Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu

13.07.2020 29.07.2020 Přehled usnesení RM č. 36 ze dne 8. 7. 2020
Kategorie: Rada města
1206/2020
08.07.2020 19.08.2020 Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Palonín
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.07.2020 Aktuální Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 3.7.2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1103/2020
22.06.2020 25.07.2020 Domov u Třebůvky Loštice, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - 2020/01,
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1037/2020
16.06.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet města Loštice za rok 2019
Kategorie: Ekonomika města
1026/2020
15.06.2020 10.08.2020 Veřejná vyhláška - Oznamující konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Loštice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
987/2020
09.06.2020 17.07.2020 Draźební vyhláśka,elektronická dražba č. j. 151 EX 583/19-125
Kategorie: Informace z jiných úřadů
775/2020
05.05.2020 30.04.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2020 v souladu se zákonem 250/2000 Sb. - Schválený rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko na rok 2020
Kategorie: Informace z jiných úřadů
739/2020
27.04.2020 01.09.2020 Rozhodnutí o prominutí příslušenství místního poplatku z důvodi mimořádné události - poplatek za kom
Kategorie: Informace z obecního úřadu
738/2020
27.04.2020 01.09.2020 Rozhodnutí o prominutí příslušenství místního poplatku z důvodi mimořádné události - poplatek ze psů
Kategorie: Informace z obecního úřadu
703/2020
22.04.2020 01.09.2020 Oznámení správce místních poplatků - stanovení lhůty, bez sankcí do 31. 8. 2020
Kategorie: Informace z obecního úřadu
425/2020
06.04.2020 07.04.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní osoba
Kategorie: Ekonomika města
624/2020
06.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 o lesích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
569/2020
25.03.2020 30.04.2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2020 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb - schválený rozpočet
Kategorie: Ekonomika města
426/2020
24.03.2020 25.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o posktnutí dotace - SK Loštice 1923, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
424/2020
24.03.2020 25.03.2023 Veřejnoprávní mlouva o poskytnutí dotace - Český Rybářský svaz, místní organizace, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
389/2020
02.03.2020 Informace pro občany - zřízení informační linky v souvislosti s onemocněním SARS-CoV 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1451/2019
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje OOP č. j. 18918/2019-MZE-16212
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1184/2019
561
15.07.2019 16.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a poskytnutí účelové dotace ZŠ
Kategorie: Ekonomika města
1192/2019
10.07.2019 11.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní právnická osoba
Kategorie: Ekonomika města
1191/2019
10.07.2019 11.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Český rybářský svaz, místní organizace Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
1186/2019
561
10.07.2019 11.07.2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Loštická lesní s.r.o.
Kategorie: Ekonomika města
626/2019
561
01.04.2019 02.04.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Loštická lesní s.r.o.
Kategorie: Ekonomika města
631/2019/8
27.03.2019 28.03.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v roce 2019 - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města

29.11.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019 v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.11.2018 Rozpočtový výhled Mikroregionu Mohelnicko na roky 2020 - 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1254/2018
19.06.2018 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet města Loštice za rok 2017 a dokumentu schv
Kategorie: Ekonomika města
996/2018
14.05.2018 Informace města Loštice k GDPR
Kategorie: Informace z obecního úřadu
806/2018/5
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/4
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/3
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český Rybářský Svaz, místní organizace Loštice z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/2
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh, evidovaná církevní právnická osoba
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/1
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sbor dobrovolných hasičů Žádlovice
Kategorie: Ekonomika města