Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
406/2021
04.03.2021 30.06.2021 Informace pro občany - o uzavírce silnice III/4442 ul. Moravičanská
Kategorie: Informace z obecního úřadu
391/2021
04.03.2021 16.04.2021 Dražební vyhláška 196EX 450/13-204 DVU
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.03.2021 18.03.2021 Přehled Usnesení 14. zasedání ZM ze dne 24. 2. 2021
Kategorie: Zastupitelstvo města

02.03.2021 01.04.2021 Informace pro občany - Ukládání odpadů mimo vyhrazená místa
Kategorie: Oznámení
388/2021
02.03.2021 03.04.2021 Veřejná vyhláška -zpřístupnění Hromadného předpisného seznamu č.j. 386/2021 a 387/2021 k nahlédnutí
Kategorie: Oznámení

02.03.2021 01.04.2021 Sbírka zákonů - částka 41/2021 ze dne 1. 3. 2021
Kategorie: Oznámení
393/2021
01.03.2021 16.03.2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.03.2021 01.04.2021 Sbírka zákonů - částka 40/2021 ze dne 28. 2. 2021
Kategorie: Oznámení
365/2021
25.02.2021 15.03.2021 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích do 31. 12. 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
360/2021
25.02.2021 15.03.2021 OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Zastupitelstvo města
338/2021
23.02.2021 11.03.2021 Informace o záměru RM pronajmout nemovitý majetek - p.č. 1923/1, 1923/2 a část 1924, k.ú. Loštice
Kategorie: Záměry města

22.02.2021 10.03.2021 Přehled usnesení RM č. 48 ze dne 15. 2. 2021
Kategorie: Rada města
287/2021
19.02.2021 31.03.2021 Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.01.2021 15.03.2021 Očkování seniorů nad 80 let proti COVID -19 - nabídka pomoci s registrací
Kategorie: Oznámení

22.12.2020 Sbírka zákonů - částka 237 ze dne 21.12.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2212/2020
21.12.2020 22.12.2023 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ Loštice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2090/2020
18.12.2020 31.03.2021 Program města Loštice v oblasti sportu, volnočasových aktivit, kultury, církve, služeb sociální péče pro poskytování dotací na podporu činnosti na rok 2021
Kategorie: Ekonomika města

18.12.2020 Sbírka zákonů - částka 231 ze dne 17.12.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.12.2020 31.03.2021 Sdělení o zajištění zimní pohotovosti na místních komunikacích a chodnících pro období 2020/2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1969/2020
25.11.2020 31.03.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2020 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Kategorie: Ekonomika města

24.11.2020 Sbírka zákonů - částka 197 ze dne 23. 11. 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.11.2020 Sbírka zákonů - částka 183 ze dne 9. 11. 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.11.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádná opatření a změna v krizovém opatření, sbírka zákonů částka č. 182 ze dne 2.11.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.11.2020 Sbírka zákonů - částka 180 ze dne 30.10.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.10.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR - Aktuální epidemiologická situace v ČR k 25. 10. 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.10.2020 Sbírka zákonů - částka 176 ze dne 26.10.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.10.2020 Sbírka zákonů - částka 174 ze dne 23.10.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.10.2020 Sbírka zákonů - částka 171 ze dne 21.10.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.10.2020 Sbírka zákonů - částka 169 ze dne 19. 10.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.10.2020 Sbírka zákonů - částka 168 ze dne 16. 10. 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1675/2020
06.10.2020 07.10.2023 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1676/2020
05.10.2020 Nařízení mimořádného opatření KHS Olomouckého kraje č. 1/20
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.09.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádná opatření s účinností od 18. 9. 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1301/2020
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP, kterým se mění OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1037/2020
16.06.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet města Loštice za rok 2019
Kategorie: Ekonomika města
775/2020
05.05.2020 30.04.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2020 v souladu se zákonem 250/2000 Sb. - Schválený rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko na rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
425/2020
06.04.2020 07.04.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní osoba
Kategorie: Ekonomika města
624/2020
06.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 o lesích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
569/2020
25.03.2020 30.04.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb - schválený rozpočet
Kategorie: Ekonomika města
426/2020
24.03.2020 25.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o posktnutí dotace - SK Loštice 1923, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
424/2020
24.03.2020 25.03.2023 Veřejnoprávní mlouva o poskytnutí dotace - Český Rybářský svaz, místní organizace, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
389/2020
02.03.2020 Informace pro občany - zřízení informační linky v souvislosti s onemocněním SARS-CoV 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1451/2019
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje OOP č. j. 18918/2019-MZE-16212
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1184/2019
561
15.07.2019 16.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a poskytnutí účelové dotace ZŠ
Kategorie: Ekonomika města
1192/2019
10.07.2019 11.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní právnická osoba
Kategorie: Ekonomika města
1191/2019
10.07.2019 11.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Český rybářský svaz, místní organizace Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
1186/2019
561
10.07.2019 11.07.2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Loštická lesní s.r.o.
Kategorie: Ekonomika města
626/2019
561
01.04.2019 02.04.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Loštická lesní s.r.o.
Kategorie: Ekonomika města
631/2019/8
27.03.2019 28.03.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v roce 2019 - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města

29.11.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019 v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.11.2018 Rozpočtový výhled Mikroregionu Mohelnicko na roky 2020 - 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1254/2018
19.06.2018 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet města Loštice za rok 2017 a dokumentu schv
Kategorie: Ekonomika města
996/2018
14.05.2018 Informace města Loštice k GDPR
Kategorie: Informace z obecního úřadu
806/2018/5
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/4
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/3
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český Rybářský Svaz, místní organizace Loštice z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/2
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh, evidovaná církevní právnická osoba
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/1
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sbor dobrovolných hasičů Žádlovice
Kategorie: Ekonomika města