Městský úřad Zábřeh - veřejná vyhláška - vyhlášení sucha 2020

zakazuje podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona, ve veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území ORP Zábřeh.

Zobrazeno od 04.05.2020 Zobrazeno do 01.07.2020 (zobrazeno 58 dní)
Číslo jednací OÚHS 140/2020 Číslo spisu
Původ dokumentu Datová schránka

Datová schránka

Typ dokumentu Běžná písemnost
Stav Sejmuto Kategorie Informace z jiných úřadů
Počet příloh 1 Navrhl/Schválil Šanovcová Blanka, Referent SSD

Soubory ke stažení

Název Velikost Staženo Podpis Časové razítko Elektronická pečet
pdf-icon 468_silné_sucho.pdf 193 KB 15x Soubor je elektronicky podepsán čas. razítkem

Ano

Ano