Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OBRA 265/2023
20.03.2023 05.04.2023 Stanovení přechodné úpravy: Stanovení PÚP - sil. II. tř., sil. III. tř., MK a V
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 241/2023
15.03.2023 31.03.2023 Oznámení zahájení územního řízení - stanoviska: ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 239/2023
15.03.2023 31.03.2023 Usnesení - oprava zřejmých nesprávností: ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 229/2023
13.03.2023 29.03.2023 Oznámení o zahájení územního řízení - stanoviska: ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 187/2023
24.02.2023 12.03.2023 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rájec - rekonstrukce VO
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 175/2023
22.02.2023 02.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních - Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 152/2023
13.02.2023 16.03.2023 Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ol. kraje v období 09/2019 - 06/2023
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 151/2023
13.02.2023 01.03.2023 OOP: Veřejná vyhláška - Celoroční PÚP sil. II. a III. tř., MK a VPÚK_Oprava havárií plynovodu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 138/2023
SOBRA 117/2023/
09.02.2023 25.02.2023 Veřejná vyhláška o doručení písemností - rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 137/2023
SOBRA 117/2023/
09.02.2023 12.04.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o správním řízení - rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 114/2023
01.02.2023 17.02.2023 Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec, konaného dne 25. 1. 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 113/2023
01.02.2023 17.02.2023 Usnesení č. 2023.4 z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec, konaného dne 25. 1. 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 109/2023
01.02.2023 17.02.2023 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření - vydané z důvodu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 58/2023
17.01.2023 26.01.2023 Pozvánka na 4. Veřejné zasedání ZO Rájec
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 36/2023
10.01.2023 26.01.2023 Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby: Přípojky splaškové kanalizace Rájec.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 16/2023
05.01.2023 21.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1107/2022
28.12.2022 01.02.2023 Zveřejnění: OZV 1-2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 1089/2022
21.12.2022 06.01.2023 Zápis z 3. veřejného zasedání ZO Rájec konaného dne 12. 12. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1088/2022
21.12.2022 06.01.2023 Usnesení č. 2022.3 z 3. veřejného zasedání ZO Rájec konaného dne 12. 12. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1078/2022
19.12.2022 01.02.2023 Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2023
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 1075/2022
19.12.2022 14.01.2023 Prezidentské volby - Oznámení o době a místě jednání okrskové volební komise.
Kategorie: Volby
OBRA 1041/2022
08.12.2022 31.12.2023 Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu MiZ na rok 2023 a výhledu 2024-2026
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1039/2022
07.12.2022 07.01.2023 Městský úřad Zábřeh - Veřejná vyhláška projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Rájec.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1059/2022
03.12.2022 13.01.2023 Obec Rájec - Oznámení o zapisovatelce OVK k volbě prezidenta ČR
Kategorie: Volby
OBRA 1013/2022
02.12.2022 18.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Zrušení omezení nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1016/2022
02.12.2022 13.12.2022 Pozvánka na 3. veřejné zasedání ZO Rájec konané dne 12. 12. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 996/2022
25.11.2022 13.12.2022 Záměr obce Rájec uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 992/2022
23.11.2022 20.12.2022 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2025
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 991/2022
23.11.2022 20.12.2022 Návrh rozpočtu obce Rájec na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2026
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 990/2022
23.11.2022 09.12.2022 Zápis z 2. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 14. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 989/2022
23.11.2022 09.12.2022 Usnesení č. 2022.2 z 2. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 14. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 971/2022
16.11.2022 15.01.2023 Zveřejnění počtu a sídla volebního okrsku v obci Rájec - Volba prezidenta ČR
Kategorie: Volby
OBRA 948/2022
09.11.2022 15.11.2022 Pozvánka na 2. veřejné zasedání ZO Rájec konané dne 14. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 939/2022
04.11.2022 01.01.2024 Opatření obecné povahy 1/2022 - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 915/2022
26.10.2022 11.11.2022 Zápis z 1. ustavujícího veř. zasedání ZO Rájec ze dne 17.10.2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 916/2022
25.10.2022 10.11.2022 Usnesení z 1. ustavujícího veř. zasedání ZO Rájec ze dne 17. 10. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 915/2022
25.10.2022 26.10.2022 Chybný - Zápis z 1. ustavujícího veř. zasedání ZO Rájec ze dne 17.10.2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 867/2022
13.10.2022 16.11.2022 ČEZ Distribuce - Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 841/2022
10.10.2022 25.10.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Ol. kraje.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 840/2022
07.10.2022 18.10.2022 Pozvánka na 1.veřej.zasedání ZO Rájec dne 17.10.2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 811/2022
24.09.2022 10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do ZO Rájec konaných 23. 9. - 24. 9. 2022
Kategorie: Volby
OBRA 799/2022
20.09.2022 25.10.2022 Zápis z 20. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 12. 9. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 798/2022
20.09.2022 21.10.2022 Usnesení č. 2022.20 z 20. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 12. 9. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 758/2022
08.09.2022 25.09.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Rájec
Kategorie: Volby
OBRA 737/2022
02.09.2022 23.09.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 22. 09. 2022 od 7:30 do 18:30 hodin.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 735/2022
02.09.2022 13.09.2022 Pozvánka na 20. veřejné zasedání ZO Rájec konané dne 12. 9. 2022 v 18:00 hodin v KD Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 721/2022
30.08.2022 04.09.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec - karneval konaný dne 2. 9. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 702/2022
23.08.2022 24.09.2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 700/2022
19.08.2022 09.09.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v obci Rájec dne 8.9.2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 685/2022
15.08.2022 31.08.2022 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přípojky splaškové kanalizace Rájec
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 687/2022
15.08.2022 22.08.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec 20. 8. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 665/2022
10.08.2022 26.09.2022 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rájec, jmenování zapisovatele.
Kategorie: Volby
OBRA 648/2022
01.08.2022 08.08.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2022 - termín 6. 8. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 637/2022
26.07.2022 02.12.2022 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území ORP Zábřeh - sucho
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 598/2022
12.07.2022 18.07.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2022 - termín 15. 7. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 572/2022
04.07.2022 13.08.2022 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání Akt. č. 5 ZÚR OK
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 574/2022
04.07.2022 30.06.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů k ZÚ 2021 svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 541/2022
21.06.2022 07.07.2022 Zápis z 19. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 13. června 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 540/2022
21.06.2022 07.07.2022 Usnesení č. 2022.19 z 19. veřejného zasedání ZO Rájec dne 13. června 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 478/2022
03.06.2022 14.06.2022 Pozvánka na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 13.6.2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 459/2022
30.05.2022 06.06.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2022 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 436/2022
23.05.2022 30.05.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2022 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 428/2022
18.05.2022 23.06.2022 Návrh Závěrečného účtu obce Rájec za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 365/2022
02.05.2022 18.05.2022 Změna nařízení SVS týkající se dovozu zvířat původem z Ukrajiny
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 342/2022
28.04.2022 29.05.2022 Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2021
Kategorie: Různé
OBRA 331/2022
20.04.2022 27.05.2022 Veřejná vyhláška - zpřístupnění HPS k dani z nemovitých věcí na rok 2022
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 276/2022
30.03.2022 18.05.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - ekonom, účetní, referent státní správy a samosprávy
Kategorie: Výběrová řízení
OBRA 254/2022
22.03.2022 07.04.2022 Zápis z 18. Veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 14. 3. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 253/2022
22.03.2022 07.04.2022 Usnesení č. 2022.18 z 18. Veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 14. 3. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 246/2022
18.03.2022 03.04.2022 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření: Zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny + zmírňující výjimky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 200/2022
03.03.2022 15.03.2022 Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 14.3.2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 92/2022
31.01.2022 16.02.2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry a Národního plánu povodí Dunaje.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 89/2022
28.01.2022 14.02.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 62/2022
17.01.2022 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 12/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 61/2022
17.01.2022 02.02.2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnicích II. a III. třídy v ORP Zábřeh
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 55/2022
13.01.2022 29.01.2022 Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotov. úplného znění Zásad územ. rozvoje po Aktualizaci č. 4
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 54/2022
12.01.2022 28.01.2022 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
Kategorie: Informace dle zákona č.106
OBRA 27/2022
06.01.2022 22.01.2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 1145/2021
21.12.2021 31.12.2022 Schválený rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2022, rozpočtová opatření Svazku obcí Mik. Zábřežsko v roce 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mik. Záb. 2023-2025
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1150/2021
21.12.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 11/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1148/2021
21.12.2021 06.01.2022 Zápis ze 17. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 13.12.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1147/2021
21.12.2021 06.01.2022 Usnesení č. 2021.17 ze 17. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 13.12.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1141/2021
17.12.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 10/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1089/2021
03.12.2021 14.12.2021 Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 13.12.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 1052/2021
26.11.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu obce Rájec na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2025
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1051/2021
26.11.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 – 2024
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1050/2021
25.11.2021 20.12.2021 Záměr obce Rájec o bezúplatné výpůjčce obecního pozemku
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1034/2021
18.11.2021 09.12.2021 Návrh Rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023- 2025
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 1030/2021
16.11.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 9/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1029/2021
16.11.2021 02.12.2021 Zápis z 16. veřejného zasedání ZO Rájec dne 8.11.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1028/2021
16.11.2021 02.12.2021 Usnesení č. 2021.16 z 16. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 8.11.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 975/2021
27.10.2021 09.11.2021 Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 8.11.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 947/2021
15.10.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 8/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 946/2021
15.10.2021 16.11.2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé
OBRA 936/2021
SOBRA 826/2021/DV
13.10.2021 29.10.2021 Veřejná vyhláška o vydání rozhodnutí ke zrušení trvalého pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 935/2021
13.10.2021 29.10.2021 670 - Obec Rájec - Kanalizace Rájec - Rozhodnutí - Žádost o vydání společného povolení - obecní kanalizace
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 888/2021
23.09.2021 11.10.2021 Stanovení místní úpravy provozu v obci Rájec u KD
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 885/2021
22.09.2021 11.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb v obci Rájec
Kategorie: Volby
OBRA 855/2021
15.09.2021 31.12.2022 Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 844/2021
14.09.2021 30.09.2021 Usnesení č. 2021.15. z 15. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 6.9.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 845/2021
14.09.2021 30.09.2021 Zápis z 15. veřejného zasedání ZO Rájec dne 6.9.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 840/2021
SOBRA 826/2021/DV
13.09.2021 15.11.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o správním řízení, Jakub Facek, 1996
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 841/2021
SOBRA 826/2021/DV
13.09.2021 29.09.2021 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti, Jakub Facek, 1996
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 827/2021
09.09.2021 20.09.2021 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise v Rájci
Kategorie: Volby
OBRA 787/2021
30.08.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 796/2021
30.08.2021 06.09.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 785/2021
27.08.2021 07.09.2021 Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 6.9.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 769/2021
24.08.2021 15.10.2021 Zveřejnění počtu a sídla volebního okrsku v obci Rájec
Kategorie: Volby
OBRA 746/2021
18.08.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 6/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 750/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí NFV Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 749/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinv. dotace Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 748/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí NFV Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 747/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinv. dotace Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 727/2021
16.08.2021 01.09.2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S) ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE JESTŘEBÍ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 714/2021
11.08.2021 27.08.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu: Ž_ZU a PÚP sil. 31538 Leština-Rájec. Nakládka cukrové řepy.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 700/2021
06.08.2021 23.08.2021 Návrh stanovení místní úpravy: Ž_Stanovení místní úpravy provozu v obci Rájec_u KD
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 692/2021
03.08.2021 09.08.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 677/2021
28.07.2021 13.08.2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE JESTŘEBÍ_Společné povolení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 676/2021
28.07.2021 28.07.2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE JESTŘEBÍ_Společné povolení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 618/2021
13.07.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 5/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 617/2021
13.07.2021 19.07.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 603/2021
07.07.2021 12.07.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 552/2021
16.06.2021 30.06.2022 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020, Z
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 556/2021
16.06.2021 02.07.2021 Zápis z 14. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 7.6.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 555/2021
16.06.2021 02.07.2021 Usnesení č. 2021.14. z 14. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 7.6.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 547/2021
15.06.2021 23.06.2022 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 538/2021
14.06.2021 21.06.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 525/2021
08.06.2021 31.12.2021 Osvědčení o úspoře emisí obce Rájec za rok 2020
Kategorie: Různé
OBRA 524/2021
07.06.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 503/2021
31.05.2021 19.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 501/2021
31.05.2021 19.06.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 470/2021
27.05.2021 08.06.2021 Pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 7.6.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 455/2021
24.05.2021 09.06.2021 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 438/2021
18.05.2021 15.06.2021 Návrh Závěrečného účtu obce Rájec za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 431/2021
14.05.2021 03.07.2021 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Aktualizace č. 4 ZÚR OK
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 414/2021
07.05.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 388/2021
26.04.2021 27.05.2021 Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 373/2021
22.04.2021 28.05.2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 371/2021
22.04.2021 24.05.2021 Žádost o vydání společného povolení - Obecní kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 268/2021
18.03.2021 06.04.2021 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2020
Kategorie: Informace dle zákona č.106
OBRA 267/2021
18.03.2021 06.04.2021 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2019 - oprava
Kategorie: Informace dle zákona č.106
OBRA 258/2021
16.03.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 260/2021
16.03.2021 01.04.2021 Usnesení č. 2021.13 z 13. veřejného zasedání ZO Rájec dne 8.3.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 259/2021
16.03.2021 01.04.2021 Zápis z 13. veřejného zasedání ZO Rájec dne 8. 3. 2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 208/2021
11.03.2021 18.03.2021 Záměr obce - oznámení doplnění informací k záměru pronájmu nebytových prostor obchodu v Rájci
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 201/2021
10.03.2021 26.03.2021 Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru "Úprava místní komunikace Rájec" - společné povolení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.02.2021 09.03.2021 Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 8.3.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 175/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 174/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace příjemci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 173/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 172/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace příjemci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 166/2021
24.02.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 84/2021
27.01.2021 12.02.2021 Oznámení - Zahájení společného řízení "Úprava místní komunikace Rájec"
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 74/2021
21.01.2021 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 7/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 6/2021
04.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Kategorie: Různé
OBRA 1035/2020
22.12.2020 07.01.2021 Usnesení č. 2020.12 z 12. veřejného zasedání ZO Rájec dne 14.12.2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1034/2020
22.12.2020 07.01.2021 Zápis z 12. veřejného zasedání ZO Rájec dne 14.12.2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1012/2020
16.12.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 6 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 972/2020
04.12.2020 18.03.2021 Záměr obce Rájec - pronájem nebytových prostor - obchod
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 971/2020
04.12.2020 15.12.2020 Pozvánka na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 14.12.2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 954/2020
01.12.2020 17.12.2020 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022- 2024
Kategorie: Různé
OBRA 943/2020
27.11.2020 22.12.2020 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2023
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 942/2020
27.11.2020 22.12.2020 Návrh rozpočtu obce Rájec na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2022 - 2024
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 918/2020
25.11.2020 11.12.2020 Usnesení č. 2020.11 z 11. veřejného zasedání ZO dne 16. 11. 2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 917/2020
25.11.2020 11.12.2020 Zápis z 11. veřejného zasedání ZO Rájec dne 16. 11. 2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce

05.11.2020 17.11.2020 Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 16. listopadu 2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 858/2020
27.10.2020 22.12.2020 Zveřejnění záměru obce - uzavření smlouvy
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 831/2020
20.10.2020 05.11.2020 Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rájec - STRABAG, recyklační dvůr“ dle zákona č. 100/2001 Sb.,
Kategorie: Informace obecního úřadu

16.10.2020 15.06.2021 Omezení úředních hodin OÚ Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 784/2020
01.10.2020 01.11.2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu ze dne 30. září 2020 č. 957.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 782/2020
30.09.2020 16.10.2020 Usnesení č. 2020.10 z 10. veřejného zasedání ZO Rájec dne 21.9.2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 781/2020
30.09.2020 16.10.2020 Zápis z 10. veřejného zasedání ZO Rájec dne 21.9.2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 755/2020
18.09.2020 16.11.2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé
OBRA 751/2020
17.09.2020 16.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb v obci Rájec
Kategorie: Volby
OBRA 748/2020
16.09.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 5 2020
Kategorie: Ekonomika obce

10.09.2020 22.09.2020 Pozvánka na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 21. září 2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 713/2020
09.09.2020 16.10.2020 Oznámení konání 1. zasedání okrskové volební komise v Rájci
Kategorie: Volby
OBRA 703/2020
03.09.2020 01.10.2020 Zveřejnění záměru obce - uzavření smlouvy
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 700/2020
31.08.2020 07.09.2020 Zveřejnění - Výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 673/2020
19.08.2020 31.08.2020 Zveřejnění - Výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 660/2020
14.08.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 4/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 623/2020
03.08.2020 16.10.2020 Oznámení počtu a sídla volebního okrsku v obci Rájec, stanovení minimálního počtu členů OVK
Kategorie: Volby
OBRA 614/2020
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 605/2020
24.07.2020 10.08.2020 Zveřejnění - Výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 585/2020
15.07.2020 15.06.2021 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 564/2020
09.07.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 558/2020
08.07.2020 24.07.2020 Zápis z 9. veřejného zasedání ZO Rájec dne 29.6.2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 557/2020
08.07.2020 24.07.2020 Usnesení č. 2020.9 z 9. veřejného zasedání ZO Rájec dne 29.6.2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 534/2020
01.07.2020 17.07.2020 Veřejná vyhláška OOP - Odvolání a zrušení omezení nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 525/2020
25.06.2020 30.06.2021 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019 ...
Kategorie: Informace obecního úřadu

18.06.2020 30.06.2020 Pozvánka na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 29.6.2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 486/2020
12.06.2020 03.07.2020 Zveřejnění záměru - uzavření smluv
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 482/2020
11.06.2020 15.07.2020 Návrh Závěrečného účtu obce Rájec za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 451/2020
03.06.2020 19.06.2020 Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Kategorie: Výroční zprávy
OBRA 422/2020
21.05.2020 09.06.2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 396/2020
13.05.2020 29.05.2020 Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec ze dne 4.5.2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 395/2020
13.05.2020 29.05.2020 Usnesení č. 2020.8 z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec ze dne 4.5.2020
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 383/2020
12.05.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 370/2020
04.05.2020 21.07.2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 354/2020
29.04.2020 01.06.2020 Vyúčtování vodného a stočného 2019
Kategorie: Informace obecního úřadu

23.04.2020 05.05.2020 Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 4.5.2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 333/2020
22.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška. Daň z nemovitých věcí na rok 2020.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

20.04.2020 21.07.2020 Informace občanům - obnovení provozu OÚ Rájec v úředních dnech
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 320/2020
17.04.2020 12.05.2020 Zveřejnění záměru - uzavření smluv
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 275/2020
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 239/2020
18.03.2020 21.07.2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 238/2020
18.03.2020 21.07.2020 Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 234/2020
16.03.2020 21.07.2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Nařízení mimořádného opatření při epidemii.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 233/2020
16.03.2020 21.07.2020 Opatření obecné povahy - dočasná ochrana vnitřních hranic ČR
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 232/2020
16.03.2020 21.07.2020 Sbírka zákonů - Nařízení vlády o povolání vojáků, Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 231/2020
16.03.2020 21.07.2020 Informace Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zemědělství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

16.03.2020 20.04.2020 Informace občanům - uzavření Obecního úřadu Rájec pro veřejnost
Kategorie: Informace obecního úřadu

16.03.2020 23.03.2020 Zrušení konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 227/2020
13.03.2020 21.07.2020 Mimořádná opatření vlády ČR - nouzový stav, překračování vnitřních hranic ČR
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 226/2020
13.03.2020 21.07.2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu - přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 217/2020
12.03.2020 21.07.2020 Dočasné omezení provozu autobusové dopravy z důvodu mimořádných opatření ke koronaviru
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 210/2020
10.03.2020 21.07.2020 Mimořádné opatření - zákaz přítomnosti žáků a studentů na základních, středních a vysokých školách
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 209/2020
10.03.2020 21.07.2020 Mimořádné opatření - zákaz uměleckých představení a jiných akcí
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 197/2020
09.03.2020 21.07.2020 Mimořádná opatření - rozhodnutí o karanténě
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 196/2020
09.03.2020 21.07.2020 Mimořádné opatření - Zastupitelskému úřadu ČR v Teheránu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 195/2020
09.03.2020 21.07.2020 Mimořádné opatření - povinnost oznámení při návratu z Italské republiky - karanténa
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 192/2020
09.03.2020 21.07.2020 Mimořádné opatření - prodej osobních ochranných prostředků dle nařízení EP a Rady (EU)2016/425, třídy FFP3
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 191/2020
09.03.2020 21.07.2020 Mimořádná opatření - pořádání hromadných akcí
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 198/2020
09.03.2020 25.03.2020 Veřejná vyhláška OOP - odvolání a zrušení omezení nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 87/2020
31.01.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 32/2020
14.01.2020 31.12.2020 Svozový plán směsného komunálního odpadu z obce Rájec v roce 2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 670/2019
20.12.2019 15.06.2021 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2020 a SVR na léta 2021 - 2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 669/2019
20.12.2019 15.06.2021 Schválený rozpočet obce Rájec na rok 2020, rozpis rozpočtu 2020, SVR obce Rájec 2021 - 2023
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 624/2019
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydané MZe - kůrovcová kalamita
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 572/2019
21.11.2019 31.12.2020 Žádost o zveřejnění Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MiZ 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 442/2019
02.09.2019 01.01.2023 Opatření obecné povahy - MZe, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 391/2019
24.07.2019 30.06.2020 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 319/2019
18.06.2019 15.07.2020 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2018
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 182/2019
04.04.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty