Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OÚHS 254/2024
20.05.2024 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu obce Horní Studénky za rok 2023
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 251/2024
20.05.2024 09.06.2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Kategorie: Volby
OÚHS 240/2024
17.05.2024 03.06.2024 Návrh OOP - bobr - prodloužení platnosti do r. 2029
Kategorie: Informace z jiných úřadů

17.05.2024 3. rozpočtová změna 2024 - 29. 4. v kompetenci starosty
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 234/2024
15.05.2024 01.06.2024 Informace o termínu povinného školení okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OÚHS 233/2024
15.05.2024 04.06.2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 3.6.2024 - od křižovatky ke kostelu a "Výsluní" - 12:00 - 15:00
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 232/2024
15.05.2024 04.06.2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 3.6.2024 - dolní konec - 9:00 -11:30
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 226/2024
13.05.2024 08.06.2024 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OÚHS 224/2024
10.05.2024 27.05.2024 Opatření obecné povahy - vlk obecný
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 203/2024
26.04.2024 03.06.2024 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 201/2024
26.04.2024 01.06.2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2023
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 185/2024
17.04.2024 09.06.2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024
Kategorie: Volby

05.04.2024 2. rozpočtová změna 2024 - 13. 3. v kompetenci starosty
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 146/2024
18.03.2024 31.12.2027 Smlouva o poskytnutí dotace 2024 - příjemce M. Hédlová
Kategorie: Informace z obecního úřadu

15.03.2024 1. rozpočtová změna 29. 2. 2024
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 24/2024
08.01.2024 Schválený rozpočet obce Horní Studénky na rok 2024 vč. oznámení
Kategorie: Ekonomika obce

08.01.2024 Schválený rozpočet 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027 ZŠ a MŠ Horní Studénky
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 509/2023
29.11.2023 Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu Mikroregionu Zábřežsko na rok 2024 a výhledu vč. rozpočtových opatření
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 423/2023
29.09.2023 31.10.2024 Upozornění provozovatele pohřebiště
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 323/2023
12.07.2023 ROZHODNUTÍ hejtmana Olomouckého kraje ze dne 12. 7. 2023 č. 1/2023 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 297/2023
21.06.2023 30.06.2024 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu MiZ 2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 295/2023
21.06.2023 31.12.2026 Smlouva o poskytnutí dotace 2023 - Římskokatolická farnost Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 253/2023
26.05.2023 31.12.2026 Smlouva o poskytnutí dotace 2023 - příjemce M. Hédlová
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 30/2023
05.01.2023 Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 - schválený, vč. oznámení
Kategorie: Ekonomika obce
OÚHS 593/2022
07.12.2022 Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu Mikroregionu Zábřežsko na rok 2023 a výhledu 2024-2026
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OÚHS 463/2022
08.09.2022 Oznámení o pověřenci pro ochranu osobních údajů od 1.9.2022
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 384/2022
08.07.2022 Oznámení o záměru prodeje - p.č. 310/15, p.č. 310/17, p.č. 319/1 a p.č. 319/2 k.ú. Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 109/2022
25.02.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OÚHS 58/2022
20.01.2022 Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 57/2022
20.01.2022 Dohoda o ukončení Veřejnoprávní smlouvy
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 541/2021
16.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 3/2021, o místním poplatku za systém odp.hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OÚHS 540/2021
16.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 2/2021, o stanov. obecního systému odp. hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OÚHS 187/2021
04.05.2021 Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů obce Horní Studénky od 1.5.2021
Kategorie: Informace z obecního úřadu

18.03.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti vč. dodatků
Kategorie: Informace z obecního úřadu

12.03.2021 Smlouva o poskytnutí dotace včetně dodatku č.1
Kategorie: Informace z obecního úřadu

08.03.2021 Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku z pobytu
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 5/2019,
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 4/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 3/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 2/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

17.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Studénky č. 1/2019
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

03.10.2018 Smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, Středisko Zábřeh
Kategorie: Různé

18.09.2018 Řád veřejného pohřebiště obce Horní Studénky
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

23.05.2018 Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů obce Horní Studénky
Kategorie: Informace z obecního úřadu

21.07.2017 Veřejnoprávní smlouvy uzavřené k projektu "Zábřežsko kompostuje"
Kategorie: Informace z obecního úřadu
OÚHS 424/2015
25.11.2015 DS- obec Horní Studénky - žádost o vyvěšení - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Kategorie: Informace z jiných úřadů

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty