení č. 16 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín ze dne 26.6. 2017
Kategorie: Dokumenty starosty

27.06.2017 závěrečný účet obce za rok 2016
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 266/2017
01.06.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - realizace stavby "Chodníky v obci..."
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 238/2017
16.05.2017 Rozpočtová změna č.2/2017
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 133/2017
16.03.2017 Rozpočtová změna č. 1/2017
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 486/2013
14.11.2013 Veřejná vyhláška - Usnesení - " Vedení 400 kV V 458 - TR Krasíkov - TR Horní Životice, Etapa III.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHR 484/2013
13.11.2013 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o odnětí a trvalém omezení pozemků určených k plnění funkcíles
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHR 481/2013
13.11.2013 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - nebezpečná nákaza mor - včelího plodu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHR 462/2013
26.10.2013 Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku č. 1 Hrabišín - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OBHR 451/2013
18.10.2013 Usnesení č. 18 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín ze dne 17.10. 2013
Kategorie: Dokumenty zastupitelstva
OBHR 440/2013
09.10.2013 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 439/2013
09.10.2013 Usnesení o ustanovení opatrovníka
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 438/2013
09.10.2013 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín č. 18 dne 17.10. 2013
Kategorie: Dokumenty zastupitelstva
OBHR 434/2013
09.10.2013 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Chodníky I.etapa
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 430/2013
09.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 420/2013
OBHR 419/2013
04.10.2013 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 416/2013
03.10.2013 Usnesení č. 17 z veřejného zasedání ZO Hrabišín dne 30.09. 2013
Kategorie: Dokumenty zastupitelstva
OBHR 414/2013
02.10.2013 Oznámení o záměru prodeje parc.č. 1181 v k.ú. Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 412/2013
02.10.2013 Oznámení o záměru prodeje pozemku parc.č. 2168
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 411/2013
02.10.2013 Rozpočtová změna č. 4/2013
Kategorie: Ekonomika obce
OBHR 398/2013
25.09.2013 Oznámení - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 399/2013
25.09.2013 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 393/2013
19.09.2013 Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka dne 30.09. 2013
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 392/2013
19.09.2013 Informace o konání veřejného zasedání ZO č. 17 dne 30.09. 2013 v 17.00 hod.
Kategorie: Dokumenty zastupitelstva
OBHR 336/2013
30.07.2013 Rozpočtová změna č. 3/2013
Kategorie: Ekonomika obce
OBHR 335/2013
30.07.2013 Usnesení č.16 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín č. 16 dne 29.7. 2013
Kategorie: Dokumenty zastupitelstva
OBHR 327/2013
19.07.2013 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín dne 29.7. 2013
Kategorie: Dokumenty zastupitelstva
OBHR 272/2013
14.06.2013 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v roce 2012
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 261/2013
07.06.2013 Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
Kategorie: Veřejné zakázky
OBHR 257/2013
06.06.2013 Usnesení č. 15 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín konané dne 3.6. 2013
Kategorie: Dokumenty zastupitelstva
OBHR 255/2013
SOBHR 252/2013/
05.06.2013 Oznámení o záměru směny pozemků parc.č. 935/21 za pozemek parc.č. 935/22 v k.ú. Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 256/2013
SOBHR 243/2013/
05.06.2013 Oznámení o záměru prodeje obecních pozemků parc.č. 1257/8 a parc.č. 833/5 v k.ú. Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 254/2013
SOBHR 253/2013/
05.06.2013 Oznámení o záměru prodeje obecních pozemků parc.č. 105/7, 105/8 a st. 349/2 v k.ú. Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 251/2013
SOBHR 109/2013/
05.06.2013 Oznámení o záměru prodeje parc.č. 816/2 v k.ú. Hrabišín
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 250/2013
05.06.2013 Rozpočtová změna č. 2/2013
Kategorie: Ekonomika obce
OBHR 225/2013
31.05.2013 Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Povodí Loučka
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 228/2013
22.05.2013 Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hrabišín č. 15 dne 03.06. 2013
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 224/2013
17.05.2013 Závěrečný účet svazku "Povodí Loučka" za rok 2012
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 217/2013
14.05.2013 Závěrečný účet za rok 2012
Kategorie: Dokumenty starosty
OBHR 218/2013
14.05.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabišín za rok 2012
Kategorie: Dokumenty starosty

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty