Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
ouho 167/2024
04.03.2024 01.01.2025 MRK - schválené rozpočtové opatření č. 1-2024
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 159/2024
23.02.2024 07.03.2024 Pozvánka na 8. zasedání ZO konané dne 6.3.2024
Kategorie: Informace z obecního úřadu
ouho 144/2024
16.02.2024 01.01.2025 Rozpočtové opatření č. 1
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 48/2024
23.01.2024 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106_1999 Sb., za rok 2023
Kategorie: Informace z obecního úřadu
ouho 783/2023
28.12.2023 Smlouvy darovací s FK Hošťálkovy, z.s.
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 783/2023
28.12.2023 Smlouvy darovací s FK Hošťálkovy, z.s.
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 775/2023
22.12.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hošťálkovy na rok 2025-2027
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 774/2023
22.12.2023 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hošťálkovy na rok 2024
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 768/2023
18.12.2023 MRK - Schválený rozpočet na rok 2024, schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 a 2026
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.12.2023 Informace ke zveřejnění schválených rozpočtů, rozpočtových opatření a dalších dokumentů
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 763/2023
12.12.2023 Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
ouho 761/2023
12.12.2023 OZV o stanovení pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 760/2023
12.12.2023 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 759/2023
12.12.2023 OZV o místním poplatku ze vstupného
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 758/2023
12.12.2023 OZV o místním poplatku ze psů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 757/2023
12.12.2023 OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 756/2023
12.12.2023 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 754/2023
07.12.2023 31.12.2024 Ceník-vodného,stočného a místních poplatků pro rok 2024
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 753/2023
07.12.2023 31.12.2024 Rozpočet obce na rok 2024
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 439/2023
30.06.2023 Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2022 - schválený
Kategorie: Informace z jiných úřadů
ouho 438/2023
29.06.2023 Závěrečný účet obce Hošťálkovy za rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 436/2023
29.06.2023 30.06.2024 Protokol o schválení úč.závěrky ZŠ a MŠ Hošťálkovy za rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 118/2023
01.02.2023 Žádosti o poskytnutí darů
Kategorie: Informace z obecního úřadu
ouho 837/2022
06.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Hošťálkovy na roky 2024 až 2026
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 524/2022
30.05.2022 30.06.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 523/2022
30.05.2022 30.06.2025 Smlouva o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci s MRK
Kategorie: Ekonomika obce
ouho 143/2022
ouhos 169/2022/
09.03.2022 Pravidla pro pronájem prostor Kulturního domu v Hošťálkovech
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
ouho 173/2022
05.03.2021 Řád veřejného pohřebiště Obce Hošťálkovy
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

20.08.2019 Dokončení kanalizace v obci Hošťálkovy za přispění MSK
Kategorie: Informace z obecního úřadu

07.03.2019 Smlouva o dílo - Rekonstrukce propustku Křížová
Kategorie: Veřejné zakázky

17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

17.07.2018 Smlouva o dílo dodatek č.1 – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

21.05.2018 Smlouva o dílo - zhotovení kovové zábrany se sítí u multifunkčního hřiště
Kategorie: Veřejné zakázky

15.05.2018 Smlouva o dílo - Kanalizace Hošťálkovy -4. a 5. etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

14.05.2018 Smlouva o dílo - Oprava místní komunikace Křížová ve Slzesku
Kategorie: Veřejné zakázky

21.03.2018 Smlouva o dílo – Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

21.03.2018 Smlouva o dílo – Úprava a rozšíření kolumbária Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

03.11.2017 Smlouva o dílo - Multifunkční hřiště Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

03.11.2017 Slmouva o dílo - Oprava a zateplení KD Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2017 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo -Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2017 Smlouva o dílo-Oprava hřbitovní zdi Hošťálkovy-II.etapa
Kategorie: Veřejné zakázky

19.10.2017 Smlouva o dílo - Obnova hasičské zbrojnice Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

28.06.2017 Smlouva o dílo-"Oprava místní komunikace Vraclávek - Česká Ves"
Kategorie: Veřejné zakázky

03.10.2016 Smlouva o dílo- Územní plán Hošťálkovy-Změna č.1
Kategorie: Veřejné zakázky

11.05.2016 Smlouva o dílo - "Oprava hřbitovní zdi - I. etapa"
Kategorie: Veřejné zakázky

10.05.2016 Smlouva o dílo - oprava starého chodníku u OÚ Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

02.02.2016 Výzva k podání nabídky "Těžba a pěstební činnost v lesích Obce Hošťálkovy v roce 2016 a 2017"
Kategorie: Veřejné zakázky

02.10.2015 Smlouva o dílo-oprava autobusové točny
Kategorie: Veřejné zakázky

30.09.2015 Smlouva o dílo - oprava komunikací
Kategorie: Veřejné zakázky

31.08.2015 Kupní smlouva "Separace a sběr využitelných odpadů"
Kategorie: Veřejné zakázky

31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-stavba"
Kategorie: Veřejné zakázky

31.08.2015 Smlouva o dílo "Energetické úspory domu služeb-dodávka"
Kategorie: Veřejné zakázky

02.07.2015 Smlouva o dílo - Oprava komunikací v obci Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

20.03.2015 Smlouva o dílo-restaurování kulturní památky
Kategorie: Veřejné zakázky

23.02.2015 Smlouva o dílo-práce v těžbě, přibližování a zalesňování v lesích obce
Kategorie: Veřejné zakázky

01.12.2014 Smlouva o dílo - dodávka - gass-eko s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

01.12.2014 Smlouva o dílo - stavba - DUO STAV s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

21.07.2014 Smlouva o dílo- Oprava místních komunikací
Kategorie: Veřejné zakázky

21.07.2014 Smlouva o dílo - Chodník podél silnice III4521 v okolí ZŠ v obci Hošťálkovy
Kategorie: Veřejné zakázky

02.07.2014 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Kategorie: Veřejné zakázky

05.05.2014 Smlouva o dílo č. 4-2014 - Pavel Harnol - HARTOP
Kategorie: Veřejné zakázky

05.05.2014 Smlouva o dílo č. 3-2014 - Taylor stavební s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

23.04.2014 Smlouva o dílo č. 1/2014 - VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

15.10.2013 OZV 1/2013 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

29.07.2013 Smlouva o dílo - Bonita Group Service s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

23.05.2013 Smlouva o dílo - Robert Boubeníček
Kategorie: Veřejné zakázky

23.05.2013 Smlouva o dílo - Silnice.CZ s.r.o.
Kategorie: Veřejné zakázky

06.08.2012 Smlouva o dílo č.1/2012
Kategorie: Veřejné zakázky

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty