tel: 583 445 101, email: podatelna@mu-lostice.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deska

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
1786/2017
22.09.2017 09.10.2017 Veřejná vyhláška -stanovení přechodné úpravy provozu silnice III/37322 nakládka a svoz řepy
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice

20.09.2017 12.10.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 11.10.2017
Kategorie: Oznámení

20.09.2017 07.10.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 6.10.2017
Kategorie: Oznámení

20.09.2017 06.10.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 5.10.2017
Kategorie: Oznámení

20.09.2017 03.10.2017 ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 2.10.2017
Kategorie: Oznámení

19.09.2017 29.09.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám. Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu

19.09.2017 29.09.2017 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Loštice dne 27.9.2017
Kategorie: Zastupitelstvo města
1697/2017
18.09.2017 22.10.2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do PS Parlamentu ČR
Kategorie: Volby
1750/2017
18.09.2017 16.11.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví do 15.11.2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1701/2017
18.09.2017 04.10.2017 Veřejná vyhláška, OOP - stanovení PUP Havelkova Loštice
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
1736/2017
18.09.2017 09.11.2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba, Petr Veselý 1965
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1740/2017
18.09.2017 04.10.2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy zastavení jiných těžeb než nahodilých
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1733/2017
18.09.2017 04.10.2017 Veřejná vyhláška Oznámení stavebního řízení Cyklostezka pro pěší a cyklisty Loštice-Moravičany
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
1724/2017
18.09.2017 04.10.2017 Rozhodnutí o umístění stavby, VO Sokolská a Moravičanská
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. výstavby Mohelnice

07.09.2017 25.09.2017 Zápis a usnesení RM č. 65 ze dne 4. 9. 2017
Kategorie: Rada města
1689/2017
07.09.2017 09.10.2017 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí Žádlovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1688/2017
07.09.2017 09.10.2017 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí k.ú. Loštice
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1677/2017
07.09.2017 22.10.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Kategorie: Volby
1680/2017
07.09.2017 25.09.2017 Informace o záměru Rady města Loštice - převod inženýrských sítí z vlastnictví města
Kategorie: Záměry města
1672/2017
06.09.2017 23.10.2017 Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 2 ÚP Bouzov
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1608/2017
29.08.2017 13.11.2017 Informace pro občany - úplná uzavírka ulice Havelkova, Loštice
Kategorie: Informace z obecního úřadu

23.08.2017 30.09.2017 Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1540/2017
21.08.2017 31.10.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o dočasném vyloučení vstupu do lesa
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1525/2017
18.08.2017 22.10.2017 STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Kategorie: Volby
1437/2017
25.07.2017 25.07.2018 Publicita projektu - Vybudování cyklistické stezky Loštice-Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1436/2017
25.07.2017 31.12.2017 Informace o záměru Zastupitelstva města Loštice odprodat nemovitý majetek - pozemky lok. Na Pešti - 2. vlna
Kategorie: Záměry města
1425/2017
24.07.2017 24.07.2018 Publicita projektu - Sportovně relaxační areál letního koupaliště v Lošticích
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1358/2017
18.07.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017, Závěrečný účet
Kategorie: Informace z jiných úřadů

29.06.2017 08.11.2017 Termíny svozu bioodpadu na druhé pololetí 2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.06.2017 30.06.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., schválený Závěrečný účet Města Loštice za rok 2016
Kategorie: Ekonomika města

06.06.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. Závěrečný účet města Loštice za rok 2016
Kategorie: Ekonomika města

26.04.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám.Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
614/2017
22.03.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Oznámení
579/2017/8
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, o.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/7
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/10
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
590/2016
21.03.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Ekonomika města
457/2017
06.03.2017 31.12.2017 Publicita projektu, projekt financovaný z Evropského sociálního fondu VPP
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.02.2017 22.11.2017 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR - Rozpis poradních dní na rok 2017, Domov u Třebůvky Loštice
Kategorie: Různé

25.01.2017 31.12.2017 Publicita projektu - Výstavba chodníku v ulici Ve Stráni a Jevíčská, Loštice včetně vybudování dvou míst pro přecházení
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2428/2016
15.12.2016 16.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města

03.11.2016 Informace pro občany - Uzavření pobočky České spořitelny a.s. v Lošticích ke dni 1.2.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1284/2016
30.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 390 000,-Kč - Výstavba dětského lanového centra na koupališti v Lošticích
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/8
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sportovní klub SK Loštice, o.s. - 200 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/7
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavoj Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/14
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ČRS MO Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
631/2016
561
30.03.2016 31.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - PD na projekt Cyklistická stezka Loštice - Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2865/2015
14.12.2015 17.12.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města - oprava šachet smíšené kanalizace, ulice Bezručova Loštice
Kategorie: Ekonomika města

Loštice © 2017 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika