Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
2213/2019
12.11.2019 28.11.2019 Záměr směny pozemků p. č. 440, 207 a 3538 v k. ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem
Kategorie: Informace z městského úřadu
2212/2019
12.11.2019 28.11.2019 Záměr prodeje části pozemku 91/2
Kategorie: Informace z městského úřadu
2211/2019
12.11.2019 28.11.2019 Záměr prodeje bytu č. 3, Nová Seninka 5
Kategorie: Informace z městského úřadu
2209/2019
12.11.2019 18.12.2019 067 EX 19108/15-95-DV movité věci
Kategorie: Různé
2171/2019
05.11.2019 21.11.2019 Usnesení z 10. ZM
Kategorie: Usnesení ZM
2163/2019
04.11.2019 20.11.2019 vyhláška-vydání Akt.č. 2a ZÚR OK
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2148/2019
30.10.2019 15.11.2019 Záměr prodeje části pozemku p. č. 366/2
Kategorie: Informace z městského úřadu
2147/2019
30.10.2019 15.11.2019 Záměr prodeje pozem ku p. č. 6/5
Kategorie: Informace z městského úřadu
2143/2019
30.10.2019 15.11.2019 Záměr prodeje pozemku st. p. č. 1042
Kategorie: Informace z městského úřadu
2142/2019
30.10.2019 15.11.2019 Záměr prodeje pozemku st. p. č. 1011
Kategorie: Usnesení ZM
2141/2019
30.10.2019 15.11.2019 Usnesení z 9. ZM ze dne 21. 10. 2019
Kategorie: Usnesení ZM
2074/2019
18.10.2019 20.11.2019 Dokumenty 067 EX 21568/15-115-DV movité věci
Kategorie: Různé
1670/2019
10.10.2019 31.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - SK Outdoor Jeseníky
Kategorie: Ekonomika města
2029/2019
10.10.2019 31.12.2019 Rozpočtová změna č. 8, 9
Kategorie: Ekonomika města
2009/2019
09.10.2019 20.11.2019 Dokumenty 067 EX 22104/16-50-DV movité věci
Kategorie: Různé
1299/2019
01.10.2019 31.07.2020 Rozpočtová změna č. 3
Kategorie: Ekonomika města
1880/2019
18.09.2019 16.11.2019 upozornění k odstranění stromoví
Kategorie: Různé
1057/2019
01.09.2019 30.06.2020 Rozpočtová změna č.1, 2
Kategorie: Ekonomika města
1672/2019
08.08.2019 08.02.2020 RZ č. 6 a 7 pro 8. ZM dne 1. 8. 2019
Kategorie: Ekonomika města
1671/2019
08.08.2019 08.02.2020 RZ č. 4 a 5
Kategorie: Ekonomika města
1625/2019
31.07.2019 15.11.2019 Nábor nových policistů
Kategorie: Různé
1617/2019
31.07.2019 15.01.2020 Smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Baník Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
1609/2019
30.07.2019 15.01.2020 Smlouva o poskytnutí dotace pro JUNÁK, z.s. Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
1279/2019
24.06.2019 30.06.2020 Příloha k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1278/2019
24.06.2019 30.06.2020 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1277/2019
24.06.2019 30.06.2020 Rozvaha k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1276/2019
24.06.2019 30.06.2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1275/2019
24.06.2019 30.06.2020 Příloha ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1274/2019
24.06.2019 30.06.2020 Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1273/2019
24.06.2019 30.06.2020 Rozvaha ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1272/2019
24.06.2019 30.06.2020 Inventarizační zápis k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1271/2019
24.06.2019 30.06.2020 Náklady HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1270/2019
24.06.2019 30.06.2020 Výnosy HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1269/2019
24.06.2019 30.06.2020 Rozbor HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1268/2019
24.06.2019 30.06.2020 Zpráva NA o výsl. přezk.hospodaření města Staré Město za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1267/2019
24.06.2019 30.06.2020 Schválený závěrečný účet města Staré Město za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1266/2019
24.06.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění ZÚ města Staré Město za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1265/2019
24.06.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění účetní závěrky města Staré Město za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1033/2019
04.06.2019 30.06.2020 Výkaz ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1032/2019
04.06.2019 30.06.2020 Výkaz ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1031/2019
04.06.2019 30.06.2020 Výkaz ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1030/2019
03.06.2019 30.06.2020 Informace k závěrečnému účtu města za rok 20018
Kategorie: Ekonomika města
1029/2019
03.06.2019 30.06.2020 Inventarizační zápis k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1028/2019
03.06.2019 30.06.2020 Náklady HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1027/2019
03.06.2019 30.06.2020 Výnosy HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1026/2019
03.06.2019 30.06.2020 Rozbor HSČ k 31. 12. 2018
Kategorie: Ekonomika města
1025/2019
03.06.2019 30.06.2020 Zpráva o výsl.přezk.hospodaření města za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
748/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Staré Město na rok 2019
Kategorie: Ekonomika města
747/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet pro sociální fond města Staré Město na rok 2019
Kategorie: Ekonomika města
746/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet hospodářské činnosti města Staré Město na rok 2019
Kategorie: Ekonomika města
745/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019-výdaje
Kategorie: Ekonomika města
744/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019-příjmy
Kategorie: Ekonomika města
357/2019
28.02.2019 31.12.2019 Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Kategorie: Informace z městského úřadu
249/2019
08.02.2019 31.12.2019 Náklady HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
248/2019
08.02.2019 31.12.2019 Výnosy HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
247/2019
08.02.2019 31.12.2019 Rozbor HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
20/2019
04.01.2019 04.01.2020 Rozpočtové provizorium pro rok 2019-pravidla
Kategorie: Ekonomika města
1990/2018
07.12.2018 Pozvánka zasedání zastupitelstva města
Kategorie: Informace z městského úřadu
1691/2018
11.10.2018 Uzavření městského úřadu
Kategorie: Informace z městského úřadu

07.09.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.09.2018 Pozvánka na jednání ZM 12.9.2018
Kategorie: Informace z městského úřadu

08.08.2018 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů

09.07.2018 Zahájení zjišťovacího řízení - Odlesnění - odjezdová trasa Štvanice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
963/2018
07.06.2018 Stanovení DZ - Kladské sedlo - koloběžky
Kategorie: Různé
705/2018
23.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-SRPŠ Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
687/2018
22.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-Junák Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
686/2018
22.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace-TJ Baník
Kategorie: Ekonomika města
613/2018
10.04.2018 Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné
Kategorie: Informace z městského úřadu
602/2018
06.04.2018 Rozpočtová změna č. 3, 4
Kategorie: Ekonomika města
87/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet a SVR ZŠ a MŠ Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
86/2018
12.01.2018 SVR města na r. 2019-2021-schválený
Kategorie: Ekonomika města
85/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-SF
Kategorie: Ekonomika města
84/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-HSČ
Kategorie: Ekonomika města
83/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-Výdaje
Kategorie: Ekonomika města
82/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-Příjmy
Kategorie: Ekonomika města