tel: 583 445 101, email: podatelna@mu-lostice.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deska

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
2196/2017
21.11.2017 07.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 - Mikroregion Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2189/2017
20.11.2017 06.12.2017 Zápis a usnesení RM č. 70 ze dne 13.11.2017
Kategorie: Rada města
2175/2017
20.11.2017 06.12.2017 Rozhodnutí o umístění stavby, kabelové vedení NN Sokolská p.č. 405/7,5 Bačevský
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. výstavby Mohelnice

13.11.2017 29.11.2017 Přehled Usnesení 24. zasedání ZM ze dne 6.11.2017
Kategorie: Zastupitelstvo města

08.11.2017 30.04.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. - pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018, rozpočtové provizorium na rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1986/2017
08.11.2017 30.04.2018 Rozpočtová pravidla na rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1987/2017
08.11.2017 30.04.2018 Rozpočtové provizorium na rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
1996/2017
08.11.2017 09.02.2018 Program města Loštice v oblasti sportu, volnočasových aktivit, kultury,církve a služeb sociální péče pro poskytování dotací na podporu činnosti pro rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
2089/2017
07.11.2017 28.01.2018 Stanovení minimálního počtu členů OkVk a poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
Kategorie: Volby
590/2017
06.11.2017 30.04.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Ekonomika města
2050/2017
01.11.2017 02.02.2018 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu k. ú. Loštice, p.č. 540 a p.č. 1726/3
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1437/2017
25.07.2017 25.07.2018 Publicita projektu - Vybudování cyklistické stezky Loštice-Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1436/2017
25.07.2017 31.12.2017 Informace o záměru Zastupitelstva města Loštice odprodat nemovitý majetek - pozemky lok. Na Pešti - 2. vlna
Kategorie: Záměry města
1425/2017
24.07.2017 24.07.2018 Publicita projektu - Sportovně relaxační areál letního koupaliště v Lošticích
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1358/2017
18.07.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017, Závěrečný účet
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.06.2017 30.06.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., schválený Závěrečný účet Města Loštice za rok 2016
Kategorie: Ekonomika města

06.06.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. Závěrečný účet města Loštice za rok 2016
Kategorie: Ekonomika města

26.04.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám.Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
614/2017
22.03.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Oznámení
579/2017/8
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, o.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/7
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/10
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
590/2017
21.03.2017 30.04.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Ekonomika města
457/2017
06.03.2017 31.12.2017 Publicita projektu, projekt financovaný z Evropského sociálního fondu VPP
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.01.2017 31.12.2017 Publicita projektu - Výstavba chodníku v ulici Ve Stráni a Jevíčská, Loštice včetně vybudování dvou míst pro přecházení
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2428/2016
15.12.2016 16.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města

03.11.2016 Informace pro občany - Uzavření pobočky České spořitelny a.s. v Lošticích ke dni 1.2.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1284/2016
30.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 390 000,-Kč - Výstavba dětského lanového centra na koupališti v Lošticích
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/8
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sportovní klub SK Loštice, o.s. - 200 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/7
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavoj Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/14
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ČRS MO Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
631/2016
561
30.03.2016 31.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - PD na projekt Cyklistická stezka Loštice - Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2865/2015
14.12.2015 17.12.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města - oprava šachet smíšené kanalizace, ulice Bezručova Loštice
Kategorie: Ekonomika města

Loštice © 2017 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika