Technický správce telefon: 583 213 146, email: podatelna@vikyrovice.cz

Spis číslo jednací

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OUVI 2416/2021 20.10.2021 05.11.2021 č.100/2021 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2392/2021 18.10.2021 02.11.2021 č.99/2021 - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti pro Aleše Körnera
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2391/2021 18.10.2021 02.11.2021 č.98/2021 - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti pro Moniku Klimkovou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2367/2021 14.10.2021 31.12.2021 č.97/2021 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2362/2021 13.10.2021 30.10.2021 č.96/2021 - Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2305/2021 12.10.2021 03.12.2021 č.95/2021 - 196EX 5326/11-177 usnesení - odročení dražby
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2314/2021 09.10.2021 24.10.2021 č.94/2021 - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - opis výsledku hlasování v obci Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2282/2021 06.10.2021 03.01.2022 č.93/2021 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 3/2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2225/2021 30.09.2021 15.10.2021 č.92/2021 - Veřejná vyhláška - Aleš Körner
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2214/2021 29.09.2021 14.10.2021 č.91/ 2021 - Veřejná vyhláška - Monika Klimková
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2166/2021 24.09.2021 03.01.2022 č.90/2021 - Rozpočtové opatření č. 4/2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2157/2021 24.09.2021 25.10.2021 č.89/2021 - Usnesení z 22. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 20.9.2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2167/2021 22.09.2021 11.10.2021 č.85/2021 - Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2144/2021 22.09.2021 08.10.2021 č.86/2021 - Informace o záměru poskytnout výpůjčku na část pozemku p.č. 1892/28 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2171/2021 22.09.2021 31.10.2021 č.88/2021 - OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2170/2021 22.09.2021 31.10.2021 č.87/2021 - OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2106/2021 16.09.2021 04.10.2021 č.84/2021 - Výzva - vyjádření k podanému odvolání
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2101/2021 16.09.2021 04.10.2021 č.83 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2100/2021 16.09.2021 04.10.2021 č.82/2021 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2099/2021 15.09.2021 31.12.2022 č.81/2021 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2037/2021 10.09.2021 18.10.2021 č.78/2021 - Rozhodnutí - úplná uzavírka ul. U Hájenky v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2045/2021 10.09.2021 21.09.2021 č.79/2021 - Informace o konání 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2059/2021 10.09.2021 16.09.2021 č.80/2021 - Pozvánka na zasedání okrskových volebních komisí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2032/2021 09.09.2021 27.09.2021 č.77 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1951/2021 01.09.2021 13.09.2021 č.76/2021 - Oznámení o konání taneční zábavy s hudební produkcí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1892/2021 23.08.2021 08.09.2021 č.75/2021 - Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem Svazku obcí údolí Desné
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1843/2021 16.08.2021 11.10.2021 č.74/2021 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1818/2021 11.08.2021 27.08.2021 č.73/2021 - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1760/2021 04.08.2021 10.10.2021 č.72/2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v obci Vikýřovice pro volby do PS Parlamentu ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1737/2021 02.08.2021 20.08.2021 č.71/2021 - Rozhodnutí o umístění stavby (zák. 416/2009 Sb. + stavba ve veřejném zájmu: stavby na ochranu před po
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1709/2021 28.07.2021 09.08.2021 č.70/2021 - Oznámení o konání taneční zábavy s hudební produkcí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1705/2021 27.07.2021 08.10.2021 č.69/2021 - Usnesení - nařízení elektronické dražby
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1657/2021 15.07.2021 02.08.2021 č.68/2021 - Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 295/28 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1623/2021 13.07.2021 30.07.2021 č.67/2021 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1603/2021 12.07.2021 28.07.2021 č.66/2021 - Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Změna č.1 ÚP Nový Malín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1526/2021 01.07.2021 19.07.2021 č.64/2021 - Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 28.6.2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1532/2021 01.07.2021 03.01.2022 č.65/2021 - Rozpočtové opatření č. 3/2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1527/2021 29.06.2021 15.07.2021 č.63/2021 - Záměr prodeje pozemků p.č. 1796/4 a p.č. 1797/3 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1516/2021 29.06.2021 14.07.2021 č.62/2021 - Informace o záměru poskytnout výpůjčku
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1486/2021 24.06.2021 12.07.2021 č.60/2021 - SOÚD - Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem obce
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1487/2021 24.06.2021 03.01.2022 č.61/2021 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 2/2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1477/2021 23.06.2021 10.07.2021 č.59/2021 - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1449/2021 18.06.2021 30.06.2021 č.58/2021 - Informace o konání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1394/2021 15.06.2021 15.07.2021 č.57/2021 - Nařízení č.6/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1282/2021 01.06.2021 18.06.2021 č.56/2021 - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č.2b ÚP Šumperk
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1270/2021 31.05.2021 19.06.2021 č.55/2021 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1267/2021 31.05.2021 19.06.2021 č.54/2021 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových ri
Kategorie: Aktuální dokumenty
VS/0025/2021 24.05.2021 31.05.2024 č. 53/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ŘKF Rapotín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1150/2021 20.05.2021 07.06.2021 č.51/2021 - Usnesení z 20. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 17.5.2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1158/2021 20.05.2021 03.01.2022 č.52/2021 - Rozpočtové opatření č. 2/2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1159/2021 19.05.2021 04.06.2021 č.50/2021 - Obecně závazná vyhláška obce Vikýřovice č. 02/2021o nočním klidu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1142/2021 18.05.2021 30.06.2021 č.48/2021 - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1147/2021 18.05.2021 03.06.2021 č.49/2021 - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1136/2021 17.05.2021 03.07.2021 č.47/2021 - Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1123/2021 17.05.2021 03.06.2021 č.46/2021 - Usnesení - Jiří Pikna je účastníkem řízení: stavby na ochranu před povodněmi
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1082/2021 07.05.2021 18.05.2021 č.45/2021 - Informace o konání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 17.5.2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1042/2021 04.05.2021 01.07.2021 č.44/2021 - 203 Ex 34303/20 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1015/2021 30.04.2021 25.05.2021 č.43/2021 - Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2020 včetně příloh
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1011/2021 29.04.2021 17.05.2021 č.42/2021 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikace - ul. Rybářská - stavba opěrné zdi
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 997/2021 27.04.2021 14.05.2021 č.41/2021 - Usnesení -společnost KALUS spol. s r.o. je účastníkem ÚR: stavby na ochranu před povodněmi
Kategorie: Aktuální dokumenty
VS/0023/2021 27.04.2021 31.05.2024 č. 40/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 980/2021 26.04.2021 01.06.2021 č.39/2021 - Zveřejnění vyúčtování vodného a stočného za rok 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 951/2021 22.04.2021 31.05.2021 č.37/2021 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 954/2021 22.04.2021 10.05.2021 č.38/2021 - Rozhodnutí - společné povolení (U+S): přístavba víceúčelové haly č.po 261 na ul. Za Tratí ve Vikýřovicích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 943/2021 21.04.2021 10.05.2021 č.36/2021 - Výzva - § 36 seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí: stavby na ochranu před povodněmi
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 880/2021 14.04.2021 03.01.2022 č.35/2021 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 1/2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 834/2021 09.04.2021 26.04.2021 č.34/2021 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
VS/0009/2021 08.04.2021 30.04.2024 č. 33/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC
Kategorie: Aktuální dokumenty
VS/0005/2021 08.04.2021 30.04.2024 č. 32/2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 725/2021 01.04.2021 20.04.2021 č.30/2021 - Usnesení z 19. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 29.3.2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 728/2021 01.04.2021 03.01.2022 č.31/2021 - Rozpočtové opatření č. 1/2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 738/2021 31.03.2021 20.04.2021 č.29/2021 - Obecně závazná vyhláška č. 01/2021 o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 509/2021 29.03.2021 14.04.2021 č.28/2021 - Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: protipovodňových opatření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 703/2021 26.03.2021 12.04.2021 č.27/2021 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 688/2021 24.03.2021 12.04.2021 č.25/2021 - Veřejná vyhláška_veřejné_projednání_Změny_č. 3_ÚP Šumperk
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 687/2021 24.03.2021 12.04.2021 č.26/2021 - Veřejná vyhláška_veřejné_projednání_Změny_č.4_ÚP Šumperk
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 659/2021 19.03.2021 30.03.2021 č.24/2021 - Informace o konání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 29.3,2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 655/2021 18.03.2021 06.04.2021 č.23 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 482/2021 24.02.2021 15.03.2021 č.22/2021 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 463/2021 23.02.2021 12.03.2021 č.21/2021 - Oznámení zahájení společného řízení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 452/2021 22.02.2021 05.03.2021 č.20/2021 - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 4.3.2021 - ul. Javorová
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 436/2021 19.02.2021 31.05.2021 č.19/2021 - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 419/2021 16.02.2021 08.04.2021 č.18/2021 - Dražba nemovitých věcí - 196EX 5326/11-146 DVU
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 418/2021 16.02.2021 05.03.2021 č.15/2021 - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 333/2021 16.02.2021 03.03.2021 č.16/2021 - Informace o záměru poskytnout výpůjčku p.č. 109, 74 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 354/2021 16.02.2021 03.03.2021 č.17/2021 - Informace o záměru poskytnout výpůjčku části pozemku p.č. 109, 110 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 214/2021 03.02.2021 01.03.2021 č.14/2021 - Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 220/2021 28.01.2021 15.02.2021 č.13/2021 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 204/2021 26.01.2021 15.02.2021 č.12/2021 - SOÚD - Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem - záměr směny
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 203/2021 26.01.2021 15.02.2021 č.11/2021 SOÚD - Informace o záměru nakládat s nemovitých majetkem - záměr směny
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 201/2021 26.01.2021 15.02.2021 č.10/2021 - SOÚD - Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 200/2021 26.01.2021 15.02.2021 č.09/2021 - SOÚD - Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 182/2021 25.01.2021 15.02.2021 č.08/2021 - Omezení úředních hodin - do 14.února 2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 174/2021 25.01.2021 15.02.2021 č.07/2021 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 167/2021 25.01.2021 15.02.2021 č.06/2021 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnice II. a III. tříd
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 145/2021 21.01.2021 08.02.2021 č.05/2021 - Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 18.1.2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 132/2021 18.01.2021 03.02.2021 č.04/2021 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 10/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 89/2021 12.01.2021 22.01.2021 č.03/2021 - Pozvánka na zasedání VH SOÚD č. 1 ze dne 21. 1. 2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 63/2021 08.01.2021 19.01.2021 č.02/2021 - Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 18.1.2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2975/2020 04.01.2021 23.01.2021 č.01/2021 - Omezení úředních hodin na OÚ Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2797/2020 23.12.2020 08.01.2021 č.184/2020 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2873/2020 18.12.2020 04.01.2021 č.182/2020 - Usnesení z 17. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 14.12.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2915/2020 18.12.2020 04.01.2021 č.179/2020 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 9/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2878/2020 18.12.2020 04.01.2021 č.181/2020 - Rozpočtové opatření č. 9/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2921/2020 18.12.2020 03.01.2022 Rozpočet obce Vikýřovice na rok 2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2916/2020 18.12.2020 03.01.2022 č.180/2020 - SOÚD - Rozpočet na rok 2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2891/2020 16.12.2020 24.12.2020 č.178/2020 - Omezení úředních hodin
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2876/2020 15.12.2020 31.03.2021 č. 177/2020 - Program pro poskytování dotací obce Vikýřovice v roce 2021 - sociální oblast
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2874/2020 15.12.2020 31.03.2021 č. 176/2020 - Program pro poskytování dotací obce Vikýřovice v roce 2021 - spolky
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2808/2020 08.12.2020 29.12.2020 č.175/2020 - Informace o záměru pronájmu bytu v budově Petrovská 168, Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2790/2020 04.12.2020 21.12.2020 č.172/2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2788/2020 04.12.2020 21.12.2020 č.173/2020 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2777/2020 04.12.2020 15.12.2020 č.174/2020 - Informace o konání veřejného zasedání ZO Vikýřovice dne 14.12.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2727/2020 30.11.2020 02.02.2021 č.171/2020 - Tisková zpráva Finančního úřadu pro Olomoucký kraj - Blíží se termín pro podání daňového přiznání
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2642/2020 25.11.2020 04.01.2021 č.169/2020 - Rozpočtové opatření č. 8/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2662/2020 25.11.2020 11.12.2020 č.170/2020 - Stavební povolení na stavbu "PD - rekonstrukce ul. Sadová"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2640/2020 25.11.2020 11.12.2020 č.168/2020 - Usnesení z 16. zasedání ZO vikýřovice, konaného dne 23.11.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2643/2020 24.11.2020 14.12.2020 č.166/2020 - Omezení úředních hodin na Obecním úřadě Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2631/2020 24.11.2020 10.12.2020 č.167/2020 - Informace o záměru poskytnout výpůjčku
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2615/2020 23.11.2020 24.11.2020 č.165/2020 - Společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu "Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská, II. etapa"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2587/2020 19.11.2020 15.12.2020 č.164/2020 - Obec Vikýřovice - Návrh rozpočtu na rok 2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2583/2020 18.11.2020 04.12.2020 č.163/2020 - SOÚD - Návrh rozpočtu na rok 2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2569/2020 16.11.2020 03.01.2022 č.162/2020 - Rozpočet ZŠ a MŠ Vikýřovice na rok 2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2542/2020 13.11.2020 30.11.2020 č.160/2020 - Veřejná vyhláška - Změna č. 3 ÚP Rapotín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2549/2020 13.11.2020 24.11.2020 č.161/2020 - Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 23.11.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2540/2020 11.11.2020 04.01.2021 č.159/2020 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 8/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2498/2020 11.11.2020 27.11.2020 č.158/2020 - Informace o výpůjčce MK
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2423/2020 02.11.2020 20.11.2020 č. 157/2020 - Omezení úředních hodin Obecního úřadu Vikýřovice ( 4.--20.11.2020)
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2417/2020 30.10.2020 04.01.2021 č.156/2020 - Rozpočtové opatření č.7/2020, schválené radou obce
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2380/2020 23.10.2020 03.11.2020 č. 155/2020 - Omezení úředních hodin obecního úřadu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2381/2020 22.10.2020 25.11.2020 č. 154/2020 - Žádost o uveřejnění dražební vyhlášky o konání VDD na úřední desce dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2340/2020 16.10.2020 02.11.2020 č.153/2020 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2339/2020 16.10.2020 20.10.2020 č.152/2020 - Oznámení o přerušení dodávky vody dne 19.10.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2329/2020 15.10.2020 04.01.2021 č.151/2020 - Rozpočtové opatřerní č. 6/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2320/2020 14.10.2020 30.10.2020 č.149/2020 - Územní rozhodnutí a stavební povolení "Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2319/2020 14.10.2020 30.10.2020 č.150/2020 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2314/2020 13.10.2020 04.01.2021 č.148/2020 - SOÚD Rapotín - Rozpočtové opatření č.7/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2313/2020 13.10.2020 04.01.2021 č.147/2020 - SOÚD Rapotín - Rozpočtové opatření č.6/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2277/2020 09.10.2020 25.10.2020 č. 146/2020 - OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2259/2020 07.10.2020 23.10.2020 č.145/2020 - Stanovení přechodné úpravy provozu - OOP - I/11 - Terminál Šumperk IV. etapa
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2253/2020 07.10.2020 23.10.2020 č.144/2020 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2238/2020 05.10.2020 30.10.2020 č.143/2020 - Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje - opis výsledku hlasování
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2221/2020 02.10.2020 04.11.2020 č. 141/2020 - Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2225/2020 02.10.2020 19.10.2020 č.142/2020 - Záměr prodeje části pozemků p.č. 555/6 a p.č. 1885/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2157/2020 24.09.2020 12.10.2020 č.140/2020 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (žadatel KAVOPLYN s.r.o.)
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2148/2020 23.09.2020 06.10.2020 č.139/2020 - Pozvánka na veřejné zasedání VH Svazku obcí údolí Desné dne 5. 10. 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2121/2020 21.09.2020 07.10.2020 č.137/2020 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
VS/0028/2020 21.09.2020 30.09.2023 č. 138/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2116/2020 18.09.2020 20.11.2020 č.136/2020 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2021/2020 15.09.2020 01.10.2020 č.135/2020 . Informace o záměru poskytnou jako výpůjčku část pozemku p.č. 53/1, 53/2 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2051/2020 10.09.2020 05.10.2020 č.134/2020 - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2044/2020 09.09.2020 04.01.2021 č.133/2020 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 5/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2012/2020 04.09.2020 04.01.2021 č.132/2020 - Rozpočtové opatření č. 5/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1960/2020 04.09.2020 22.09.2020 č.131/2020 - Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 31.8.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1910/2020 03.09.2020 19.09.2020 č.129/2020 - Informace o záměru poskytnout výpůjčku
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2002/2020 03.09.2020 11.09.2020 č.130/2020 - Pozvánka na zasedání členů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1985/2020 02.09.2020 18.09.2020 č.128/2020 - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1920/2020 24.08.2020 07.09.2020 č.127/2020 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady SOÚD dne 4. 9. 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1909/2020 21.08.2020 01.09.2020 č.126/2020 - Informace o konání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 31.8.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1890/2020 20.08.2020 09.09.2020 č.125/2020 - Esekuční příkaz - EX 3272/06-82
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1893/2020 20.08.2020 07.09.2020 č.123/2020 - Veřejná vyhláška - stanovení mistní úpravy provozu na pozemní komunikaci - most přes řeku Desnou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1892/2020 20.08.2020 07.09.2020 č.124/2020 - Veřejná vyhláška a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1850/2020 17.08.2020 04.09.2020 č.122/2020 - Oznámení o ukončení dokazování a výzva
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1849/2020 17.08.2020 04.09.2020 č.121/2020 - Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1827/2020 14.08.2020 05.10.2020 č.120/2020 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1825/2020 12.08.2020 28.08.2020 č.119/2020 - Informace o záměru směny pozemků
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1818/2020 11.08.2020 04.01.2021 č.118/2020 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 4/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1779/2020 11.08.2020 26.08.2020 č.117/2020 - Informace o záměru poskytnutí výpůjčky části pozemku p.č. 1715/50 a p.č. 1715/51 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1738/2020 30.07.2020 07.08.2020 č. 116/2020 - Pozvánka na veřejné zasedání VH č. 5 SOÚD
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1732/2020 29.07.2020 13.08.2020 č. 115/2020 - OZSŘ
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1731/2020 29.07.2020 31.12.2022 č. 114/2020 - Opatření obecné povahy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1731/2020 29.07.2020 29.07.2020 č. 114/2020 - Opatření obecné povahy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1563/2020 21.07.2020 04.10.2020 č.113/2020 - Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1641/2020 15.07.2020 04.01.2021 č.112/2020 - Rozpočtové opatření č.4/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1626/2020 13.07.2020 04.01.2021 SOÚD - Rozpočtové opatření č. 3/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1602/2020 10.07.2020 26.07.2020 č.110/2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1601/2020 10.07.2020 26.07.2020 č.109/2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1579/2020 08.07.2020 23.07.2020 č.108/2020 - Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice III/44638 v k.ú. HRABĚŠICE
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1553/2020 02.07.2020 22.07.2020 č.106/2020 - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 21.7.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1554/2020 02.07.2020 18.07.2020 č.107/2020 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci silnice III/44636
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1500/2020 30.06.2020 16.07.2020 č.103/2020 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci ul. Rybářská (úsek mezi křižovatkami ul.Luční a ul.Krátká)
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1490/2020 30.06.2020 15.07.2020 č.105/2020 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 1892/21 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1476/2020 30.06.2020 15.07.2020 č.104/2020 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 1174/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1442/2020 23.06.2020 30.06.2021 č.101/2020 - Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1440/2020 23.06.2020 30.06.2021 č.99/2020 - Svazek obcí údolí Desné - Závěrečný účet za rok 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1439/2020 23.06.2020 04.01.2021 č.98/2020 - Svazek obcí údolí Desné - Rozpočtové opatření č. 2/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1443/2020 23.06.2020 09.07.2020 č.102/2020 - SOÚD - Informace o záměru nakládat s nemovitým majetkem
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1441/2020 23.06.2020 31.12.2025 č.100/2020 - Svazek obcí údolí Desné - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1431/2020 22.06.2020 03.07.2020 č.97/2020 - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2.7.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1406/2020 18.06.2020 04.01.2021 č.95/2020 - Rozpočtové opatření č. 3/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1413/2020 18.06.2020 07.07.2020 č.96/2020 - Obecně závazná vyhláška č. 02/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepr
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1401/2020 18.06.2020 07.07.2020 č.94/2020 - Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 15.6.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1386/2020 17.06.2020 20.07.2020 č.93 - Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1347/2020 10.06.2020 26.06.2020 č.92/2020 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1332/2020 08.06.2020 01.07.2020 č.91/2020 - Opatření vlády ČR o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1316/2020 05.06.2020 16.06.2020 č.90/2020 - Pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 15.6.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1290/2020 04.06.2020 20.06.2020 č.89/2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti pro Daniele Křížka
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1263/2020 01.06.2020 12.06.2020 č.88/2020 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné dne 11.6.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1211/2020 26.05.2020 15.06.2020 č.85/2020 - Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Petrovská 168, Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1213/2020 26.05.2020 11.06.2020 č.87/2020 - Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1212/2020 26.05.2020 11.06.2020 č.86/2020 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 697/4 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1183/2020 25.05.2020 10.06.2020 č.84/2020 - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1171/2020 21.05.2020 08.06.2020 č.83/2020 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1146/2020 20.05.2020 05.06.2020 č.82 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemích komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1119/2020 18.05.2020 30.06.2020 č.81/2020 - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2019 - NÁVRH
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1117/2020 18.05.2020 30.06.2020 č.80/2020 -Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na období 2021-2025 - návrh
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1103/2020 15.05.2020 01.06.2020 č.79/2020 - OZSŘ "Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1082/2020 13.05.2020 16.06.2020 č.78/2020 - Závěrečný účet Obce Vikýřovice za rok 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1075/2020 12.05.2020 29.05.2020 č.77/2020 - Informace o záměru prodeje části pozemku p.č. 933/21 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1012/2020 07.05.2020 23.05.2020 č.76/2020 - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemností
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 961/2020 30.04.2020 01.06.2020 č. 75/2020 - Vyúčtování vodného a stočného 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 917/2020 28.04.2020 15.05.2020 č.74/2020 - Záměr prodeje pozemku p.č. 728/5 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
VS/0019/2020 23.04.2020 30.04.2023 č. 73/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
Kategorie: Aktuální dokumenty
VS/0017/2020 23.04.2020 30.04.2023 č. 72/2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 913/2020 22.04.2020 01.06.2020 č.71/2020 - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 911/2020 21.04.2020 11.05.2020 č.70/2020 - Společné povolení "Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská, II. etapa"
Kategorie: Aktuální dokumenty
VS/0003/2020 21.04.2020 30.04.2023 č. 69 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 901/2020 20.04.2020 06.05.2020 č. 68/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 178-179
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 880/2020 15.04.2020 04.05.2020 č.67/2020 - Obnovení úředních hodin ode dne 20. dubna 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 875/2020 15.04.2020 04.05.2020 č. 66/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 173-174
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 859/2020 14.04.2020 04.05.2020 č. 65/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 156-158
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 836/2020 08.04.2020 20.05.2020 č.64/2020 - Dražební vyhláška - movité věci - dne 19.5.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 832/2020 07.04.2020 27.04.2020 č. 63/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 150-153
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 824/2020 06.04.2020 31.12.2022 č.62/2020 - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 818/2020 03.04.2020 24.04.2020 č. 61/2020 - Vláda ČR - Opatření obecné povahy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 775/2020 31.03.2020 27.04.2020 č. 60/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 140-142
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 768/2020 30.03.2020 30.06.2020 č.59/2020 - Oznámení o prodloužení lhůty splatnosti místního poplatku ze psů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 769/2020 30.03.2020 27.04.2020 č. 57/2020 - Veřejná vyhláška, OOP KHS OLK - Nařízení mimořádného opatření při epidemii
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 770/2020 30.03.2020 01.04.2020 č. 58/2020 - MZČR - Mimořádné opatření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 753/2020 27.03.2020 27.04.2020 č. 56/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 130-132
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 742/2020 26.03.2020 27.04.2020 č.52/2020 - Redukce regionální vlakové dopravy - COVID - 19
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 746/2020 26.03.2020 14.04.2020 č.55/2020 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 745/2020 26.03.2020 14.04.2020 č.54/2020 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 744/2020 26.03.2020 14.04.2020 č.53/2020 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 725/2020 25.03.2020 27.04.2020 č. 51/2020 - Veřejná výzva občanům - potvrzení pro zaměstnavatele
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 720/2020 24.03.2020 27.04.2020 č.48/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření - č.122-128
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 721/2020 24.03.2020 17.04.2020 č. 49/2020 - Omezení úředních hodin obecního úřadu_do odvolání
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 719/2020 24.03.2020 01.04.2020 č.47 - Prodloužení mimořádných opatření do 1.4.2020 do 6.00 hodin
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 723/2020 24.03.2020 30.03.2020 č.50/2020 - Veřejná vyhláška - Nařízení mimořádného opatření při epidemii
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 708/2020 23.03.2020 24.03.2020 č.46/2020 - Uzavření Obecního úřadu Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 684/2020 20.03.2020 27.04.2020 č. 44/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 109-112
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 688/2020 20.03.2020 01.04.2020 č.45/2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - doba pro seniory
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 680/2020 19.03.2020 27.04.2020 č. 43/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 106-108
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 679/2020 19.03.2020 27.04.2020 č. 42/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 105,104
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 678/2020 19.03.2020 27.04.2020 č. 41/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 96-99
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 677/2020 19.03.2020 27.04.2020 č. 40/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 84-90
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 675/2020 19.03.2020 31.03.2023 č. 39/2020 - Veřejnoprávní smlouva smlouva - ŘKF Rapotín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 675/2020 19.03.2020 19.03.2020 č. 39/2020 - Veřejnoprávní smlouva smlouva - ŘKF Rapotín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 664/2020 18.03.2020 04.01.2021 č.38/2020 - Rozpočtové opatření č. 2/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 651/2020 18.03.2020 06.04.2020 č.37/2020 - Usnesení z 13. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 16.03.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 630/2020 16.03.2020 27.04.2020 č..36/2020 - Nařízení vlády ČR č 83 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Čelní správy ČR k plnění úkolů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 627/2020 16.03.2020 27.04.2020 č.35/2020 - Usnesení vlády ČR č. 82 o přijetí krizového opatření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 626/2020 16.03.2020 27.04.2020 č.34/2020 - Usnesení vlády ČR 75. - 81 o přijetí krizového opatření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 624/2020 16.03.2020 27.04.2020 č.33/2020 - Informace pro územní samosprávné celky - mimořádná opatření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 623/2020 16.03.2020 27.04.2020 č.32/2020 - Veřejná vyhláška KHS OLK - Nařízení mimořádného opatření při epidemii
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 625/2020 16.03.2020 26.03.2020 č.31/2020 - Omezení úředních hodin na Obecním úřadě Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 613/2020 15.03.2020 25.05.2020 č.30/2020 - Rozhodnutí zřizovatele o uzavření všech pracovišť mateřských škol v obci Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 608/2020 13.03.2020 27.04.2020 č. 28/2020 - Usnesení Vlády ČR a mimořádné opatření na hraničních přechodech
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 543/2020 13.03.2020 27.03.2020 č.29/2020 - Informace o záměru poskytnutí výpůjčky
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 602/2020 12.03.2020 30.03.2020 č.27/2020 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 592/2020 12.03.2020 30.03.2020 č.26/2020 - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a nám
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 564/2020 11.03.2020 04.01.2021 č.25/2020 - Svazek obcí údolí Desné - Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - Rozpočtové opatření č. 1/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 578/2020 10.03.2020 27.04.2020 č. 24/2020 - Mimořádné opatření uzavření škol, zákaz konání akcí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 574/2020 10.03.2020 27.04.2020 č. 23/2020 - Mimořádné opatření MZ
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 573/2020 10.03.2020 27.04.2020 č. 22/2020 - Mimořádné opatření karanténa osoby z Itálie
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 572/2020 10.03.2020 27.04.2020 č. 21/2020 - Hlášení hromadných akcí nad 5 000 osob/den
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 571/2020 10.03.2020 27.04.2020 č. 20/2020 - MO _karanténa osoby blizké- nařízení poskytovatelům zdrav.služeb PLPDD, PLPD
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 515/2020 05.03.2020 17.03.2020 č. 19/2020 - Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 423/2020 20.02.2020 27.02.2020 č.18/2020 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné dne 26.2.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 395/2020 18.02.2020 13.03.2020 č.17/2020 - Sdělení - informace o výskytu druhého ohniska vysocepatogenní aviární influenzy v ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 370/2020 13.02.2020 03.03.2020 č.16/2020 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - OPRAVA MOSTU
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 277/2020 11.02.2020 15.03.2020 č.14/2020 - Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 335/2020 11.02.2020 06.03.2020 č.15/2020 - Informace o záměru prodeje traktoru YUKON s přívěsem
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 330/2020 10.02.2020 28.02.2020 č.13/2020 - Veřejná vyhláška - "Vikýřovice, chodník na ul. Petrovská, II. etapa"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 262/2020 03.02.2020 05.03.2020 č.11/2019 - 134 EX 05902/19-184 Dražební vyhláška - movité věci
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 274/2020 03.02.2020 28.02.2020 č.12/2020 - Oznámení Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 213/2020 29.01.2020 04.01.2021 č.10/2020 - Obec Vikýřovice - Rozpočtové opatření č. 1/2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 206/2020 29.01.2020 17.02.2020 č.08/2020 - Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 27.1.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 238/2020 29.01.2020 17.02.2020 p.č.08/2020 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 217/2020 28.01.2020 14.02.2020 č.07/2020 - Nález psa rotvajlera
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 212/2020 28.01.2020 14.02.2020 č.06/2020 - Obecně závazná vyhláška č. 01/2020 o místním poplatku za provoz systému, sběru, přepravy, třídění ...
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 190/2020 24.01.2020 17.02.2020 č.05/2020 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - údržba železničních přejezdů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 164/2020 21.01.2020 11.02.2020 č.04/2020 - Záměr prodeje hasičského automobilu AVIA 30
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 135/2020 17.01.2020 28.01.2020 č.03/2020 - Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovicd dne 27.1.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 62/2020 07.01.2020 04.01.2021 č.02/2020 - Svazek obcí údolí Desné - Rozpočet na rok 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 46/2020 06.01.2020 22.01.2020 č.01/2020 - ZŠ a MŠ Vikýřovice - rozpočtové opatření č. 4/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2663/2019 27.12.2019 15.01.2020 č.148/2019 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2657/2019 20.12.2019 04.01.2020 č.147/2019 - ZŠ a MŠ Vikýřovice - Rozpočtové opatření č. 3/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2609/2019 19.12.2019 02.01.2021 č.145/2019 - Rozpočet obce Vikýřovice na rok 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2602/2019 19.12.2019 02.01.2020 č.144/2019 - Rozpočtové opatření č. 12/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2610/2019 19.12.2019 02.01.2024 č.146/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikýřovice na období 2021 - 2023
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2591/2019 18.12.2019 10.01.2020 č.143/2019 - Usnesení z 11. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 16.12.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2370/2019 16.12.2019 10.01.2020 č.142/2019 - Upozornění Státní veterinární správy v souvislosti s šířením afrického moru prasat v sousedním Polsku
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2542/2019 12.12.2019 14.01.2020 č.141/2019 - Dražební vyhláška - movité věci - dne 13.1.2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2521/2019 11.12.2019 31.12.2022 č.140/2019 - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2503/2019 09.12.2019 31.12.2020 č.138/2019 - Rozpočet ZŠ a MŠ Vikýřovice na rok 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2504/2019 09.12.2019 31.12.2022 č.139/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Vikýřovice na období 2021-2022
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2137/2019 06.12.2019 31.12.2019 č.136/2019 - Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2492/2019 06.12.2019 17.12.2019 č.137/2019 - Informace o konání 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2462/2019 04.12.2019 20.12.2019 č.135/2019 - Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1267/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2440/2019 03.12.2019 20.12.2019 č.134/2019 - Rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce ul. Sadová, Vikýřovice" - Veřejné osvětlení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2447/2019 03.12.2019 14.12.2019 č.133/2019 - Pozvánka na VH SOÚD dne 13.12.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2390/2019 26.11.2019 17.12.2019 č.132/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikýřovice na období 2021-2023 - návrh
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2389/2019 26.11.2019 17.12.2019 č.131/2019 - Rozpočet obce Vikýřovice na rok 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2312/2019 25.11.2019 02.01.2020 č.130/2019 - ZŠ a MŠ Vikýřovice, p.o. - Rozpočtové opatření č. 2/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2205/2019 22.11.2019 11.12.2019 č.129/2019 - 19EX 107/19 - žádost o uveřejnění, 19EX 107/19 - dražební vyhláška č.j. 19EX 107/19-63
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2375/2019 21.11.2019 31.12.2019 č.128/2019 - Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na rok 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2350/2019 20.11.2019 02.01.2020 č.123/2019 - Rozpočtové opatření č. 11/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2366/2019 20.11.2019 31.12.2019 č.127/2019 - OZV č. 04-2019 o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2365/2019 20.11.2019 31.12.2019 č.126/2019 - OZV č. 03-2019 o místním poplatku ze psů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2364/2019 20.11.2019 31.12.2019 č.125/2019 - OZV č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využív
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2363/2019 20.11.2019 31.12.2019 č.124/2019 - OZV č. 01-2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňován
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2339/2019 20.11.2019 06.12.2019 č.122/2019 - Usnesení z 10. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 18.11.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2297/2019 15.11.2019 03.12.2019 č.121/2019 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2285/2019 14.11.2019 02.12.2019 č.120/2019 - Rozhodnutí o umístění stavby: Přeložka vedení VN
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2229/2019 08.11.2019 19.11.2019 č.119/2019 - Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 18.11.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2205/2019 05.11.2019 21.11.2019 č.118/2019 - Dražební vyhláška č.j. 19 EX 107/19-63
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2185/2019 01.11.2019 22.11.2019 č.117/2019 - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2141/2019 25.10.2019 02.01.2020 č.116/2019 - Rozpočtové opatření č. 10/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2140/2019 24.10.2019 15.11.2019 č.115/2019 - Usnesení z 9. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 21.10.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2130/2019 23.10.2019 31.01.2020 č. 114/2019 - PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ OBCE VIKÝŘOVICE V ROCE 2020 - PODPORA SOCIÁLNÍ OBLASTI
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2129/2019 23.10.2019 31.01.2020 č. 113/2019 - PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ OBCE VIKÝŘOVICE V ROCE 2020 - PODPORA CELOROČNÍ ČINNOSTI SPOLKŮ
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2123/2019 21.10.2019 06.11.2019 č. 112/2019 - Oznámení zahájení územního řízení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2110/2019 18.10.2019 04.11.2019 č. 111/2019 - Stanovení DZ
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2110/2019 18.10.2019 18.10.2019 č. 111/2019 - Stanovení DZ
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2080/2019 14.10.2019 30.10.2019 č.110/2019 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné dne 29.10.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2078/2019 14.10.2019 31.10.2022 č. 109/2019 - Publicita – poskytnutí dotace Olomouckým krajem – oblast sportu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2058/2019 11.10.2019 22.10.2019 č.108/2019 - Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 21.10.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2023/2019 04.10.2019 21.10.2019 č.107/2019 - Informace o záměru smluvně zřídit právo stavby k pozemkům ve vlastnictví obce
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1978/2019 01.10.2019 02.01.2020 č.106/2019 - Rozpočtové opatření č. 9/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1966/2019 30.09.2019 16.10.2019 č.105/2019 - Oznámení o zahájení řízení - přeložka vedení VN "Vikýřovice-Anenská, p.č.1849/7, přeložka VNv"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1908/2019 18.09.2019 30.11.2019 č.104/2019 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1808/2019 04.09.2019 02.01.2020 č.102/2019 - Rozpočtové opatření č. 8/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1807/2019 04.09.2019 25.09.2019 č.103/2019 - Usnesení z 8. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 2.9.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1786/2019 02.09.2019 31.10.2019 č.100/2019 - Dražební vyhláška nemovité věci - elektronická dražba
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1787/2019 02.09.2019 31.12.2022 č.101/2019 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Min.zemědělství - zalesňování
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1759/2019 23.08.2019 03.09.2019 č.99/2019 - Informace o konání 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1742/2019 21.08.2019 02.01.2020 č.98/2019 - Rozpočtové opatření č. 7/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1685/2019 21.08.2019 06.09.2019 č.97/2019 - informace o záměru poskytnutí výpůjčky částí pozemků na ul. Petrovská
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1700/2019 13.08.2019 30.08.2019 č.96/2019 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 29.8.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1605/2019 31.07.2019 16.08.2019 č.95/2019 - Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1566/2019 24.07.2019 02.01.2020 č.94/2019 - Rozpočtové opatření č. 6/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1525/2019 17.07.2019 05.08.2019 č.93/2019 - Územní rozhodnutí - Komunikace ul. Zámecká a parkovací místa ul. Petrovská
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1463/2019 10.07.2019 30.07.2019 č.90/2019 - Rozhodnutí o umístění stavby: "Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Uničov"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1462/2019 10.07.2019 26.07.2019 č.92/2019 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti určených pro paní Marii Rulíškovou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1467/2019 10.07.2019 26.07.2019 č.91/2019 - Záměr prodeje pozemku p.č. 295/33 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1437/2019 08.07.2019 23.07.2019 č.89/2019 - Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1436/2019 08.07.2019 22.07.2019 č.88/2019 - Oznámení o konání taneční zábavy s hudební produkcí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1388/2019 01.07.2019 19.07.2019 č.87/2019 - Usnesení z řádné VH HS Petrov nad Desnou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1365/2019 27.06.2019 02.01.2020 č.85/2019 - Rozpočtové opatření č. 5/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1357/2019 27.06.2019 15.07.2019 č,86/2019 - Usnesení z 7. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 24.6.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1310/2019 18.06.2019 30.06.2020 č.84/2019 - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1309/2019 18.06.2019 30.06.2020 č.83/2019 - Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1284/2019 17.06.2019 03.07.2019 č.82/2019 - Veřejná vyhláška - výzva Josefu Kristýnkovi, nar. 1946, k převzetí písemností
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1279/2019 14.06.2019 25.06.2019 č.81/2019 - Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 24.6.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1239/2019 07.06.2019 27.06.2019 č.80/2019 - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Vikýřovice ve dnech 19.6., 20.6. a 26.6.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1211/2019 05.06.2019 24.06.2019 č.79/2019 - Územní rouzhodnutí "Vikýřovice - veřejné osvětlení v obci"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1172/2019 30.05.2019 17.06.2019 č.78/2019 - Pozvánka na valnou hromadu HS Petrov nad Desnou dne 16.6.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1167/2019 29.05.2019 31.07.2020 č. 77/2019 - Publicita – Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1162/2019 28.05.2019 31.07.2020 č. 76/2019 - Publicita – Program na podporu JSDH 2019 - ventilátor
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1143/2019 28.05.2019 13.06.2019 č.75/2019 - Volby do Evropského parlamentu - výsledky hlasování v obci Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1125/2019 27.05.2019 13.06.2019 č.74/2019 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci - silnice III/44636 ul.Petrovská
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1123/2019 27.05.2019 13.06.2019 č.73/2019 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikaci silnice III/44638 ul.Hraběšická
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1128/2019 24.05.2019 28.05.2019 č.72/2019 - Oznámení o konání akce Kácení maje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1103/2019 22.05.2019 02.01.2020 č.70/2019 - Rozpočtové opatření č. 4/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1116/2019 22.05.2019 10.06.2019 č.71/2019 - Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 1174/10 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1102/2019 22.05.2019 07.06.2019 č.69/2019 - Usnesení z 6. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 20.5.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1100/2019 21.05.2019 13.06.2019 č.68/2019 - Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1091/2019 21.05.2019 05.06.2019 č.67/2019 - Informace o záměru poskytnout výpůjčku
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1076/2019 20.05.2019 13.06.2019 č.66/2019 - Pozvánka na veřejné zasedání VH SOÚD dne 12.6.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1069/2019 17.05.2019 04.06.2019 č.65/2019 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ul. Petrovská a MK ul. Příčná, ul. Pod Trámky a ul. U Hájenky
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1060/2019 16.05.2019 30.06.2020 č. 64/2019 - Publicita - Olomoucký kraj - dopravní automobil pro JSDH
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1051/2019 15.05.2019 04.06.2019 č.62/2019 - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 3.6.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1043/2019 15.05.2019 03.06.2019 č.63/2019 - Bobr evropský - opatření obecné povahy - výjimka - prodloužení platnosti - veřejná vyhláška
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1001/2019 10.05.2019 21.05.2019 č.61/2019 - Informace o konání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 20.5.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 972/2019 07.05.2019 27.05.2019 č.60/2019 - Vyhrazení prochy pro vylepení volebních plakátů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 973/2019 07.05.2019 27.05.2019 č.59/2019 - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 948/2019 06.05.2019 24.05.2019 č.58/2019 - Oznámení zahájení územního řízení "Komunikace - ul. Zámecká a parkovací místa - ul. Petrovská, Vikýřovice"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 947/2019 06.05.2019 24.05.2019 č.57/2019 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/44637
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 917/2019 30.04.2019 21.05.2019 č.56/2019 - Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2018 včetně příloh
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 910/2019 30.04.2019 16.05.2019 č.55/2019 - Informace o záměru výpůjčky části pozemků v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 903/2019 30.04.2019 16.05.2019 č.54/2019 - informace o záměru výpůjčky části pozemku p.č. 1892/21 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 880/2019 25.04.2019 10.05.2019 č.53/2019 - Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 870/2019 24.04.2019 03.06.2019 č.52/2019 - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 835/2019 17.04.2019 03.05.2019 č.51/2019 - Oznámení o zahájení územního řízení " Vikýřovice - veřejné osvětlení v obci"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 812/2019 16.04.2019 02.05.2019 č.50/2019 - Informace o záměru poskytnutí výpůjčky
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 813/2019 15.04.2019 24.04.2019 č.49/2019 - Informace o ZRUŠENÍ plánovaného přerušení dodávky elektřiny dne 23.4.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 797/2019 14.04.2019 27.05.2019 č.48/2019 - Volby do Evropského parlamentu 2019 - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyto po 14. dubnu 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 790/2019 12.04.2019 25.04.2019 č . 47/2019 - Pozvánka na veřejné zasedání VH SOÚD
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 788/2019 11.04.2019 02.01.2020 č.46/2019 - ZŠ a MŠ Vikýřovice, p.o. - Rozpočtové opatření č. 1/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 768/2019 10.04.2019 30.04.2019 č.45/2019 - Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy - prodloužení platnosti povolení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 729/2019 05.04.2019 01.05.2019 č.44/2019 - Informace o záměru směny pozemků
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 721/2019 05.04.2019 01.05.2019 č.43/2019 - Informace o záměru směny pozemků v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 714/2019 05.04.2019 24.04.2019 č.42/2019 - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 23.4.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 697/2019 04.04.2019 02.01.2020 č.37/2019 - Rozpočtové opatření č. 3/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 715/2019 04.04.2019 27.05.2019 č.41/2019 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EP ve dnech 24. a 25. 5. 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 713/2019 04.04.2019 26.04.2019 č. 40/2019 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu honebního společenstva Rapotín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 709/2019 04.04.2019 23.04.2019 č.38/2019 - Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk-Uničov"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 708/2019 04.04.2019 31.12.2022 č..39/2019 - Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška vydaná Odborem hosp.úpravy a ochrany lesů Min.zemědělství
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 657/2019 01.04.2019 29.04.2022 č. 36/2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 640/2019 29.03.2019 29.04.2022 č. 35/2019 - Veřejnoprávní smluva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 612/2019 27.03.2019 29.04.2022 č. 34/2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC Vikýřovice, z.s.
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 612/2019 27.03.2019 27.03.2019 č. 34/2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace _ FBC Vikýřovice, z.s.
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 600/2019 25.03.2019 27.05.2019 č.33/2019 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 567/2019 22.03.2019 18.04.2019 č.32/2019 - Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 18.3.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 582/2019 20.03.2019 02.01.2020 č.31/2019 - Rozpočtové opatření č. 2/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 568/2019 19.03.2019 05.04.2019 č.30/2019 - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy změny č. 1 Územní plán Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 541/2019 14.03.2019 02.04.2019 č.29 - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 1.4.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 506/2019 12.03.2019 28.03.2019 č.28 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 1413 a p.č. 1414 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 505/2019 12.03.2019 28.03.2019 č.27 - Informace o záměru výpůjčky části pozemku p.č. 1892/35 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 521/2019 11.03.2019 29.03.2019 č.26/2019 - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřřiny dne 28.3.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 492/2019 08.03.2019 27.03.2019 č.24/2019 - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 26.3.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 500/2019 08.03.2019 19.03.2019 č.25/2019 - Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 18.3.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 468/2019 04.03.2019 22.03.2019 č.23/2019 - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 21.3.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 456/2019 01.03.2019 28.03.2019 č.22/2019 - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu opravy mostu na ul. U Hájenky
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 427/2019 27.02.2019 15.03.2019 č.21/2019 - Záměr prodeje pozemků na ulici Sadová
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 384/2019 20.02.2019 02.01.2020 č.20/2019 - Rozpočtové opatření č. 1/2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 372/2019 18.02.2019 22.03.2019 č.19/2019 - Vyhlášení nálezu psa - kříženec s labradorem
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 203/2019 12.02.2019 15.03.2019 č.15/2019 - Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 331/2019 12.02.2019 28.02.2019 č.18/2019 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 4-2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 299/2019 12.02.2019 28.02.2019 č.17/2019 - Informace o záměru výpůjčky části pozemku p.č. 54/26 v k.ú. Vikýřovice (ul. Sluneční)
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 328/2019 12.02.2019 28.02.2019 č.16/2019 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 319/2019 11.02.2019 15.03.2019 č.14/2019 - Vyhlášení nálezu psa
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 257/2019 04.02.2019 30.06.2019 č.12/2019 - Vyhlášení nálezu mobilního telefonu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 256/2019 04.02.2019 07.03.2019 č.13/2019 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici stavební a investiční technik
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 241/2019 01.02.2019 20.02.2019 č.11/2019 - Vyrozumění o výlukách 2019 na trati Šumperk - Kouty nad Desnou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 208/2019 31.01.2019 21.02.2019 č.10/2019 - Usnesení č. 4 z 4. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 28.1.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 201/2019 28.01.2019 01.03.2019 č.09/2019 - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 176/2019 24.01.2019 02.03.2019 č.08/2019 - Dražební vyhláška
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 149/2019 22.01.2019 15.02.2019 č.07/2019 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II. a III. tříd ve SO ORP Šumperk
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 130/2019 18.01.2019 29.01.2019 č. 06/2019 - Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 28.1.2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 96/2019 14.01.2019 11.02.2019 č.05/2019 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 59/2019 09.01.2019 31.01.2019 č.04/2019 - Záměr prodeje požární cisterny 706, CAS 25
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 33/2019 07.01.2019 23.01.2019 č.03/2019 - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti pro Taťánu Pokutovou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 38/2019 04.01.2019 05.01.2022 č.02/2018 - Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 31/2019 03.01.2019 31.12.2019 č.01/2019 - Rozpočtové opatření č. 9/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2827/2018 20.12.2018 02.01.2020 č.151 - Rozpočet obce Vikýřovice na rok 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2799/2018 20.12.2018 10.01.2019 č.150 - Usnesení č.3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 17.12.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2805/2018 18.12.2018 02.01.2020 č.149 - Schválený rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2802/2018 18.12.2018 07.01.2019 č.147 - Veřejná vyhláška - Zrušení zákazu odběru povrchových vod
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2804/2018 18.12.2018 02.01.2019 č.148 - Rozpočtové opatření č. 8/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2736/2018 12.12.2018 28.12.2018 č.146 - Záměr SOÚD pronajmout část pozemku p.č. 1457/1 v k.ú. Petrov nad Desnou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2724/2018 11.12.2018 07.01.2019 č.145 . Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu Rapotín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2729/2018 10.12.2018 02.01.2019 č.144 - Rozpočtové opatření Svazku obcí údolí Desné č.3
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2722/2018 10.12.2018 17.12.2018 č.143 - Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obdí údolí Desné dne 14.12.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2713/2018 07.12.2018 18.12.2018 č.142 - Informace o konání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 17.12.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2619/2018 28.11.2018 03.12.2018 č.141 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady SOÚD dne 30.11.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2614/2018 27.11.2018 18.12.2018 č.140 - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vikýřovice na rok 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2604/2018 27.11.2018 18.12.2018 č.139 - Návrh rozpočtu obce Vikýřovice na rok 2019 včetně komentáře
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2600/2018 26.11.2018 13.12.2018 č.138 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 728/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2578/2018 21.11.2018 02.01.2019 č.134 - Rozpočtové opatření č. 7/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2576/2018 21.11.2018 15.12.2018 č.133 - Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na rok 2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2588/2018 21.11.2018 10.12.2018 č.137 - Obecně závazná vyhláška č. 03/2018 o nočním klidu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2587/2018 21.11.2018 10.12.2018 č.136 - Obecně závazná vyhláška č. 02/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přep
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2573/2018 21.11.2018 07.12.2018 č.135 - Usnesení č. 2 ze zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 19.11.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2570/2018 20.11.2018 31.12.2019 č. 132 - Program pro poskytování dotací obce Vikýřovice v r. 2019 - Podpora sociální oblasti
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2569/2018 20.11.2018 31.12.2019 č. 131 - Program pro poskytování dotací obce Vikýřovice v r. 2019 - Podpora celoroční činnosti spolků
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2504/2018 12.11.2018 02.01.2021 č.128 - ZŠ a MŠ Vikýřovice - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2505/2018 12.11.2018 02.01.2019 č.129 - ZŠ a MŠ Vikýřovice - Rozpočet na rok 2018 + rozpočtová opatření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2506/2018 12.11.2018 29.11.2018 č.130 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 109 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2483/2018 09.11.2018 20.11.2018 Ič. 127 - Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 19.11.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2407/2018 07.11.2018 30.11.2018 č.126 - Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 31.10.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2436/2018 02.11.2018 12.11.2018 č.125 - Nabídka odprodeje dřevní hmoty při kácení dřevin v rámci protipovodňových opatření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2387/2018 29.10.2018 15.11.2018 č.124 - Stanovení dopravního značení - oprava komunikace III44638 Hraběšice-Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2315/2018 22.10.2018 01.11.2018 č.123 - Informace o svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2284/2018 17.10.2018 03.11.2018 č.122 - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 2.11.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2279/2018 16.10.2018 01.11.2018 č.120 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro paní Janu Jenčkovou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2280/2018 16.10.2018 01.11.2018 č.121 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Michaelu Vlčkovou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2275/2018 16.10.2018 31.10.2018 č.119 - Záměr prodeje pozemku v k.ú. Rejhotice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2271/2018 15.10.2018 31.10.2018 č.118 - Voilby do Senátu Parlamentu ČR - 2. kolo - opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2268/2018 15.10.2018 31.10.2018 č.117 - Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2. kolo - opis výsledku hlasování v okrsku č. 1
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2224/2018 08.10.2018 24.10.2018 č.116 - Volby do Senátu Parlamentu ČR - opis výsledku hlasování v okrsku 2
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2223/2018 08.10.2018 24.10.2018 č.115 - Volby do Senátu Parlamentu ČR - opis výsledku hlasování v okrsku 1
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2222/2018 08.10.2018 24.10.2018 č.114 - Volby do zastupitelstva obce Vikýřovice - opis výsledku hlasování v okrsku 2
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2220/2018 08.10.2018 24.10.2018 č.113 - Volby do zastupitelstva obce Vikýřovice - opis výsledku hlasování v okrsku 1
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2216/2018 06.10.2018 22.10.2018 č.112 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2161/2018 01.10.2018 15.10.2018 č.111 - Informace o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2127/2018 27.09.2018 31.10.2018 č.110 - Usnesení z 31. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 24.9.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2128/2018 26.09.2018 01.11.2018 č.109 - Záměr prodeje požární cisterny ŠKODA 706
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2130/2018 25.09.2018 02.01.2019 č.108 - Rozpočtové opatření č. 6/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2037/2018 19.09.2018 19.12.2018 č.106 - Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. 1724/9 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2080/2018 19.09.2018 15.10.2018 č.105 - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2068/2018 19.09.2018 08.10.2018 č.104 - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2041/2018 19.09.2018 05.10.2018 č.107 - Informace o záměru poskytnout výpůjčku
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2042/2018 14.09.2018 25.09.2018 č.103 - Pozvánka na 31. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 24.9.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2031/2018 13.09.2018 01.10.2018 č.102 - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemností pro paní Michaelu Vlčkovou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2030/2018 13.09.2018 01.10.2018 č.č.101 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností pro paní Janu Jenčkovou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1973/2018 10.09.2018 20.11.2018 č.100 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1972/2018 06.09.2018 14.09.2018 č.99 - Oznámení o svoláni právního zasedání okrskových volebních komisí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1968/2018 05.09.2018 02.01.2019 č.98 - Rozpočtové opatření č. 5/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1951/2018 05.09.2018 02.01.2019 č.97 - Usnesení z 30. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 3.9.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1952/2018 04.09.2018 09.10.2018 č.94 - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.1 ÚP Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1914/2018 04.09.2018 20.09.2018 č.96 - Informace o záměru poskytnout výpůjčku
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1907/2018 04.09.2018 20.09.2018 č.95 - Informace o záměru výpůjčky
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1877/2018 24.08.2018 04.09.2018 č.93 - Pozvánka na 30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1871/2018 23.08.2018 04.09.2018 č.92 - Plánovaná odstávka elektřiny dne 3.9.2018 od 11.30 do 15.00 hodin
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1870/2018 23.08.2018 04.09.2018 č.91 - Plánovaná odstávka elektřiny dne 3.9.2018 od 8.00 do 12.00 hodin
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1797/2018 17.08.2018 22.09.2018 č.90 - Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje OK - veřejné projednání - Oznámení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1812/2018 15.08.2018 21.09.2018 č.89 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1804/2018 14.08.2018 08.10.2018 č.86 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1806/2018 14.08.2018 01.09.2018 č.88 - Plánovaná odstávka elektřiny dne 31.8.2018 v době od 11.30 do 15.00 hodin
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1805/2018 14.08.2018 01.09.2018 č.87 - Plánovaná odstávka elektřiny dne 31.8.2018 v době od 8.00 do 11.00 hodin
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1759/2018 08.08.2018 30.09.2018 č.85 - Opatření obecné povahy - zákaz nakládání s povrchovými vodami
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1756/2018 07.08.2018 24.08.2018 č.84 - Informace o záměru prodeje části pozemku p.č. 1715/7 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1754/2018 07.08.2018 24.08.2018 č.83 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice I/11
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1735/2018 06.08.2018 08.10.2018 č.82 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1712/2018 01.08.2018 21.08.2018 č.81 - Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 20.8.2018 od 7.30 do 19.30 hodin
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1651/2018 24.07.2018 01.09.2018 č.80 - Nařízení č. 4/2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1604/2018 18.07.2018 31.07.2019 č. 79 - Publicita – poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1602/2018 18.07.2018 30.09.2018 č.78 - Nález bezpečnostního tokenu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1585/2018 17.07.2018 03.08.2018 č.77 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 1431/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1563/2018 13.07.2018 01.08.2018 č.74 - Prodej auta Škoda -Felicie
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1565/2018 13.07.2018 31.07.2018 č.76 - Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1094 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1566/2018 13.07.2018 31.07.2018 č.75 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 1202/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1562/2018 13.07.2018 24.07.2018 č.73 - Nabídka prodeje tvrdého dřeva
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1523/2018 11.07.2018 30.09.2018 č.72 - Stanovení počtu podpisů voličů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1478/2018 10.07.2018 17.08.2018 č.71 - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1417/2018 26.06.2018 11.07.2018 č. 70 - Informace o poskytnutí záměru výpůjčky pozemku p.č. 1252 k.ú. Vikýřovice - ul. Školní a Sportovní
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1383/2018 20.06.2018 05.07.2018 č. 69 - Stanovení DZ - Vikýřovice, Sportovní - kanalizace
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1346/2018 13.06.2018 02.01.2019 č. 68 - Rozpočtové opatření č. 4/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1304/2018 08.06.2018 31.08.2018 č.67 - Nález mobilního telefonu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1300/2018 08.06.2018 15.07.2018 č.66 - Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 6.6.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1162/2018 06.06.2018 15.06.2018 č.65 - Závěrečný účet SOÚD 2017 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1225/2018 30.05.2018 14.06.2018 č.64 - Pozvánka na veřejné zasedání VH SOÚD
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1211/2018 30.05.2018 14.06.2018 č.63 - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti pro paní R.P.
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1212/2018 29.05.2018 07.06.2018 č.62 - Informace o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 6.6.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1204/2018 28.05.2018 30.06.2019 č.61 - Závěrečný účet Obce Vikýřovice za rok 2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1184/2018 24.05.2018 21.06.2018 č.59 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici údržba zeleně a místních komunikací
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1186/2018 24.05.2018 20.06.2018 č.60 - Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 21.5.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1181/2018 23.05.2018 02.01.2019 č.58 - Rozpočtové opatření č. 3/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1164/2018 22.05.2018 30.09.2018 č.57 - Stanovení počtu členů ZO Vikýřovice na období 2018-2022
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1162/2018 22.05.2018 07.06.2018 č.56 - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2017 + Zpráva o výsledku hospodaření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1141/2018 21.05.2018 05.06.2021 č. 55 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FBC Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1105/2018 18.05.2018 02.06.2021 č. 54 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1127/2018 18.05.2018 06.06.2018 č.53 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1110/2018 16.05.2018 22.05.2018 č.52 - Závěrečný účet za rok 2017 - Obec Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1084/2018 14.05.2018 29.05.2018 č.51 - Oznámení o konání akce Kácení máje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1069/2018 11.05.2018 22.05.2018 č.50 - Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 21.5.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1017/2018 09.05.2018 10.05.2021 č. 49 - Veřejnoprávní smluva o poskytnutí dotace - SDH Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1032/2018 07.05.2018 23.05.2018 č.48 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1007/2018 02.05.2018 18.05.2018 č.46 - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Ztracená Vikýřovice - kácení 10.5.2018 a 11.5.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1005/2018 02.05.2018 18.05.2018 č.47 - Stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Sokolská, Potoční, Sportovní a Školní - Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 975/2018 30.04.2018 15.06.2018 č.45 - Vyúčtování vodného a stočného za rok 2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 929/2018 24.04.2018 02.01.2019 č.44 - Oznámení Svazku obcí údolí Desné
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 911/2018 23.04.2018 30.05.2018 č.40 - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 919/2018 23.04.2018 09.05.2018 č.41 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku části pozemku p.č. 1343 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 920/2018 23.04.2018 09.05.2018 č.42 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku části pozemku p.č. 1450/3 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 921/2018 23.04.2018 09.05.2018 č.43 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku části pozemku p.č. 1252 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 870/2018 17.04.2018 04.05.2018 č.39 - Záměr pachtu části pozemku p.č. 1715/13 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 839/2018 16.04.2018 15.05.2018 č.38 - Závěrečný účet za rok 2017 - Obec Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 777/2018 09.04.2018 31.05.2018 č.37 - Nález jízdního kola
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 766/2018 06.04.2018 18.04.2018 č.36 - Pozvánka na VH Svazku obcí údolí Desné dne 17.4.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 713/2018 04.04.2018 20.04.2018 č.35 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Daniele Hašu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 672/2018 27.03.2018 12.04.2018 č.34 - Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1892/21 a části pozemku p.č. 1343 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 659/2018 23.03.2018 13.04.2018 č.33 - Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 19.3.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 645/2018 21.03.2018 02.01.2019 č.31 - Rozpočtové opatření č. 2/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 646/2018 21.03.2018 06.04.2018 č.32 - Obecně závazná vyhláška č. 01/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 615/2018 15.03.2018 18.04.2018 č.30 - Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě 17.4.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 580/2018 09.03.2018 20.03.2018 č.29 - Pozvánka na veřejné zasedání ZO Vikýřovice dne 19.3.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 565/2018 07.03.2018 23.03.2018 č.28 - Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemností panu Danieli Hašovi
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 528/2018 02.03.2018 23.03.2018 č.27 - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 22.3.2018 - ul. Sokolská
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 503/2018 27.02.2018 16.03.2018 č.25 - Informace o záměru pronájmu pozemků p.č. 295/19, 295/20 a 295/21 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 504/2018 27.02.2018 16.03.2018 č.26 - Informace o záměru pachtu části pozemku p.č. 1715/19 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 487/2018 26.02.2018 23.03.2018 č.24 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 450/2018 21.02.2018 24.03.2018 č.23 - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 430/2018 16.02.2018 21.03.2018 č.22 - Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Nový Malín, p.o.
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 407/2018 14.02.2018 28.02.2018 č.21 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - provozní a úklidový pracovník
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 329/2018 13.02.2018 30.04.2018 č.19 - Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 402/2018 13.02.2018 03.03.2018 č.20 - Záměr prodeje pozemku p.č. 1775/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 379/2018 12.02.2018 21.03.2018 č.17 - Dražební vyhláška o konání elektronické veřejné dobrovolné dražby 20.3.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 383/2018 12.02.2018 01.03.2018 č.18 - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 28.2.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 363/2018 08.02.2018 26.02.2018 č.16 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Rejhotice a v k.ú. Petrov nad Desnou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 326/2018 05.02.2018 20.02.2018 Usnesení (opravené) z 26. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 29.1.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 326/2018 01.02.2018 23.02.2018 č.14 - Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 29.1.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 300/2018 31.01.2018 02.01.2019 č.12 - Rozpočtové opatření č. 1/2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 298/2018 31.01.2018 28.02.2018 č.11 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 310/2018 31.01.2018 23.02.2018 č.13 - Záměr směny pozemku p.č. 739/1 s pozemkem p.č. 177/5 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 291/2018 30.01.2018 14.02.2018 č.10 - Výsledky 2. kola volby prezidenta v obci Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 262/2018 27.01.2018 11.02.2018 č.09 - Volba prezidenta republiky 2. kolo - Opis výsledku hlasování obec Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 189/2018 19.01.2018 14.02.2018 č.07 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 183/2018 19.01.2018 09.02.2018 č.06 - Stanovení dopravního značení - celoroční údržba SSOK 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 198/2018 19.01.2018 03.02.2018 č.08 - Informace o konání 26. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 29.1.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 129/2018 17.01.2018 29.01.2018 č.05 - Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta České republiky
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 124/2018 15.01.2018 30.01.2018 č.04 - Výsledky volby prezidenta ČR, konané ve dnech 12. a 13.1.2018, v obci Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 104/2018 13.01.2018 26.01.2018 č.03 - Volba prezidenta republiky ČR - Opis výsledků hlasování - obec Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 98/2018 11.01.2018 24.01.2018 č.02 - Pozvánka za veřejné zasedání Valné hromady SOÚD dne 23.1.2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 9/2018 03.01.2018 05.02.2018 č.01 - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání změny č.2 územního plánu Šumperk_doplněné zadání
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2955/2017 27.12.2017 28.01.2018 č.143 - Vyhrazení plochy pro výlep plakátů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2928/2017 21.12.2017 02.01.2019 č.141 - Obec Vikýřovice - Rozpočet na rok 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2929/2017 21.12.2017 08.01.2018 č.142 - Usnesení č. 25 z 25. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 18.12.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2902/2017 19.12.2017 05.01.2018 č.140 - OZV č. 03/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využí.
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2901/2017 19.12.2017 05.01.2018 č.139 - OZV č. 02/2017 o nočním klidu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2899/2017 19.12.2017 02.01.2018 č.138 - Rozpočtové opatření č. 10/2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2857/2017 14.12.2017 02.01.2018 č.136 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2861/2017 14.12.2017 22.12.2017 č.137 - Pozvánka na zasedání okrskových volebních komisí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2806/2017 08.12.2017 19.12.2017 č.135 - Informace o konání 25. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2793/2017 06.12.2017 22.12.2017 č.134 - Informace o záměru pronájmu části pozemku p.č. 1094 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2752/2017 04.12.2017 02.01.2019 č.133 - SOÚD Rapotín - Schválený rozpočet na rok 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2699/2017 30.11.2017 15.01.2018 č.131 - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2701/2017 30.11.2017 19.12.2017 č.130 - ZŠ a MŠ Vikýřovice - Střednědobý výhled na rok 2019 a 2020
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2700/2017 30.11.2017 19.12.2017 č.129 - ZŠ a MŠ Vikýřovice - návrh rozpočtu na rok 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2702/2017 30.11.2017 18.12.2017 č.132 - SOÚD Rapotín - Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2688/2017 29.11.2017 02.01.2018 č.127 - Rozpočtové opatření č. 9/2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2695/2017 29.11.2017 19.12.2017 č.128 - Obec Vikýřovice - Rozpočet na rok 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2669/2017 29.11.2017 15.12.2017 Ič.126 - Informace o záměru změny pachtovní smlouvy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2659/2017 27.11.2017 29.01.2018 č.125 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2471/2017 13.11.2017 15.01.2018 č.124 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volba prezidenta
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2480/2017 13.11.2017 29.11.2017 č.123 - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí Dešťová kanalizace na ul. Sportovní ve Vikýřovicích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2458/2017 08.11.2017 24.11.2017 č. 122 - Elektrizace tr. č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou, 1. část
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2445/2017 08.11.2017 24.11.2017 č.121 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2430/2017 06.11.2017 24.11.2017 č.120 - Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na rok 2018
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2427/2017 06.11.2017 24.11.2017 č.119 - Pozvánka na Valnou hromadu Svazku obcí údolí Desné dne 23.11.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2399/2017 01.11.2017 31.12.2018 č. 115 - Program pro poskytování dotací obce Vikýřovice v r. 2018 - Podpora sociální oblasti
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2398/2017 01.11.2017 31.12.2018 č. 114 - Program pro poskytování dotací obce Vikýřovice v r. 2018 - Podpora celoroční činnosti spolků
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2402/2017 01.11.2017 02.01.2018 č.118 - Rozpočtové opatření č. 08-2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2401/2017 01.11.2017 20.11.2017 č.117 - Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 30.10.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2400/2017 01.11.2017 20.11.2017 č.116 - OZV č. 01/2017, kterou se mění a doplňuje OZV č. 02/2016 o místním poplatku
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2398/2017 01.11.2017 01.11.2017 č. 114 - Program pro poskytování dotací obce Vikýřovice v r. 2018 - Podpora celoroční činnosti spolků
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2399/2017 01.11.2017 01.11.2017 č. 115 - Program pro poskytování dotací obce Vikýřovice v r. 2018 - Podpora sociální oblasti
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2398/2017 01.11.2017 01.11.2017 č. 114 - Program pro poskytování dotací obce Vikýřovice v r. 2018 - Podpora celoroční činnosti spolků
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2366/2017 30.10.2017 16.11.2017 č.113 - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - RD s garáží
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2363/2017 30.10.2017 16.11.2017 č.112 . Rozhodnutí - Přezkum Územního plánu Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2345/2017 25.10.2017 09.11.2017 č.111 - Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2304/2017 23.10.2017 09.11.2017 č.109 - Záměr pachtu části pozemku p.č. 1082 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2330/2017 23.10.2017 09.11.2017 č.110 - Záměr pachtu pozemku p.č. 1081 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2316/2017 21.10.2017 02.11.2017 č,108 . Výsledky hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2302/2017 19.10.2017 31.10.2017 č.107 - Pozvánka na 24. veřejné zasedání ZO Vikýřovice dne 30.10.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2296/2017 18.10.2017 02.01.2018 č.106 - Rozpočtové opatření č. 7/2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2279/2017 17.10.2017 03.11.2017 č.105 - Oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením Elůektrizace tr.č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou 1.část
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2249/2017 13.10.2017 31.10.2017 č.104 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání změny č.2 územního plánu Šumperk
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2219/2017 11.10.2017 27.10.2017 č.103 - Stanovení DZ - oprava žel. přejezdu - ul. Lidická, Šumperk
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2206/2017 10.10.2017 26.10.2017 č.102 - Veřejná vyhláška - změna č.2 územního plánu Rapotín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2195/2017 09.10.2017 02.01.2018 č.100 - Rozpočtové opatření č. 5/2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2183/2017 09.10.2017 25.10.2017 č.101 - Rozhodnutí stavební povolení Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2130/2017 02.10.2017 18.10.2017 č.99 - Stanovení dopravního značení - Vikýřovice, ul. Petrovská+Za Tratí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2056/2017 25.09.2017 23.10.2017 č.97 - Zpoplatnění plakátovací plochy pro volební plakáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2065/2017 25.09.2017 13.10.2017 č.98 - Usnesení o zahájení přezkumu Územního plánu Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2046/2017 21.09.2017 23.10.2017 č.96 - Pozvánka na zasedání okrskových volebních komisí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2014/2017 20.09.2017 02.01.2018 č.94 - Rozpočtové opatření č. 6/2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2022/2017 20.09.2017 23.10.2017 č.95 - Vyhrazení ploch pro vylepení plakátů pro volby do PS Parlamentu ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2023/2017 20.09.2017 06.10.2017 č.93 - Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 1020/2 a p.č. 1020/3 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1975/2017 18.09.2017 06.10.2017 č.92 - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1970/2017 15.09.2017 16.10.2017 č.91 - Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1897/2017 11.09.2017 11.12.2017 č.89 - Oznámení o zamýšleném převodu - podíl státu 15/32 pozemek p.č. 994 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1913/2017 11.09.2017 27.09.2017 č.90 - Stanovení DZ - III/44638 Vikýřovice - BUS zastávka Hraběšická
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1915/2017 08.09.2017 23.10.2017 č.88 . Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1902/2017 08.09.2017 30.09.2017 č.87 - Usnesení č. 23 z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 4.9.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1833/2017 31.08.2017 23.10.2017 č.86 - Informace o počtu a sídlech okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1830/2017 31.08.2017 15.09.2017 č.83 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Pavlínu Kašparovou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1831/2017 31.08.2017 15.09.2017 č.84 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Jakuba Kašpara
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1832/2017 31.08.2017 15.09.2017 č.85 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Lukáše Kašpara
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1773/2017 25.08.2017 05.09.2017 č.82 - Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 4.9.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1677/2017 16.08.2017 15.09.2017 č.81 - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1676/2017 15.08.2017 31.08.2017 č.80 - Rozhodnutí o umístění stavby VO v obci Vikýřovice etapa 1 a 3
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1639/2017 10.08.2017 26.08.2017 č.77 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností pro Pavlínu Kašparovou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1640/2017 10.08.2017 26.08.2017 č.78 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Jakuba Kašpara
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1641/2017 10.08.2017 26.08.2017 č.79 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Lukáše Kašpara
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1617/2017 09.08.2017 25.08.2017 č.76 - Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1450/3 - ul. Rybářská
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1554/2017 31.07.2017 16.08.2017 č.75 - Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v ř.km 14,231 - 16,840"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1542/2017 26.07.2017 02.01.2018 č.74 - Rozpočtové opatření č. 4/2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1446/2017 17.07.2017 13.10.2017 č.73 - Nařízení č. 1/2017 o opatřeních v ochraně lesa proti šíření kůrovců
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1221/2017 30.06.2017 30.09.2017 č.71 - Oznámení o zamýšleném převodu - pozemky p.č. 314/2 a p.č. 690/2 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1341/2017 30.06.2017 18.07.2017 č.72 - Usnesení č. 22/2017 z 22. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 26.6.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1327/2017 30.06.2017 17.07.2017 č.70 - Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat na území ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1316/2017 27.06.2017 30.06.2018 č.69 - Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2016 - schválený ZO
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1313/2017 27.06.2017 14.07.2017 č.67 - Opatření obecné povahy č. 1/2017 - Územní plán Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1300/2017 27.06.2017 14.07.2017 č.66 - Oznámení zahájení územního řízení - veřejné osvětlení v obci Vikýřovice, etapa 1 a 3
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1315/2017 27.06.2017 31.12.2021 č.68 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikýřovice na období 2019-2021 (v tis.Kč)
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1258/2017 20.06.2017 03.07.2017 č.65 - Oznámení o konání letního karnevalu s hudební produkce na hřišti TJ Sokol Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1223/2017 15.06.2017 27.06.2017 č.64 - Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 26.6.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1216/2017 14.06.2017 30.06.2017 č.62 - Záměr prodeje pozemku p.č. 935/22 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1215/2017 14.06.2017 30.06.2017 č.61 - Záměr výpůjčky části pozemků p.č. 1267/3, 1267/4, 1267/6 a 1267/8 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1219/2017 14.06.2017 21.06.2017 č.63 - Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny 20.6.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1207/2017 13.06.2017 30.06.2017 č.59 - EIA - Závěr ZŘ - rozhodnutí "PBPPO na řece Desné v úseku ř.km 12,088 - 14,231"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1209/2017 13.06.2017 22.06.2017 č.60 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné dne 21.6.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1202/2017 12.06.2017 02.01.2018 č.58 - SOÚD - Rozpočtové opatření č. 1
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1172/2017 08.06.2017 11.07.2017 č.57 - Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1171/2017 07.06.2017 27.06.2017 č.55 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Vikýřovice na období 2019-2021
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1170/2017 07.06.2017 19.06.2017 č.56 - Oznámení o konání akce Taneční zábava dne 17.6.-18.6.2017 v Bistru Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1155/2017 06.06.2017 22.06.2017 č.54 - Informace o záměru směny pozemků v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1137/2017 05.06.2017 02.01.2018 č.53 - Rozpočtové opatření č. 3/2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1136/2017 05.06.2017 27.06.2017 č.52 - Závěrečný účet za rok 2016 - Obec Vikýřovice včetně příloh
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1107/2017 31.05.2017 01.06.2018 č.51 - Publicita - dotace Ol. kraj - JSDH 2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1087/2017 29.05.2017 01.06.2017 č.50 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1060/2017 26.05.2017 26.06.2017 č.49 - Veřejná nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1052/2017 24.05.2017 21.06.2017 č.48 - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 20.06.2017 - ul. Za Tratí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1023/2017 18.05.2017 05.06.2017 č.47 - Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 15.5.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1002/2017 16.05.2017 01.06.2017 č.46 - Návrh závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 995/2017 16.05.2017 29.05.2017 č.45 - Oznámení o konání akce Kácení máje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 929/2017 05.05.2017 16.05.2017 č.44 - Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 15.5.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 913/2017 04.05.2017 26.05.2017 č.41 - Vikýřovice - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 25.05.2017 v části ulice Sokolská
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 914/2017 04.05.2017 24.05.2017 č.42 - Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 927/2017 04.05.2017 20.05.2017 č.43 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčka část pozemku p.č. 1892-21
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 903/2017 03.05.2017 09.06.2017 č.40 - Podmínky pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 895/2017 03.05.2017 09.06.2017 č.39 - Vyúčtování vodného a stočného za rok 2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 827/2017 25.04.2017 02.01.2018 č.36 - Rozpočet Svazku obcí údolí Desné na rok 2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 840/2017 25.04.2017 01.06.2017 č.38 - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 839/2017 25.04.2017 31.12.2022 č.37 - Rozpočtový výhled Svazku obcí údolí Desné na období 2019-2023
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 769/2017 12.04.2017 02.01.2018 č.35 - Rozpočtové opatření č. 2/2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 761/2017 11.04.2017 28.04.2017 č.34 - Informace o záměru zřízení služebnosti cesty a stezky na pozemku p.č. 295/33 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 717/2017 05.04.2017 02.01.2018 č.33 - Rozpočtové opatření č. 1/2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 666/2017 30.03.2017 30.03.2020 č.32 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 648/2017 29.03.2017 14.04.2017 č.31 - Nařízení Státní veterinární správy - včelí mor
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 633/2017 28.03.2017 28.03.2020 č.28 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 640/2017 28.03.2017 28.04.2017 č.29 - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 639/2017 28.03.2017 21.04.2017 č.30 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - stavební a investiční technik
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 567/2017 16.03.2017 04.04.2017 č.27 - Usnesení č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 13.3.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 539/2017 14.03.2017 30.03.2017 č.26 - Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka - ukončení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 508/2017 08.03.2017 24.03.2017 č.25 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v SO ORP Šumperk
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 487/2017 06.03.2017 15.03.2017 č.24 - Pozvánka na veřejné zasedání VH SOÚD dne 14.3.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 481/2017 03.03.2017 14.03.2017 č.23 - Pozvánka na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 424/2017 22.02.2017 02.01.2020 č.22 - Rozpočtový výhled obce Vikýřovice na období 2018-2019
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 423/2017 22.02.2017 02.01.2018 č.21 - Rozpočet obce Vikýřovice na rok 2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 407/2017 21.02.2017 09.03.2017 č.20 - Záměr prodeje pozemku p.č. 295/28 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 318/2017 09.02.2017 04.03.2017 č.19 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - správce sportovních zařízení a pracovník údržby veřejné zeleně
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 267/2017 08.02.2017 31.03.2017 č.18 - Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 255/2017 02.02.2017 22.02.2017 č.17 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 236/2017 01.02.2017 31.12.2018 č.15 - Veřejně prospěšné práce - projekt "Nové pracovní příležitosti - Veřejně prospěšné práce"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 237/2017 01.02.2017 28.02.2017 č.16 - Nabídka pronájmu nemovitosti - původní železniční budovy v žel. zastávce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 199/2017 27.01.2017 15.02.2017 č.14 - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 188/2017 26.01.2017 01.03.2017 č.13 - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 202/2017 26.01.2017 15.02.2017 č.12 - Usnesení č.19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 23.1.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 148/2017 23.01.2017 15.02.2017 č.10 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacíchStanovení DZ
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 143/2017 23.01.2017 15.02.2017 č.09 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2151/2016 23.01.2017 10.02.2017 č.11 - Rozhodnutí ve věci žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p.č. 1206/2 a 1225 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 139/2017 23.01.2017 08.02.2017 č.08 - Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených dne 13.1.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 102/2017 16.01.2017 17.02.2017 č.07 - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 90/2017 13.01.2017 24.01.2017 č.06 - Pozvánka na 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 23.1.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 78/2017 12.01.2017 18.02.2017 č.05 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 17.2.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 83/2017 12.01.2017 01.02.2017 č.04 - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 58/2017 10.01.2017 12.02.2017 č.03 - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 44/2017 10.01.2017 30.01.2017 č. 02 - Oprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 22/2017 03.01.2017 23.01.2017 č.01 - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2759/2016 20.12.2016 08.02.2017 č.113 - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Vikýřovice - 8.2.2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2743/2016 19.12.2016 04.01.2017 č.112 - Veřejná vyhláška - Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2725/2016 16.12.2016 06.01.2017 č.111 - Kupní smlouva k záměru prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku SOÚD
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2724/2016 16.12.2016 06.01.2017 č.110 - Záměr prodeje nadbytečného a neupotřebitelného majetku SOÚD
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2703/2016 14.12.2016 02.01.2017 č.108 - Usnesení č.18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 12.12.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2704/2016 14.12.2016 02.01.2017 č.107 - OZV č. 02/2016, kterou se mění a doplňuje OZV č. 03/2015 o místním poplatku za odpad
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2708/2016 14.12.2016 02.01.2017 č.109 - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2697/2016 12.12.2016 28.12.2016 č.106 - Informace o záměru pronajmout nebytové prostrory v budově č.p. 650 (Dům s chráněnými byty)
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2643/2016 07.12.2016 23.12.2016 č.105 - Veřejná vyhláška - návrh zadání změny č.1 územního plánu Nový Malín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2641/2016 05.12.2016 22.12.2016 č.103 - Informace o záměru pronajmout místnost v budově na pozemku p.č. 1096
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2642/2016 05.12.2016 22.12.2016 č.104 - Informace o záměru změny nájemní smlouvy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2633/2016 05.12.2016 14.12.2016 č.102 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné dne 13.12.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2610/2016 01.12.2016 13.12.2016 č.101 - Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 12.12.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2568/2016 29.11.2016 15.12.2016 č.100 - Veřejná vyhláška - Stanovení záplavového území významného vodního toku Desná v km 0,000 - 37,090 - 7. aktualizace záplavového území
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2562/2016 25.11.2016 13.12.2016 č.99 - Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na rok 2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2499/2016 23.11.2016 13.12.2016 č.97 - Rozpočet obce Vikýřovice na rok 2017
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2503/2016 23.11.2016 09.12.2016 č.98 - Usnesení - přerušení řízení ve věci žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2452/2016 15.11.2016 22.11.2016 č.96 - Oznámení o výluce na Železnici Desná dne 21.11.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2433/2016 14.11.2016 17.12.2016 č.95 - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku dne 16.12.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2397/2016 09.11.2016 05.12.2016 č.94 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici provozní a úklidový pracovník
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2373/2016 07.11.2016 16.12.2016 č.93 - Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje - opakované veřejné projednání 15.12.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2306/2016 26.10.2016 31.12.2017 č. 92- PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ OBCE VIKÝŘOVICE V ROCE 2017 - SOC. OBLAST
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2305/2016 26.10.2016 31.12.2017 č. 91- PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ OBCE VIKÝŘOVICE V ROCE 2017 - SPOLKY
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2304/2016 26.10.2016 14.11.2016 č.90 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2303/2016 26.10.2016 14.11.2016 č.89 - Usnesení z 17. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 24.10.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2305/2016 26.10.2016 26.10.2016 č. 91 - PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ OBCE VIKÝŘOVICE V ROCE 2017 - PODPORA CELOROČNÍ ČINNOSTI SPOLKŮ
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2210/2016 19.10.2016 21.12.2016 č.87 - Dražební vyhláška o konání veřejné nedobrovolné dražby dle zák. 26/2000 Sb. dne 20.12.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2204/2016 19.10.2016 07.11.2016 č.88 - Rozhodnutí "Přírodě blízká protipovodňová ochrana na řece Desné v ř.km 14,231 - 16,840, I. a II. etapa"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2165/2016 17.10.2016 01.11.2016 č.86 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné dne 31.10.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2140/2016 14.10.2016 31.10.2016 č.85 - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - Stanovení záplavového území významného vodníku toku Desná - 7. aktualizace
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2144/2016 14.10.2016 25.10.2016 č.84 - Pozvánka na 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 24.10.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2129/2016 12.10.2016 05.11.2016 č.83 - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 4.11.2016 v části ulice Sokolská
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2114/2016 10.10.2016 26.10.2016 č.82 - Výsledky voleb v obci Vikýřovice do Zastupitelstva Olomouckého kraje, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2106/2016 08.10.2016 24.10.2016 č.81 - Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje - Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1 a okrsku č. 2 v obci Vikýřovice - OPRAVA
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2106/2016 08.10.2016 24.10.2016 č.81 - Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje - opis výsledku hlasování v okrsku č. 1 a okrsku č. 2 v obci Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2058/2016 04.10.2016 20.10.2016 č.80 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemků p.č. 109 a p.č.110 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2014/2016 29.09.2016 17.10.2016 č.79 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1961/2016 20.09.2016 21.10.2016 č.78 - Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1918/2016 13.09.2016 10.10.2016 č.77 - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1898/2016 09.09.2016 05.10.2016 č.76 - Usnesení č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 5.9.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1880/2016 08.09.2016 16.11.2016 č.73 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1894/2016 08.09.2016 26.09.2016 č.74 - Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 178/2 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1895/2016 08.09.2016 26.09.2016 č.75 - Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 54/38 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1824/2016 06.09.2016 22.09.2016 č.72 - OZŘ-Rapotín, Petrov, Vikýřovice-Rapotín-§15 VZ-protipovodňová ochrana
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1831/2016 02.09.2016 30.09.2016 č.71 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1785/2016 25.08.2016 06.09.2016 č.70 - Pozvánka na 16. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 5.9.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1732/2016 19.08.2016 12.09.2016 č.69 - Veřejná vyhláška - návrh opatření - Stanovení záplavového území významného vodního toku Desná - 7. aktualizace
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1731/2016 19.08.2016 05.09.2016 č.68 - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Změny č.1 územního plánu Sobotín
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1704/2016 15.08.2016 31.08.2016 č.66 - Informace o záměru propachtování přístřešku pro udírnu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1705/2016 15.08.2016 31.08.2016 č.67 - Informace o záměru změny nájemní smlouvy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1686/2016 12.08.2016 10.10.2016 č.65 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1682/2016 12.08.2016 31.08.2016 č.64 - Veřejná vyhláška
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1569/2016 29.07.2016 15.08.2016 č.63 - Informace o záměru pronájmu přístřešku pro udírnu
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1353/2016 27.06.2016 22.07.2016 č.62 - Usnesení č. 15/2016 z 15. zasedání ZO Vikýřovice, konaného dne 20.6.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1220/2016 23.06.2016 24.06.2017 č. 61 - Publicita - dotace JSDH 2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1220/2016 23.06.2016 23.06.2016 Darovací smlouva - vrácení 2 podepsané pare
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1327/2016 22.06.2016 12.07.2016 č.60 - Informace o záměru prodeje betonových panelů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1308/2016 21.06.2016 08.07.2016 č.58 - Informace o záměru prodeje části pozemku p.č. 728/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1309/2016 21.06.2016 08.07.2016 č.59 - Informace o záměru prodeje části pozemku p.č. 1533/4 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1274/2016 16.06.2016 04.07.2016 č.57 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 1566 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1259/2016 15.06.2016 19.08.2016 č.55 - Dražební vyhláška o konání veřejné nedobrovolné dražby dne 18.8.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1260/2016 15.06.2016 15.07.2016 č.56 - Elektronická evidence tržeb
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1211/2016 10.06.2016 21.06.2016 č.54 - Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 20.6.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1077/2016 25.05.2016 15.06.2016 č.53 - Usnesení č. 14/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 16.5.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1062/2016 24.05.2016 30.06.2016 č.52 - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1038/2016 19.05.2016 06.06.2016 č.51 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j. OUVI 849/2016 adresované Adamu Kaplanovi
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1037/2016 19.05.2016 06.06.2016 č.50 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j. OUVI 1036/2016 adresované Adamu Kaplanovi
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 1021/2016 18.05.2016 06.06.2016 č.49 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady SOÚD dne 3.6.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 965/2016 12.05.2016 30.05.2016 č.48 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015 - SOÚD
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 960/2016 12.05.2016 30.05.2016 č.47 - Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné k 31.12.2015 + Zpráva o výsledku přezkoumání
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 905/2016 06.05.2016 23.05.2016 č.46 - Informace o záměru pachtu pozemku p.č. 701 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 894/2016 06.05.2016 17.05.2016 č.45 - Pozvánka za 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 16.5.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 869/2016 03.05.2016 19.05.2016 č.44 - Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 859/2016 02.05.2016 06.06.2016 č.43 - Vyúčtování vodného a stočného za rok 2015
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 831/2016 29.04.2016 31.05.2016 č.41 - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 840/2016 29.04.2016 16.05.2016 č.42 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 802/2016 27.04.2016 27.07.2016 č.40 - Zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. 1264 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 817/2016 26.04.2016 12.05.2016 č.39 - Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 933/46 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 481/2016 22.04.2016 10.05.2016 č.38 - Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění + 3 přílohy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 776/2016 20.04.2016 17.05.2016 č.37 Závěrečný účet obce Vikýřovice za rok 2015 + 2 přílohy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 775/2016 20.04.2016 06.05.2016 č.36 - Informace o záměru bezúplatného převodu pozemku p.č. 541 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 743/2016 13.04.2016 29.04.2016 č.35 - Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 681/4 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 680/2016 07.04.2016 22.04.2016 č.34 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Mgr. Leoše Mináře
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 671/2016 07.04.2016 22.04.2016 č.33 - Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti pro Libora Křížka
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 631/2016 30.03.2016 15.04.2016 č.32 - Sdělení Státní veterinární správy o opravě zřejmé nesprávnosti
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 630/2016 30.03.2016 15.04.2016 č.31 - Nařízení Státní veterinární správy, Varroáza včel 2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 602/2016 23.03.2016 29.04.2016 č.30 - EX 5423/09-168 dražební vyhláška. - nemovitosti DRAZBY-EXEKUTORI.CZ
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 589/2016 21.03.2016 05.04.2019 č. 29- Veřejnoprávní smlouva- SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 585/2016 18.03.2016 02.04.2019 č. 28- Veřejnoprávní smlouva- TJ Sokol Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 576/2016 17.03.2016 13.05.2016 č.27 - Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a Vyhodnocení vlivů...
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 550/2016 17.03.2016 07.04.2016 č.26 - Usnesení č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 14.3.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 556/2016 16.03.2016 07.04.2016 č.24 - Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Olomouc"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 555/2016 16.03.2016 01.04.2016 č. 25 - Stavební povolení na stavbu "Rekonstrukce místních komunikaci Vikýřovice - ul. K Lávce a ul. Za Tratí"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 480/2016 04.03.2016 15.03.2016 č.23 - Pozvánka na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 14.3.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 459/2016 03.03.2016 24.03.2016 č.22 - Veřejná vyhláška - Upozornění vlastníkům (nájemcům) lesů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 451/2016 02.03.2016 31.12.2017 č.21 - Publicita projektu Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 422/2016 29.02.2016 18.03.2016 č.20 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu "Oprava středového ostrůvku ul. Rapotínská, Vikýřovice"
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 374/2016 22.02.2016 25.02.2016 č.19 - Oznámení o výlukách Železnice Desná dne 23.2.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 359/2016 18.02.2016 18.03.2016 č.18 - Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. - 17.3.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 335/2016 15.02.2016 23.02.2016 č.17 - Pozvánka na veřejné zasedání Valné hromady Svazku obcí údolí Desné dne 22.2.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 306/2016 10.02.2016 14.03.2016 č.16 - Informace o záměru Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 294/2016 09.02.2016 31.03.2016 č.15 - Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 305/2016 09.02.2016 31.03.2016 č.14 - Vyhlášení nálezu pánského jízdního kola
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 263/2016 03.02.2016 06.06.2016 č.13 - Životní podmínky 2016 - výběrové šetření v domácnostech
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 240/2016 03.02.2016 18.02.2016 č.12 - Oznámení o uložení písemnosti adresované Mgr. Leoši Minářovi
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 243/2016 01.02.2016 19.02.2016 č.11 - Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 187/2016 01.02.2016 18.02.2016 č.10 - Usnesení č. 12 z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 25.1.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 149/2016 20.01.2016 31.03.2016 č.09 - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - povinnost odstraňování a okleštění stromoví
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 148/2016 20.01.2016 15.02.2016 č.08 - Informace České telekomunikační infrastruktury
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 142/2016 20.01.2016 04.02.2016 č.07 - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 99/2016 18.01.2016 02.02.2016 č.06 - Žádost o zveřejnění veřejnou vyhláškou - oznámení o uložení písemnosti pro Libora Křížka
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 106/2016 15.01.2016 26.01.2016 č.05 - Pozvánka na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 25.1.2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 85/2016 14.01.2016 01.02.2016 č.04 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povod
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 76/2016 12.01.2016 28.01.2016 č.03 - Informace o záměru prodeje pozemku p.č. 632 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 38/2016 08.01.2016 25.01.2016 č. 02 - Veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2/2016 04.01.2016 20.01.2016 č. 01 - Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2785/2015 28.12.2015 13.01.2016 Oznámení o zprovoznění nové zastávky ŽD Velké Losiny - zámek
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2714/2015 22.12.2015 14.01.2016 Usnesení č.11 z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 14.12.2015
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2767/2015 22.12.2015 07.01.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j. OUVI 2766/2015, adresované Vítu Václahovskému, nar. 10.6.1993
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2768/2015 22.12.2015 07.01.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti č.j. OUVI 2555/2015, adresované Vítu Václahovskému, nar. 10.6.1993
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2752/2015 18.12.2015 04.01.2016 Veřejná vyhláška - Stanovení záplavového území významného vodního toku Desná v km 0,000 - 37,090 - 6. aktualizace
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2696/2015 14.12.2015 30.12.2015 Informace o záměru pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 590 (hasičská zbrojnice)
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2634/2015 09.12.2015 21.12.2015 Pozvánka na veřejné zasedání Svazku obcí údolí Desné dne 18.12.2015
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2645/2015 08.12.2015 24.12.2015 Informace o záměru pachtu pozemku p.č. 415/2 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2627/2015 04.12.2015 31.01.2016 Zapnutí trakčního a napájecího vedení ŽD - důležité poučení pro občany
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2616/2015 04.12.2015 15.12.2015 Pozvánka na 11. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice dne 14.12.2015
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2577/2015 01.12.2015 17.12.2015 Informace o záměru poskytnout jako výpůjčku část pozemku p.č. 1174/1 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2542/2015 25.11.2015 15.12.2015 Návrh rozpočtu obce Vikýřovice na rok 2016 +3 přílohy
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2537/2015 25.11.2015 31.12.2023 Výzva ÚZSVM občanům - neznámý vlastník, informace pro veřejnost, nemovitosti v k.ú.Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2518/2015 23.11.2015 04.01.2016 Důležité upozornění pro občany - změna termínu odstávky informačních systému občanských průkazu a cestovních dokladů MV ČR
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2519/2015 23.11.2015 11.12.2015 Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na rok 2016
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2431/2015 19.11.2015 07.12.2015 Informace o záměru pronájmu pozemků
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2355/2015 12.11.2015 30.11.2015 Veřejná vyhláška - 6. aktualizace záplavového území v k.ú. Vikýřovice (ul.Petrovská km cca 15,5)
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2258/2015 04.11.2015 20.11.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 19.11.2015
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2227/2015 04.11.2015 18.11.2015 Usnesení č. 10/2015 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice - OPRAVA
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2270/2015 04.11.2015 11.11.2015 Pozvánka na veřejné zasedání VH Svazku obcí údolí Desné
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2260/2015 02.11.2015 31.12.2016 PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ OBCE VIKÝŘOVICE V ROCE 2016 - PODPORA SOCIÁLNÍ OBLASTI
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2259/2015 02.11.2015 31.12.2016 PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ OBCE VIKÝŘOVICE V ROCE 2016 - PODPORA CELOROČNÍ ČINNOSTI SPOLKŮ
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2241/2015 29.10.2015 30.06.2016 Upozornění pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2239/2015 29.10.2015 18.11.2015 Obecně závazná vyhláška č. 03/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2238/2015 29.10.2015 18.11.2015 Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku ze psů
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2227/2015 29.10.2015 18.11.2015 Usnesení č. 10/2015 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2215/2015 22.10.2015 09.11.2015 Informace o záměru pachtu části pozemku p.č. 1082 v k.ú. Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2178/2015 20.10.2015 11.11.2015 Vikýřovice - oznámení o přerušení dodávky el. energie 10.11.2015
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2177/2015 20.10.2015 09.11.2015 Oznámení o výlukách Železnice Desná
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2154/2015 16.10.2015 27.10.2015 Pozvánka na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2131/2015 14.10.2015 23.11.2015 Důležité upozornění pro občany
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2119/2015 14.10.2015 06.11.2015 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Kategorie: Aktuální dokumenty
OUVI 2108/2015 09.10.2015 26.10.2015 Rozhodnutí o umístění stavby
Kategorie: Aktuální dokumenty