Úřední deska

Název dokumentu Zobrazeno od Zobrazeno do
č.47/2021 - Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 17.05.2021 03.07.2021
č.46/2021 - Usnesení - Jiří Pikna je účastníkem řízení: stavby na ochranu před povodněmi 17.05.2021 03.06.2021
č.44/2021 - 203 Ex 34303/20 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 04.05.2021 01.07.2021
č.43/2021 - Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2020 včetně příloh 30.04.2021 25.05.2021
č. 40/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 27.04.2021 31.05.2024
č.39/2021 - Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2020 26.04.2021 01.06.2021
č.37/2021 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 22.04.2021 31.05.2021
č.35/2021 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 1/2021 14.04.2021 03.01.2022
č. 33/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC 08.04.2021 30.04.2024
č. 32/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH 08.04.2021 30.04.2024
č.31/2021 - Rozpočtové opatření č. 1/2021 01.04.2021 03.01.2022
č.19/2021 - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice 19.02.2021 31.05.2021
Rozpočet obce Vikýřovice na rok 2021 18.12.2020 03.01.2022
č.180/2020 - SOÚD - Rozpočet na rok 2021 18.12.2020 03.01.2022
č.162/2020 - Rozpočet ZŠ a MŠ Vikýřovice na rok 2021 16.11.2020 03.01.2022
č. 138/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 21.09.2020 30.09.2023
č. 114/2020 - Opatření obecné povahy 29.07.2020 31.12.2022
č.101/2020 - Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2019 23.06.2020 30.06.2021
č.100/2020 - Svazek obcí údolí Desné - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025 23.06.2020 31.12.2025
č.99/2020 - Svazek obcí údolí Desné - Závěrečný účet za rok 2019 23.06.2020 30.06.2021
č. 73/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol 23.04.2020 30.04.2023
č. 72/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC 23.04.2020 30.04.2023
č. 69 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 21.04.2020 30.04.2023
č.62/2020 - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 06.04.2020 31.12.2022
č. 39/2020 - Veřejnoprávní smlouva smlouva - ŘKF Rapotín 19.03.2020 31.03.2023
č.146/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikýřovice na období 2021 - 2023 19.12.2019 02.01.2024
č.140/2019 - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy 11.12.2019 31.12.2022
č.139/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vikýřovice na období 2021-2022 09.12.2019 31.12.2022
č. 109/2019 - Publicita – poskytnutí dotace Olomouckým krajem – oblast sportu 14.10.2019 31.10.2022
č.101/2019 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Min.zemědělství - zalesňování 02.09.2019 31.12.2022
č..39/2019 - Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška vydaná Odborem hosp.úpravy a ochrany lesů Min.zemědělství 04.04.2019 31.12.2022
č. 36/2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Vikýřovice 01.04.2019 29.04.2022
č. 35/2019 - Veřejnoprávní smluva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Vikýřovice 29.03.2019 29.04.2022
č. 34/2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC Vikýřovice, z.s. 27.03.2019 29.04.2022
č.02/2018 - Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? 04.01.2019 05.01.2022
č. 55 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC Vikýřovice 21.05.2018 05.06.2021
č. 54 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Vikýřovice 18.05.2018 02.06.2021
č.68 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikýřovice na období 2019-2021 (v tis.Kč) 27.06.2017 31.12.2021
č.37 - Rozpočtový výhled Svazku obcí údolí Desné na období 2019-2023 25.04.2017 31.12.2022
Výzva ÚZSVM občanům - neznámý vlastník, informace pro veřejnost, nemovitosti v k.ú.Vikýřovice 25.11.2015 31.12.2023