Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
601/2021
04.03.2021 20.03.2021 Usneseni ZM č.17
Kategorie: Usnesení ZM
599/2021
04.03.2021 31.03.2021 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o Změně č. 8 územního plánu obce Dolní Morava - změna termínu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
592/2021
03.03.2021 Rozpočet schválených akcí na rok 2021
Kategorie: Ekonomika města
591/2021
03.03.2021 SCHVÁLENÝ ROZPOČET ZŠ a MŠ na r.2021
Kategorie: Ekonomika města
590/2021
03.03.2021 Oznámení o zveřejnění
Kategorie: Ekonomika města
589/2021
03.03.2021 Schválený rozpočet pro rok 2021-sociální fond
Kategorie: Ekonomika města
588/2021
03.03.2021 Schválený rozpočet pro rok 2021-výdaje
Kategorie: Ekonomika města
587/2021
03.03.2021 Schválený rozpočet pro rok 2021- příjmy
Kategorie: Ekonomika města
586/2021
03.03.2021 19.03.2021 Záměr pronajmu nemovitého majetku pozemek p.č. 1081
Kategorie: Informace z městského úřadu
585/2021
03.03.2021 19.03.2021 Usnesení RM č.60
Kategorie: Usnesení RM
550/2021
02.03.2021 31.03.2021 Oznámení výběrového řízení- Ministerstvo vnitra Odbor nakládání s nepotřebným majetkem
Kategorie: Různé
468/2021
23.02.2021 31.03.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
366/2021
15.02.2021 31.03.2021 Výběrové řízení lékař Staré Město
Kategorie: Různé
294/2021
03.02.2021 Návrh rozpočtu na rok 2021- ZŠ a MŠ
Kategorie: Ekonomika města
293/2021
03.02.2021 Návrh rozpočtu na rok 2021 - Sociální fond města
Kategorie: Ekonomika města
292/2021
03.02.2021 Návrh rozpočtu na rok 2021-výdaje
Kategorie: Ekonomika města
291/2021
03.02.2021 Návrh rozpočtu na rok 2021 příjmy
Kategorie: Ekonomika města
290/2021
03.02.2021 Oznámení o zveřejnění
Kategorie: Ekonomika města
267/2021
29.01.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 13
Kategorie: Ekonomika města
258/2021
19.01.2021 31.12.2099 Rozpočtové opatření č. 12
Kategorie: Ekonomika města
2314/2020
30.12.2020 Rozpočtové opatření č. 11
Kategorie: Ekonomika města
2251/2020
16.12.2020 Oznámení o zveřejnění schválené rozpočtové provizorium
Kategorie: Ekonomika města

01.12.2020 Rozpočtové opatření č. 10
Kategorie: Ekonomika města
2112/2020
27.11.2020 Návrh rozpočtu pro sociální fond města Staré Město na rok 2021
Kategorie: Ekonomika města
2038/2020
19.11.2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Staré Město na léta 2021-2023-schválený
Kategorie: Ekonomika města
2037/2020
19.11.2020 Rozpočtové opatření č. 9
Kategorie: Ekonomika města
2036/2020
19.11.2020 Rozpočtové opatření č. 8
Kategorie: Ekonomika města
2035/2020
19.11.2020 Rozpočtové opatření č. 7
Kategorie: Ekonomika města
2034/2020
19.11.2020 Rozpočtové opatření č. 6
Kategorie: Ekonomika města

23.10.2020 Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 22.10.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů

22.09.2020 Oznámení o dobvě a místě - volby
Kategorie: Volby

03.09.2020 Pozvánka na I. zasedání OVK
Kategorie: Volby

03.09.2020 Jmenování zapisovatelů OVK
Kategorie: Volby
1452/2020
18.08.2020 info - okrsky
Kategorie: Volby
1452/2020
18.08.2020 Informace volební okrsky
Kategorie: Informace z městského úřadu
MUSM/1386/2020/Ka
04.08.2020 Stanovení minimálního počtu členů OVK
Kategorie: Volby

03.07.2020 30.06.2021 Závěrečný účet města 2019 - schválený
Kategorie: Ekonomika města
1173/2020
25.06.2020 Rozpočtové opatření č. 5
Kategorie: Ekonomika města

01.05.2020 Rozpočtová změna č. 4
Kategorie: Ekonomika města

07.04.2020 Rozpočtová změna č. 3
Kategorie: Ekonomika města

07.04.2020 Rozpočtová změna 1, 2
Kategorie: Ekonomika města

09.01.2020 Schválený rozpočet Města Staré Město na rok 2020
Kategorie: Ekonomika města

08.01.2020 Rozpočtová změna č. 17 a 18
Kategorie: Ekonomika města

03.01.2020 Rozpočtová změna č. 15, 16
Kategorie: Ekonomika města
2437/2019
07.08.2019 07.08.2022 Oznámení nálezu
Kategorie: Informace z městského úřadu

08.08.2018 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
86/2018
12.01.2018 SVR města na r. 2019-2021-schválený
Kategorie: Ekonomika města