Technický správce telefon: 583 239 222, email: epodatelna@mu-staremesto.cz

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
158/2020
22.01.2020 20.02.2020 Prodej majetku
Kategorie: Různé
149/2020
21.01.2020 06.02.2020 Dražební vyhláška 1
Kategorie: Různé
148/2020
21.01.2020 06.02.2020 Dražební vyhláška
Kategorie: Různé

20.01.2020 05.02.2020 Usnesení RM č. 31
Kategorie: Usnesení RM

15.01.2020 30.06.2020 Oznámení
Kategorie: Informace z jiných úřadů

13.01.2020 29.01.2020 Záměr směny částí pozemků p. č. 149/2 za 1432/3
Kategorie: Informace z městského úřadu

13.01.2020 29.01.2020 Záměr prodeje pozemku p. č. 151/2
Kategorie: Informace z městského úřadu

13.01.2020 29.01.2020 Záměr prodeje pozemku p. č. 114
Kategorie: Informace z městského úřadu

10.01.2020 26.01.2020 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 73
Kategorie: Informace z městského úřadu

10.01.2020 26.01.2020 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3019/1
Kategorie: Informace z městského úřadu

10.01.2020 26.01.2020 Usnesení z 30. RM
Kategorie: Usnesení RM

09.01.2020 Schválený rozpočet Města Staré Město na rok 2020
Kategorie: Ekonomika města

08.01.2020 Rozpočtová změna č. 17 a 18
Kategorie: Ekonomika města
12/2020
07.01.2020 23.01.2020 Stanovení DZ
Kategorie: Informace z jiných úřadů

03.01.2020 Rozpočtová změna č. 15, 16
Kategorie: Ekonomika města

02.01.2020 08.02.2020 Poradenské centrum Rozcestník
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2436/2019
11.12.2019 31.12.2020 Rozpočtová změna č. 14 pro 28. RM dne 25. 11. 2019
Kategorie: Ekonomika města
2369/2019
29.11.2019 31.12.2020 Rozpočtová změna č. 12 a 13
Kategorie: Ekonomika města
2029/2019
27.11.2019 31.12.2020 Rozpočtová změna č. 8, 9
Kategorie: Ekonomika města
1672/2019
27.11.2019 31.12.2020 RZ č. 6 a 7 pro 8. ZM dne 1. 8. 2019
Kategorie: Ekonomika města
1671/2019
27.11.2019 31.12.2020 RZ č. 4 a 5
Kategorie: Ekonomika města
1299/2019
27.11.2019 31.12.2020 Rozpočtová změna č. 3
Kategorie: Ekonomika města
1057/2019
27.11.2019 31.12.2020 Rozpočtová změna č.1, 2
Kategorie: Ekonomika města
2267/2019
22.11.2019 31.05.2020 Rozpočtová změna č. 10 a 11 pro 10. ZM dne 31. 10. 2019
Kategorie: Ekonomika města
2437/2019
07.08.2019 07.08.2020 Oznámení nálezu
Kategorie: Informace z městského úřadu
1279/2019
24.06.2019 30.06.2020 Příloha k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1278/2019
24.06.2019 30.06.2020 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1277/2019
24.06.2019 30.06.2020 Rozvaha k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1276/2019
24.06.2019 30.06.2020 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1275/2019
24.06.2019 30.06.2020 Příloha ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1274/2019
24.06.2019 30.06.2020 Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1273/2019
24.06.2019 30.06.2020 Rozvaha ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1272/2019
24.06.2019 30.06.2020 Inventarizační zápis k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1271/2019
24.06.2019 30.06.2020 Náklady HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1270/2019
24.06.2019 30.06.2020 Výnosy HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1269/2019
24.06.2019 30.06.2020 Rozbor HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1268/2019
24.06.2019 30.06.2020 Zpráva NA o výsl. přezk.hospodaření města Staré Město za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1267/2019
24.06.2019 30.06.2020 Schválený závěrečný účet města Staré Město za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1266/2019
24.06.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění ZÚ města Staré Město za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1265/2019
24.06.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění účetní závěrky města Staré Město za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1033/2019
04.06.2019 30.06.2020 Výkaz ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1032/2019
04.06.2019 30.06.2020 Výkaz ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1031/2019
04.06.2019 30.06.2020 Výkaz ZŠ a MŠ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1030/2019
03.06.2019 30.06.2020 Informace k závěrečnému účtu města za rok 20018
Kategorie: Ekonomika města
1029/2019
03.06.2019 30.06.2020 Inventarizační zápis k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1028/2019
03.06.2019 30.06.2020 Náklady HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1027/2019
03.06.2019 30.06.2020 Výnosy HSČ k 31.12.2018
Kategorie: Ekonomika města
1026/2019
03.06.2019 30.06.2020 Rozbor HSČ k 31. 12. 2018
Kategorie: Ekonomika města
1025/2019
03.06.2019 30.06.2020 Zpráva o výsl.přezk.hospodaření města za rok 2018
Kategorie: Ekonomika města

08.08.2018 Opatření obecné povahy
Kategorie: Informace z jiných úřadů
705/2018
23.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-SRPŠ Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
687/2018
22.04.2018 Veřejnoprávní smlouva-Junák Staré Město
Kategorie: Ekonomika města
686/2018
22.04.2018 Smlouva o poskytnutí dotace-TJ Baník
Kategorie: Ekonomika města
613/2018
10.04.2018 Výroční zpráva o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné
Kategorie: Informace z městského úřadu
86/2018
12.01.2018 SVR města na r. 2019-2021-schválený
Kategorie: Ekonomika města


Město Staré Město © 2020 | ASI informační technologie s.r.o.
- zdrojem dat je informační systém GORDIC® GINIS®