Archiv úřední desky

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OBRA 157/2024
SOBRA 157/2024/
15.02.2024 02.03.2024 OOP_: celoroční PÚP na PK_2024_Opravy havárií plynovodu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 106/2024
29.01.2024 14.02.2024 Územní rozhodnutí Obchvat Zábřeh I./44
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 50/2024
SOBRA 50/2024/
11.01.2024 27.01.2024 Veřejná vyhláška - přechodné úpravy: Ž_PÚP_ORP Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 49/2024
SOBRA 49/2024/
11.01.2024 27.01.2024 Veřejná vyhláška - přechodné úpravy: Ž_PÚP na sil. II., III. třídy, MK a VPK v ORP Zábřeh + Mapa
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1166/2023
10.01.2024 26.01.2024 Zápis z 9. Veřejného zasedání ZO Rájec, konaného dne 11. prosince 2023.
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1063/2023
10.01.2024 26.01.2024 Zápis z 8. veřejného zasedání ZO Rájec, konaného dne 6. listopadu 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1167/2023
19.12.2023 04.01.2024 Usnesení č. 2023.9 z 9. veřejného zasedání ZO Rájec, konaného dne 11. prosince 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1107/2023
30.11.2023 12.12.2023 Pozvánka na 9. veřejné zasedání ZO Rájec, které se bude konat 11. 12 . 2023 v KD v Rájci.
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1105/2023
30.11.2023 31.12.2024 Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu MiZ na rok 2024 a výhledu na 2025 - 2027
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1084/2023
22.11.2023 20.12.2023 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2024 a Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2026
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1083/2023
22.11.2023 20.12.2023 Návrh rozpočtu obce Rájec na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2027
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1062/2023
14.11.2023 30.11.2023 Usnesení č. 2023.8 z 8. veřejného zasedání ZO Rájec, konaného dne 6. listopadu 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1034/2023
09.11.2023 25.11.2023 55065 - Obec Rájec - Kanalizace a ČOV - prodloužení stav.pov - ZAH: Žádost o vydání společného povo
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1032/2023
09.11.2023 25.11.2023 Rozhodnutí o umístění stavby: Rájec - rekonstrukce VO
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1029/2023
07.11.2023 30T10:22:13.11.2023 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2024 a Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025-2027
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1021/2023
06.11.2023 22.11.2023 Seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí - I/44 Zábřeh obchvat
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1010/2023
02.11.2023 23.11.2023 Znovuzavedení kontrol na hranicích - Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 986/2023
25.10.2023 07.11.2023 Pozvánka na 8. veřejné zasedání ZO Rájec, které se bude konat ve středu 6. 11. 2023 v KD v Rájci
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 945/2023
18.10.2023 07.11.2023 Záměr Obce Rájec: Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s.
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 935/2023
12.10.2023 03.11.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060917248 v Obci Rájec dne 2. 11. 2023 od 7,45 hod - 13,15 hod.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 931/2023
11.10.2023 16.11.2023 Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 919/2023
09.10.2023 28.10.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060920627 v Rájci dne 27. 10. 2023 od 8 do 10 hodin.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 888/2023
26.09.2023 12.10.2023 Zápis z veřejného zasedání ZO Rájec, konaného dne 20. 9. 2023 v 18 hodin v KD v Rájci.
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 887/2023
26.09.2023 12.10.2023 Usnesení č. 2023.7 z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec, konaného dne 20. 9. 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 851/2023
07.09.2023 21.09.2023 Pozvánka na 7. veřejné zasedání ZO Rájec, které se bude konat 20. 9. 2023 v 18 hodin v KD V Rájci
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 815/2023
30.08.2023 22.09.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060908659 dne 20.9.2023 od 11,30 do 15 hodin
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 811/2023
30.08.2023 22.09.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060908525 dne 20.9.2023 od 7,30 do 11.15 hodin.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 810/2023
30.08.2023 22.09.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060908645 dne 20. 9. 2023 od 7,30 do 11 hodin.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 812/2023
30.08.2023 16.09.2023 Usnesení, přerušení - Veřejná vyhláška I/44 Zábřeh, obchvat
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 809/2023
30.08.2023 15.09.2023 Záměr Obce Rájec: Uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1358/3 do vl. Ol. kraje.
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 806/2023
28.08.2023 04.09.2023 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2023
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 773/2023
14.08.2023 21.08.2023 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2023
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 735/2023
31.07.2023 16.08.2023 Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje z 28.7.2023 č.2/2023
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 734/2023
31.07.2023 07.08.2023 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2023
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 665/2023
12.07.2023 01.08.2023 Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje ze dne 12. 7. 2023 č.1/2023 - nebezpečí vzniku požárů.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 629/2023
03.07.2023 09.07.2023 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2023
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 620/2023
30.06.2023 21.07.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060899456 dne 20. 7. 2023 od 9 do 12 hodin viz příloha
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 619/2023
30.06.2023 21.07.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060899460 dne 20. 7. 2023 od 12:15 do 14:15 hodin viz příloha
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 618/2023
30.06.2023 21.07.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060899442, dne 20. 7. 2023 od 8 do 15 hodin.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 580/2023
28.06.2023 14.07.2023 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Zábřeh a obcí Rájec - Přestupky platnost 30. 6. 2026
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 602/2023
28.06.2023 14.07.2023 Rozhodnutí o udělení souhlasu k uzavření VPS
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 609/2023
27.06.2023 13.07.2023 Usnesení č. 2023.6 z 6. veřejného zasedání ZO Rájec konaného 19. 6. 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 608/2023
27.06.2023 13.07.2023 Zápis z 6. veřejného zasedání ZO Rájec, konaného dne 19. 6. 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 596/2023
22.06.2023 30.06.2024 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu MiZ 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 562/2023
14.06.2023 01.07.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o umístění stavby I/44 Zábřeh - obchvat
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 570/2023
14.06.2023 18.06.2023 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2023
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 560/2023
12.06.2023 20.06.2023 Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZO Rájec, které se bude konat 19. 6. 2023 v 18 hodin v KD v Rájci
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 517/2023
30.05.2023 15.06.2023 Návrh Závěrečného účtu MIZ za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MIZ za rok 2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 486/2023
18.05.2023 03.06.2023 rozhodnutí o umístění stavby: ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 451/2023
11.05.2023 28T11:17:39.06.2023 Návrh Závěrečného účtu obce Rájec za rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 412/2023
03.05.2023 19.05.2023 Zápis z 5. veřejného zasedání ZO Rájec, konaného dne 24. dubna 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 411/2023
03.05.2023 19.05.2023 Usnesení č. 2023.5 z 5. veřejného zasedání ZO Rájec, konaného dne 24. dubna 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 409/2023
02.05.2023 02.06.2023 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2022
Kategorie: Různé
OBRA 390/2023
24.04.2023 15.05.2023 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 381/2023
21.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 363/2023
17.04.2023 25.04.2023 Pozvánka na 5. veřejné zasedání ZO Rájec
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 265/2023
20.03.2023 05.04.2023 Stanovení přechodné úpravy: Stanovení PÚP - sil. II. tř., sil. III. tř., MK a V
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 241/2023
15.03.2023 31.03.2023 Oznámení zahájení územního řízení - stanoviska: ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 239/2023
15.03.2023 31.03.2023 Usnesení - oprava zřejmých nesprávností: ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 229/2023
13.03.2023 29.03.2023 Oznámení o zahájení územního řízení - stanoviska: ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 187/2023
24.02.2023 12.03.2023 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Rájec - rekonstrukce VO
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 175/2023
22.02.2023 02.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních - Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 152/2023
13.02.2023 16.03.2023 Veřejná vyhláška - návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ol. kraje v období 09/2019 - 06/2023
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 151/2023
13.02.2023 01.03.2023 OOP: Veřejná vyhláška - Celoroční PÚP sil. II. a III. tř., MK a VPÚK_Oprava havárií plynovodu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 137/2023
SOBRA 117/2023/
09.02.2023 12.04.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o správním řízení - rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 138/2023
SOBRA 117/2023/
09.02.2023 25.02.2023 Veřejná vyhláška o doručení písemností - rušení TP
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 114/2023
01.02.2023 17.02.2023 Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec, konaného dne 25. 1. 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 113/2023
01.02.2023 17.02.2023 Usnesení č. 2023.4 z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec, konaného dne 25. 1. 2023
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 109/2023
01.02.2023 17.02.2023 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření - vydané z důvodu nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 58/2023
17.01.2023 26.01.2023 Pozvánka na 4. Veřejné zasedání ZO Rájec
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 36/2023
10.01.2023 26.01.2023 Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby: Přípojky splaškové kanalizace Rájec.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 26/2023
09.01.2023 28T11:07:06.06.2023 Rozpočtové opatření č. 9/2022 ze dne 28. 12. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 16/2023
05.01.2023 21.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1107/2022
28.12.2022 01.02.2023 Zveřejnění: OZV 1-2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 1089/2022
21.12.2022 06.01.2023 Zápis z 3. veřejného zasedání ZO Rájec konaného dne 12. 12. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1088/2022
21.12.2022 06.01.2023 Usnesení č. 2022.3 z 3. veřejného zasedání ZO Rájec konaného dne 12. 12. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1078/2022
19.12.2022 01.02.2023 Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2023
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 1075/2022
19.12.2022 14.01.2023 Prezidentské volby - Oznámení o době a místě jednání okrskové volební komise.
Kategorie: Volby
OBRA 1065/2022
15.12.2022 28T11:06:49.06.2023 Rozpočtové opatření č. 8/2022 ze dne 30. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1041/2022
08.12.2022 31.12.2023 Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu MiZ na rok 2023 a výhledu 2024-2026
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1039/2022
07.12.2022 07.01.2023 Městský úřad Zábřeh - Veřejná vyhláška projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Rájec.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1059/2022
03.12.2022 13.01.2023 Obec Rájec - Oznámení o zapisovatelce OVK k volbě prezidenta ČR
Kategorie: Volby
OBRA 1013/2022
02.12.2022 18.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Zrušení omezení nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1016/2022
02.12.2022 13.12.2022 Pozvánka na 3. veřejné zasedání ZO Rájec konané dne 12. 12. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 996/2022
25.11.2022 13.12.2022 Záměr obce Rájec uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 992/2022
23.11.2022 20.12.2022 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2025
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 991/2022
23.11.2022 20.12.2022 Návrh rozpočtu obce Rájec na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 - 2026
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 990/2022
23.11.2022 09.12.2022 Zápis z 2. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 14. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 989/2022
23.11.2022 09.12.2022 Usnesení č. 2022.2 z 2. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 14. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 970/2022
16.11.2022 28T11:06:38.06.2023 Rozpočtové opatření č. 7/2022 ze dne 31. 10. 2022 schválené ZO Rájec dne 14. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 971/2022
16.11.2022 15.01.2023 Zveřejnění počtu a sídla volebního okrsku v obci Rájec - Volba prezidenta ČR
Kategorie: Volby
OBRA 948/2022
09.11.2022 15.11.2022 Pozvánka na 2. veřejné zasedání ZO Rájec konané dne 14. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 939/2022
04.11.2022 01.01.2024 Opatření obecné povahy 1/2022 - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 915/2022
26.10.2022 11.11.2022 Zápis z 1. ustavujícího veř. zasedání ZO Rájec ze dne 17.10.2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 916/2022
25.10.2022 10.11.2022 Usnesení z 1. ustavujícího veř. zasedání ZO Rájec ze dne 17. 10. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 915/2022
25.10.2022 26.10.2022 Chybný - Zápis z 1. ustavujícího veř. zasedání ZO Rájec ze dne 17.10.2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 867/2022
13.10.2022 16.11.2022 ČEZ Distribuce - Žádost o zveřejnění výzvy k ořezům stromoví
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 841/2022
10.10.2022 25.10.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Ol. kraje.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 840/2022
07.10.2022 18.10.2022 Pozvánka na 1.veřej.zasedání ZO Rájec dne 17.10.2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 818/2022
27.09.2022 28T11:06:09.06.2023 Rozpočtové opatření č. 6/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 811/2022
24.09.2022 10.10.2022 Zápis o výsledku voleb do ZO Rájec konaných 23. 9. - 24. 9. 2022
Kategorie: Volby
OBRA 799/2022
20.09.2022 25.10.2022 Zápis z 20. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 12. 9. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 798/2022
20.09.2022 21.10.2022 Usnesení č. 2022.20 z 20. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 12. 9. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 758/2022
08.09.2022 25.09.2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Rájec
Kategorie: Volby
OBRA 737/2022
02.09.2022 23.09.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 22. 09. 2022 od 7:30 do 18:30 hodin.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 735/2022
02.09.2022 13.09.2022 Pozvánka na 20. veřejné zasedání ZO Rájec konané dne 12. 9. 2022 v 18:00 hodin v KD Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 721/2022
30.08.2022 04.09.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec - karneval konaný dne 2. 9. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 702/2022
23.08.2022 24.09.2022 Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 700/2022
19.08.2022 09.09.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v obci Rájec dne 8.9.2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 691/2022
16.08.2022 28T11:05:59.06.2023 Rozpočtová opatření Obec Rájec č. 5/2022 - 25. 7. 2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 685/2022
15.08.2022 31.08.2022 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přípojky splaškové kanalizace Rájec
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 687/2022
15.08.2022 22.08.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec 20. 8. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 665/2022
10.08.2022 26.09.2022 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rájec, jmenování zapisovatele.
Kategorie: Volby
OBRA 648/2022
01.08.2022 08.08.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2022 - termín 6. 8. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 640/2022
27.07.2022 29T10:40:20.06.2023 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OBRA 637/2022
26.07.2022 02.12.2022 Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území ORP Zábřeh - sucho
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 616/2022
15.07.2022 28T11:05:46.06.2023 Rozpočtové opatření č. 4/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 598/2022
12.07.2022 18.07.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2022 - termín 15. 7. 2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 574/2022
04.07.2022 29T10:40:20.06.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů k ZÚ 2021 svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 572/2022
04.07.2022 13.08.2022 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání Akt. č. 5 ZÚR OK
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 544/2022
22.06.2022 29T10:40:20.06.2023 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 541/2022
21.06.2022 07.07.2022 Zápis z 19. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 13. června 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 540/2022
21.06.2022 07.07.2022 Usnesení č. 2022.19 z 19. veřejného zasedání ZO Rájec dne 13. června 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 478/2022
03.06.2022 14.06.2022 Pozvánka na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 13.6.2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 459/2022
30.05.2022 06.06.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2022 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 437/2022
24.05.2022 29T10:40:20.06.2023 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2021 a Zpráva přezkumu hospodaření
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 436/2022
23.05.2022 30.05.2022 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2022 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 428/2022
18.05.2022 23.06.2022 Návrh Závěrečného účtu obce Rájec za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 404/2022
16.05.2022 28T11:05:34.06.2023 Rozpočtové opatření č. 3/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 365/2022
02.05.2022 18.05.2022 Změna nařízení SVS týkající se dovozu zvířat původem z Ukrajiny
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 342/2022
28.04.2022 29.05.2022 Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2021
Kategorie: Různé
OBRA 339/2022
25.04.2022 28T11:04:55.06.2023 Rozpočtové opatření č. 2/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 331/2022
20.04.2022 27.05.2022 Veřejná vyhláška - zpřístupnění HPS k dani z nemovitých věcí na rok 2022
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 276/2022
30.03.2022 18.05.2022 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - ekonom, účetní, referent státní správy a samosprávy
Kategorie: Výběrová řízení
OBRA 254/2022
22.03.2022 07.04.2022 Zápis z 18. Veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 14. 3. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 253/2022
22.03.2022 07.04.2022 Usnesení č. 2022.18 z 18. Veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 14. 3. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 246/2022
18.03.2022 03.04.2022 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření: Zákaz dovozu zvířat původem z Ukrajiny + zmírňující výjimky
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 228/2022
11.03.2022 28T11:02:42.06.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 200/2022
03.03.2022 15.03.2022 Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 14.3.2022
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 92/2022
31.01.2022 16.02.2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry a Národního plánu povodí Dunaje.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 89/2022
28.01.2022 14.02.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 62/2022
17.01.2022 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 12/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 61/2022
17.01.2022 02.02.2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnicích II. a III. třídy v ORP Zábřeh
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 55/2022
13.01.2022 29.01.2022 Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a o vyhotov. úplného znění Zásad územ. rozvoje po Aktualizaci č. 4
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 54/2022
12.01.2022 28.01.2022 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
Kategorie: Informace dle zákona č.106
OBRA 27/2022
06.01.2022 22.01.2022 Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 1145/2021
21.12.2021 31.12.2022 Schválený rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2022, rozpočtová opatření Svazku obcí Mik. Zábřežsko v roce 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mik. Záb. 2023-2025
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 1150/2021
21.12.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 11/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1148/2021
21.12.2021 06.01.2022 Zápis ze 17. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 13.12.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1147/2021
21.12.2021 06.01.2022 Usnesení č. 2021.17 ze 17. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 13.12.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1142/2021
20.12.2021 29T10:40:21.06.2023 Schválený rozpočet obce Rájec na rok 2022, rozpis rozpočtu 2022, střednědobý výhled rozpočtu obce Rájec 2023-2025
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1143/2021
20.12.2021 29T10:40:20.06.2023 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2024
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1141/2021
17.12.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 10/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1089/2021
03.12.2021 14.12.2021 Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 13.12.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 1052/2021
26.11.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu obce Rájec na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2025
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1051/2021
26.11.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 – 2024
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1050/2021
25.11.2021 20.12.2021 Záměr obce Rájec o bezúplatné výpůjčce obecního pozemku
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1034/2021
18.11.2021 09.12.2021 Návrh Rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023- 2025
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 1030/2021
16.11.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 9/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1029/2021
16.11.2021 02.12.2021 Zápis z 16. veřejného zasedání ZO Rájec dne 8.11.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1028/2021
16.11.2021 02.12.2021 Usnesení č. 2021.16 z 16. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 8.11.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 975/2021
27.10.2021 09.11.2021 Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 8.11.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 971/2021
26.10.2021 29T10:40:21.06.2023 Publicita projektu - Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 947/2021
15.10.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 8/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 946/2021
15.10.2021 16.11.2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Různé
OBRA 936/2021
SOBRA 826/2021/DV
13.10.2021 29.10.2021 Veřejná vyhláška o vydání rozhodnutí ke zrušení trvalého pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 935/2021
13.10.2021 29.10.2021 670 - Obec Rájec - Kanalizace Rájec - Rozhodnutí - Žádost o vydání společného povolení - obecní kanalizace
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 888/2021
23.09.2021 11.10.2021 Stanovení místní úpravy provozu v obci Rájec u KD
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 885/2021
22.09.2021 11.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb v obci Rájec
Kategorie: Volby
OBRA 855/2021
15.09.2021 31.12.2022 Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 844/2021
14.09.2021 30.09.2021 Usnesení č. 2021.15. z 15. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 6.9.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 845/2021
14.09.2021 30.09.2021 Zápis z 15. veřejného zasedání ZO Rájec dne 6.9.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 840/2021
SOBRA 826/2021/DV
13.09.2021 15.11.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o správním řízení, Jakub Facek, 1996
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 841/2021
SOBRA 826/2021/DV
13.09.2021 29.09.2021 Veřejná vyhláška o doručení písemnosti, Jakub Facek, 1996
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 827/2021
09.09.2021 20.09.2021 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise v Rájci
Kategorie: Volby
OBRA 787/2021
30.08.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 796/2021
30.08.2021 06.09.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 785/2021
27.08.2021 07.09.2021 Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 6.9.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 769/2021
24.08.2021 15.10.2021 Zveřejnění počtu a sídla volebního okrsku v obci Rájec
Kategorie: Volby
OBRA 746/2021
18.08.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 6/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 750/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí NFV Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 749/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinv. dotace Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 748/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí NFV Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 747/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinv. dotace Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 727/2021
16.08.2021 01.09.2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S) ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE JESTŘEBÍ
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 714/2021
11.08.2021 27.08.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu: Ž_ZU a PÚP sil. 31538 Leština-Rájec. Nakládka cukrové řepy.
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 700/2021
06.08.2021 23.08.2021 Návrh stanovení místní úpravy: Ž_Stanovení místní úpravy provozu v obci Rájec_u KD
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 692/2021
03.08.2021 09.08.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 677/2021
28.07.2021 13.08.2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE JESTŘEBÍ_Společné povolení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 676/2021
28.07.2021 28.07.2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE JESTŘEBÍ_Společné povolení
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 618/2021
13.07.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 5/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 617/2021
13.07.2021 19.07.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 603/2021
07.07.2021 12.07.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 552/2021
16.06.2021 30.06.2022 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020, Z
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 556/2021
16.06.2021 02.07.2021 Zápis z 14. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 7.6.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 555/2021
16.06.2021 02.07.2021 Usnesení č. 2021.14. z 14. veřejného zasedání ZO Rájec ze dne 7.6.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 547/2021
15.06.2021 23.06.2022 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 538/2021
14.06.2021 21.06.2021 Zveřejnění akce SDH Rájec v roce 2021 - výjimka z nočního klidu
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 525/2021
08.06.2021 31.12.2021 Osvědčení o úspoře emisí obce Rájec za rok 2020
Kategorie: Různé
OBRA 524/2021
07.06.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 503/2021
31.05.2021 19.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 501/2021
31.05.2021 19.06.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 470/2021
27.05.2021 08.06.2021 Pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 7.6.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 455/2021
24.05.2021 09.06.2021 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 438/2021
18.05.2021 15.06.2021 Návrh Závěrečného účtu obce Rájec za rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 431/2021
14.05.2021 03.07.2021 Veřejná vyhláška - veřejné projednání Aktualizace č. 4 ZÚR OK
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 414/2021
07.05.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 388/2021
26.04.2021 27.05.2021 Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2020
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 373/2021
22.04.2021 28.05.2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 371/2021
22.04.2021 24.05.2021 Žádost o vydání společného povolení - Obecní kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 268/2021
18.03.2021 06.04.2021 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2020
Kategorie: Informace dle zákona č.106
OBRA 267/2021
18.03.2021 06.04.2021 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb za rok 2019 - oprava
Kategorie: Informace dle zákona č.106
OBRA 258/2021
16.03.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 260/2021
16.03.2021 01.04.2021 Usnesení č. 2021.13 z 13. veřejného zasedání ZO Rájec dne 8.3.2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 259/2021
16.03.2021 01.04.2021 Zápis z 13. veřejného zasedání ZO Rájec dne 8. 3. 2021
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 208/2021
11.03.2021 18.03.2021 Záměr obce - oznámení doplnění informací k záměru pronájmu nebytových prostor obchodu v Rájci
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 201/2021
10.03.2021 26.03.2021 Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru "Úprava místní komunikace Rájec" - společné povolení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.02.2021 09.03.2021 Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Rájec dne 8.3.2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 175/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 174/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace příjemci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 173/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 172/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace příjemci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 166/2021
24.02.2021 18.05.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 74/2021
21.01.2021 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 7/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 6/2021
04.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Kategorie: Různé
OBRA 1036/2020
22.12.2020 29T10:40:21.06.2023 Schválený rozpočet obce Rájec na rok 2021, rozpis rozpočtu 2021, SVR obce Rájec 2022-2024
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1037/2020
22.12.2020 29T10:40:21.06.2023 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2021 a SVR na léta 2022-2023
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1012/2020
16.12.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 6 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 972/2020
04.12.2020 18.03.2021 Záměr obce Rájec - pronájem nebytových prostor - obchod
Kategorie: Zastupitelstvo obce

16.10.2020 15.06.2021 Omezení úředních hodin OÚ Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 748/2020
16.09.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 5 2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 660/2020
14.08.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 4/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 614/2020
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 585/2020
15.07.2020 15.06.2021 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2019
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 564/2020
09.07.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 525/2020
25.06.2020 30.06.2021 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2019 ...
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 383/2020
12.05.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 275/2020
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 87/2020
31.01.2020 15.06.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2020
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 670/2019
20.12.2019 15.06.2021 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2020 a SVR na léta 2021 - 2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 669/2019
20.12.2019 15.06.2021 Schválený rozpočet obce Rájec na rok 2020, rozpis rozpočtu 2020, SVR obce Rájec 2021 - 2023
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 624/2019
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy vydané MZe - kůrovcová kalamita
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 442/2019
02.09.2019 01.01.2023 Opatření obecné povahy - MZe, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 182/2019
04.04.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

Zobrazit aktuálně vyvěšené dokumenty Zobrazit všechny dokumenty