Archiv: Informace z jiných úřadů

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OUMM 823/2023
25.05.2023 16.06.2023 Výběrové řízení na funkci ředitele/ky Sociálních služeb Králicka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 811/2023
25.05.2023 31.12.2023 Změny humanitární dávky a ubytování pro uprchlíky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 783/2023
OUMMs 783/2023/
12.05.2023 29.05.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 720/2023
02.05.2023 15.06.2023 Oznámení - veřejné projednání návrhu územního plánu Červená Voda - změna č. 2
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 681/2023
OUMMs 681/2023/
26.04.2023 12.05.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 676/2023
OUMMs 676/2023/
26.04.2023 12.05.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 685/2023
24.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 424/2023
OUMMs 424/2023/
17.03.2023 03.04.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 408/2023
OUMMs 408/2023/
17.03.2023 03.04.2023 Opatření obecné povahy - přechodná úprava na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 340/2023
27.02.2023 23.03.2023 Výběrové řízení - tajemník MěÚ Hanušovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 329/2023
27.02.2023 02.01.2024 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 289/2023
15.02.2023 16.03.2023 VV o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ol. kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 251/2023
01.02.2023 17.02.2023 Ukončení mimořádných veterinárních opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 208/2023
31.01.2023 13.02.2023 Výběrové řízení - strážník městské policie
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 74/2023
OUMMs 74/2023/
10.01.2023 25.01.2023 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Křivá Voda
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 66/2023
OUMMs 66/2023/
10.01.2023 25.01.2023 Opatření obecné povahy - dopravní značení - správní obvod ORP Šumperk
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 48/2023
05.01.2023 27.01.2023 Aktualizace informace o tel. kontaktech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní vol. schránky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1484/2022
03.01.2023 18.01.2023 Informace k volbě preizednta - volební stanoviště, tel. kontakty - voliči v izolaci - covid-19
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1280/2022
23.11.2022 08.12.2022 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1204/2022
07.11.2022 07.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovec
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1146/2022
27.10.2022 15.12.2022 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1093/2022
OUMMs 1093/2022/
10.10.2022 26.10.2022 Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1052/2022
23.09.2022 01.12.2022 Milostivé léto II
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 808/2022
19.07.2022 31.12.2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 807/2022
19.07.2022 10.09.2022 Dražba podílu id. 9/20 na RD Podlesí a podílu id. 1/2 na pozemku v k.ú. Podlesí - město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 777/2022
13.07.2022 30.09.2022 Vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 774/2022
04.07.2022 12.08.2022 Oznámení - konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 640/2022
09.06.2022 24.06.2022 KoPÚ Malá Morava – oznámení o rozšíření obvodu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 616/2022
01.06.2022 16.06.2022 Zápis z úvodního jednání - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 563/2022
18.05.2022 31.12.2022 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2022 Šumperk
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 574/2022
18.05.2022 03.06.2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 495/2022
06.05.2022 30.05.2022 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 536/2022
06.05.2022 23.05.2022 Změna nařízení Státní veterinární správy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 473/2022
22.04.2022 25.05.2022 Dražební vyhláška - dražba podílu id. 9/20 na RD a podílu id. 1/2 na pozemku v k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 450/2022
19.04.2022 02.05.2022 Výběrové řízení - Asistent prevence kriminality
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 444/2022
11.04.2022 27.04.2022 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 401/2022
OUMMs 352/2022/
24.03.2022 11.04.2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 360/2022
21.03.2022 06.04.2022 Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 253/2022
18.02.2022 04.03.2022 Výběrové řízení - Strážník městské policie
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 252/2022
18.02.2022 04.03.2022 Výběrové řízení - Referent/ka veřejné správy na úseku přestupků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 199/2022
03.02.2022 18.02.2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 185/2022
03.02.2022 18.02.2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povod
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 130/2022
13.01.2022 31.01.2022 Zaslání veřejné vyhlášky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 113/2022
13.01.2022 31.01.2022 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 73/2022
22.12.2021 28.01.2022 Elektronická dražební vyhláška - Sklené u Malé Moravy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 71/2022
22.12.2021 24.01.2022 Aukční vyhláška - k. ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 28/2022
20.12.2021 17.01.2022 Aukční vyhláška - k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 28/2022
13.12.2021 10.01.2022 Aukční vyhláška - k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1184/2021
08.12.2021 10.05.2022 Informace - Energolinka Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1181/2021
08.12.2021 31.01.2022 Informace o možnosti dluhové amnestie - Milostivé léto
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1225/2021
08.12.2021 04.01.2022 Výběrové řízení - ředitel/ka příspěvkové organizace Klub Na Střelnici
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1211/2021
08.12.2021 23.12.2021 VV - ÚP Staré Město, veřejné projednání
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 925/2021
27.09.2021 29.10.2021 Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 846/2021
25.08.2021 09.09.2021 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k. ú. Vojtíškov - oznámení rozhodnutí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 846/2021
25.08.2021 03.09.2021 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k. ú. Vojtíškov - oznámení rozhodnutí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 835/2021
17.08.2021 23.09.2021 024 EX 665/20-201-Usn_UD
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 801/2021
02.08.2021 18.08.2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 794/2021
27.07.2021 09.09.2021 024 EX 665/20-162-UsnDrNem
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 700/2021
09.07.2021 27.07.2021 Pozvánka na závěrečné jednání - JPÚ na upřesnění přídělů v k.ú. Vojtíškov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 636/2021
15.06.2021 01.07.2021 Nařízení č. 06/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 571/2021
31.05.2021 16.06.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 558/2021
28.05.2021 10.06.2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 522/2021
26.05.2021 25.06.2021 Oznámení o vystavení soupisu nových nároků v rámci JPÚ na upřesnění přídělů - k. ú. Vojtíškov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 528/2021
25.05.2021 10.06.2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Jakubovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 521/2021
25.05.2021 03.06.2021 Veřejná vyhláška o doručení rozhodnutí ÚHUL
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 514/2021
19.05.2021 04.06.2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 506/2021
18.05.2021 02.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doplnění zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 502/2021
14.05.2021 02.07.2021 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 453/2021
26.04.2021 11.05.2021 Rozhodnutí - povolení výjimky - rys ostrovid, medvěd hnědý, kočka divoká
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 414/2021
26.04.2021 12.05.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 429/2021
23.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 405/2021
20.04.2021 01.11.2021 Veřejná sbírka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 405/2021
20.04.2021 01.01.2021 Žádost o zveřejnění - veřejná sbírka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 353/2021
12.04.2021 28.04.2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 348/2021
07.04.2021 12.05.2021 Sčítání lidu, domů a bytů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 324/2021
31.03.2021 27.04.2021 Výběrové řízení - referent odboru výstavby
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 330/2021
31.03.2021 16.04.2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 327/2021
31.03.2021 16.04.2021 Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 321/2021
30.03.2021 15.04.2021 Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 323/2021
30.03.2021 01.04.2021 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 318/2021
25.03.2021 12.04.2021 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 315/2021
24.03.2021 09.04.2021 Zahájení řízení - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 269/2021
15.03.2021 30.03.2021 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v katastrálním území Malá Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 236/2021
15.03.2021 30.03.2021 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k. ú. Vojtíškov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 242/2021
08.03.2021 09.04.2021 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o Změně č. 8 územního plánu obce Dolní Morava - změna termínu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 195/2021
24.02.2021 10.05.2022 Sčítání lidu, domů a bytů - Olomoucký kraj
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 181/2021
10.02.2021 26.02.2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 171/2021
05.02.2021 16.03.2021 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o Změně č. 8 územního plánu obce Dolní Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 133/2021
26.01.2021 26.04.2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 109/2021
25.01.2021 10.02.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 106/2021
25.01.2021 31.12.2024 KPÚ Malá Morava - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky při výkonu činnosti
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 103/2021
20.01.2021 22.02.2021 Oznámení o vyložení návrhu změn BPEJ v k. ú. Malá Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 42/2021
11.01.2021 10.05.2022 Omezení některých autobusových linek - informace
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 24/2021
04.01.2021 08.02.2021 Informace - daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 2/2021
04.01.2021 18.01.2021 Aukční vyhláška - k. ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1134/2020
21.12.2020 28.01.2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Hanušovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1121/2020
21.12.2020 06.01.2021 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1105/2020
15.12.2020 31.12.2020 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ na části k. ú. Vysoká u Malé Moravy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1100/2020
15.12.2020 31.12.2020 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k. ú. Vojtíškov - zápis z úvodního jednání
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1063/2020
02.12.2020 02.02.2021 Upozornění - termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1014/2020
19.11.2020 01.12.2020 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v katastrálním území Vojtíškov - zjišťování průběhu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 1012/2020
19.11.2020 01.12.2020 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělu v katastrálním území Vojtíškov - pozvánka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 979/2020
12.11.2020 07.12.2020 Aukční vyhláška - pozemek parc. č. 1 k. ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 958/2020
04.11.2020 26.11.2020 Aukční vyhláška - stavba bez čp/če, obč. vybavenost, parc. č. st. pl. 191 k. ú. Vojtíškov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 947/2020
02.11.2020 03.12.2020 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k. ú. Vysoká u
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 929/2020
02.11.2020 01.12.2020 Aukční vyhláška - pozemek parc. č. 2297 k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 929/2020
02.11.2020 30.11.2020 Aukční vyhláška - pozemky parc. č. 873/2 a 873/4 k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 930/2020
02.11.2020 23.11.2020 Aukční vyhláška - pozemek parc. č. 2301 k.ú. Podlesí-město
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 951/2020
02.11.2020 18.11.2020 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k. ú. Vojtíškov - zjišťování průběhu hranice poze
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 939/2020
02.11.2020 18.11.2020 Zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 900/2020
20.10.2020 20.01.2021 Oznámení o zamýšleném převodu - Podlesí-město parc. č. 2286/15
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 866/2020
01.10.2020 10.05.2022 Sbírka zákonů - usnesení vlády 391 - nouzový stav, 392 - krizové opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 849/2020
22.09.2020 08.10.2020 Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v katastrálním území Vojtíškov - vstup na pozemky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 772/2020
25.08.2020 10.09.2020 Stanovení místní úpravy provozu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 739/2020
14.08.2020 01.10.2020 Dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 717/2020
13.08.2020 10.05.2022 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 698/2020
27.07.2020 28.08.2020 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 639/2020
29.06.2020 15.07.2020 VV - veřejné projednání, změna termínu - změna č. 2 ÚP Písařov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 633/2020
24.06.2020 13.07.2020 Výzva - pracovník údržby města Hanušovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 637/2020
24.06.2020 10.07.2020 Oznámení o konání veřejného projednání - Změna č. 2 územního plánu Písařov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 624/2020
19.06.2020 07.07.2020 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí: II/312 hr. okr. Ústí nad O. - křiž. II/446 před Hanušovicemi
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 619/2020
18.06.2020 07.07.2020 Návrh dopravního značení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 610/2020
18.06.2020 03.07.2020 Zahájení aktualizace BPEJ na části k. ú. Vysoká u Malé Moravy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 570/2020
09.06.2020 26.06.2020 Výběrové řízení - Městský úřad Hanušovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 504/2020
18.05.2020 03.06.2020 Onámení o vystavení návrhu změny č.1 územního plánu Malá Morava
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 456/2020
13.05.2020 01.06.2020 Aukční vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 467/2020
13.05.2020 28.05.2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 433/2020
22.04.2020 01.12.2020 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v rámci aktualizace BPEJ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 429/2020
22.04.2020 29.05.2020 Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 424/2020
22.04.2020 29.05.2020 Výběrové řízení - strážník městské policie
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUMM 288/2020
28.02.2020 10.05.2022 Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Staré Město
Kategorie: Informace z jiných úřadů

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty