tel: 583 445 101, email: podatelna@mu-lostice.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deska

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu

14.03.2018 25.03.2018 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám. Míru 66/1 Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
599/2018
13.03.2018 29.03.2018 Informace o záměru Rady města Loštice vypůjčit nemovitý majetek - část liniové stavby Cyklostezka Loštice-Palonín
Kategorie: Záměry města
591/2018
13.03.2018 29.03.2018 VV- OOP stanovení místní úpravy provozu na MK v Mohelnici, MK v Lošticích a Žádlovicích a silnici č. III/37324
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
582/2018
12.03.2018 28.03.2018 Veřejná vyhláška, stanovení OOP - PUP, sil. II/635, protlak Emontas
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
565/2018
08.03.2018 26.03.2018 Veřejná vyhláška OOP - stanovení PUP, ul. Kašparova v Lošticích, Výstavba plynovodů
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
555/2018
07.03.2018 23.03.2018 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na PK silnice II. a II. třídy obvod Mohelnice
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice

05.03.2018 21.03.2018 Zápis a usnesení RM č. 76 ze dne 26.2.2018
Kategorie: Rada města
536/2018
02.03.2018 19.03.2018 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na PK pro ŠPVS, celoroční
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
533/2018
01.03.2018 02.04.2018 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. j. 529/2018
Kategorie: Oznámení
490/2018
21.02.2018 31.12.2018 Informace o záměru Zastupitelstva města Loštice odprodat nemovitý majetek - pozemky lok. Na Pešti - 3. vlna
Kategorie: Záměry města
489/2018
21.02.2018 30.04.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., schválený rozpočet Města Loštice na rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
445/2018
20.02.2018 22.03.2018 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ředitelka ZŠ
Kategorie: Výběrová řízení
447/2018
20.02.2018 22.03.2018 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - ředitel/ředitelka ZUŠ A. Kašpara Loštice
Kategorie: Výběrová řízení
414/2018
12.02.2018 14.04.2018 Zápis do první třídy 13.4.2018 SŠ,ZŠ a MŠ Mohelnice Masarykova 4
Kategorie: Oznámení

12.02.2018 31.12.2018 Publicita projektu - Monitoring ovzduší v Lošticích ISKO
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.02.2018 21.11.2018 Rozpis poradních dnů Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR pro oblast Lošticka na rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2399/2017
19.12.2017 01.02.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
590/2017
06.11.2017 30.04.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Ekonomika města
1437/2017
25.07.2017 25.07.2018 Publicita projektu - Vybudování cyklistické stezky Loštice-Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1425/2017
24.07.2017 24.07.2018 Publicita projektu - Sportovně relaxační areál letního koupaliště v Lošticích
Kategorie: Informace z obecního úřadu

28.06.2017 30.06.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., schválený Závěrečný účet Města Loštice za rok 2016
Kategorie: Ekonomika města

26.04.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám.Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
579/2017/8
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, o.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/7
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/10
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
590/2017
21.03.2017 30.04.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Ekonomika města
2428/2016
15.12.2016 16.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města

03.11.2016 Informace pro občany - Uzavření pobočky České spořitelny a.s. v Lošticích ke dni 1.2.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1284/2016
30.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 390 000,-Kč - Výstavba dětského lanového centra na koupališti v Lošticích
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/8
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sportovní klub SK Loštice, o.s. - 200 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/7
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavoj Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/14
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ČRS MO Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
631/2016
561
30.03.2016 31.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - PD na projekt Cyklistická stezka Loštice - Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2865/2015
14.12.2015 17.12.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města - oprava šachet smíšené kanalizace, ulice Bezručova Loštice
Kategorie: Ekonomika města

Loštice © 2018 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika