tel: 583 445 101, email: podatelna@mu-lostice.cz Informace dle §5 z.č. 106/1999 Sb.

Úřední deska

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
1765/2018
17.09.2018 03.10.2018 Veřejná vyhláška, OOP - Palomo, svoz řepy od 1.10.2018 do 31.12.2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice

17.09.2018 03.10.2018 Přehled usnesení RM č. 89 ze dne 10.9.2018
Kategorie: Rada města

13.09.2018 30.11.2018 Informace KIDSOK - Sleva jízdného od 1. 9. 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů

11.09.2018 20.09.2018 Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva města Loštice dne 19. 9. 2018
Kategorie: Zastupitelstvo města
1728/2018
11.09.2018 27.09.2018 Veřejná vyhláška OOP - stanovení PUP II/635 + MK Loštice Olomoucká, Nábřeží, U Vody, Zahradní, Palonínská
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
1701/2018
06.09.2018 16.11.2018 ČEZ Distribuce a.s.- upozornění k odstranění a okleštění stromoví do 15.11.2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1673/2018
06.09.2018 22.09.2018 VV, stanovení místní úpravy provozu na silnici č.III/37324 Žádlovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
1690/2018
05.09.2018 08.10.2018 Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise - volby do zastupitelstev obcí 2018
Kategorie: Volby
1605/2018
23.08.2018 08.10.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva města Loštice
Kategorie: Volby
1567/2018
20.08.2018 21.09.2018 Veřejná vyhláška, Oznámení o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.2a Zásad územního rozvoje Olom
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1484/2018
31.07.2018 07.10.2018 Stanovení minimálního počtu členů OkVk a poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva města Loštice
Kategorie: Volby
1421/2018
16.07.2018 07.10.2018 Seznam vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počet členů ZM - volby 2018
Kategorie: Volby

03.07.2018 06.11.2018 Termíny svozu bioodpadu - druhé pololetí 2018
Kategorie: Oznámení
1254/2018
19.06.2018 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet města Loštice za rok 2017 a dokumentu schv
Kategorie: Ekonomika města
1134/2018
04.06.2018 30.09.2018 Informace pro občany, Letáky - občanské průkazy a cestovní pasy po 1. 7. 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů

28.05.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1037/2018
17.05.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
996/2018
14.05.2018 Informace města Loštice k GDPR
Kategorie: Informace z obecního úřadu
490/201/1
27.04.2018 31.12.2018 Informace o záměru Zastupitelstva města Loštice odprodat nemovitý majetek - pozemky lok. Na Pešti - 3. vlna
Kategorie: Záměry města
806/2018/5
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/4
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/3
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český Rybářský Svaz, místní organizace Loštice z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/2
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh, evidovaná církevní právnická osoba
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/1
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sbor dobrovolných hasičů Žádlovice
Kategorie: Ekonomika města
490/2018
21.02.2018 31.12.2018 Informace o záměru Zastupitelstva města Loštice odprodat nemovitý majetek - pozemky lok. Na Pešti - 3. vlna
Kategorie: Záměry města
489/2018
21.02.2018 30.04.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., schválený rozpočet Města Loštice na rok 2018
Kategorie: Ekonomika města

12.02.2018 31.12.2018 Publicita projektu - Monitoring ovzduší v Lošticích ISKO
Kategorie: Informace z obecního úřadu

06.02.2018 21.11.2018 Rozpis poradních dnů Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR pro oblast Lošticka na rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2399/2017
19.12.2017 01.02.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

26.04.2017 Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese nám.Míru 66/1, Loštice o uložení doporučených zásilek
Kategorie: Informace z obecního úřadu
579/2017/8
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, o.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/7
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/10
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
2428/2016
15.12.2016 16.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města

03.11.2016 Informace pro občany - Uzavření pobočky České spořitelny a.s. v Lošticích ke dni 1.2.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1284/2016
30.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 390 000,-Kč - Výstavba dětského lanového centra na koupališti v Lošticích
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/8
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sportovní klub SK Loštice, o.s. - 200 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/7
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavoj Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/14
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ČRS MO Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
631/2016
561
30.03.2016 31.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - PD na projekt Cyklistická stezka Loštice - Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu
2865/2015
14.12.2015 17.12.2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města - oprava šachet smíšené kanalizace, ulice Bezručova Loštice
Kategorie: Ekonomika města

Loštice © 2018 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika