Telefon: 583 440 145, email: obec@hornistudenky.cz

Č. Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu Kategorie Stav Počet příloh Staženo
1OÚHS 58/2022
20.01.2022 Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotaceInformace z obecního úřaduvyveseno2x
StaženoNázev přílohyVelikost
2xpdf-iconDodatek_č.2_ukončení_Hédlová.pdf290 KB
2OÚHS 57/2022
20.01.2022 Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvyInformace z obecního úřaduvyveseno2x
StaženoNázev přílohyVelikost
2xpdf-iconDohoda_o_ukončení_VPS_Jednota.pdf206 KB
3OÚHS 47/2022
17.01.2022 02.02.2022 Stanovení přechodné úpravy: Stanovení PÚP na PK, silnicích II. a III. třídy v ORP ZábřehInformace z jiných úřadůvyveseno5x
StaženoNázev přílohyVelikost
3xpdf-icon2022_01513.pdf306 KB
1xpdf-iconSchemata_B.pdf1.49 MB
1xpdf-iconSchemata_C.pdf820 KB
4OÚHS 40/2022
12.01.2022 31.01.2022 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o vydání Aktualizace č. 4Informace z jiných úřadůvyveseno6x
StaženoNázev přílohyVelikost
6xpdf-iconVeřejná_vyhláška_vydání_Akt_č_4_ZÚR_OK.pdf235 KB
5OÚHS 36/2022
12.01.2022 31.03.2024 Dodatky č. 2 k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám k projektu "Zábřežsko třídí"Informace z obecního úřaduvyveseno4x
6OÚHS 26/2022
07.01.2022 Schválený rozpočet 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 ZŠ a MŠ Horní StudénkyEkonomika obcevyveseno4x
StaženoNázev přílohyVelikost
4xpdf-iconSchválený rozpočet 2022 střednědobý plán 2023-2025.pdf164 KB
7OÚHS 25/2022
07.01.2022 Schválený rozpočet obce Horní Studénky na rok 2022Ekonomika obcevyveseno7x
StaženoNázev přílohyVelikost
4xpdf-iconSchválený_rozpočet 2022.pdf344 KB
3xpdf-iconOznámení na úřední desku.pdf135 KB
8OÚHS 22/2022
06.01.2022 31.01.2022 Rozpočtová změna č. 10/2021 ze dne 16.12.2021Ekonomika obcevyveseno3x
StaženoNázev přílohyVelikost
3xpdf-icon10. rozpočtová změna - 16. 12. 2021.pdf153 KB
9OÚHS 7/2022
05.01.2022 21.01.2022 Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnicích II. a III. třídy v ORP ZábřehInformace z jiných úřadůsejmuto22x
StaženoNázev přílohyVelikost
13xpdf-icon2021_61673.pdf335 KB
4xpdf-icono2_Schema_TP_celorocni.pdf2.81 MB
5xpdf-icono1_Schema_RSD_celorocni.pdf382 KB
10OÚHS 551/2021
21.12.2021 31.12.2022 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 2022,Informace z jiných úřadůvyveseno5x
11OÚHS 541/2021
16.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 3/2021, o místním poplatku za systém odp.hospodářstvíVyhlášky a nařízenívyveseno7x
StaženoNázev přílohyVelikost
7xpdf-iconOZV_3_2021_o_mistnim_poplatku_za_odpadove_hospodarstvi.pdf152 KB
12OÚHS 540/2021
16.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 2/2021, o stanov. obecního systému odp. hospodářstvíVyhlášky a nařízenívyveseno7x
13OÚHS 529/2021
07.12.2021 16.12.2021 Informace o konání 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce 16. 12. 2021Informace z obecního úřadusejmuto24x
StaženoNázev přílohyVelikost
24xpdf-iconInformace o konání VZZO 16.12.pdf111 KB
14OÚHS 521/2021
06.12.2021 Rozpočtová změna 9/2021 - v kompetenci starosty obceEkonomika obcevyveseno5x
StaženoNázev přílohyVelikost
5xpdf-icon9. rozpočtová změna - 8.11.2021 - starosta.pdf98.5 KB
15OÚHS 510/2021
29.11.2021 17.12.2021 NÁVRH rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2023-2025 ZŠ a MŠ Horní StudénkyEkonomika obcesejmuto8x
StaženoNázev přílohyVelikost
8xpdf-iconNávrh rozpočtu 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025.pdf165 KB
16OÚHS 509/2021
29.11.2021 17.12.2021 NÁVRH Rozpočtu obce Horní Studénky na rok 2022Ekonomika obcesejmuto17x
StaženoNázev přílohyVelikost
17xpdf-iconNávrh rozpočet 2022 - k vyvěšení.pdf385 KB
17OÚHS 505/2021
25.11.2021 15.12.2021 Oznámení o záměru pronájmu majetku obce - část p.č. 199/4 a část p.č. 204/2Informace z obecního úřadusejmuto16x
StaženoNázev přílohyVelikost
16xpdf-icon2021 - záměr pronájmu část p.č.199_4. p.č. 204_2.pdf135 KB
18OÚHS 491/2021
18.11.2021 09.12.2021 Mikroregion Zábřežsko_Návrh rozpočtu na rok 2022 a výhledu 2023-2025Informace z jiných úřadůsejmuto9x
StaženoNázev přílohyVelikost
9xpdf-icon1_Rozpocet_2022_a_vyhled_návrh_z_18_11_2021.pdf1019 KB
19OÚHS 460/2021
19.10.2021 30.11.2021 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostůInformace z jiných úřadůsejmuto12x
StaženoNázev přílohyVelikost
12xpdf-iconupozorneni_k_odstraneni_a_oklesteni_stromovi.pdf71.1 KB
20OÚHS 447/2021
12.10.2021 13.12.2021 Oznámení záměru prodeje - část pozemku p.č. 1732/1 k.ú. Horní StudénkyInformace z obecního úřadusejmuto17x
StaženoNázev přílohyVelikost
17xpdf-iconZáměr_prodeje_část_1732_1.pdf139 KB
21OÚHS 446/2021
11.10.2021 Rozpočtová změna 8/2021 ze dne 30.9.2021Ekonomika obcevyveseno12x
StaženoNázev přílohyVelikost
12xpdf-icon8. rozpočtová změna - 30.9.2021.pdf140 KB
22OÚHS 423/2021
21.09.2021 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb v obciVolbysejmuto10x
StaženoNázev přílohyVelikost
10xpdf-iconOznámení o době a místě konání voleb.pdf242 KB
23OÚHS 425/2021
21.09.2021 01.10.2021 Informace o konání 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Horní StudénkyInformace z obecního úřadusejmuto13x
StaženoNázev přílohyVelikost
13xpdf-iconInformace o konání VZZO_30.9.pdf108 KB
24OÚHS 414/2021
15.09.2021 30.09.2021 Oznámení o záměru pachtu - trvalý travní porost a orná půda v k.ú. Horní StudénkyInformace z obecního úřadusejmuto6x
StaženoNázev přílohyVelikost
6xpdf-iconZáměr_propachtovat_pozemky.pdf402 KB
25OÚHS 412/2021
15.09.2021 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 1/2021Informace z jiných úřadůvyveseno30x
StaženoNázev přílohyVelikost
14xpdf-iconMZE_49892_2021_16212.pdf355 KB
16xpdf-iconOOP_VI_návrh_Priloha_c_1_14_9_2021.pdf1.84 MB
26OÚHS 401/2021
09.09.2021 16.09.2021 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komiseVolbysejmuto9x
StaženoNázev přílohyVelikost
9xpdf-iconOznámení o svolání 1. zasedání OkVK.pdf240 KB
27OÚHS 402/2021
09.09.2021 Rozpočtová změna č. 7/2021 ze dne 2. 9. 2021Ekonomika obcevyveseno10x
StaženoNázev přílohyVelikost
10xpdf-icon7.rozpočtová změna 2. 9. 2021 - starosta VOLBY.pdf98.5 KB
28OÚHS 390/2021
02.09.2021 07.10.2021 Oznámení o záměru prodeje části p.č. 1254/1 k.ú. Horní StudénkyInformace z obecního úřadusejmuto19x
StaženoNázev přílohyVelikost
19xpdf-iconZáměr_prodeje_část_1254_1.pdf207 KB
29OÚHS 377/2021
20.08.2021 06.09.2021 Stanovení OOP_PŘECHODNÁ ÚPRAVA na sil. 368: Ž_ZU a PÚP sil. 368Informace z jiných úřadůsejmuto47x
StaženoNázev přílohyVelikost
24xpdf-icon2021_41029.pdf341 KB
23xpdf-icon41027_HorStudenky_Situace_2.pdf1.47 MB
30OÚHS 375/2021
18.08.2021 11.10.2021 Informace o počtu a sídle volebního okrsku - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021Volbysejmuto15x
StaženoNázev přílohyVelikost
15xpdf-iconInformace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf206 KB

30


Staženo Čislo jednací Název Aktuálně vyvěšeno Návrh/schválil Od Do Kategorie Počet příloh
44xOÚHS 266/2021Prodloužení termínu podání přihlášek - konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Horní StudénkySejmutoŠanovcová Blanka, Referent SSD15.06.202113.08.2021Informace z obecního úřadu
StaženoNázev přílohyVelikost