Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
MULA 19443/2021
DOP/19439/2021/MoH
24.06.2021 10.07.2021 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu-HELLAS a.s.-ul. Na Valech
Kategorie: Dopravní značení
MULA 19290/2021
23.06.2021 01.07.2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 30.06.2021
Kategorie: Pozvánka na jednání ZM
MULA 19121/2021
SEK/300/2021/AJa
23.06.2021 14.07.2021 ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.07.2021 od 7:30 do 15:00 hod.
Kategorie: Různé
MULA 19123/2021
SEK/300/2021/AJa
23.06.2021 14.07.2021 ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.07.2021 od 7:30 do 15:00 hod.
Kategorie: Různé
MULA 19024/2021
DOP/17671/2021/MoH
22.06.2021 08.07.2021 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu-Chodník v obci Tatenice
Kategorie: Dopravní značení
MULA 19009/2021
OIM/16926/2021/KGr
22.06.2021 12.07.2021 Pronájem nebytového prostoru v domě čp. 233
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 18926/2021
SEK/18926/2021/VTo
21.06.2021 13.07.2021 Výběrové řízení – referent/ka oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti
Kategorie: Volná pracovní místa
MULA 18715/2021
SEK/300/2021/AJa
21.06.2021 09.07.2021 ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky elektrické energie dne 08.07.2021 od 8:45 do 15:15 hod.
Kategorie: Různé
MULA 18662/2021
SEK/300/2021/AJa
21.06.2021 07.07.2021 Exekutorský úřad Brno-město vydává usnesení ve věci odročení dražby na neurčito
Kategorie: Dražby
MULA 18777/2021
DOP/17791/2021/MoH
21.06.2021 07.07.2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy-Město Lanškroun-ul. T.G. Masaryka
Kategorie: Dopravní značení
SML/2021/0119/SEK
21.06.2021 07.07.2024 VPS o poskytnutí dotace - Region Orlicko-Třebovsko (Cyklo Glacensis)
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 18512/2021
SEK/300/2021/AJa
21.06.2021 07.07.2021 ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky elektrické energie dne 07.07.2021 od 7:30 do 16:00 hod.
Kategorie: Různé
MULA 18314/2021
SEK/300/2021/AJa
21.06.2021 07.07.2021 Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích vydává usnesení o zrušení schváleného oddlužení
Kategorie: Dražby
MULA 18323/2021
SEK/300/2021/AJa
21.06.2021 07.07.2021 Exekutorský úřad Nový Jičín vydává oznámení o ukončení exekuce
Kategorie: Dražby
MULA 18469/2021
SEK/300/2021/AJa
21.06.2021 07.07.2021 Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích vydává usnesení o insolvenčním návrhu dlužníka
Kategorie: Dražby
MULA 18677/2021
DOP/13706/2021/MoH
21.06.2021 07.07.2021 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu-Chodník Lesní brána-Horní Čermná
Kategorie: Dopravní značení
MULA 18095/2021
SU/8450/2021/PMa
21.06.2021 22.07.2021 Veřejná vyhláška - Územní plán Luková
Kategorie: Územní plánování
MULA 18329/2021
DOP/16748/2021/MoH
17.06.2021 03.07.2021 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu-SKP DUHA-Regionem Orlicka
Kategorie: Dopravní značení
MULA 17969/2021
17.06.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 07.06.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 18305/2021
DOP/17792/2021/MoH
17.06.2021 03.07.2021 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu-Město Lanškroun-ÚK 3327 Dolní Třešňovec
Kategorie: Dopravní značení
MULA 17968/2021
11.06.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 14
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 17966/2021
11.06.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č. 11 až 13
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 17821/2021
11.06.2021 01.07.2021 Návrh závěrečného účtu města Lanškroun na rok 2020
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 17806/2021
SEK/300/2021/AJa
11.06.2021 02.07.2021 ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky elektrické energie dne 01.07.2021 od 8:45 do 14:15 hod.
Kategorie: Různé
MULA 17699/2021
SEK/300/2021/AJa
10.06.2021 22.07.2021 Exekutorský úřad Břeclav vydává usnesení o nařízení elektronické dražby
Kategorie: Dražby
MULA 17698/2021
SEK/300/2021/AJa
10.06.2021 22.07.2021 Exekutorský úřad Břeclav vydává usnesení o nařízení elektronické dražby
Kategorie: Dražby
MULA 17697/2021
SEK/300/2021/AJa
10.06.2021 22.07.2021 Exekutorský úřad Břeclav vydává usnesení o nařízení elektronické dražby
Kategorie: Dražby
MULA 17694/2021
SEK/300/2021/AJa
10.06.2021 22.07.2021 Exekutorský úřad Břeclav vydává usnesení o nařízení elektronické dražby
Kategorie: Dražby
MULA 17569/2021
OIM/16017/2021/KGr
09.06.2021 29.06.2021 Prodej části pozemku ppč. 466/3 v ulici T. G. Masaryka
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 17384/2021
OIM/16482/2021/KGr
09.06.2021 29.06.2021 Prodej pozemku v ulici Olbrachtova u domu čp. 731
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 17036/2021
SEK/300/2021/AJa
07.06.2021 26.06.2021 ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.06.2021 od 7:30 do 13:30 hod.
Kategorie: Různé
SML/2020/0464/FIN
02.06.2021 18.06.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák 2021, celoroční činnost
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2021/0116/null
31.05.2021 16.06.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace FO Lanškroun
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 16258/2021
SU/5069/2021/PMa
31.05.2021 01.07.2021 Veřejná vyhláška - Územní plán Anenská Studánka
Kategorie: Územní plánování
MULA 16058/2021
OIM/13/2021/KGr
27.05.2021 31.07.2021 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání)
Kategorie: Informace z jiných úřadů
MULA 16099/2021
27.05.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 24.05.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 15480/2021
SU/9674/2020/PMa
24.05.2021 22.07.2021 Změna č. 1 územního plánu Lanškroun
Kategorie: Územní plánování
MULA 15164/2021
19.05.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 9 - 10
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 14992/2021
SU/29621/2019/MLe
19.05.2021 08.07.2021 Změna č. 1 územního plánu Rudoltice
Kategorie: Územní plánování
MULA 14988/2021
18.05.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtovývh opatření 7 až 8
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 14932/2021
18.05.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 10.05.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 14575/2021
14.05.2021 31.12.2021 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 05.05.2021
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 13321/2021
04.05.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatřéní č. 4 až 6
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 12905/2021
SEK/300/2021/AJa
03.05.2021 01.10.2021 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje vydává opatření obecné povahy - Monitorovací kalendáře pro koupací sezónu 2021
Kategorie: Různé
MULA 13024/2021
03.05.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 12686/2021
OIM/8504/2021/KGr
30.04.2021 30.06.2021 Prodej pozemků za garážemi v ulici Husova
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 12923/2021
29.04.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 26.04.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 12591/2021
OIM/10781/2021/KGr
27.04.2021 30.06.2021 Prodej pozemku ppč. 3496/15 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 12359/2021
26.04.2021 30.06.2021 Prodej ppč. 312/1 v k. ú. Dolní Třešňovec ke stavbě RD
Kategorie: Nakládání s majetkem města
MULA 12058/2021
21.04.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 12.04.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 10677/2021
12.04.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 07.04.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 9747/2021
01.04.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření 1 - 3
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 9661/2021
29.03.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 22.03.2021
Kategorie: Usnesení rady
SML/2021/0033/SEK
18.03.2021 03.04.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - OIK TV s. r. o.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 7896/2021
11.03.2021 31.12.2021 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 03.03.2021
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 7895/2021
11.03.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Lanškroun na roky 2022 - 2023
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 7894/2021
11.03.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Lanškroun na rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 7858/2021
11.03.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 08.03.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 5934/2021
SEK/31115/2020/VŽá
10.03.2021 31.12.2021 Dotační program na podporu sportu v roce 2021 - mládež do 19 let
Kategorie: Dotační programy
MULA 32634/2020
SEK/35338/2009/PBr
09.03.2021 25.03.2025 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Lanškroun
Kategorie: Dotační programy
MULA 31129/2020
SEK/31115/2020/VŽá
09.03.2021 15.12.2021 Dotační program na podporu subjektů, které hradí pronájem prostor v nemovitostech ve vlastnictví města 2021
Kategorie: Dotační programy
MULA 28845/2020
SEK/31115/2020/VŽá
08.03.2021 31.12.2021 Dotační program „Podpora poskytování sociálních služeb a služeb souvisejících“ pro rok 2021
Kategorie: Dotační programy
MULA 6556/2021
08.03.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 22.02.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 5584/2021
19.02.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 15.02.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 4857/2021
15.02.2021 31.12.2021 Usnesení z Rady města Lanškroun ze dne 10.02.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 4055/2021
10.02.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 08.02.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 1343/2021
18.01.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 11.01.2021
Kategorie: Usnesení rady
MULA 880/2021
SEK/43383/2015/PBr
13.01.2021 31.12.2021 Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Lanš
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

05.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Lanškrounsko
Kategorie: Různé
MULA 148/2021
SEK/35831/2020/VTo
04.01.2021 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 28.12.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 35531/2020
SEK/25350/2020/VTo
22.12.2020 31.12.2021 Usnesení ze Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 16.12.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 35741/2020
SEK/35482/2020/AJa
22.12.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 21.12.2020
Kategorie: Usnesení rady
SML/2020/0461/FIN
21.12.2020 31.03.2025 VPS o poskytnutí investiční dotace -ČRS, z. s. , MO Lanškroun
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 34410/2020
SEK/33394/2020/AJa
18.12.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 07.12.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 35400/2020
SEK/25354/2020/VTo
17.12.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 14.12.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 34245/2020
SEK/25350/2020/VTo
08.12.2020 31.12.2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 16.12.2020
Kategorie: Pozvánka na jednání ZM
SML/2020/0221/FIN/1
04.12.2020 05.12.2023 Dodatek č. 1 - SPORT trenéři Volejbalový oddíl
Kategorie: Dopravní značení
SML/2020/0222/FIN/1
04.12.2020 05.12.2023 Dodatek č. 1 - SPORT trenéři TJ Lanškroun z. s.
Kategorie: Dotační programy
SML/2020/0220/FIN/1
04.12.2020 05.12.2023 Dodatek č. 1 - SPORT trenéři HK Lanškroun z. s.
Kategorie: Dotační programy
SML/2020/0218/FIN/1
04.12.2020 05.12.2023 Dodatek č. 1 - SPORT trenéři FO Lanškroun z. s.
Kategorie: Dotační programy
MULA 33713/2020
SEK/25353/2020/VTo
02.12.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 30.11.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 32658/2020
SEK/25352/2020/VTo
23.11.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 16.11.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 32525/2020
SEK/25349/2020/VTo
23.11.2020 31.12.2021 Usnesení ze Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 18.11.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 29712/2020
SEK/25348/2020/VTo
21.10.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 19.10.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 28677/2020
SEK/28176/2020/AJa
12.10.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 07.10.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 28551/2020
SEK/25347/2020/VTo
09.10.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 05.10.2020
Kategorie: Usnesení rady
SML/2020/0324/FIN
SEK/11680/2020/VTo
08.10.2020 24.10.2023 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Sázava 2020
Kategorie: Různé
MULA 27314/2020
SEK/17137/2020/AJa
30.09.2020 31.12.2021 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 23.09.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 27077/2020
SEK/23121/2020/VTo
25.09.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 21.09.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 25546/2020
SEK/23119/2020/VTo
10.09.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 07.09.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 24095/2020
SEK/17661/2020/VTo
26.08.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2020
Kategorie: Usnesení rady
SML/2020/0210/FIN
10.08.2020 25.08.2023 Dotace - Sport mládež 2020 VPS SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0220/FIN
SEK/10440/2016/JKo
30.07.2020 15.08.2023 Dotace - Sport mládež 2020 VPS HK Lanškroun z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 21301/2020
SEK/113/2020/JKo
28.07.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy
Kategorie: Různé
SML/2020/0231/FIN
SEK/11680/2020/VTo
27.07.2020 12.08.2023 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Rudoltice 2020
Kategorie: Různé
SML/2020/0230/FIN
SEK/10440/2016/JKo
27.07.2020 12.08.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 Zahradníková
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 21219/2020
SEK/16166/2020/VTo
27.07.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 20.07.2020
Kategorie: Usnesení rady
SML/2020/0005/FIN/1
22.07.2020 07.08.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Lanškroun, z. s., hokejový klub Orli + dodatek 300.00
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0218/FIN
SEK/10440/2016/JKo
21.07.2020 06.08.2023 Dotace -Sport mládež 2020 VPS FO Lanškroun z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0209/FIN
SEK/10440/2016/JKo
21.07.2020 06.08.2023 Dotace - Sport mládež 2020 VPS Jezdecký Klub Lanškroun SZeŠ z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0212/FIN
SEK/10440/2016/JKo
21.07.2020 06.08.2023 Dotace - Sport mládež 2020 VPS SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0216/FIN
SEK/10440/2016/JKo
21.07.2020 06.08.2023 Dotace - Sport mládež 2020 VPS TJ Sokol Dolní Třešňovec, z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0221/FIN
SEK/10440/2016/JKo
21.07.2020 06.08.2023 Dotace - Sport mládež 2020 VPS Volejbalový oddíl TJ Lanškroun z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0222/FIN
SEK/10440/2016/JKo
21.07.2020 06.08.2023 Dotace - Sport mládež 2020 VPS TJ Lanškroun z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0207/FIN
SEK/10440/2016/JKo
21.07.2020 06.08.2023 Dotace - Sport mládež 2020 VPS SKP DUHA Lanškroun z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0213/FIN
SEK/10440/2016/JKo
21.07.2020 06.08.2023 Dotace - Sport mládež 2020 VPS Spolek Lukostřelnice Diana Lanškroun
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0189/FIN
SEK/10440/2016/JKo
16.07.2020 01.08.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 - skupina Hadron
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0229/FIN
SEK/10440/2016/JKo
16.07.2020 01.08.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 Divadlo Ve středu
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0192/FIN
SEK/10440/2016/JKo
14.07.2020 30.07.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 LŽPS
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 19695/2020
SEK/19183/2020/AJa
10.07.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 09.07.2020
Kategorie: Usnesení rady
SML/2020/0183/FIN
SEK/10440/2016/JKo
09.07.2020 25.07.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 Big Band
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0188/FIN
SEK/10440/2016/JKo
09.07.2020 25.07.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 - Morybundus Band
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0191/FIN
SEK/4435/2012/KKa
08.07.2020 24.07.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 LSS
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0187/FIN
SEK/10440/2016/JKo
08.07.2020 24.07.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 Gymnázium - Škeble
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 19084/2020
03.07.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Lanškroun
Kategorie: Ekonomika obce
MULA 19059/2020
SEK/16165/2020/VTo
03.07.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 29.06.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 18645/2020
SEK/11740/2020/VTo
30.06.2020 16.07.2021 Usnesení ze Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 24.06.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
SML/2020/0193/FIN
SEK/10440/2016/JKo
29.06.2020 15.07.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 Michalec
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0186/FIN
SEK/10440/2016/JKo
29.06.2020 15.07.2023 VPS o dotaci KULTURA 2020 FS ČCE
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 17703/2020
SEK/14092/2020/VTo
23.06.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 15.06.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 15767/2020
SEK/11741/2020/VTo
04.06.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 01.06.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 12751/2020
27.05.2020 12.06.2025 Kritéria pro přijímání do Domů s pečovatelskou službou
Kategorie: Různé
MULA 35935/2019
SEK/11797/2013/PBr
27.05.2020 12.06.2025 Statut Domů s byty zvláštního určení
Kategorie: Různé
MULA 34410/2019
27.05.2020 31.12.2022 Koncepce prevence kriminality na rok 2020-2022
Kategorie: Různé
MULA 14164/2020
SEK/11255/2020/AJa
25.05.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 18.05.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 13170/2020
SEK/12808/2020/VTo
15.05.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 13.05.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 13164/2020
SEK/6722/2020/VTo
15.05.2020 31.12.2021 Usnesení Zastupitelstva města Lanškroun ze dne 06.05.2020
Kategorie: Usnesení zastupitelstva
MULA 12438/2020
SEK/10066/2020/VTo
07.05.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města ze dne 04.05.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 11315/2020
SEK/10735/2020/AJa
27.04.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 22.04.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 11312/2020
SEK/9045/2020/VTo
27.04.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 20.04.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 9605/2020
OIM/37219/2019/PBa
14.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy - Ministerstva zemědělství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
MULA 10125/2020
SEK/9633/2020/VTo
14.04.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 09.04.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 10041/2020
SEK/8010/2020/VTo
13.04.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 06.04.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 10040/2020
SEK/6571/2020/VTo
13.04.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 23.03.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 8466/2020
SEK/8017/2020/VTo
20.03.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 15.03.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 7917/2020
SEK/5180/2020/VJa
13.03.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 09.03.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 7913/2020
SEK/6058/2020/VTo
13.03.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 26.02.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 6344/2020
SEK/1744/2020/VTo
27.02.2020 31.12.2021 Usnesení Rady města Lanškroun ze dne 24.02.2020
Kategorie: Usnesení rady
SML/2020/0005/FIN
11.02.2020 27.02.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Lanškroun, z. s., hokejový klub Orli
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0004/FIN
SEK/10440/2016/JKo
11.02.2020 27.02.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Dolní Třešňovec, z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2020/0006/FIN
SEK/10440/2016/JKo
11.02.2020 27.02.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FO Lanškroun, z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 3328/2020
SEK/37631/2019/VJa
31.01.2020 16.02.2030 Usnesení Rady města ze dne 27.01.2020
Kategorie: Usnesení rady
MULA 1956/2020
SEK/35881/2019/VTo
21.01.2020 06.02.2025 Usnesení z Rady města ze dne 13.01.2020
Kategorie: Usnesení rady
SML/2020/0002/FIN
SEK/10440/2016/JKo
17.01.2020 02.02.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák 2020
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 37683/2019
SEK/140/2021/VTo
30.12.2019 15.01.2024 Pravidla pro poskytování dotací - aktualizace 2020
Kategorie: Dotační programy
SML/2019/0224/FIN/1
SEK/10440/2016/JKo
16.12.2019 01.01.2023 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - KULTURA 2019 - GY Škeble
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0215/FIN/1
SEK/10440/2016/JKo
11.12.2019 27.12.2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace TJ Lanškroun, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0217/FIN/1
SEK/10440/2016/JKo
11.12.2019 27.12.2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0216/FIN/1
SEK/10440/2016/JKo
11.12.2019 27.12.2022 Dodatek č.1 k Veřenoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - FO Lanškroun, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

11.11.2019 31.12.2021 Plán vzdálené dílčí podpory v oblasti sociálního začleňování
Kategorie: Různé
SML/2019/0380/FIN
SEK/10440/2016/JKo
06.11.2019 22.11.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kulturu ve výši 39.000 Kč
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 27581/2019
SEK/27581/2019/PCe
24.09.2019 10.10.2024 Poptávka k předložení cenové nabídky na upgrade serveru TC Lanškroun
Kategorie: Veřejné zakázky
SML/2019/0221/FIN
SEK/10440/2016/JKo
13.06.2019 29.06.2022 Smlouva o poskytnutí dotace Spolek Lukostřelnice Diana Lanškroun
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0218/FIN
12.06.2019 28.06.2022 Smlouva o poskytnutí dotace HK Lanškroun z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0224/FIN
04.06.2019 20.06.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KULTURA 2019 - GY Škeble
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0222/FIN
SEK/10440/2016/JKo
04.06.2019 20.06.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KULTURA 2019 - Zahradníková
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0216/FIN
03.06.2019 19.06.2022 Smlouva o poskytnutí dotace FO Lanškroun, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0220/FIN
SEK/10440/2016/JKo
30.05.2019 15.06.2022 Smlouva o poskytnutí dotace SH-ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0217/FIN
SEK/10440/2016/JKo
30.05.2019 15.06.2022 Smlouva o poskytnutí dotace Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0215/FIN
30.05.2019 15.06.2022 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lanškroun, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0219/FIN
SEK/10440/2016/JKo
30.05.2019 15.06.2022 Smlouva o poskytnutí dotace ACTIVITY LANŠKROUN
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0152/FIN
SEK/10440/2016/JKo
29.05.2019 30.06.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KULTURA 2019 - Big Band
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 15975/2019
FIN/7931/2019/RKr
27.05.2019 12.06.2022 Oznámení o zveřejnení RO 7 až 9
Kategorie: Ekonomika obce
SML/2019/0156/FIN
SEK/10440/2016/JKo
22.05.2019 30.06.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KULTURA 2019 - LSS
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0153/FIN
SEK/10440/2016/JKo
22.05.2019 20.06.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KULTURA 2019 - FS ČCE
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0158/FIN
SEK/10440/2016/JKo
22.05.2019 30.06.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KULTURA 2019 - LŽPS
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0154/FIN
SEK/10440/2016/JKo
15.05.2019 31.05.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HK Lanškroun z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0166/FIN
SEK/10440/2016/JKo
13.05.2019 29.05.2022 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sokol DT
Kategorie: Ekonomika obce
SML/2019/0164/FIN
SEK/10440/2016/JKo
13.05.2019 29.06.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KULTURA 2019 - Jitřenka
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0160/FIN
SEK/10440/2016/JKo
10.05.2019 30.06.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KULTURA 2019 - Michalec
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0175/FIN
SEK/8249/2015/JKo
07.05.2019 23.05.2022 Smlouva o výpůjčce Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlic
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0163/FIN
SEK/10440/2016/JKo
06.05.2019 22.05.2022 Smlouva o poskytnutí dotace SH-ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0162/FIN
SEK/10440/2016/JKo
02.05.2019 18.05.2022 Smlouva o poskytnutí dotace - Jezdecký klub Lanškroun SZeŠ, z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0161/FIN
SEK/10440/2016/JKo
30.04.2019 16.05.2022 Smlouva o poskytnutí dotace - Jezdecký oddíl Lanškroun z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0151/FIN
SEK/10440/2016/JKo
30.04.2019 16.05.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KČT, odbor Lanškroun
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0155/FIN
SEK/10440/2016/JKo
30.04.2019 16.05.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FO Lanškroun, z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0159/FIN
SEK/10440/2016/JKo
29.04.2019 15.05.2022 Smlouva o poskytnutí dotace SKP Duha Lanškroun, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0157/FIN
SEK/10440/2016/JKo
29.04.2019 15.05.2022 Smlouva o poskytnutí dotace Cyklistický klub Lanškroun z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0112/FIN
25.04.2019 30.06.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák 2019
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
MULA 10675/2019
SEK/642/2019/JKo
05.04.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství ČR vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
SML/2019/0101/FIN
SEK/10440/2016/JKo
03.04.2019 19.04.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Lanškroun, z. s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0102/FIN
SEK/10440/2016/JKo
03.04.2019 19.04.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, z.s.
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0109/FIN
SEK/16523/2019/VJa
28.03.2019 13.04.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Lanškroun z. s., hokejový klub
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2019/0107/FIN
SEK/16523/2019/VJa
28.03.2019 13.04.2022 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace FO Lanškroun
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0570/FO
SEK/10440/2016/JKo
21.12.2018 06.01.2022 Dodatek č. 1 k VSP ACTIVITY LANŠKROUN - SPORT trenéři 2018-2019
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0572/FO
SEK/16523/2019/VJa
21.12.2018 06.01.2022 Dodatek č. 1 k VSP HK Lanškroun - SPORT trenéři 2018-2019
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0571/FO
SEK/10440/2016/JKo
21.12.2018 06.01.2022 Dodatek č. 1 k VSP FO Lanškroun - SPORT trenéři 2018-2019
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0573/FO
SEK/16523/2019/VJa
21.12.2018 06.01.2022 Dodatek č. 1 k VSP TJ Lanškroun, z. s. -SPORT trenéři 2018-2019
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0574/FO
SEK/16523/2019/VJa
21.12.2018 22.12.2021 Dodatek č. 1 k VSP Volejbalový oddíl TJ Lanškroun - SPORT trenéři 2018-2019
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0466/FO
23.10.2018 08.11.2021 Dodatek č. 2 - veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace FO Lanškroun
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0360/FO
SEK/10440/2016/JKo
17.07.2018 02.08.2021 Dodatek FO Lanškroun z.s. ZM
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0342/FO
SEK/16523/2019/VJa
09.07.2018 25.07.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79.000 Kč - Big Band Lanškroun
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

08.06.2018 31.12.2023 Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Kategorie: Různé
SML/2018/0222/FO
SEK/16523/2019/VJa
23.05.2018 30.06.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KULTURA 2018 LŽPS
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0225/FO
SEK/16523/2019/VJa
10.05.2018 30.06.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KULTURA 2018 Jitřenka
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0224/FO
SEK/16523/2019/VJa
09.05.2018 30.06.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KULTURA 2018 Morybundus
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0256/OI
09.05.2018 25.05.2023 SOD - ZŠ Smetanova - výměna oken, výmalba
Kategorie: Dopravní značení
SML/2018/0223/FO
SEK/16523/2019/VJa
07.05.2018 30.06.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KULTURA 2018 Michalec
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0221/FO
SEK/16523/2019/VJa
27.04.2018 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KULTURA 2018 Gymnázium Škeble
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0165/FO
SEK/16523/2019/VJa
23.04.2018 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KULTURA 2018 Divadlo Ve středu
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0168/FO
SEK/16523/2019/VJa
20.04.2018 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace KULTURA 2018 Lanškrounský smíšený sbor
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2018/0171/FO
SEK/16523/2019/VJa
20.04.2018 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 JUNÁK
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
SML/2016/0749/OSVZ
10.01.2017 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- Orlickoústecká nemocnice, nadační fond S námi je tu lépe
Kategorie: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty