tel: 583 445 101, email: podatelna@mu-lostice.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deska

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu

28.04.2017 15.05.2017 Zápis a usnesení RM č. 56 ze dne 24.4.2017
Kategorie: Rada města

26.04.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám.Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
833/2017
25.04.2017 31.05.2017 Veřejná vyhláška, Hromadný předpisný seznam č.j. 974950/17/3100-11460-803122, daň z nemovitých věcí na rok 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů

25.04.2017 02.05.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám. Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
823/2017
24.04.2017 10.05.2017 Záměr Rady města Loštice pronajmout nemovitý majetek p.č. 110, klubovna v MěKS, Hradská 380
Kategorie: Záměry města

20.04.2017 06.05.2017 Zápis a usnesení RM č. 55 ze dne 19.4.2017
Kategorie: Rada města

19.04.2017 02.05.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám. Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
800/2017
19.04.2017 05.05.2017 Oznámení zahájení územního řízení, TDI lokalita K Pešti
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. výstavby Mohelnice
791/2017
19.04.2017 09.05.2017 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2016
Kategorie: Ekonomika města
734/2017
06.04.2017 31.05.2017 Záměr Rady města Loštice pronajmout majetk města, prostory vhodné k podnikání 79,52 m2 (bývalá ČS)
Kategorie: Záměry města
707/2017
05.04.2017 04.09.2017 Výzva vlastníkům lesa - opatření k ochraně lesa
Kategorie: Informace z jiných úřadů - ŽP Mohelnice
614/2017
22.03.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000Sb., Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Oznámení
579/2017/8
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, o.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/7
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/10
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
590/2016
21.03.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2017 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Kategorie: Ekonomika města
457/2017
06.03.2017 31.12.2017 Publicita projektu, projekt financovaný z Evropského sociálního fondu VPP
Kategorie: Informace z jiných úřadů

14.02.2017 22.11.2017 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR - Rozpis poradních dní na rok 2017, Domov u Třebůvky Loštice
Kategorie: Různé

25.01.2017 31.12.2017 Publicita projektu - Výstavba chodníku v ulici Ve Stráni a Jevíčská, Loštice včetně vybudování dvou míst pro přecházení
Kategorie: Informace z obecního úřadu

02.01.2017 31.05.2017 Finanční úřad - Informace k majetkovým daním 2017
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2428/2016
15.12.2016 16.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
2134/2016
04.11.2016 05.06.2017 Publicita projektu -restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Lošticích,Olomoucká ul. u domu č.p. 247
Kategorie: Informace z obecního úřadu

03.11.2016 Informace pro občany - Uzavření pobočky České spořitelny a.s. v Lošticích ke dni 1.2.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1284/2016
30.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 390 000,-Kč - Výstavba dětského lanového centra na koupališti v Lošticích
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/8
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sportovní klub SK Loštice, o.s. - 200 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/7
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavoj Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/14
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ČRS MO Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
631/2016
561
30.03.2016 31.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - PD na projekt Cyklistická stezka Loštice - Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2865/2015
14.12.2015 17.12.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města - oprava šachet smíšené kanalizace, ulice Bezručova Loštice
Kategorie: Ekonomika města

Loštice © 2017 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika