Telefon: 554 795 111, email: podatelna@vrbnopp.cz osoba odpovědná za úřední desku: Bc. Nikola Chalupová