Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OUMM 277/2024
23.02.2024 02.01.2025 Informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 260/2024
20.02.2024 21.03.2024 Aukční vyhláška - prodej nemovité věci - pozemek parc. č. 734, k. ú. Vlaské
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 163/2024
05.02.2024 20.02.2024 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Králický Sněžník na období 2024–2033
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 160/2024
01.02.2024 14.03.2024 Oznámení - volný byt - Malá Morava 91/2
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 159/2024
01.02.2024 14.03.2024 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 161/2024
31.01.2024 31.03.2025 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtová opatření obce Malá Morava na rok 2024
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 119/2024
OUMMs 119/2024/
29.01.2024 13.02.2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 104/2024
19.01.2024 14.02.2024 Pozvánka na jednání řádné valné hromady
Kategorie: Různé
OUMM 55/2024
15.01.2024 01.07.2024 Program a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 38/2024
11.01.2024 02.02.2024 Záměr pachtu nemovitého majetku v k.ú. Podlesí -město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 14/2024
OUMMs 14/2024/
10.01.2024 25.01.2024 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 8/2023 - problematičtí jedinci vlka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1953/2023
OUMMs 1953/2023/
28.12.2023 12.01.2024 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1925/2023
OUMMs 1925/2023/
28.12.2023 12.01.2024 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1955/2023
28.12.2023 31.03.2025 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet obce Malá Morava na rok 2024
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1909/2023
22.12.2023 08.01.2024 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2023 ve Sbírce právních předpisů
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1908/2023
22.12.2023 08.01.2024 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2023 ve Sbírce právních předpisů
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1907/2023
22.12.2023 08.01.2024 Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 ve Sbírce právních předpisů
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1913/2023
13.12.2023 29.12.2023 Oznámení zahájení stavebního řízení - DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1821/2023
13.12.2023 28.12.2023 Hromadný předpisný seznam čj. MUSP 137326/2023
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1829/2023
13.12.2023 22.12.2023 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1685/2023
01.12.2023 31.01.2024 Oznámení o zveřejnění - Návrh rozpočtu Obce Malá Morava na rok 2024
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1684/2023
01.12.2023 31.01.2024 Návrh rozpočtu obce Malá Morava na rok 2024
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1654/2023
20.11.2023 13.12.2023 Aukční vyhláška - parc. č. 734 v katastrálním území Vlaské
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1574/2023
13.11.2023 11.12.2023 Oznámení - volný byt č. 2 - Podlesí č.p. 21
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1570/2023
08.11.2023 11.12.2023 Oznámení - volný byt č. 4 - Podlesí č.p. 38
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1557/2023
02.11.2023 23.11.2023 Opatření obecné povahy - Znovuzavedení hraničních kontrol
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1550/2023
31.10.2023 01.12.2023 Záměr pachtu nemovitého majetku - Vojtíškov
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1552/2023
31.10.2023 01.12.2023 Záměr pachtu nemovitého majetku - Malá Morava II
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1551/2023
31.10.2023 01.12.2023 Záměr pachtu nemovitého majetku - Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1549/2023
31.10.2023 01.12.2023 Záměr pachtu nemovitého majetku - Vojtíškov
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1529/2023
OUMMs 1529/2023/
24.10.2023 09.11.2023 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1497/2023
10.10.2023 16.11.2023 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé
OUMM 1503/2023
10.10.2023 01.11.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 31. 10. 2023 - Vlaské
Kategorie: Různé
OUMM 1457/2023
30.09.2023 20.10.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 19. 10. 2023 - Křivá Voda
Kategorie: Různé
OUMM 1354/2023
29.09.2023 16.10.2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1342/2023
OUMMs 1342/2023/
25.09.2023 10.10.2023 Oznámení o zahájení řízené o KPÚ v k. ú. Vysoký Potok
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1290/2023
21.09.2023 30.09.2023 Pozvánka k jednání zastupitelstva
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1228/2023
05.09.2023 30.06.2024 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet obce Malá Morava za rok 2022 - odkaz
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1230/2023
05.09.2023 31.03.2024 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet obce Malá Morava na rok 2023 - odkaz
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1229/2023
05.09.2023 31.03.2024 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtová opatření obce Malá Morava na rok 2023 - odkaz
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1227/2023
05.09.2023 31.12.2024 Oznámení o zveřejnění - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 - odkaz
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1252/2023
OUMMs 1252/2023/
31.08.2023 26.09.2023 Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1183/2023
OUMMs 1183/2023/
22.08.2023 06.09.2023 Oznámení vlastníkům lesa o lhůtě a místě předání LHO 717804 Šumperk - ZO Ruda nM na období 2023-2032
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1151/2023
21.08.2023 25.09.2023 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za odpady - neuhrazené za rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1152/2023
21.08.2023 25.09.2023 Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za odpady - neuhrazené - za rok 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1199/2023
21.08.2023 08.09.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 7. 9. 2023 - Podlesí
Kategorie: Různé
OUMM 1166/2023
07.08.2023 15.09.2023 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Malá Morava – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1143/2023
07.08.2023 23.08.2023 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o zrušení vyhlášeného období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1130/2023
26.07.2023 30.08.2023 Záměr směny - k.ú. Podlesí - město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1120/2023
26.07.2023 28.08.2023 Záměr pachtu - Podlesí- město II.
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1115/2023
26.07.2023 28.08.2023 Záměr pachtu - Podlesí- město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1118/2023
26.07.2023 28.08.2023 Záměr pachtu - Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1111/2023
21.07.2023 07.08.2023 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Nařízení obce Malá Morava č. 1/2020
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1110/2023
21.07.2023 07.08.2023 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1109/2023
21.07.2023 07.08.2023 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1108/2023
21.07.2023 07.08.2023 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1107/2023
21.07.2023 07.08.2023 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1106/2023
21.07.2023 07.08.2023 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1105/2023
21.07.2023 07.08.2023 Nařízení, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1106/2023
21.07.2023 08.07.2023 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1032/2023
13.07.2023 31T10:33:48.08.2023 Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1031/2023
04.07.2023 14.07.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - Vojtíškov 13. 7. 2023
Kategorie: Různé
OUMM 1033/2023
OUMMs 1033/2023/
30.06.2023 17.07.2023 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1008/2023
30.06.2023 30.06.2024 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet obce Malá Morava za rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 968/2023
21.06.2023 30.06.2023 Pozvánka k jednání zastupitelstva obce
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 931/2023
07.06.2023 23.06.2023 Výběrové řízení - Referent/ka stavebního úřadu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 827/2023
31.05.2023 28.06.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 811/2023
25.05.2023 31.12.2023 Změny humanitární dávky a ubytování pro uprchlíky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 823/2023
25.05.2023 16.06.2023 Výběrové řízení na funkci ředitele/ky Sociálních služeb Králicka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 806/2023
25.05.2023 07.06.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 6. 6. 2023 - Vysoký Potok
Kategorie: Různé
OUMM 825/2023
24.05.2023 15.07.2023 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu obce Malá Morava za rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 824/2023
24.05.2023 15.07.2023 Návrh závěrečného účtu obce Malá Morava za rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 755/2023
17.05.2023 16.06.2023 Záměr pronájmu pozemku k.ú. Podlesí - město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 783/2023
OUMMs 783/2023/
12.05.2023 29.05.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 743/2023
11.05.2023 26.05.2023 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 742/2023
10.05.2023 19.06.2023 Oznámení - pronájem volného bytu č. 2 v Podlesí č.p. 21
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 740/2023
09.05.2023 29.05.2023 Záměr pachtu - Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 720/2023
02.05.2023 15.06.2023 Oznámení - veřejné projednání návrhu územního plánu Červená Voda - změna č. 2
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 681/2023
OUMMs 681/2023/
26.04.2023 12.05.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 676/2023
OUMMs 676/2023/
26.04.2023 12.05.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 645/2023
25.04.2023 25.05.2023 Záměr pachtu k.ú. Křivá Voda
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 644/2023
25.04.2023 25.05.2023 Záměr pachtu - k.ú. Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 685/2023
24.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 607/2023
13.04.2023 16.05.2023 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Kategorie: Různé
OUMM 626/2023
12.04.2023 12.05.2023 Záměr pachtu zemědělských pozemků
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 624/2023
12.04.2023 12.05.2023 Záměr pachtu zemědělských pozemků k.ú. Podlesí - město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 622/2023
12.04.2023 12.05.2023 Záměr pachtu nemovitého majetku k.ú. Zlatý Potok
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 621/2023
12.04.2023 12.05.2023 Záměr pachtu nemovitého majetku k.ú. Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 620/2023
12.04.2023 12.05.2023 Záměr pachtu nemovitého majetku - Podlesí - město lll.
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 619/2023
12.04.2023 12.05.2023 Záměr pachtu nemovitého majetku Podlesí - město ll.
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 618/2023
12.04.2023 02.05.2023 Záměr pachtu nemovitého majetku v k.ú. Podlesí - město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 555/2023
12.04.2023 21.04.2023 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 584/2023
03.04.2023 14.04.2023 Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie 13. 4. 2023 - Vojtíškov
Kategorie: Různé
OUMM 470/2023
29.03.2023 14.04.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 13. 4. 2023 - Vojtíškov
Kategorie: Různé
OUMM 457/2023
27.03.2023 31.12.2026 Darovací smlouva - Sokol Malá Morava z.s.
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 438/2023
22.03.2023 02.01.2024 Informace - odpadové hospodářství v roce 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 439/2023
22.03.2023 01.05.2023 Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností - duben 2023
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 440/2023
22.03.2023 13.04.2023 Oznámení o nepřítomnosti lékaře
Kategorie: Různé
OUMM 442/2023
22.03.2023 31.03.2024 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtová opatření obce Malá Morava na rok 2023
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 441/2023
22.03.2023 31.03.2024 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet obce Malá Morava na rok 2023
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 424/2023
OUMMs 424/2023/
17.03.2023 03.04.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 408/2023
OUMMs 408/2023/
17.03.2023 03.04.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 412/2023
17.03.2023 27.03.2023 Pozvánka na 63. ročník stavebního veletrhu STAVOTECH Olomouc
Kategorie: Různé
OUMM 380/2022
17.03.2023 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet obce Malá Morava na rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 384/2023
09.03.2023 23.03.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - Vojtíškov - 22. 3. 2023
Kategorie: Různé
OUMM 383/2023
08.03.2023 11.04.2023 Porovnání položek vodného a stočného 2022-2023
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 372/2023
28.02.2023 10.03.2023 Pozvánka na jednání zastupitelstva
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 329/2023
27.02.2023 02.01.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 340/2023
27.02.2023 23.03.2023 Výběrové řízení - tajemník MěÚ Hanušovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 303/2023
20.02.2023 31.03.2023 Oznámení o zveřejnění - Návrh rozpočtu obce Malá Morava na rok 2023
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 302/2023
20.02.2023 31.03.2023 Návrh rozpočtu obce Malá Morava na rok 2023
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 289/2023
15.02.2023 16.03.2023 VV o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ol. kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 251/2023
01.02.2023 17.02.2023 Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 208/2023
31.01.2023 13.02.2023 Výběrové řízení - strážník městské policie
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 195/2023
OUMMs 1449/2022/
30.01.2023 08.02.2023 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 189/2023
OUMMs 1450/2022/
30.01.2023 08.02.2023 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 179/2023
30.01.2023 08.02.2023 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 110/2023
OUMMs 1242/2022/
17.01.2023 29.01.2023 Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 109/2023
OUMMs 1242/2022/
17.01.2023 29.01.2023 Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 74/2023
OUMMs 74/2023/
10.01.2023 25.01.2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Křivá Voda
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 66/2023
OUMMs 66/2023/
10.01.2023 25.01.2023 Opatření obecné povahy - dopravní značení - správní obvod ORP Šumperk
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1404/2022
05.01.2023 07.02.2023 záměr prodeje nemovitého majetku k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 48/2023
05.01.2023 27.01.2023 Aktualizace informace o tel. kontaktech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní vol. schránky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1399/2022
05.01.2023 25.01.2023 záměr pachtu nemovitého majetku k.ú. Křivá Voda
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1400/2022
05.01.2023 25.01.2023 záměr pachtu nemovitého majetku k.ú. Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1402/2022
05.01.2023 25.01.2023 záměr pachtu nemovitého majetku k.ú. Malá Morava 2
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1403/2022
05.01.2023 25.01.2023 záměr pachtu nemovitého majetku k.ú. Malá Morava 3
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1401/2022
05.01.2023 25.01.2023 záměr pachtu nemovitého majetku k.ú. Vojtíškov
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 16/2023
05.01.2023 25.01.2023 Záměr pachtu zemědělských pozemků k.ú. Vysoká U Malé Moravy
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 15/2023
05.01.2023 25.01.2023 Záměr pachtu zemědělských pozemků k.ú. Vojtíškov
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 14/2023
05.01.2023 25.01.2023 Záměr pachtu zemědělských pozemků k.ú. Vlaské
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 13/2023
05.01.2023 25.01.2023 Záměr pachtu zemědělských pozemků k.ú. Křivá Voda
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 12/2023
05.01.2023 25.01.2023 Záměr pachtu zemědělských pozemků k.ú. Vysoký Potok
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 11/2023
05.01.2023 25.01.2023 Záměr pachtu zemědělských pozemků k.ú. Zlatý Potok
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 10/2023
05.01.2023 25.01.2023 Záměr pachtu zemědělských pozemků k.ú. Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 8/2023
03.01.2023 30.06.2023 Programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 9/2023
03.01.2023 01.03.2023 Nabídka obce - půjčky z Fondu rozvoje rozvoje bydlení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1484/2022
03.01.2023 18.01.2023 Informace k volbě preizednta - volební stanoviště, tel. kontakty - voliči v izolaci - covid-19
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1492/2022
29.12.2022 15.01.2023 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1406/2022
22.12.2022 06.01.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1381/2022
19.12.2022 31.12.2023 Mateřská škola Malá Morava, p. o. - Schválený rozpočet na rok 2023
Kategorie: Různé
OUMM 1378/2022
19.12.2022 31.03.2023 Oznámení o zveřejnění - Schválené rozpočtové provizorium obce Malá Morava na rok 2023 a pravidla rozpočtového provizoria
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1376/2022
19.12.2022 31.03.2023 Vyhlášení rozpočtového provizoria Obce Malá Morava na rok 2023
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1398/2022
19.12.2022 24.12.2022 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta České republiky
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1356/2022
06.12.2022 16.12.2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1317/2022
28.11.2022 14.12.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 13.12.2022
Kategorie: Různé
OUMM 1308/2022
OUMMs 1306/2022/
24.11.2022 03.12.2022 Informace o zahájeném řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1294/2022
OUMMs 1244/2022/
23.11.2022 24.12.2022 Záměr směny nemovitostí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1280/2022
23.11.2022 08.12.2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1244/2022
OUMMs 1244/2022/
21.11.2022 27.12.2022 Záměry obce - směna
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1246/2022
21.11.2022 23.12.2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 - Mateřská škola Malá Morava, p. o.
Kategorie: Různé
OUMM 1264/2022
21.11.2022 02.12.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 1. 12. 2022
Kategorie: Různé
OUMM 1243/2022
OUMMs 1242/2022/
16.11.2022 28.01.2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1242/2022
OUMMs 1242/2022/
14.11.2022 28.01.2023 Stanovení minimálního počtu členů OVK
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1231/2022
OUMMs 1229/2022/
10.11.2022 18.11.2022 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1228/2022
OUMMs 1186/2022/
10.11.2022 18.11.2022 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1226/2022
OUMMs 1202/2022/
10.11.2022 18.11.2022 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1217/2022
OUMMs 1214/2022/
09.11.2022 29.11.2022 Záměr pachtu zemědělských pozemků v k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1218/2022
OUMMs 1214/2022/
09.11.2022 29.11.2022 Záměr pachtu k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1216/2022
OUMMs 1214/2022/
09.11.2022 29.11.2022 Záměr pachtu k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1215/2022
OUMMs 1214/2022/
09.11.2022 29.11.2022 Záměr pachtu k.ú. Vojtíškov
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1214/2022
OUMMs 1214/2022/
09.11.2022 29.11.2022 ZÁMĚRY PACHTU
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1204/2022
07.11.2022 07.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovec
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1183/2022
31.10.2022 18.11.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 16. 11. 2022 - Vlaské
Kategorie: Různé
OUMM 1146/2022
27.10.2022 15.12.2022 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1083/2022
20.10.2022 27.10.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 26.10.2022 - Vojtíškov
Kategorie: Různé
OUMM 1122/2022
17.10.2022 22.03.2023 Výzva k ořezům stromoví
Kategorie: Různé
OUMM 956/2022
12.10.2022 21.10.2022 Pozvánka na jednání zastupitelstva
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1093/2022
OUMMs 1093/2022/
10.10.2022 26.10.2022 Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1052/2022
23.09.2022 01.12.2022 Milostivé léto II
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 927/2022
07.09.2022 17.10.2022 Oznámení o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 929/2022
07.09.2022 25.09.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 928/2022
07.09.2022 15.09.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 908/2022
29.08.2022 03.09.2022 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 828/2022
25.07.2022 25.09.2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 808/2022
19.07.2022 31.12.2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 807/2022
19.07.2022 10.09.2022 Dražba podílu id. 9/20 na RD Podlesí a podílu id. 1/2 na pozemku v k.ú. Podlesí - město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 801/2022
19.07.2022 02.08.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060842830
Kategorie: Různé
OUMM 777/2022
13.07.2022 30.09.2022 Vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 772/2022
13.07.2022 21.07.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 20. 7. 2022
Kategorie: Různé
OUMM 774/2022
04.07.2022 12.08.2022 Oznámení - konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 701/2022
02.07.2022 25.09.2022 Aktuální informace pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech 23. až 24. září 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 700/2022
29.06.2022 30.06.2023 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet Obce Malá Morava za rok 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 690/2022
20.06.2022 22.03.2023 Nabídka pracovních míst II. - Nemocnice Šumperk a.s.
Kategorie: Různé
OUMM 689/2022
20.06.2022 22.03.2023 Nabídka pracovních míst - Nemocnice Šumperk a.s.
Kategorie: Různé
OUMM 640/2022
09.06.2022 24.06.2022 KoPÚ Malá Morava – oznámení o rozšíření obvodu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 639/2022
08.06.2022 17.06.2022 Zasedání Zastupitelstva obce Morava - plakát
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 616/2022
01.06.2022 16.06.2022 Zápis z úvodního jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 599/2022
30.05.2022 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu za rok 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 598/2022
30.05.2022 30.06.2022 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 563/2022
18.05.2022 31.12.2022 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2022 Šumperk
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 590/2022
18.05.2022 08.06.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - 7. 6. 2022
Kategorie: Různé
OUMM 574/2022
18.05.2022 03.06.2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 554/2022
12.05.2022 13.06.2022 Záměr směny nemovitostí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 495/2022
06.05.2022 30.05.2022 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 538/2022
06.05.2022 24.05.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
Kategorie: Různé
OUMM 536/2022
06.05.2022 23.05.2022 Změna nařízení Státní veterinární správy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 502/2022
06.05.2022 13.05.2022 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 491/2022
25.04.2022 02.01.2023 Odpadové hospodářství v roce 2021 - informace a kvantifikované výsledky včetně nákladů
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 465/2022
22.04.2022 22.03.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie - Vlaské
Kategorie: Různé
OUMM 473/2022
22.04.2022 25.05.2022 Dražební vyhláška - dražba podílu id. 9/20 na RD a podílu id. 1/2 na pozemku v k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 442/2022
19.04.2022 21.05.2022 Záměr prodeje
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 450/2022
19.04.2022 02.05.2022 Výběrové řízení - Asistent prevence kriminality
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 444/2022
11.04.2022 27.04.2022 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 440/2022
08.04.2022 09.06.2022 Nabídka poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení - II. kolo
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 437/2022
OUMMs 352/2022/
08.04.2022 22.04.2022 Rozhodnutí uzavírka
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 441/2022
08.04.2022 15.04.2022 Pravidelný odečet elektrické energie
Kategorie: Různé
OUMM 442/2022
08.04.2022 09.04.2022 Záměr prodeje
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 382/2022
04.04.2022 05.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 378/2022
28.03.2022 31.03.2023 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtová opatření obce Malá Morava na rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 401/2022
OUMMs 352/2022/
24.03.2022 11.04.2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 377/2022
OUMMs 375/2022/
24.03.2022 01.04.2022 Informace o zahájeném řízení sdružením
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 374/2022
OUMMs 372/2022/
24.03.2022 01.04.2022 Oznámení o zahájení řízení sdružením
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 371/2022
OUMMs 287/2022/
23.03.2022 31.03.2022 Oznámení o zahájení řízení sdružením
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 359/2022
21.03.2022 10.05.2022 61. ročník stavebního veletrhu STAVOTECH Olomouc
Kategorie: Různé
OUMM 366/2022
OUMMs 366/2022/
21.03.2022 02.05.2022 Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů z domácností
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 360/2022
21.03.2022 06.04.2022 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 380/2022
17.03.2022 31.03.2023 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet obce Malá Morava na rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 314/2022
07.03.2022 17.03.2022 Zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 265/2022
23.02.2022 17.03.2022 Oznámení o zveřejnění - Návrh rozpočtu obce Malá Morava na rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 264/2022
23.02.2022 17.03.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 253/2022
18.02.2022 04.03.2022 Výběrové řízení - Strážník městské policie
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 252/2022
18.02.2022 04.03.2022 Výběrové řízení - Referent/ka veřejné správy na úseku přestupků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 225/2022
10.02.2022 14.03.2022 Oznámení - nabídka volné bytu č. 4 - Malá Morava č.p. 90
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 224/2022
10.02.2022 14.03.2022 Oznámení - nabídka volného bytu č. 3 - Vojtíškov č.p. 77
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 199/2022
03.02.2022 18.02.2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 185/2022
03.02.2022 18.02.2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povod
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 122/2022
18.01.2022 07.02.2022 Záměr obce propachtovat nemovitý majetek - k. ú. Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 130/2022
13.01.2022 31.01.2022 Zaslání veřejné vyhlášky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 113/2022
13.01.2022 31.01.2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 7/2022
04.01.2022 30.06.2022 Programy a pravidla proposkytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 5/2022
04.01.2022 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění - Schválené rozpočtové provizorium obce Malá Morava na rok 2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 8/2022
04.01.2022 07.03.2022 Nabídka poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 2/2022
04.01.2022 24.01.2022 Záměr pachtu nemovitostí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 6/2022
04.01.2022 31.12.2024 Oznámení o zveřejnění - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Morava na období 2022-2024
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 73/2022
22.12.2021 28.01.2022 Elektronická dražební vyhláška - Sklené u Malé Moravy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 71/2022
22.12.2021 24.01.2022 Aukční vyhláška - k. ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 28/2022
20.12.2021 17.01.2022 Aukční vyhláška - k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 28/2022
13.12.2021 10.01.2022 Aukční vyhláška - k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1184/2021
08.12.2021 10.05.2022 Informace - Energolinka Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1181/2021
08.12.2021 31.01.2022 Informace o možnosti dluhové amnestie - Milostivé léto
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1225/2021
08.12.2021 04.01.2022 Výběrové řízení - ředitel/ka příspěvkové organizace Klub Na Střelnici
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1172/2021
08.12.2021 31.12.2021 Oznámení o poskytování informací pomocí služby zadosti.cz
Kategorie: Různé
OUMM 1211/2021
08.12.2021 23.12.2021 VV - ÚP Staré Město, veřejné projednání
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1226/2021
08.12.2021 17.12.2021 Zasedání Zastupitelstva obce Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1172/2021
08.12.2021 08.12.2021 Vyřizování žádostí - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Kategorie: Různé
OUMM 1143/2021
17.11.2021 18.12.2021 Záměr směny nemovitostí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1146/2021
15.11.2021 20.12.2021 Oznámení o zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Malá Morava na období 2022-2024
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1142/2021
15.11.2021 20.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Malá Morava na období 2022 - 2024
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1140/2021
10.11.2021 12.12.2021 Záměr prodeje nemovitostí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1139/2021
10.11.2021 30.11.2021 Záměr pachtu nemovitostí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1137/2021
10.11.2021 30.11.2021 Záměr pachtu nemovitostí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1136/2021
10.11.2021 30.11.2021 Záměr pachtu nemovitostí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1081/2021
03.11.2021 07.12.2021 Oznámení - pronájem volného bytu č. 4 ve Vojtíškově č.p. 77
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1075/2021
20.10.2021 01.12.2021 Ukončení MESOH roku a kontrola odpadových účtů
Kategorie: Různé
OUMM 1074/2021
18.10.2021 18.11.2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
Kategorie: Různé
OUMM 1056/2021
18.10.2021 03.11.2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1055/2021
18.10.2021 03.11.2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1054/2021
18.10.2021 03.11.2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 989/2021
11.10.2021 18.10.2021 Žehnání obnovenému kříži Na Cibulce
Kategorie: Různé
OUMM 925/2021
27.09.2021 29.10.2021 Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 920/2021
27.09.2021 06.10.2021 Pozvánka - Den otevřených dveří - Centrum sociálních služeb Armády spásy
Kategorie: Různé
OUMM 918/2021
23.09.2021 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 917/2021
23.09.2021 04.10.2021 Zahrádkářská výstava Zahrada Věžky
Kategorie: Různé
OUMM 916/2021
20.09.2021 04.10.2021 Drakiáda
Kategorie: Různé
OUMM 915/2021
17.09.2021 25.10.2021 Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů - říjen 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 914/2021
17.09.2021 27.09.2021 Informace o výluce na železniční trati
Kategorie: Různé
OUMM 881/2021
15.09.2021 09.12.2021 Veřejná soutěž - prodej majetku - Správa železnic, státní organizace
Kategorie: Různé
OUMM 870/2021
13.09.2021 09.10.2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 869/2021
08.09.2021 17.09.2021 Zasedání ZO Malá Morava 16. 9. 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 846/2021
25.08.2021 09.09.2021 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k. ú. Vojtíškov - oznámení rozhodnutí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 846/2021
25.08.2021 03.09.2021 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k. ú. Vojtíškov - oznámení rozhodnutí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 791/2021
20.08.2021 09.10.2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 835/2021
17.08.2021 23.09.2021 024 EX 665/20-201-Usn_UD
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 790/2021
16.08.2021 06.09.2021 Chovatelská přehlídka trofejí
Kategorie: Různé
OUMM 788/2021
16.08.2021 30.08.2021 Rozloučení s prázdninami 2021
Kategorie: Různé
OUMM 789/2021
16.08.2021 23.08.2021 Králické letní oslavy
Kategorie: Různé
OUMM 772/2021
06.08.2021 10.10.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 801/2021
02.08.2021 18.08.2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 767/2021
29.07.2021 29.07.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 766/2021
29.07.2021 29.07.2026 Smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 794/2021
27.07.2021 09.09.2021 024 EX 665/20-162-UsnDrNem
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 716/2021
23.07.2021 11.08.2021 Nabídka - Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů
Kategorie: Různé
OUMM 712/2021
13.07.2021 02.08.2021 Kinematograf bratří Čadíků opět v Králíkách
Kategorie: Různé
OUMM 700/2021
09.07.2021 27.07.2021 Pozvánka na závěrečné jednání - JPÚ na upřesnění přídělů v k.ú. Vojtíškov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 671/2021
08.07.2021 26.07.2021 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 711/2021
01.07.2021 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet obce Malá Morava za rok 2020
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 666/2021
30.06.2021 19.07.2021 Dovolená - MUDr. Ivo Novák, MUDr. Simona Nováková
Kategorie: Různé
OUMM 664/2021
25.06.2021 28.06.2021 Jamaron, Pouť Dolní Morava
Kategorie: Různé
OUMM 620/2021
OUMMs 617/2021/
23.06.2021 02.07.2021 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 636/2021
15.06.2021 01.07.2021 Nařízení č. 06/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 614/2021
14.06.2021 28.06.2021 Výlukový jízdní řád Ústí nad Orlicí - Moravský Karlov
Kategorie: Různé
OUMM 613/2021
10.06.2021 01.10.2021 Muzeum Malá Morava - plakát
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 565/2021
08.06.2021 02.07.2021 Dražební vyhláška - elektronická dražba
Kategorie: Různé
OUMM 611/2021
08.06.2021 18.06.2021 Zasedání zastupitelstva obce Malá Morava - 17. 6. 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 544/2021
01.06.2021 10.05.2022 Možnost registrace k očkování proti Covid-19 Králíky
Kategorie: Různé
OUMM 545/2021
01.06.2021 19.07.2021 MUDr. Svatopluk Kubáček - dovolená
Kategorie: Různé
OUMM 546/2021
01.06.2021 18.06.2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 541/2021
31.05.2021 10.05.2022 Alzheimercentrum Zábřeh - nabídka volných pracovních míst a brigád
Kategorie: Různé
OUMM 571/2021
31.05.2021 16.06.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 558/2021
28.05.2021 10.06.2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 522/2021
26.05.2021 25.06.2021 Oznámení o vystavení soupisu nových nároků v rámci JPÚ na upřesnění přídělů - k. ú. Vojtíškov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 530/2021
25.05.2021 10.05.2022 Leták - co platí pro občany od 24. května
Kategorie: Různé
OUMM 531/2021
25.05.2021 21.06.2021 Pozvánka na Výstaviště Flora
Kategorie: Různé
OUMM 528/2021
25.05.2021 10.06.2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Jakubovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 521/2021
25.05.2021 03.06.2021 Veřejná vyhláška o doručení rozhodnutí ÚHUL
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 532/2021
25.05.2021 31.05.2021 Pozvánka na den dětí
Kategorie: Různé
OUMM 529/2021
24.05.2021 15.06.2021 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - II. kolo
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 514/2021
19.05.2021 04.06.2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 506/2021
18.05.2021 02.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doplnění zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 502/2021
14.05.2021 02.07.2021 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 410/2021
13.05.2021 14.06.2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 450/2021
11.05.2021 01.06.2021 Leták - nabídka uhlí
Kategorie: Různé
OUMM 447/2021
10.05.2021 31.05.2021 Pouťová bohoslužba ve Vysoké
Kategorie: Různé
OUMM 442/2021
28.04.2021 14.05.2021 Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů
Kategorie: Různé
OUMM 453/2021
26.04.2021 11.05.2021 Rozhodnutí - povolení výjimky - rys ostrovid, medvěd hnědý, kočka divoká
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 414/2021
26.04.2021 12.05.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 429/2021
23.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 410/2021
22.04.2021 24.05.2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 410/2021
22.04.2021 13.05.2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 411/2021
22.04.2021 07.05.2021 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 405/2021
20.04.2021 01.11.2021 Veřejná sbírka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 369/2021
OUMMs 313/2021/
14.04.2021 22.04.2021 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 367/2021
OUMMs 312/2021/
14.04.2021 22.04.2021 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 365/2021
13.04.2021 13.04.2026 Darovací smlouva 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 353/2021
12.04.2021 28.04.2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 303/2021
08.04.2021 19.04.2021 Pravidelný odečet elektrické energie
Kategorie: Různé
OUMM 302/2021
08.04.2021 13.04.2021 Obnova školních spojů
Kategorie: Různé
OUMM 348/2021
07.04.2021 12.05.2021 Sčítání lidu, domů a bytů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 298/2021
07.04.2021 03.05.2021 Leo Express - nové jízdní řády, výluka
Kategorie: Různé
OUMM 324/2021
31.03.2021 27.04.2021 Výběrové řízení - referent odboru výstavby
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 330/2021
31.03.2021 16.04.2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 327/2021
31.03.2021 16.04.2021 Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 321/2021
30.03.2021 15.04.2021 Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 323/2021
30.03.2021 01.04.2021 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 293/2021
29.03.2021 23.04.2021 Zápis do první třídy
Kategorie: Různé
OUMM 296/2021
29.03.2021 13.04.2021 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 318/2021
25.03.2021 12.04.2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 268/2021
24.03.2021 10.05.2022 Informace o změně způsobu oznamování plánovaných přerušení elektřiny
Kategorie: Různé
OUMM 292/2021
24.03.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtová opatření obce Malá Morava na rok 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 315/2021
24.03.2021 09.04.2021 Zahájení řízení - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 291/2021
23.03.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet obce Malá Morava na rok 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 269/2021
15.03.2021 30.03.2021 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v katastrálním území Malá Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 236/2021
15.03.2021 30.03.2021 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k. ú. Vojtíškov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 258/2021
12.03.2021 10.05.2022 Žádost o zveřejnění - mobilní specializovaná paliativní péče
Kategorie: Různé
OUMM 257/2021
12.03.2021 19.04.2021 Mobilní svoz odpadů z domácností - velkoobjemový, nebezpečný
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 261/2021
OUMMs 249/2021/
12.03.2021 21.03.2021 Informace o zahájeném správním řízení
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 242/2021
08.03.2021 09.04.2021 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o Změně č. 8 územního plánu obce Dolní Morava - změna termínu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 255/2021
08.03.2021 19.03.2021 Zasedání Zastupitelstva Obce Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 204/2021
24.02.2021 10.05.2022 Žádost o zveřejnění - Rozšíření KOMBI ZÓN od 1. 4. 2021
Kategorie: Různé
OUMM 195/2021
24.02.2021 10.05.2022 Sčítání lidu, domů a bytů - Olomoucký kraj
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 165/2021
17.02.2021 19.03.2021 Oznámení o zveřejnění Návrhu rozpočtu na rok 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 164/2021
17.02.2021 19.03.2021 Návrh rozpočtu na rok 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 162/2021
10.02.2021 30.06.2021 Programy a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 171/2021
05.02.2021 16.03.2021 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o Změně č. 8 územního plánu obce Dolní Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 152/2021
03.02.2021 10.05.2022 Ombudsman dětem - informační leták
Kategorie: Různé
OUMM 133/2021
26.01.2021 26.04.2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 120/2021
26.01.2021 08.03.2021 Oznámení - pronájem volného bytu č. 8 - Vojtíškov č.p. 79
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 119/2021
OUMMs 119/2021/
26.01.2021 08.03.2021 Oznámení - pronájem volného bytu č. 2 - Vojtíškov č.p. 79
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 117/2021
25.01.2021 08.03.2021 Oznámení - pronájem volného bytu - Podlesí č.p. 21
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 106/2021
25.01.2021 31.12.2024 KPÚ Malá Morava - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky při výkonu činnosti
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 42/2021
11.01.2021 10.05.2022 Omezení některých autobusových linek - informace
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 26/2021
05.01.2021 10.05.2022 Varování Policie ČR
Kategorie: Různé
OUMM 1147/2020
30.12.2020 31.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria obce Malá Morava na rok 2021
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 1130/2020
18.12.2020 22.03.2023 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2020
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 866/2020
01.10.2020 10.05.2022 Sbírka zákonů - usnesení vlády 391 - nouzový stav, 392 - krizové opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 778/2020
26.08.2020 26.08.2024 Smlouva o dotaci
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 777/2020
25.08.2020 25.08.2024 Smlouva o dotaci
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 717/2020
13.08.2020 10.05.2022 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 680/2020
20.07.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění - závěrečný účet obce Malá Morava za rok 2019
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 529/2020
26.05.2020 10.05.2022 Akreditovaný kvalifikační kurz - sanitář
Kategorie: Různé
OUMM 352/2020
26.03.2020 31.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření v roce 2020
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 350/2020
17.03.2020 31.03.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Malá Morava na rok 2020
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 288/2020
28.02.2020 10.05.2022 Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Staré Město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 265/2019
11.07.2019 10.05.2022 Uzavírka
Kategorie: Různé
OUMM 265/2019
11.07.2019 10.05.2022 Uzavírka
Kategorie: Různé
OUMM 1475/2017
21.12.2017 31.12.2022 Oznámení o zveřejnění Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu obce Malá Morava na léta 2019-2022
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 848/2017
12.07.2017 10.05.2022 Hasiči - informace prázdninová nebezpečí
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu
OUMM 846/2017
12.07.2017 10.05.2022 Zájezd Svatý Kopeček u Olomouce
Kategorie: Dokumenty obecního úřadu

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty