Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OULU 268/2021
09.09.2021 16.09.2021 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 274/2021
08.09.2021 17.09.2021 Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce - 16.9.2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 237/2021
31.08.2021 16.09.2021 Záměr prodeje pozemků obce v k.ú. Vlachov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 239/2021
24.08.2021 09.09.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby

20.08.2021 29.08.2021 Informace o konání akce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

13.08.2021 16.09.2021 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Slavoňov u Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 224/2021
15.07.2021 31.07.2021 EIA-Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Mléčná farma Vlachov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 181/2021
09.06.2021 25.06.2021 EIA - oznámení o záměru - Mléčná farma Vlachov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 179/2021
09.06.2021 18.06.2021 Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce 17.6.2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 171/2021
31.05.2021 18.06.2021 Návrh závěrečného účtu obce Lukavice za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 165/2021
26.05.2021 22.06.2021 Návrh závěrečného účtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, za rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 165/2021
26.05.2021 26.05.2021 Návrh závěrečného účtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí za rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 164/2021
24.05.2021 08.06.2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 155/2021
14.05.2021 02.07.2021 Aktualizace č.4 ZÚR OK - Veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 145/2021
04.05.2021 20.05.2021 Záměr výpůjčky pozemku v k.ú. Lukavice na Moravě
Kategorie: Informace z obecního úřadu

29.04.2021 31.05.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 139/2021
23.04.2021 14.05.2021 Obecně závazná vyhláška obce Lukavice č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OULU 135/2021
22.04.2021 28.05.2021 Veřejná vyhláška k dani z nemovitých věcí
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.04.2021 23.04.2021 Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce 22.4.2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 122/2021
OULUs 75/2021/
09.04.2021 26.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 107/2021
OULUs 75/2021/
30.03.2021 15.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o ustanovení opatrovníka + doručení písemnosti
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 82/2021
11.03.2021 31.03.2021 Informace o záměru obce pronajmout pozemek v k.ú. Vlachov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 77/2021
OULUs 75/2021/
10.03.2021 25.03.2021 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.03.2021 12.05.2021 Informace o sčítání lidu, bytů a domů 2021 - sčítací obvod, sčítací komisař
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.02.2021 14.05.2021 OZV č.1/2019 o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OULU 36/2021
03.02.2021 01.09.2021 Informace o záměru obce - prodej pozemků ve Slavoňově (k.ú. Slavoňov u Lukavice)
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.02.2021 10.02.2021 Obec Bohuslavice - výběrové řízení - referent státní správy a samosprávy / účetní ZŠ a MŠ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.01.2021 31.01.2021 Informace ze schůze rady č.34,35,36 - listopad-prosinec 2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

14.01.2021 28.01.2021 Informace z 13. zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 4/2021
06.01.2021 22.01.2021 Informace o záměru obce - dočasné osvobození od platby nájemného
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 396/2020
11.12.2020 07.01.2021 Obecně závazná vyhláška č.1/2020
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OULU 391/2020
04.12.2020 21.12.2020 Návrh rozpočtu svazku Vodovodu Pomoraví na r. 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 385/2020
02.12.2020 11.12.2020 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 383/2020
01.12.2020 17.12.2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu na lé
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 375/2020
23.11.2020 11.12.2020 Návrh rozpočtu obce Lukavice na rok 2021 a očekávaná skutečnost k 31.12.2020
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 375/2020
23.11.2020 24.11.2020 Návrh rozpočtu obce Lukavice na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 368/2020
OULUs 320/2020/
18.11.2020 03.12.2020 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 363/2020
16.11.2020 10.12.2020 Informace o záměru obce prodat pozemek - stavební lokalita Šanovská Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.11.2020 31.12.2020 Informace ze zasedání zastupitelstva obce č.12 - 10.9.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.11.2020 31.12.2020 Informace ze schůze rady obce č.30,31,32,33 - září, říjen 2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.11.2020 23.11.2020 Informace o záměru obce
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 345/2020
OULUs 320/2020/
04.11.2020 19.11.2020 Oznámení a veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.10.2020 22.02.2021 Informace o změně úředních hodin OÚ Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 322/2020
15.10.2020 31.10.2020 OOP_PÚP uzavírky s obj._Sil 31541 Bohuslavice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.10.2020 15.10.2020 Vyhlášení nouzového stavu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 283/2020
17.09.2020 10.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb - zastupitelstva kraje - senát
Kategorie: Volby
OULU 285/2020
16.09.2020 15.11.2020 Výzva k provedení ořezu - ČEZ
Kategorie: Různé

08.09.2020 31.12.2020 Informace ze schůze rady obce č.28 - 29.7.2020, č. 29 - 26.8.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 265/2020
03.09.2020 10.09.2020 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OULU 264/2020
02.09.2020 11.09.2020 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 255/2020
31.08.2020 16.09.2020 Záměr pronájmu pozemku obce v Lukavici
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 242/2020
18.08.2020 03.09.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby
OULU 232/2020
29.07.2020 29.08.2020 Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška-lesy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.07.2020 31.12.2020 Informace z 11. zasedání zastupitelstva obce dne 11.6.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 208/2020
01.07.2020 16.07.2020 Veřejná vyhláška - OOP - odvolání sucho 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 205/2020
26.06.2020 30.06.2021 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 202/2020
26.06.2020 13.07.2020 Záměr obce prodat nemovitosti - stavební lokalita Šanovská
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.06.2020 10.07.2020 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.06.2020 12.06.2020 Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce 11.6.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.05.2020 14.06.2020 Opatření vlády - znovu zavedení ochrany vnitřních hranic 26.5.-13.6.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 149/2020
22.05.2020 12.06.2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

22.05.2020 09.06.2020 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Návrh závěrečného účtu za r.2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 131/2020
18.05.2020 03.06.2020 Záměr prodeje obecního pozemku v k.ú. Vlachov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 130/2020
11.05.2020 30.09.2020 Veřejná vyhláška - vyhlášení sucha 2020 - zákaz nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.04.2020 31.05.2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce

28.04.2020 12.05.2020 Informace o záměru obce - dodatek ke smlouvám o nájmu nebyt. prostor
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 103/2020
01.04.2020 17.04.2020 OOP PúP_omezení 12 tun při uzavírce sil. II/315 Leština
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 102/2020
31.03.2020 16.04.2020 OOP_2. Stanovení PÚP_Sil II/315 hranice okr Ústí nad Orlicí-Zábřeh-Leština
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.03.2020 03.08.2020 Informace - Městský úřad Zábřeh - uzavření úřadu, telef. kontakty
Kategorie: Informace z jiných úřadů

23.03.2020 31.12.2020 Informace ze schůzí rady obce č. 22-26.2.2020, č. 23-12.3.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

19.03.2020 16.04.2020 Přijatá usnesení Vlády ČR ze dne 18.3.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.03.2020 16.04.2020 Mimořádná opatření - COVID 2019 - 18.3.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.03.2020 16.04.2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje - opatření v dopravě
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.03.2020 16.04.2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje - zákaz vstupu bez roušek
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.03.2020 16.04.2020 Nařízení vlády ČR o přijetí krizového opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů

16.03.2020 16.04.2020 Veřejná vyhláška KHS - OOP - Nařízení mimořádného opatření při epidemii
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 94/2020
13.03.2020 30.03.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.03.2020 16.04.2020 Mimořádná opatření vydaná k virovému onemocnění COVID - 19 - 10.3.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.03.2020 16.04.2020 Mimořádná opatření vydaná k virovému onemocnění COVID - 19
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 91/2020
09.03.2020 25.03.2020 Veřejná vyhláška - OOP - odvolání - sucho
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 58/2020
02.03.2020 12.04.2021 Záměr pronájmu nebytových prostor určených k podnikání - obchod Slavoňov
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.02.2020 31.12.2020 Informace ze schůzí rady obce č.20 - prosinec 2019, č.21- leden 2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 78/2020
21.02.2020 11.06.2020 Záměr obce prodat nemovitosti - stavební pozemky v lokalitě Šanovská Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 58/2020
10.02.2020 29.02.2020 Záměr pronájmu nebytových prostor určených k podnikání - obchod Slavoňov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 57/2020
10.02.2020 28.02.2020 Záměr prodeje pozemku v Lukavici
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 51/2020
06.02.2020 25.02.2020 Záměr prodeje pozemku ve Slavoňově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 31/2020
22.01.2020 31.01.2020 Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce - 30.1.2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 12/2020
09.01.2020 27.01.2020 OOP_Stanovení MÚP na PK - Lukavice, lokalita Šanovská p.č. 892/6
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.12.2019 29.02.2020 Ceník služeb č.29 platný od 1.1.2020 do 26.2.2020
Kategorie: Ekonomika obce

18.12.2019 31.12.2019 Informace ze zasedání zastupitelstva obce č.6-25.7.2019 - č.7-24.11.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

18.12.2019 31.12.2019 Informace ze schůze rady obce č.18, 19 -listopad 2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 394/2019
13.12.2019 06.01.2020 Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OULU 393/2019
13.12.2019 06.01.2020 Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému...komunálních odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OULU 392/2019
13.12.2019 06.01.2020 Obecně závazná vyhláška č.1/2019 - o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OULU 385/2019
11.12.2019 13.01.2020 Opatření obecné povahy - lesy - kůrovcová kalamita
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.12.2019 31.12.2020 Ceník služeb č.28,platný od 1.1.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 373/2019
03.12.2019 11.01.2020 Zveřejnění záměru obce prodat nemovitosti - Lokalita Šanovská Lukavice - 10 stavebních parcel
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 372/2019
03.12.2019 13.12.2019 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce 12.12.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 365/2019
29.11.2019 17.12.2019 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu VP 2020-2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 359/2019
25.11.2019 13.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2021-2023
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 357/2019
25.11.2019 13.12.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a Očekávaná skutečnost 2019
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 352/2019
20.11.2019 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MiZ 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 339/2019
18.11.2019 26.11.2019 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Lukavice 25.11.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.11.2019 31.12.2019 Informace ze schůze rady obce č.17 - 30.10.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 337/2019
14.11.2019 02.12.2019 Návrh_stanovení MÚP na PK - Lukavice, lokalita Šanovská p.č. 892/6
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 318/2019
01.11.2019 18.11.2019 Veřejná vyhláška- vydání Aktualizace č.2a ZÚR Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.10.2019 05.11.2019 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2020, Rozpočtový výhled na roky 2021-2023
Kategorie: Informace z jiných úřadů

17.10.2019 31.12.2019 Informace ze schůze rady obce č.16 - 25.9.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 299/2019
15.10.2019 15.01.2020 SPÚ - Informace o zamýšleném převodu - pozemek k.ú. Lukavice na Moravě
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 301/2019
15.10.2019 25.10.2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Lukavice - 24.10.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 285/2019
23.09.2019 09.10.2019 Stanovení místní úpravy provozu - Vlachov I/44
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 282/2019
19.09.2019 15.11.2019 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění stromoví
Kategorie: Různé

10.09.2019 31.12.2019 Informace ze shůze rady obce č.14-31.7.2019 a č.15-28.8.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 261/2019
19.08.2019 19.08.2021 Zveřejnění poskytnuté informace 1-2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 256/2019
14.08.2019 30.08.2019 Stanovení místní úpravy provozu - I/44 Vlachov
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.07.2019 31.12.2019 Informace ze zasedání zastupitelstva č.4 a č.5/2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.07.2019 03.08.2020 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 241/2019
19.07.2019 09.03.2020 Veřejná vyhláška-OOP-SUCHO
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.07.2019 31.12.2019 Informace ze schůze rady obce č.13 - 26.6.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 236/2019
17.07.2019 26.07.2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 229/2019
08.07.2019 31.07.2019 LHO oznámení vlastníkům lesa
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 229/2019
08.07.2019 24.07.2019 LHO oznámení vlastníkům lesa do 50 ha
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.06.2019 31.12.2019 Informace z 12. schůze rady obce, dne 29.5.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

25.06.2019 31.12.2019 Olomoucký kraj-logo-poskytnutí dotace na opravu chodníku v Lukavici - 2019
Kategorie: Ekonomika obce

20.06.2019 20.06.2020 Olomoucký kraj -logo-dotace pro JSDH 2019
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 202/2019
12.06.2019 21.06.2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.06.2019 31.12.2019 informace z 11. schůze rady obce 15.5.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 180/2019
27.05.2019 21.06.2019 Návrh závěrečného účtu obce Lukavice za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce

27.05.2019 10.06.2019 Opis výsledků voleb do Evropského parlamentu 2019
Kategorie: Volby
OULU 143/2019
20.05.2019 27.06.2019 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 163/2019
16.05.2019 31.05.2019 Bobr evropský - opatření obecné povahy - výjimka - prodloužení platnosti - veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.05.2019 31.12.2019 Informace ze schůze rady č.10 - 24.4.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

14.05.2019 31.12.2019 Informace ze schůze rady č.9 - 11.4.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

14.05.2019 31.12.2019 Informace ze schůze rady č.8 - 27.3.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.05.2019 26.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb
Kategorie: Volby

06.05.2019 12.05.2019 Informace o termínu konání akce dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o nočním klidu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

30.04.2019 31.12.2019 Olomoucký kraj-logo-poskytnutí dotace na opravu sv. Trojice nad Slavoňovem 2019
Kategorie: Ekonomika obce

29.04.2019 22.05.2019 Závěrečný účet svazku obcí Vodovodu Pomoraví za rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.04.2019 31.05.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za r.2018
Kategorie: Ekonomika obce

24.04.2019 07.05.2019 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise Lukavice okrsek 1-2
Kategorie: Volby
OULU 124/2019
12.04.2019 31.05.2019 Informace spolkům
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 120/2019
10.04.2019 26.04.2019 Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení -průvodní
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 117/2019
09.04.2019 30.04.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků-Volby EP
Kategorie: Volby
OULU 110/2019
03.04.2019 12.04.2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce dne 11.4.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.03.2019 31.12.2019 informace ze schůze rady č.7 - 13.3.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

19.03.2019 31.12.2019 Informace ze zasedání zastupitelstva obce č.2 a č.3/2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.03.2019 31.12.2019 Informace ze schůze rady č.6 - 27.2.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 70/2019
01.03.2019 01.03.2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2018
Kategorie: Výroční zprávy

28.02.2019 15.03.2019 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.02.2019 31.12.2019 Informace ze schůzí rady obce č.4 - 16.1.2019 a č.5 - 30.1.2019
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 52/2019
05.02.2019 15.02.2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Lukavice dne 14.2.2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 28/2019
18.01.2019 04.03.2019 Dražební vyhláška 139EX 07955/18
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 26/2019
17.01.2019 01.02.2019 Veřejná vyhláška - OOP- Stanovení PÚP na PK_Opravy havárií plynovodu v r.2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.01.2019 31.12.2019 Informace ze schůze rady obce č.3 - 19.12.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 16/2019
14.01.2019 29.01.2019 Stanovení PÚP r.2019 na silnicích II. a III. tř_ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 1/2019
02.01.2019 17.01.2019 Veřejná vyhláška OOP - silné sucho - odvolání zákazu odběru - povrchové vody
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 313/2018
14.12.2018 07.01.2019 Obecně závazná vyhláška obce Lukavice č.1/2018 - MP systém odpadů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

12.12.2018 31.12.2019 Informace ze schůze rady obce č.1 - 14.11.2018 a č.2 - 28.11.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.12.2018 31.12.2019 Potvrzení o vyvěšení oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 303/2018
05.12.2018 14.12.2018 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.12.2018 18.12.2018 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

27.11.2018 14.12.2018 Návrh rozpočtu obce Lukavice na rok 2019 a Očekávaná skutečnost 2018
Kategorie: Ekonomika obce

13.11.2018 31.12.2018 Informace z usnesení rady obce č.76 - 10.10.2018 a č.77 - 24.10.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

13.11.2018 29.11.2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-návrh rozpočtu na rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.11.2018 31.12.2020 Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavice 1.11.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 269/2018
23.10.2018 02.11.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 263/2018
11.10.2018 26.10.2018 Zveřejnění záměru prodložení nájemních smluv - nebyty
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.10.2018 31.12.2018 Informace ze schůze rady obce dne 26.9.2018 -č.75
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.10.2018 31.12.2018 Informace ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.9.2018-č.25
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.10.2018 20.10.2018 Volby do zastupitelstva obce 5.-6.10.2018
Kategorie: Volby
OULU 258/2018
04.10.2018 04.12.2018 Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/ prodeji-Slavoňov u Lukavice
Kategorie: Různé
OULU 259/2018
04.10.2018 22.10.2018 Veřejná vyhláška-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-most Vlachov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 254/2018
27.09.2018 15.10.2018 Záměr - pronájem pozemků stávajícím nájemcům
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.09.2018 31.12.2018 Informace ze schůze rady č.73 - 25.7.2018 a 74 - 29.8.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 251/2018
20.09.2018 07.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Kategorie: Volby
OULU 251/2018
20.09.2018 24.09.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
Kategorie: Volby
OULU 247/2018
14.09.2018 01.10.2018 Veřejná vyhláška-vydání Územního plánu Lukavice - OOP č.1/2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 226/2018
07.09.2018 13.09.2018 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č.1,2
Kategorie: Volby
OULU 238/2018
05.09.2018 13.09.2018 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva obce Lukavice - čtvrtek 13.9.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 227/2018
22.08.2018 07.09.2018 VV_Stanovení MÚP_změna zatížitelnosti mostů - Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 222/2018
15.08.2018 06.10.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do zastupitelstev obcí
Kategorie: Volby
OULU 220/2018
13.08.2018 21.09.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení aktualizace č. 2a ZÚR OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 215/2018
01.08.2018 02.01.2019 OOP - silné sucho - zákaz odběru povrchových vod
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.07.2018 31.12.2018 Informace ze schůze rady č.72 - 27.6.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.07.2018 31.12.2018 informace ze zasedání zastupitelstva obce č.22-24
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.07.2018 13.07.2018 Informace ze schůze rady obce č.72 - 27.6.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.07.2018 12.07.2018 Informace ze zasedání zastupitelstva obce č.22-č.24 do 14.6.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.07.2018 31.07.2020 Zveřejnění poskytnuté informace-z.106-1/2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 201/2018
29.06.2018 16.07.2018 Rozhodnutí -Stavební povolení - Hlavní polní cesta HC-03
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 - ZÚ Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.06.2018 31.12.2018 Informace ze schůzí rady č.70-30.5.2018 a č.71 - 11.6.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

15.06.2018 06.10.2018 Informace k počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022
Kategorie: Volby
OULU 171/2018
06.06.2018 14.06.2018 Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva obce Lukavice - 14.6.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu

01.06.2018 30.11.2019 Propagace Olomouckého kraje
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 167/2018
31.05.2018 15.06.2018 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 151/2018
28.05.2018 13.06.2018 Hlavní polní cesta HC-03_k.ú. Zvole u Z__zah SŘ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 148/2018
23.05.2018 15.06.2018 Návrh závěrečného účtu obce Lukavice za rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 141/2018
21.05.2018 08.06.2018 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

15.05.2018 31.12.2018 Informace ze schůzí rady č.68 - 25.4.2018 a č.69 - 9.5.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

27.04.2018 31.05.2018 Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
Kategorie: Ekonomika obce

12.04.2018 31.12.2018 Informace ze schůze rady obce č.67-28.3.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 99/2018
10.04.2018 26.04.2018 Návrh_Stanovení MÚP_změna zatížitelnosti mostů - Zábřežsko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 95/2018
04.04.2018 12.04.2018 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce dne 12.4.2018
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.03.2018 03.08.2020 SOSM Rozpočtová odpovědnost-zveřejňování dokumentů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.03.2018 31.12.2018 Oznámení o uveřejnění schválených změn rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v roce 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů

21.03.2018 31.12.2018 Informace ze schůze rady č.65 - 28.2.2018 a č.66 - 14.3.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 85/2018
OULUs 83/2018/
20.03.2018 04.04.2018 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.03.2018 31.12.2018 Informace ze schůze rady č.63 - 24.1.2018 a č.64 - 15.2.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 78/2018
12.03.2018 31.03.2018 Výzva vlastníkům lesa ke splnění opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 70/2018
09.03.2018 23.03.2018 Návrh Závěrečného účtu SOSM za rok 2017, návrh Rozpočtu SOSM na rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 61/2018
27.02.2018 15.03.2018 Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov"
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 60/2018
27.02.2018 15.03.2018 Veřejná vyhláška-OOP-Přechodná úprava provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 50/2018
12.02.2018 31.12.2020 Výroční zpráva - Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za r.2017
Kategorie: Výroční zprávy

12.02.2018 31.12.2018 Informace - usnesení zastupitelstva obce č.20 - 7.9. a č.21-7.12.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 45/2018
07.02.2018 07.05.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.02.2018 14.03.2018 Informace ze schůze rady č.63 - 24.1.2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 43/2018
06.02.2018 15.02.2018 Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce dne 15.2.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 33/2018
29.01.2018 14.02.2018 Územní rozhodnutí-Inženýrské sítě pro 10 RD Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 23/2018
24.01.2018 09.02.2018 Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř 2018 SSOK_ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 14/2018
17.01.2018 31.01.2018 Ceny Olomouckého kraje-vyhlášení - info obcím
Kategorie: Informace z jiných úřadů

17.01.2018 31.01.2018 Informace ze schůze rady č.62 - 20.12.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 8/2018
OULUs 352/2017/
16.01.2018 27.01.2018 Informace pro voliče - 2. kolo volby prezidenta
Kategorie: Volby

01.01.2018 31.12.2019 Ceník služeb č.28 platný od 1.1.2018
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 359/2017
OULUs 352/2017/
28.12.2017 13.01.2018 Informace o době a místě konání Volby prezidenta ČR
Kategorie: Volby
OULU 352/2017
OULUs 352/2017/
15.12.2017 22.12.2017 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OULU 353/2017
13.12.2017 29.12.2017 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích I/44
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.12.2017 31.12.2017 Informace z usnesení rady č.60,61 - listopad 2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.12.2017 31.12.2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.12.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-Rozpočtová změna č.2/2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.12.2017 20.12.2017 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 340/2017
30.11.2017 07.12.2017 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce dne 7.12.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 334/2017
OULUs 233/2017/
28.11.2017 13.12.2017 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - Volba prezidenta republiky
Kategorie: Volby
OULU 332/2017
21.11.2017 08.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 331/2017
20.11.2017 08.12.2017 Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 324/2017
16.11.2017 04.12.2017 Informace o záměru obce - pronájmy nebytových prostor
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 325/2017
16.11.2017 04.12.2017 Informace o záměru obce - pronájmy - pozemky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 322/2017
13.11.2017 29.11.2017 Oznámení - zahájení územního řízení-Inženýrské sítě pro 10 rodinných domů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.11.2017 31.12.2017 Informace z usnesení rady č.59 - 25.10.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 319/2017
08.11.2017 12.12.2017 Dražební vyhláška ze dne 8.11.2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 318/2017
08.11.2017 24.11.2017 veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy-Lesy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.11.2017 24.11.2017 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko a střednědobý výhled
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 303/2017
01.11.2017 01.02.2018 Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.10.2017 31.12.2017 Rada obce - schůze č.58 - zveřejnění informace
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 294/2017
18.10.2017 03.08.2020 Rozpočtová odpovědnost – zveřejňování dokumentů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 292/2017
16.10.2017 30.06.2018 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Lukavice za školní rok 2016/2017
Kategorie: Výroční zprávy

12.10.2017 31.12.2017 Informace z usnesení rady č.57-27.9.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 283/2017
05.10.2017 13.11.2017 Veřejná vyhláška - ÚP Lukavice - veřejné projednání
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 279/2017
OULUs 233/2017/
05.10.2017 21.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb
Kategorie: Volby
OULU 234/2017
OULUs 233/2017/
21.09.2017 21.10.2017 VOLBY - Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskových volebních komisí
Kategorie: Volby

15.09.2017 31.12.2017 Informace z usnesení rady č.56-30.8.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 262/2017
15.09.2017 02.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.09.2017 26.09.2017 Zveřejnění poskytnuté informace - zák. č.106/1999 Sb.
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 244/2017
OULUs 233/2017/
05.09.2017 20.10.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby
OULU 238/2017
31.08.2017 07.09.2017 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

30.08.2017 09.09.2017 Informace o termínu konání akce dle OZV o nočním klidu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.08.2017 02.09.2017 Informace o termínu konání akce dle OZV o nočním klidu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

17.08.2017 31.12.2017 zveřejnění poskytnuté informace dle zák. č.106/1999 Sb.
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.08.2017 25.08.2017 Informace ze schůze rady č.55-24.7.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

07.08.2017 21.08.2017 Konkursní řízení-ředitel/ředitelka Mateřské školy Postřelmůvek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 207/2017
21.07.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 206/2017
21.07.2017 31.12.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Kategorie: Ekonomika obce

21.07.2017 04.08.2017 Informace ze schůzí rady č.53-28.6.2017 a 54-12.7.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

17.07.2017 31.12.2017 Zveřejnění poskytnuté informace
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.07.2017 15.07.2017 Informace o termínu konání akce
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.07.2017 30.06.2018 Schválený Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.07.2017 31.12.2017 Schválení 1. rozpočtová změna svazku obcí Mikroregonu Zábřežsko r.2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

04.07.2017 18.07.2017 Informace ze zasedání zastupitelstva obce č.18 - 15.6.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

04.07.2017 18.07.2017 Informace ze zasedání zastupitelstva obce č.16 (9.2.2017),č.17 (6.4.2017)
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.07.2017 17.07.2017 Informace ze schůze rady č.52, 31.5.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.07.2017 17.07.2017 Informace ze schůze rady č.51, 10.5.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.07.2017 17.07.2017 Informace ze schůze rady č.50, 26.4.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 189/2017
03.07.2017 12.07.2017 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce 12.7.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 185/2017
29.06.2017 14.07.2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 181/2017
27.06.2017 13.07.2017 Nařízení SVS - mor včelího plodu - Zábřeh na Moravě
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.06.2017 31.12.2017 Zveřejnění poskytnuté informace dle zák. č.106/1999 Sb. - OULU 166/2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.06.2017 08.07.2017 Myslivecké odpoledne-Krchleby 8.7.2017
Kategorie: Různé

26.06.2017 01.07.2017 Oznámení akce dle OZV o nočním klidu
Kategorie: Informace z obecního úřadu

21.06.2017 31.07.2017 Programy - Kino RETRO, ZK Zábřeh - červenec 2017
Kategorie: Různé

21.06.2017 31.07.2017 Mikroregion Zábřežsko - strategie rozvoje území
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 174/2017
21.06.2017 07.07.2017 Nařízení Města Zábřeh č. 1/2017 o zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.06.2017 14.06.2018 Publicita Olomouckého kraje
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 141/2017
06.06.2017 30.06.2017 Informace k veřejné službě
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 139/2017
05.06.2017 15.06.2017 Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce dne 15.6.2017 - KD Slavoňov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 136/2017
31.05.2017 15.06.2017 Mimomořádná veterinární opatření - k zamezení šíření - mor včelího plodu v OL kraji
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 132/2017
29.05.2017 15.06.2017 Závěrečný účet Obce Lukavice za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 133/2017
29.05.2017 14.06.2017 OOP_Stanovení MÚP na sil. 31540, 31541,31542, 4447 a MK
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 128/2017
25.05.2017 09.06.2017 Nařízení SVS - Podolí u Mohelnice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.05.2017 05.06.2017 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 116/2017
15.05.2017 15.06.2017 Informace o záměru prodeje obecních pozemků v Květíně
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.05.2017 26.05.2017 Závěrečný účet svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.05.2017 31.12.2017 Publicita projektu VPP
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 105/2017
03.05.2017 19.05.2017 Veřejná vyhláška-OOP-Aktualizace č.2b ZÚR OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.04.2017 30.05.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce

28.04.2017 15.05.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce

12.04.2017 28.04.2017 Sdružení obcí střední Moravy-zveřejnění dokumentů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.04.2017 24.04.2017 Informace ze schůze rady obce č.49-6.4.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

05.04.2017 10.05.2017 Vodovod Pomoraví, s.o. - informace o zveřejnění dokumentů, Střednědobý výhled
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.04.2017 19.04.2017 Informace ze schůze rady č.48-29.3.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

29.03.2017 31.12.2017 Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.03.2017 11.04.2017 Informace ze schůze rady obce č..47-15.3.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

23.03.2017 10.04.2017 Rozpočet Vodovodu Pomoraví, s.o. na rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce

21.03.2017 22.03.2017 Informace ze schůze rady obce č.44 dne 30.1.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.03.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Rozpočet na rok 2017 a Rozpočtový výhled na léta 2018-2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.03.2017 21.03.2017 Informace ze schůze rady obce - č.46 - 1.3.2017
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

27.02.2017 31.12.2017 Zveřejnění poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.02.2017 13.03.2017 Schůze rady č.45 - 22.2.2017 - Informace
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 40/2017
22.02.2017 31.12.2017 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2016
Kategorie: Výroční zprávy

11.01.2017 25.01.2017 Informace ze schůze rady č.43 dne 21.12.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

02.01.2017 31.12.2018 Ceník služeb č.27 platný od 1.1.2017
Kategorie: Ekonomika obce

02.01.2017 16.01.2017 Informace z 15. zasedání zastupitelstva obce - 8.12.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

20.12.2016 03.01.2017 Informace ze schůze rady č.42 - 30.11.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 460/2016
15.12.2016 15.01.2017 Záměr prodeje obecního pozemku v k.ú. Vlachov
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.12.2016 31.08.2017 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016
Kategorie: Výroční zprávy
OULU 442/2016
01.12.2016 19.12.2016 Informace o záměru pronájmu části obecního pozemku v Lukavici
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 441/2016
01.12.2016 19.12.2016 Informace o záměru prodloužení pronájmu zahrádek - Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 440/2016
01.12.2016 19.12.2016 informace o zveřejnění záměru prodloužit nájem - hasičárna Slavoňov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 438/2016
01.12.2016 19.12.2016 Informace o záměru prodloužení pronájmu nebyt. prostor Lukavice 19
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 437/2016
30.11.2016 15.12.2016 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, na rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 419/2016
21.11.2016 08.12.2016 Návrh rozpočtu Obce Lukavice na rok 2017
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 407/2016
03.11.2016 21.11.2016 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2017 a Rozpočtový výhled
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.11.2016 23.11.2016 Plánované přerušení dodávky elektřiny Lukavice, Vlachov, Slavoňov
Kategorie: Různé

24.10.2016 07.11.2016 Informace ze schůze rady č.39
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

24.10.2016 07.11.2016 Informace ze zasedání zastupitelstva obce č.13,14
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.10.2016 26.10.2016 Rada obce č.38 - informace ke zveřejnění
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

10.10.2016 31.10.2016 Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 378/2016
03.10.2016 19.10.2016 Záměr prodeje obecního pozemku ve Slavoňově
Kategorie: Informace z obecního úřadu

27.09.2016 11.10.2016 Informace ze schůze rady č.37 - 31.8.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.09.2016 08.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb
Kategorie: Volby
OULU 365/2016
09.09.2016 02.10.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OULU 359/2016
02.09.2016 19.09.2016 Informace o záměru obce-prodej pozemku ve Slavoňově
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.08.2016 07.09.2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Volby

14.08.2016 31.08.2016 Informace ze schůze rady č.36
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

08.08.2016 02.01.2017 Ceník č.26 - platný od 1.1.2016
Kategorie: Ekonomika obce

15.07.2016 29.07.2016 informace ze schůze rady č.35 - 22.6.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 308/2016
24.06.2016 11.07.2016 informace o záměru pronajmout část pozemku obce v k.ú. Lukavice na Moravě
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.06.2016 07.07.2016 Informace ze schůze rady č.34 dne 8.6.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

21.06.2016 05.07.2016 Informace z 12. zasedání zastupitelstva obce dne 5.5.2016 - KD Slavoňov
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 285/2016
10.06.2016 29.06.2016 Závěrečný účet za rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce

08.06.2016 22.06.2016 Informace ze schůze rady č.33 dne 25.5.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 267/2016
19.05.2016 06.06.2016 Závěrečný účet svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 257/2016
17.05.2016 02.06.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.05.2016 20.05.2016 Informace ze schůze rady č.32 dne 27.4.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

06.05.2016 20.05.2016 Informace ze zasedání ZO č.11 dne 10.3.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 230/2016
29.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška-Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.04.2016 31.05.2016 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 228/2016
28.04.2016 16.05.2016 Informace obce o záměru pronajmout pozemek
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.04.2016 10.05.2016 Informace ze schůze rady č.31 dne 13.4.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

18.04.2016 31.05.2016 Lukavice-obnova pomníku
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.04.2016 30.04.2016 Informace ze schůze rady č.30
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

13.04.2016 27.04.2016 Informace ze schůze rady obce č.30-30.3.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.04.2016 27.04.2016 SOSM - Návrh rozpočtu na rok 2016, návrh Závěrečného účtu za rok 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 181/2016
01.04.2016 18.04.2016 Záměr obce prodat pozemek ve Slavoňově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 180/2016
01.04.2016 18.04.2016 Informace o záměru obce prodat pozemek ve Vlachově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 49/2016
16.03.2016 01.04.2016 Informace o záměru prodeje části obecního pozemku v k.ú. Vlachov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 142/2016
11.03.2016 31.03.2016 Veřejná vyhláška-předání souhrnných informací LHE
Kategorie: Informace z jiných úřadů

07.03.2016 21.03.2016 Informace ze schůze rady č.29-24.2.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 125/2016
26.02.2016 14.03.2016 Informace o záměru obce pronajmout část pozemku v k.ú. Lukavice na Moravě
Kategorie: Informace z obecního úřadu

16.02.2016 01.03.2016 Informace ze schůze rady č.28 - 10.2.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

15.02.2016 31.12.2016 Zveřejnění poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 93/2016
12.02.2016 29.02.2016 Záměr pronájmu obecního pozemku ve Slavoňově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 94/2016
12.02.2016 29.02.2016 Záměr pronájmu nebytového prostoru - Lukavice 19
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.02.2016 25.02.2016 Informace ze schůze rady č.27-20.1.2016
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 49/2016
25.01.2016 09.02.2016 Informace o záměru prodeje části obecního pozemku v k.ú. Vlachov
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 51/2016
25.01.2016 09.02.2016 Informace o záměru obce pronajmout část pozemku v Lukavici
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 40/2016
21.01.2016 31.12.2016 Výroční zpráva 2015-Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb
Kategorie: Výroční zprávy

12.01.2016 26.01.2016 Výpis z usnesení ZO č.9 ze dne 10.12.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

12.01.2016 26.01.2016 Rada č.26 - 2.12.2015 - výpis z usnesení
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 581/2015
18.12.2015 04.01.2016 Informace o záměru obce prodat pozemek pod stavbou v k.ú. Lukavice na Moravě
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 580/2015
18.12.2015 04.01.2016 Informace o záměru obce prodat pozemek v k.ú. Lukavice na Moravě
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.12.2015 31.12.2015 Výpis z usnesení rady obce č.25 dne 25.11.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

02.12.2015 16.12.2015 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2016
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 559/2015
24.11.2015 10.12.2015 Návrh rozpočtu obce Lukavice na rok 2016
Kategorie: Ekonomika obce

20.11.2015 31.12.2015 Výpis přijatých usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Lukavice dne 12.11.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 543/2015
18.11.2015 18.12.2015 Oznámení - ÚP Lukavice - návrh zadání
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.11.2015 30.11.2015 Obecně závazná vyhláška obce Lukavice č. 5/2015 - stanovení systému nakládání s odpady
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

13.11.2015 30.11.2015 Obecně závazná vyhláška obce Lukavice č. 3/2015, MP ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

13.11.2015 30.11.2015 Obecně závazná vyhláška obce Lukavice č. 4/2015 - MP za užívání veřejného prostranství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

09.11.2015 31.12.2015 Výpis z usnesení rady č.24 ze dne 4.11.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.11.2015 31.12.2015 Výpis z usnesení rady č.22 ze dne 22.10.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

09.11.2015 24.11.2015 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017-2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 509/2015
26.10.2015 31.08.2016 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015
Kategorie: Výroční zprávy

19.10.2015 31.12.2015 Výpis z usnesení rady -- č.23 - říjen 2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 495/2015
15.10.2015 31.10.2015 Informace o záměru obce - prodloužení nájemní smlouvy
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.10.2015 31.10.2015 Výpis z usnesení rady obce č.20,21 - září 2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 481/2015
06.10.2015 21.10.2015 Informace o záměru obce pronajmout pozemek
Kategorie: Informace z obecního úřadu

30.09.2015 31.12.2015 Výpis usnesení - 7. zasedání zastupitelstva obce dne 17.9.2015 - KD Slavoňov
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

14.09.2015 30.09.2015 Výpis usnesení RO - srpen 2015 - č.19
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 407/2015
12.08.2015 31.08.2015 Informace o vyvěšení záměru prodeje pozemků v k.ú. Slavoňov u Lukavice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.08.2015 31.08.2015 Výpis z usnesení RO - červenec 2015 - č.17,18
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

23.07.2015 31.12.2015 Výpis usnesení - zastupitelstvo obce č.6 dne 25.6.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

23.07.2015 09.09.2015 Výpis z usnesení zastupitelstva obce č.6 dne 25.6.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 369/2015
10.07.2015 27.07.2015 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru ve Slavoňově
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.06.2015 31.07.2015 Výpis z usnesení rady č.15,16 - červen 2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 313/2015
28.05.2015 15.06.2015 Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2014
Kategorie: Ekonomika obce

27.05.2015 12.06.2015 Závěrečný účet svazku obcí Vodovodu Pomoraví za rok 2014
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 300/2015
26.05.2015 15.06.2015 Veřejnoprávní smlouva - přestupky - MěÚ Zábřeh
Kategorie: Informace z obecního úřadu

26.05.2015 30.06.2015 Výpisy z usnesení rady č.13,14 - květen 2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 307/2015
25.05.2015 09.06.2015 Záměr prodeje obecního pozemku ve Slavoňově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 306/2015
25.05.2015 09.06.2015 Záměr prodeje obecních pozemků ve Slavoňově
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 298/2015
21.05.2015 05.06.2015 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 268/2015
12.05.2015 28.05.2015 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 266/2015
11.05.2015 27.05.2015 Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.05.2015 31.12.2015 Výpis usnesení - zastupitelstvo obce č.5 dne 30.4.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

29.04.2015 15.05.2015 Celkové vyúčtování položek vodného a stočného podle cenových předpisů
Kategorie: Ekonomika obce

27.04.2015 31.05.2015 Výpis z usnesení rady č.11,12 - duben 2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 248/2015
27.04.2015 13.05.2015 Záměr obce dočasně pronajmout části obecních pozemků
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 221/2015
23.04.2015 11.05.2015 Informace o záměru obce prodloužit smlouvy o pronájmu zemědělské půdy
Kategorie: Informace z obecního úřadu

14.04.2015 31.12.2015 Zveřejnění poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.04.2015 30.04.2015 Výpis z usnesení rady obce č.9,10 - březen 2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

26.03.2015 12.01.2016 Ceník služeb č.25/2015 platný od 1.4.2015
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 173/2015
26.03.2015 13.04.2015 Záměr prodeje pozemku obce v k.ú. Vlachov
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.03.2015 31.12.2015 Zveřejnění informace dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Kategorie: Informace z obecního úřadu

18.03.2015 01.04.2015 Výpis z usnesení rady č.7, 8 - únor 2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

02.03.2015 30.04.2015 Výpis z usnesení rady obce-únor 2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

28.02.2015 31.12.2015 Výpis usnesení - zastupitelstvo č.4 dne 19.2.2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

20.02.2015 31.10.2018 Program obnovy a rozvoje - Lukavice, Vlachov, Slavoňov 2015-2018
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 84/2015
09.02.2015 31.03.2015 Výroční zpráva za rok 2014- Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Kategorie: Výroční zprávy

03.02.2015 31.03.2015 Výpisy z usnesení rady obce - leden 2015
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.02.2015 18.02.2015 NÁVRH 12. ZNĚNÍ STANOV VODOVODU POMORAVÍ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 66/2015
29.01.2015 16.02.2015 Informace o záměru prodeje pozemků obce v k.ú. Vlachov
Kategorie: Informace z obecního úřadu

21.01.2015 31.12.2015 Informace občanům-provádění topografických prací v územním obvodu ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.01.2015 23.01.2015 Informace o oznámení koncepce - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Kategorie: Informace z jiných úřadů

05.01.2015 20.01.2015 Informace o oznámení koncepce-Národní plán povodí Dunaje
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.12.2014 28.02.2015 Výpis z usnesení zastupitelstva obce č.1-3, rok 2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

18.12.2014 01.01.2015 Výpis z usnesení rady č.4/2014 - 11.12.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 766/2014
15.12.2014 02.01.2015 Záměr dočasného pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.12.2014 31.12.2014 Výpis z usnesení rady obce č.3-2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

03.12.2014 18.12.2014 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví s.p. na rok 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů

02.12.2014 17.12.2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2015
Kategorie: Ekonomika obce

02.12.2014 18.12.2014 Informace o zveřejnění záměru obce-prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OULU 745/2014
02.12.2014 18.12.2014 Informace o zveřejnění záměru obce - pronájem obecního pozemku - dodatek ke smlouvě
Kategorie: Ekonomika obce

27.11.2014 31.12.2014 Ceník služeb obce
Kategorie: Ekonomika obce

25.11.2014 31.12.2014 Výpis z usnesení rady č.2, 19.11.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

21.11.2014 08.12.2014 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregion Zábřežsko na rok 2015 a roozpočtový výjled
Kategorie: Informace z jiných úřadů

18.11.2014 31.12.2014 Informace pro občany - Výpis z usnesení schůze rady č.1-2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
OULU 725/2014
13.11.2014 29.11.2014 Zveřejnění záměru obce pronajmout nemovitý majetek
Kategorie: Informace z obecního úřadu

10.11.2014 24.11.2014 Ustavující zasedání zastupitelstva obce 3.11.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

22.10.2014 05.11.2014 Výpis z usnesení rady obce za období 3.9.2014-8.10.2014
Kategorie: Usnesení zastupitelstva

13.10.2014 08.11.2014 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Lukavice - zápis - výsledky
Kategorie: Volby

13.10.2014 13.10.2014 Zápis - výsledky voleb do zastupitelstva obce Lukavice
Kategorie: Volby
OULU 356/2014
20.05.2014 04.06.2014 Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2013
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 665/2013
18.11.2013 03.12.2013 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko--Návrh rozpočtu 2014 a Rozpočtový výhled 2015-2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OULU 815/2012
28.11.2012 14.12.2012 Návrh rozpočtu obce Lukavice 2013 v závazných ukazatelích
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 333/2012
24.05.2012 11.06.2012 Závěrečný účet obce Lukavice za rok 2011
Kategorie: Ekonomika obce
OULU 592/2011
29.11.2011 14.12.2011 Návrh rozpočtu Obce Lukavice na rok 2012
Kategorie: Ekonomika obce

01.07.2011 18.07.2011 Rozhodnutí o zařazení místní komunikace do sítě místních komunikací
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.12.2010 18.12.2010 Návrh rozpočtu na rok 2011
Kategorie: Ekonomika obce

11.03.2010 31.03.2010 Návrh závěrečného účtu obce Lukavice 2009
Kategorie: Ekonomika obce

04.12.2009 21.12.2009 Návrh rozpočtu obce Lukavice na rok 2010
Kategorie: Ekonomika obce

20.02.2009 09.03.2009 Návrh závěrečného účtu obce Lukavice za rok 2008
Kategorie: Ekonomika obce

13.05.2008 28.05.2008 Rozpočtový výhled obce Lukavice 2009-2011
Kategorie: Ekonomika obce

10.03.2008 26.03.2008 Návrh Závěrečného účtu obce Lukavice za rok 2007
Kategorie: Ekonomika obce

07.03.2008 10.01.2009 Schválený rozpočet obce Lukavice na rok 2008
Kategorie: Ekonomika obce

11.02.2008 11.03.2008 Rozpočtová změna prosinec 5/2007
Kategorie: Ekonomika obce

09.11.2007 26.11.2007 Rozpočtové provizorium 2008
Kategorie: Ekonomika obce

20.04.2007 20.05.2007 Schválený rozpočet obce Lukavice na rok 2007
Kategorie: Ekonomika obce

21.02.2007 08.03.2007 Návrh Závěrečného účtu za rok 2006
Kategorie: Ekonomika obce

24.11.2006 13.12.2006 Rozpočtové provizorium 2007
Kategorie: Ekonomika obce

03.02.2005 03.03.2005 Plnění rozpočtu k 13/2004
Kategorie: Ekonomika obce

26.01.2005 26.02.2005 Plnění rozpočtu k 12/2004
Kategorie: Ekonomika obce

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty