tel: 583 239 222, email: epodatelna@mu-staremesto.cz

Úřední deskaFormulářeE-podatelna

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Provozní doba pro veřejnost

PO 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ÚT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
ST 8:00-12:00 a 13:00-17:00
ČT 8:00-12:00 a 13:00-15:00
PÁ 8:00-12:00 a 13:00-15:00

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
939/2019
22.05.2019 07.06.2019 Záměr pronájmu pozemku
Kategorie: Informace z městského úřadu
938/2019
22.05.2019 07.06.2019 Záměr prodeje části pozemku p. č. 91/2
Kategorie: Informace z městského úřadu
937/2019
22.05.2019 07.06.2019 Usnesení RM č. 13
Kategorie: Usnesení RM
902/2019
16.05.2019 01.06.2019 Stavební povolení - silnice Hanušoice - Nová Seninka
Kategorie: Informace z jiných úřadů
903/2019
16.05.2019 01.06.2019 Bobr evropský - opatření obecné povahy - výjimka - prodloužení platnosti - veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
899/2019
14.05.2019 30.05.2019 Záměr prodeje části pozemku 1158/3
Kategorie: Informace z městského úřadu
888/2019
14.05.2019 30.05.2019 Usnesení z 12. rady
Kategorie: Usnesení RM
748/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Staré Město na rok 2019
Kategorie: Ekonomika města
747/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet pro sociální fond města Staré Město na rok 2019
Kategorie: Ekonomika města
746/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet hospodářské činnosti města Staré Město na rok 2019
Kategorie: Ekonomika města
745/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019-výdaje
Kategorie: Ekonomika města
744/2019
23.04.2019 23.04.2020 Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2019-příjmy
Kategorie: Ekonomika města
741/2019
23.04.2019 28.05.2019 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou
Kategorie: Informace z jiných úřadů
499/2019
22.03.2019 27.05.2019 Oznámení o počtu členů okrskových volebních komisí
Kategorie: Volby
490/2019
20.03.2019 16.10.2019 Prodej chovné drůbeže
Kategorie: Různé
357/2019
28.02.2019 31.12.2019 Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Kategorie: Informace z městského úřadu
249/2019
08.02.2019 31.12.2019 Náklady HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
248/2019
08.02.2019 31.12.2019 Výnosy HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
247/2019
08.02.2019 31.12.2019 Rozbor HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
73/2019
10.01.2019 30.06.2019 Rozpočtová změna č. 19, 20
Kategorie: Ekonomika města
72/2019
10.01.2019 30.06.2019 Rozpočtová změna č. 21,22
Kategorie: Ekonomika města
20/2019
04.01.2019 04.01.2020 Rozpočtové provizorium pro rok 2019-pravidla
Kategorie: Ekonomika města
1990/2018
07.12.2018 Pozvánka zasedání zastupitelstva města
Kategorie: Informace z městského úřadu
1691/2018
11.10.2018 Uzavření městského úřadu
Kategorie: Informace z městského úřadu

07.09.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.09.2018 Pozvánka na jednání ZM 12.9.2018
Kategorie: Informace z městského úřadu

08.08.2018 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1121/2018
10.07.2018 Rozpočtová změna č. 8,9
Kategorie: Ekonomika města

09.07.2018 Zahájení zjišťovacího řízení - Odlesnění - odjezdová trasa Štvanice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1095/2018
29.06.2018 Rozpočtové změny č. 5,6,7
Kategorie: Ekonomika města
1094/2018
29.06.2018 Oznámení o zveřejnění-účetní závěrka města za rok 2017
Kategorie: Ekonomika města
1093/2018
29.06.2018 Schválený Závěrečný účet města za rok 2017
Kategorie: Ekonomika města
1091/2018
29.06.2018 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet města za rok 2017
Kategorie: Ekonomika města
963/2018
07.06.2018 Stanovení DZ - Kladské sedlo - koloběžky
Kategorie: Různé
887/2018
28.05.2018 30.06.2019 Inventarizační zápis k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
886/2018
28.05.2018 30.06.2019 Příloha k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
885/2018
28.05.2018 30.06.2019 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
884/2018
28.05.2018 30.06.2019 Rozvaha k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
883/2018
28.05.2018 30.06.2019 Rozbor HSČ k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
881/2018
28.05.2018 30.06.2019 Zpráva NA o výsl.přezk.hospodaření města Staré Město za rok 2017
Kategorie: Ekonomika města
880/2018
28.05.2018 30.06.2019 Výkaz Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
Kategorie: Ekonomika města
879/2018
28.05.2018 30.06.2019 INFORMACE k Závěrečnému účtu města za rok 2017
Kategorie: Ekonomika města
705/2018
23.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-SRPŠ Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
687/2018
22.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-Junák Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
686/2018
22.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace-TJ Baník
Kategorie: Ekonomika města
613/2018
10.04.2018 Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné
Kategorie: Informace z městského úřadu
602/2018
06.04.2018 Rozpočtová změna č. 3, 4
Kategorie: Ekonomika města
87/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet a SVR ZŠ a MŠ Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
86/2018
12.01.2018 SVR města na r. 2019-2021-schválený
Kategorie: Ekonomika města
85/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-SF
Kategorie: Ekonomika města
84/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-HSČ
Kategorie: Ekonomika města
83/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-Výdaje
Kategorie: Ekonomika města
82/2018
12.01.2018 Schválený rozpočet města na rok 2018-Příjmy
Kategorie: Ekonomika města

Město Staré Město © 2019 | ASI informační technologie s.r.o.