tel: 583 445 101, email: podatelna@mu-lostice.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deska

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu

22.03.2017 04.04.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám. Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
614/2017
22.03.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Oznámení
579/2017/8
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, o.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/7
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/10
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
590/2016
21.03.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Ekonomika města
578/2017
17.03.2017 03.04.2017 Rozhodnutí o umístění stavby, chodník, pás pro pěší, pás pro cyklisty, parkovací zálivy Olomoucká ul
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. výstavby Mohelnice
573/2017
17.03.2017 03.04.2017 OZV č.1/2017, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Loštice
Kategorie: Zastupitelstvo města
541/2017
13.03.2017 01.04.2017 Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území vodního toku Třebůvka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
540/2017
13.03.2017 01.04.2017 Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 10.1.2017, č.j. SVS/2017/004572-G
Kategorie: Informace z jiných úřadů

10.03.2017 27.03.2017 Zápis a usnesení RM č. 52 ze dne 6.3.2017
Kategorie: Rada města
528/2017
09.03.2017 27.03.2017 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy na PK, silnice II a III.tř.
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
498/2017
06.03.2017 30.03.2017 ÚZSVM- Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. OSU/001/2017 a jeho podmínkách, koupě nem. majetku p.č. 1572
Kategorie: Informace z jiných úřadů
457/2017
06.03.2017 31.12.2017 Publicita projektu, projekt financovaný z Evropského sociálního fondu VPP
Kategorie: Informace z jiných úřadů

01.03.2017 10.04.2017 Zápis dětí do první třídy základní školy SZM Mohelnice Masarykova 4 na školní rok 2017/2018
Kategorie: Oznámení
455/2017
28.02.2017 03.04.2017 Veřejná vyhláška, Oznámení o zpřístupnění Hromadného předpisného seznamu č.j. 449/2017, nedoplatky za KO za rok 2014
Kategorie: Ekonomika města

14.02.2017 22.11.2017 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR - Rozpis poradních dní na rok 2017, Domov u Třebůvky Loštice
Kategorie: Různé

25.01.2017 31.12.2017 Publicita projektu - Výstavba chodníku v ulici Ve Stráni a Jevíčská, Loštice včetně vybudování dvou míst pro přecházení
Kategorie: Informace z obecního úřadu

02.01.2017 31.05.2017 Finanční úřad - Informace k majetkovým daním 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2428/2016
15.12.2016 16.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města

09.12.2016 30.04.2017 Tisková zpráva - Městský kamerový dohledový systém Loštice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

09.11.2016 31.03.2017 Tisková zpráva - Olomoucký kraj podporuje JSDH Loštice (nákup osobních ochranných prostředků – zásahové přilby se svítilnami a kompletní zásahové oděvy)
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2134/2016
04.11.2016 05.06.2017 Publicita projektu -restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Lošticích,Olomoucká ul. u domu č.p. 247
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.11.2016 Informace pro občany - Uzavření pobočky České spořitelny a.s. v Lošticích ke dni 1.2.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1284/2016
30.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 390 000,-Kč - Výstavba dětského lanového centra na koupališti v Lošticích
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/8
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sportovní klub SK Loštice, o.s. - 200 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/7
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavoj Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/14
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ČRS MO Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
631/2016
561
30.03.2016 31.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - PD na projekt Cyklistická stezka Loštice - Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2865/2015
14.12.2015 17.12.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města - oprava šachet smíšené kanalizace, ulice Bezručova Loštice
Kategorie: Ekonomika města

Loštice © 2017 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika