tel: 583 445 101, email: podatelna@mu-lostice.cz

Úřední deska

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu

19.03.2019 12.04.2019 Zápis dětí do první třídy ZŠ a MŠ Mohelnice na školní rok 2019/2020
Kategorie: Oznámení
571/2019
18.03.2019 26.05.2019 Stanovení minimálního počtu členů OkVk a sídlo okrsků - Volby do Evrop. parlamentu
Kategorie: Volby

18.03.2019 03.04.2019 Přehled usnesení RM č.8 ze dne 11.3.2019
Kategorie: Zastupitelstvo města

15.03.2019 26.03.2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Loštice dne 25.3.2019
Kategorie: Zastupitelstvo města
542/2019
12.03.2019 28.03.2019 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, RD o 1bj. p.č. 203/44 v k.ú. Žádlovice
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. výstavby Mohelnice
533/2019
08.03.2019 25.03.2019 Rozhodnutí, schválení stavebního záměru, RD o 1bj. p.č. 203/46 Tollrian
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. výstavby Mohelnice
524/2019
08.03.2019 25.03.2019 Informace o záměru RM dlouhod. pronajmout nemovitý majetek - část pozemku p.č. 1895/1, k.ú. Loštice
Kategorie: Záměry města
529/2019
08.03.2019 12.04.2019 Elektronická dražba movitých věcí povinného, 167 EX 2144/14-101-dražební vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
520/2019
08.03.2019 08.04.2019 Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům
Kategorie: Informace z jiných úřadů
515/2019
07.03.2019 26.03.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentu Návrh rozpočtu města Loštice na rok 2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
165/2019
07.03.2019 26.03.2019 Návrh rozpočtu Města Loštice na rok 2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
479/2019
27.02.2019 02.04.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění Hromadného předpisného seznamu č. j. 473/2019
Kategorie: Informace z obecního úřadu
46/2019
08.01.2019 31.12.2019 Publicita projektu VPP projekt č. CZ.03.1.8.0.15_121.04775 období od 1.7.2018 do 31.12.2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2397/2018
01.01.2019 31.12.2019 Informace o záměru ZM Loštice odprodat nemov. majetek - p.č. 1718/130, k.ú. Loštice, 1.1.-31.12.2019
Kategorie: Záměry města
2402/2018
19.12.2018 31.12.2019 Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce projekt CZ.03.1.8.015_121.04775
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.12.2018 31.05.2019 Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.12.2018 31.12.2019 Oznámení ŠPVS, a.s. - cena vodného a stočného od 1.1.2019
Kategorie: Oznámení

29.11.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019 v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.11.2018 Srovnání návrhu rozpočtu Mikroregionu Mohelnicko na rok 2019 s rozpočtem na rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.11.2018 Rozpočtový výhled Mikroregionu Mohelnicko na roky 2020 - 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1805/2018
21.09.2018 30.04.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 o rozpočtových pravidlech ÚSC - Pravidla rozpočtového provizoria, Rozpočtové provizorium na rok 2019
Kategorie: Ekonomika města
1254/2018
19.06.2018 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet města Loštice za rok 2017 a dokumentu schv
Kategorie: Ekonomika města

28.05.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1037/2018
17.05.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
996/2018
14.05.2018 Informace města Loštice k GDPR
Kategorie: Informace z obecního úřadu
806/2018/5
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/4
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/3
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český Rybářský Svaz, místní organizace Loštice z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/2
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh, evidovaná církevní právnická osoba
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/1
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sbor dobrovolných hasičů Žádlovice
Kategorie: Ekonomika města
489/2018
21.02.2018 30.04.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., schválený rozpočet Města Loštice na rok 2018
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/8
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, o.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/7
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/10
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
2428/2016
15.12.2016 16.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města

03.11.2016 Informace pro občany - Uzavření pobočky České spořitelny a.s. v Lošticích ke dni 1.2.2017
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1284/2016
30.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 390 000,-Kč - Výstavba dětského lanového centra na koupališti v Lošticích
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/8
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sportovní klub SK Loštice, o.s. - 200 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/7
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavoj Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
713/2016/14
25.05.2016 26.05.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ČRS MO Loštice, z.s. - 55 000,-Kč
Kategorie: Ekonomika města
631/2016
561
30.03.2016 31.03.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - PD na projekt Cyklistická stezka Loštice - Palonín
Kategorie: Informace z obecního úřadu

Loštice © 2019 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika