Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OBHY430/2021
23.09.2021 09.10.2021 Oznámení místa konání voleb
Kategorie: Volby

20.09.2021 05.10.2021 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.09.2021 22.09.2021 Program 20. zasedání Zastupitelstva obce Hynčina
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.09.2021 01.10.2021 Prodej stavebního pozemku v k. ú Hynčina
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OBHY404/2021
15.09.2021 30.09.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

15.09.2021 30.09.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHY392/2021
09.09.2021 24.09.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

08.09.2021 22.09.2021 Oznámení záměru
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

08.09.2021 22.09.2021 Oznámení záměru
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

26.08.2021 09.10.2021 Jmenování zapisovatele - Volby do PS PČR
Kategorie: Volby

23.08.2021 09.10.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Volby

09.08.2021 30.09.2021 Stanovení počtu členů volební komise
Kategorie: Volby
OBHY329/2021
04.08.2021 19.08.2021 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 328/2021
04.08.2021 19.08.2021 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.08.2021 02.09.2021 Oznámení Státního pozemkového úřadu o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k. ú. Hynčina
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.07.2021 06.08.2021 Usnesení z 19. zasezání Zastupitelstva
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY296/2021
12.07.2021 27.07.2021 Zahájení aktualizace BPEJ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.07.2021 14.07.2021 Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Hynčina
Kategorie: Informace z obecního úřadu

02.07.2021 17.07.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Kategorie: Ekonomika obce

01.07.2021 03.08.2021 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.06.2021 14.07.2021 Pomoc oblastem postiženým tornádem
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.06.2021 14.07.2021 Pravidla pro prodej pozemků
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

29.06.2021 Závěrečný účet obce Hynčina za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce

24.06.2021 14.07.2021 Oznámení záměru
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.06.2021 14.07.2021 Oznámení záměru
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.06.2021 14.07.2021 Oznámení záměru
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.06.2021 14.07.2021 Oznámení záměru
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.06.2021 05.07.2021 Oznámení záměru
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.06.2021 24.06.2021 Oznámení záměru
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.06.2021 09.07.2021 Usnesení z 18. zasedání OZ
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY282/2021
17.06.2021 02.07.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provoru na pozemních komunikacích
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

14.06.2021 20.06.2021 Upuštění od dražby
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.06.2021 25.06.2021 Program 18. zasedání Zastupitelstva obce Hynčina
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OBHY 255/2021
03.06.2021 01.07.2021 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.06.2021 20.06.2021 Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OBHY 244/2021
31.05.2021 18.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHY243/2021
31.05.2021 18.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHY250/2021
31.05.2021 14.06.2021 Dražební vyhláška
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

24.05.2021 08.06.2021 Zpráva o výsledku hospodaření Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

17.05.2021 02.07.2021 Veřejná vyhláška
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

27.04.2021 15.05.2021 Veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška
Kategorie: Ekonomika obce

12.04.2021 Rozpočet obce Hynčina pro rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

07.04.2021 22.04.2021 Usnesení 17 ZO konaného dne 31. 3. 2021
Kategorie: Ekonomika obce

24.03.2021 08.04.2021 Změna konání 17. zasedání Zastupitelstva obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

18.03.2021 02.04.2021 Program 17. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.03.2021 31.03.2021 Návrh rozpočtu 2021
Kategorie: Ekonomika obce

08.03.2021 03.04.2021 Návrh rozpočtu Obce Hynčina na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce

04.03.2021 19.03.2021 Usnesení z 16. zasedání ZO OÚ Hynčina ze dne 24. 2. 2021
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

16.02.2021 25.02.2021 Program 16. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.02.2021 24.02.2021 Záměr obce - pronájem pozemku
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.02.2021 21.02.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičnínávratné finanční výpomoci - Zábřežsko kompostuje 2
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.02.2021 21.02.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Zábřežsko kompostuje 2
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.02.2021 21.02.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční návratné finanční výpomoci - Zábřežsko třídí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.02.2021 21.02.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci - Zábřežsko třídí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.02.2021 21.02.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace - Zábřežsko třídí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.02.2021 21.02.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Zábřežsko třídí
Kategorie: Ekonomika obce

21.01.2021 05.02.2021 Správní řízení -- povolení kácení
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.01.2021 31.03.2021 Rozpočtové opatření č.3 - 2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 1/2021
04.01.2021 31.12.2021 Schválený rozpočet MiZ 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.12.2020 31.03.2021 Pravidla rozpočtového provizoria 2021
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

16.12.2020 31.12.2020 Usnesení z 15. zasedání OU Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

16.12.2020 31.12.2020 OZV obce Hynčina č.1/2020
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.12.2020 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška obce Hynčina č. 1/2020.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

02.12.2020 10.12.2020 Program 15. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 504/2020
30.11.2020 17.12.2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 475/2020
OBHYs 298/2020
23.11.2020 09.12.2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koruna - oznámení o vyloučení navazující části sousedícího katastr
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.11.2020 09.12.2020 Záměr obce - pronájem stavby občanského vybavení
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

23.11.2020 09.12.2020 Záměr obce - pronájem pozemku
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

15.10.2020 30.10.2020 Usnesení ze 14. zasedání ZO
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 437/2020
13.10.2020 28.10.2020 OOP PÚP_Úplná uzavírka silnice 31534 Dolní Bušínov - Hynčina_REKONSTRUKCE PK_ NOVÝ TERMÍN
Kategorie: Informace z jiných úřadů

30.09.2020 08.10.2020 Program 14. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.09.2020 31.03.2021 Rozpočtové opatření č.2/2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

17.09.2020 03.10.2020 Oznámení o místě a době konání voleb
Kategorie: Volby

09.09.2020 23.09.2020 Vyrozumění členů OVK
Kategorie: Volby

07.09.2020 22.09.2020 1. zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OBHY 324/2020
OBHYs 298/2020
28.08.2020 14.09.2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koruna
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.08.2020 31.03.2021 Rozpočtové opatření č.1/2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

17.08.2020 03.10.2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do zastupitelstev krajů
Kategorie: Volby

17.08.2020 03.10.2020 Jmenování zapisovatele - volby do zastupitelstev krajů
Kategorie: Volby
OBHY 298/2020
OBHYs 298/2020
13.08.2020 31.08.2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Koruna
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.08.2020 12.10.2020 Stanovení minimálního počtu členů OVK - volby do zastupitelstva Ol. kraje
Kategorie: Volby

30.07.2020 18.08.2020 Usnesení z 13. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

15.07.2020 23.07.2020 Program 13. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.07.2020 23.07.2020 Oznámení záměru
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 257/2020
26.06.2020 30.06.2021 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtuSvazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.06.2020 06.07.2020 Veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 240/2020
04.06.2020 24.06.2020 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.06.2020 18.06.2020 Usnesení z 12. zasedání ZO
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

28.05.2020 29.06.2021 Závěrečný účet obce Hynčina za rok 2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

25.05.2020 10.06.2020 Mikroregion Zábřežsko - návrh Závěrečného účtu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

18.05.2020 28.05.2020 Program 12. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

11.05.2020 28.05.2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 189/2020
08.05.2020 28.05.2020 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 173/2020
24.04.2020 30.05.2020 Daň z nemovitých věcí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.04.2020 31.03.2021 Rozpočet pro rok 2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 129/2020
03.04.2020 03.05.2020 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.03.2020 08.04.2020 Usnesení z 11. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

17.03.2020 01.04.2020 Usnesení vlády č. 96 -99.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.03.2020 31.03.2020 Krajská hygienická stanice - opatření obecné povahy, změna
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.03.2020 31.03.2020 Veřejná vyhláška Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

15.03.2020 30.03.2020 Usnesení vlády ČR č. 82
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.03.2020 30.03.2020 Nařízení vlády ČR č. 75 - 81
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.03.2020 30.03.2020 Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic ČR
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.03.2020 30.03.2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 102/2020
10.03.2020 25.03.2020 Informace NMV k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirem
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 101/2020
10.03.2020 25.03.2020 odvolání - sucho
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 17.03.2020 Program 11. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 91/2020
02.03.2020 01.04.2020 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.03.2020 16.03.2020 Záměr obce- pronájem p.č. 33/2 k.ú. Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

01.03.2020 16.03.2020 Záměr obce Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

01.03.2020 16.03.2020 Záměr obce Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

29.02.2020 16.03.2020 Návrh rozpočtu 2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.02.2020 27.02.2020 Usnesení 10. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

29.01.2020 06.02.2020 Program 10. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 51/2020
27.01.2020 28.02.2020 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.01.2020 16.03.2020 Rozpočtové opatření 4/2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 520/2019
20.12.2019 04.01.2020 Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu Maletín
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 519/2019
16.12.2019 23.01.2020 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 519/2019
16.12.2019 20.12.2019 Zaslání Dražební vyhlášky ke zveřejnění na úřední desce místně příslušnému úřadu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.12.2019 16.03.2020 Pravidla rozpočtového provizoria - 2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

11.12.2019 26.12.2019 Usnesení z 9. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

11.12.2019 26.12.2019 OZV 2/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

11.12.2019 26.12.2019 OZV 1/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

27.11.2019 05.12.2019 Program 9. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 476/2019
20.11.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MiZ 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.11.2019 05.12.2019 Záměr obce Hynčina - směna
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

18.11.2019 05.12.2019 Záměr obce Hynčina - pronájem pozemku
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

18.11.2019 05.12.2019 Záměr obce - pacht pozemků v k. ú. Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 440/2019
01.11.2019 16.11.2019 odeslání vyhlášky-vydání Akt.č. 2a ZÚR OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.10.2019 07.11.2019 Usnesení z 8. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

17.10.2019 05.11.2019 Návrhu a rekapitulace rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023 Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.10.2019 17.10.2019 Program 8. zasedání zastupitelstva obce Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 379/2019
18.09.2019 03.10.2019 Žádost o zveřejnění upozornění k odstranění stromoví
Kategorie: Různé

04.09.2019 16.03.2020 Rozpočtové opatření č.3/2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.09.2019 19.09.2019 Usnesení ze 7. zasadání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 348/2019
23.08.2019 07.09.2019 OOP PÚP pro uzavírky sil. III/31536 JestřebíLupěné_povrchy, propustky
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.08.2019 29.08.2019 Program 7. zasedání ZO
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.07.2019 30.06.2020 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 309/2019
24.07.2019 08.08.2019 Oznámení - změna 2 ÚPO Kosov - zadání
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 307/2019
22.07.2019 30.09.2019 vyhlášení - sucho
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 301/2019
15.07.2019 30.07.2019 Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.07.2019 19.07.2019 Usnesení ZO Hynčina z 6. zasedání
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 286/2019
04.07.2019 19.07.2019 LHO oznámení vlastníkům lesa
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.07.2019 16.03.2020 Rozpočtové opatření č.2/2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

27.06.2019 15.07.2019 Závěrečný účet obce Hynčina za rok 2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

18.06.2019 26.06.2019 Program 6. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

08.06.2019 27.06.2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.06.2019 27.06.2019 Záměr obce - prodej pozemků p.č. 634/1 a 634/2 k.ú. Křižanov u Zábřeha
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

27.05.2019 Střednědobý výhled rozpočtu 2019- 2023
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

27.05.2019 16.03.2020 Rozpočtové opatření č.1/2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

27.05.2019 27.06.2019 Záměr obce Hynčina - pronájem pozemku p.č.13/5
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 204/2019
22.05.2019 27.06.2019 Mikroregion Zábřežsko, dobrovolný svazek obcí - závěrečný účet 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.05.2019 06.06.2019 Usnesení zastupitelstva obce z 5. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.05.2019 24.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby

07.05.2019 15.05.2019 Program 5. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

29.04.2019 15.05.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 192/2019
24.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

24.04.2019 11.05.2019 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby

12.04.2019 27.04.2019 Jmenování zapisovatele OVK
Kategorie: Volby
OBHY 179/2019
10.04.2019 31.05.2019 Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

09.04.2019 25.05.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby
OBHY 175/2019
05.04.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

02.04.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.04.2019 16.04.2019 Usnesení 4-2019 ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

28.03.2019 16.03.2020 Rozpočet 2019 - schválený
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

25.03.2019 26.05.2019 Stanovení minimálního počtu členů volební komise/Volby do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby

21.03.2019 29.03.2019 Mikroregion Zábřežsko - Program - 3
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.03.2019 27.03.2019 Program 4. ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

11.03.2019 28.03.2019 Návrh rozpočtu 2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 127/2019
OBHYs 126/2019
11.03.2019 27.03.2019 ROZ. o povolení k odběru podzemních vod a stavbě vrt. studny - Nováková, k.ú. Křižanov u Zábřeha
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.02.2019 27.03.2019 Záměr obce Hynčina - p.č. 1254/6 a p.č. 630/7
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

18.02.2019 21.03.2019 Usnesení ZO 3/2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

18.02.2019 04.03.2019 Usnesení 3/2019 ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.02.2019 14.02.2019 Program 3. zasedání ZO
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 48/2019
23.01.2019 07.02.2019 Hynčina - č.p. 121, Hadová, přípojka NNk
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 37/2019
OBHYs 126/2019
21.01.2019 05.02.2019 zah. č.1247 -doslání- vrtaná studna Nováková, k.ú. Křižanov u Zábřeha
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 29/2019
17.01.2019 02.02.2019 Stanovení PÚP na PK_Opravy havárií plynovodu v r.2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 14/2019
10.01.2019 02.02.2019 Stanovení PÚP r.2019 na silnicích II. a III. tř_ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 4/2019
07.01.2019 22.01.2019 silné sucho - odvolání zákaz odběru
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.12.2018 27.03.2019 Rozpočtové opatření č. 6/2018
Kategorie: Ekonomika obce

20.12.2018 22.01.2019 Usnesení z 2. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

14.12.2018 27.03.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2018
Kategorie: Ekonomika obce

14.12.2018 31.03.2019 Pravidla rozpočtového provizoria 2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

13.12.2018 31.12.2019 Mikroregion Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.12.2018 20.12.2018 Program 2. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 414/2018
27.11.2018 12.12.2018 Hynčina, Zejfy, nové NN
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.11.2018 12.12.2018 Záměr obce Hynčina - pronájem nebytových prostor
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

15.11.2018 15.12.2018 Usnesení 1. ustavujícího zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.11.2018 30.12.2018 Rozpočtové opatření 4/2018
Kategorie: Ekonomika obce

09.11.2018 29.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 - Mikroregion Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.10.2018 13.11.2018 Program 1. ustavujícího ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

08.10.2018 25.10.2018 Usnesení 25 ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.10.2018 30.10.2018 Výsledek hlasování - Volby do zastupitelstev obcí 2018
Kategorie: Volby
OBHY 367/2018
05.10.2018 20.10.2018 Hynčina, Zejfy, nové NN
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.09.2018 27.03.2019 Rozpočtové opatření č. 5/2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.09.2018 02.10.2018 Program 25 ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

20.09.2018 07.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Kategorie: Volby
OBHY 344/2018
19.09.2018 19.12.2018 §20 - Křižanov u Zábřeha
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.09.2018 05.10.2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.09.2018 11.09.2018 Svolání 1. zasedání OVK / Volby do zastupitelstev obcí
Kategorie: Volby

31.08.2018 02.10.2018 Záměr obce Hynčina - pronájem parc. č. 25/2, 597
Kategorie: Informace z obecního úřadu

31.08.2018 02.10.2018 Záměr obce Hynčina
Kategorie: Informace z obecního úřadu

21.08.2018 07.10.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám do zastupitelstev obcí
Kategorie: Volby

20.08.2018 05.09.2018 Protokol o otevíraní obálek - Kontejnerový nosič včetně nosiče
Kategorie: Veřejné zakázky
OBHY 309/2018
13.08.2018 20.09.2018 Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání k upravenému a posouzenému návrhu Aktualizace č. 2a
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.08.2018 07.10.2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do zastupitelstev obcí
Kategorie: Volby

02.08.2018 16.08.2018 Poptávka na dodávku nosiče kontejnerů včetně kontejneru
Kategorie: Výběrová řízení

01.08.2018 27.03.2019 Rozpočtové opatření č. 3/2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 294/2018
01.08.2018 07.01.2019 silné sucho - zákaz odběru povrchových vod
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 295/2018
01.08.2018 16.08.2018 Oznámení - změna č. 1 ÚP Nemile - veřejné projednání
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 292/2018
01.08.2018 16.08.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 292/2018
30.07.2018 14.08.2018 Žádost o zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 291/2018
25.07.2018 14.08.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 289/2018
24.07.2018 14.08.2018 Ukončení mimořádních veterinárních opatření - včelí mor
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.07.2018 24.07.2018 Usnesení 24 ZO Obce Hynčina 2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 269/2018
04.07.2018 14.07.2018 R_Uzavírka sil. III/31536_ Jestřebí_Splašková kanalizace_objížďka
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.07.2018 27.03.2019 Rozpočtové opatření č. 2/2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 258/2018
29.06.2018 14.07.2018 Veřejná Vyhláška - "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" PÚP pro ZU za ÚUP silnice 31536_Jestřebí_Splašková kanalizace
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 259/2018
29.06.2018 14.07.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.06.2018 31.07.2018 Vyhláška 02/2018 Obecně závazná vyhláška obce Hynčina o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

27.06.2018 31.12.2018 Zrušení OZV
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHY 257/2018
27.06.2018 12.07.2018 Ž_Uzavírka a PÚP sil. III/31536_Splašková kanalizace Jestřebí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Svazku za rok 2017 - Mikroregion Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.06.2018 28.06.2018 Program 24 ZO
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 216/2018
05.06.2018 05.06.2018 Žádost o ZU "TDK Bikemaraton Bozeňov" 03.06.2017
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 216/2018
28.05.2018 10.06.2018 Žádost o ZU "TDK Bikemaraton Bozeňov" 03.06.2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 206/2018
22.05.2018 13.06.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.05.2018 08.06.2018 Návrh - Závěrečný účet 2017 - Mikroregion Zábřežsko + Zpráva o výsledku hospodaření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 180/2018
11.05.2018 26.05.2018 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 171/2018
04.05.2018 04.05.2018 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 178/2018
04.05.2018 04.05.2018 Daň z nemovitosti
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

02.05.2018 30.06.2019 Závěrečný účet obce Hynčina za rok 2017 + Zpráva o výsledku hospodaření
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

30.04.2018 31.12.2018 Rozpočet na rok 2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

28.04.2018 27.03.2019 Rozpočtové opatření č. 1/2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

27.04.2018 18.05.2018 Usnesení 23. ZO 2018 obce Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 171/2018
26.04.2018 28.05.2018 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

23.04.2018 27.06.2018 Záměr Obce Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

19.04.2018 11.05.2018 Oznámení o zveřejnění dokumenktů v roce 2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu

12.04.2018 31.12.2018 Mikroregion Zábřežsko - Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.04.2018 19.04.2018 Program 23 ZO Obce Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

10.04.2018 18.04.2018 Program 23 ZO Obce Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 138/2018
27.03.2018 11.04.2018 Vynětí pozemku ze ZPF, k.ú. Hynčina
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 131/2018
23.03.2018 23.04.2018 veřejná nabídka pozemků_Hynčina
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 122/2018
OBHYs 126/2019
07.03.2018 22.03.2018 Nováková - rozhodnutí - vrtaná studna Křižanov
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.03.2018 19.04.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hynčina v roce 2017 + Návrh Závěrečného účtu
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 100/2018
21.02.2018 08.03.2018 JH_DV_2. balík pozemků CITY TOWER
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 78/2018
07.02.2018 22.02.2018 Žádost o zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 77/2018
05.02.2018 20.02.2018 Opatření k odstranění nebezpečí v lesích
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.02.2018 19.04.2018 Návrh rozpočtu obce Hynčina na rok 2018 + Fin 12-2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

01.02.2018 31.03.2018 Návrh rozpočtu obce Hynčina na rok 2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

01.02.2018 20.02.2018 Usnesení 22. ZO 2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 59/2018
26.01.2018 10.02.2018 Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř 2018 SSOK_ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.01.2018 09.02.2018 Program 22 ZO
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.01.2018 27.03.2018 Rozpočtové opatření č. 4
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.01.2018 27.03.2018 Rozpočtové opatření č. 3
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 19/2018
08.01.2018 13.02.2018 Veřejná nabídka pozemků pro oprávněné osoby_Hynčina, Křižanov u Zábřeha
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.01.2018 12.02.2018 Usnesení 21. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.01.2018 31.03.2018 Rozpočtové provizorium na rok 2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

20.12.2017 04.01.2018 Program 21. ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

14.12.2017 29.12.2017 Svolání prvního zasedání OVK
Kategorie: Volby

07.12.2017 30.04.2018 Veřejně prospěšné práce - Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.12.2017 31.12.2018 Rozpočet MIZ na rok 2018 - schválený
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.12.2017 31.12.2017 II. Rozpočtová změna Mikroregion Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.11.2017 13.01.2018 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby
OBHY 482/2017
28.11.2017 13.12.2017 Zalesnění pozemků v k. ú. Hynčina
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.11.2017 20.01.2018 2. Rozpočtová změna
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OBHY 474/2017
22.11.2017 07.12.2017 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.11.2017 13.01.2018 Volby PREZIDENTA České republiky
Kategorie: Volby
OBHY 454/2017
09.11.2017 24.11.2017 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 453/2017
09.11.2017 24.11.2017 Hynčina - Zejfy, DTS_SU_0791, PPO 5-letá, DTS, VNv, NNv, NNk
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.11.2017 02.01.2018 Usnesení ZO Hynčina 20 2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

01.11.2017 24.11.2017 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů

24.10.2017 08.11.2017 Program 20 ZO Hynčina
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OBHY 438/2017
16.10.2017 31.12.2017 Rozhodnutí kůrovec Hynčina
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 434/2017
13.10.2017 28.10.2017 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.10.2017 22.10.2017 Oznámení o debě a místě konání voleb
Kategorie: Volby

02.10.2017 17.10.2017 Rozhodnutí o kácení stromu
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OBHY 379/2017
27.09.2017 12.10.2017 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke s
Kategorie: Ekonomika obce

25.09.2017 09.10.2017 Svolání prvního zasedání OVK
Kategorie: Volby

18.09.2017 31.12.2017 ČEZ DISTRIBUCE - UPOZORNĚNÍ
Kategorie: Různé
OBHY 408/2017
15.09.2017 30.09.2017 Návrh opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.09.2017 22.10.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Kategorie: Volby

31.08.2017 22.10.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby
OBHY 379/2017
28.08.2017 27.09.2017 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a o stavební povolení ke s
Kategorie: Ekonomika obce

28.08.2017 12.09.2017 Rozhodnutí - vrtaná studna - Jeglík, Staňková
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.08.2017 06.09.2017 Stanovení počtu členů volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny 2017
Kategorie: Volby

15.08.2017 30.08.2017 Usnesení 19. Zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

14.08.2017 30.11.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

14.08.2017 29.08.2017 Zápis
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.08.2017 04.09.2017 Konkurz - ředitel/ka školky - Postřelmůvek
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.08.2017 10.08.2017 Program 19. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 331/2017
11.07.2017 27.07.2017 vrtaná studna s výtlačným potrubím, vedení NN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 310/2017
28.06.2017 13.07.2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 305/2017
26.06.2017 11.07.2017 Mor včelího plodu - Zábřeh na Moravě
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 296/2017
23.06.2017 08.07.2017 137EX 7216/11-119 Usnesení - dr. vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.06.2017 07.07.2017 Nařízení města Zábřeh č. 1/2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.06.2017 07.07.2017 Zápis 18. ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.06.2017 07.07.2017 Usnesení 18. ZO
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

19.06.2017 31.07.2017 Dotazník Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 278/2017
16.06.2017 01.07.2017 "Dálnice D35 v úseku Staré Město – Mohelnice" - oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů zámě
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.06.2017 30.06.2018 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.06.2017 30.11.2017 1. Rozpočtová změna
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.06.2017 09.08.2017 Záměr obce Hynčina
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OBHY 267/2017
08.06.2017 30.06.2017 Mor včelího plodu - Hynčina - mimořádné ochranné pásmo
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 256/2017
05.06.2017 20.06.2017 EX2210/07-309-/dr,311-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 248/2017
05.06.2017 20.06.2017 Mimomořádná veterinární opatření - k zamezení šíření včelího moru
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 245/2017
05.06.2017 20.06.2017 Veřejná vyhláška - návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Maletín
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.06.2017 13.06.2017 Program 18. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

02.06.2017 17.06.2017 Rozhodnutí, Ing. Nováková
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.05.2017 09.06.2017 Svazek obcí mikroregionu zábřežsko - Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkoumání hospodaření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 231/2017
16.05.2017 31.05.2017 ukončení MVO - obec Petrušov
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 230/2017
16.05.2017 31.05.2017 Žádost o zveřejnění na úřední desku - Nařízení SVS-MVO-Hynčina
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 207/2017
15.05.2017 30.05.2017 F.Ú Olomouc - Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisu k nahlédnutí
Kategorie: Ekonomika obce

03.05.2017 22.10.2017 Vyhlášení voleb
Kategorie: Volby
OBHY 214/2017
03.05.2017 18.05.2017 Oznámení VV
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.04.2017 18.05.2017 Usnesení 17, zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 207/2017
27.04.2017 30.05.2017 Veřejná vyhláška
Kategorie: Ekonomika obce

20.04.2017 30.06.2018 Schválený rozpočet na rok 2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

20.04.2017 30.06.2018 Rozpočet na rok 2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

20.04.2017 20.05.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

12.04.2017 21.04.2017 Program 17. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.04.2017 28.04.2017 Program 17. zasedání ZO
Kategorie: Informace z obecního úřadu

04.04.2017 19.04.2018 Závěrečný účet obce za rok 2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 170/2017
28.03.2017 12.04.2017 Státní veterinární správa - Informace o včelím moru
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 134/2017
13.03.2017 28.03.2017 Nařízení státní veterinární správy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.03.2017 31.12.2017 Rozpočet na rok 2017 - Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.02.2017 31.12.2019 Rozpočtový výhled 2015-2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.02.2017 20.04.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.02.2017 10.03.2017 Usnesení 16. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

07.02.2017 24.02.2017 Program 16. zasedání ZO
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 61/2017
01.02.2017 16.02.2017 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 54/2017
23.01.2017 07.02.2017 Veterinární opatření
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 52/2017
18.01.2017 02.02.2017 Příloha k nařízení veterinární správy
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 52/2017
18.01.2017 02.02.2017 Nařízení státní veterinární správy
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 49/2017
16.01.2017 31.01.2017 Nařízení SVS MVO k ptačí chřipce u volně žijících ptáků v k.ú. Olomouc
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 44/2017
12.01.2017 27.01.2017 OOP- stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř v ORP MěÚ Zábřeh (SSOK p.o. 2017)
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 35/2017
11.01.2017 26.01.2017 Nařízení státní veterinární správy
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 24/2017
06.01.2017 21.01.2017 Opravy Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.12.2016 05.01.2017 Usnesení 15. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

07.12.2016 15.12.2016 Program 15. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 389/2016
04.11.2016 16.12.2016 Veřejná vyhláška.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.11.2016 25.11.2016 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 374/2016
02.11.2016 02.02.2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
Kategorie: Ekonomika obce
OBHY 379/2016
31.10.2016 25.11.2016 065 EX 00007/00-003, Dražební vyhláška - elektronická dražba 2014 - exdrazby
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 363/2016
17.10.2016 08.12.2016 EX2210/07-111-/dr,113-Usnesení dle § 336b o. s. ř. + oznámení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.10.2016 27.10.2016 Usnesení z 14. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

21.09.2016 29.09.2016 Program 14. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

19.09.2016 06.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb
Kategorie: Volby

25.08.2016 09.09.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Kategorie: Volby

24.08.2016 03.09.2016 Oznámení o uložení písemnosti - Mašel Pavel
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

22.08.2016 06.09.2016 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
Kategorie: Volby

08.08.2016 23.08.2016 Počet členů volební okrskové komise - Volby do zastupitelstev krajů 2016
Kategorie: Volby
OBHYs 142/2016
08.08.2016 18.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Mičová Vlasta
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHYs 141/2016
08.08.2016 18.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fialová Lenka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHYs 131/2016
08.08.2016 18.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fiala Roman
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHYs 142/2016
20.07.2016 05.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Mičová Vlasta.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHYs 131/2016
20.07.2016 05.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fiala Roman
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHYs 141/2016
20.07.2016 05.08.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fialová Lenka
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

14.07.2016 29.07.2016 Usnesení z 13. zasedání ZO.
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

14.07.2016 12.07.2016 Program 13. zasedání ZO.
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHYs 142/2016
07.07.2016 23.07.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Mičová Vlasta
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHYs 141/2016
07.07.2016 23.07.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fialová Lenka.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHYs 131/2016
07.07.2016 23.07.2016 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Fiala Roman.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBHY 228/2016
04.07.2016 25.08.2016 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.06.2016 13.07.2016 Veřejnoprávní smlouva
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OBHY 215/2016
22.06.2016 07.07.2016 Odročení elektronické dražby
Kategorie: Informace z jiných úřadů

30.05.2016 14.06.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka (Mičová Vlasta)
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

30.05.2016 14.06.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka (Fialová Lenka)
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

30.05.2016 14.06.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka (Fiala Roman).
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 187/2016
25.05.2016 09.06.2016 Opatření obecné povahy o vydání programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.05.2016 09.06.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.05.2016 02.06.2016 Usnesení z 12. zasedání ZO
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

05.05.2016 12.05.2016 Program 12. zasedání ZO Hynčina
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OBHY 154/2016
29.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

25.04.2016 11.05.2016 Závěrečný účet obce Hynčina za rok 2015.
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.04.2016 31.12.2023 Informace pro veřejnost
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBHY 92/2016
17.03.2016 13.05.2016 Veřejná vyhláška oznámení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty