Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu

04.08.2021 20.08.2021 Přehled usnesení RM č. 59 ze dne 28. 7. 2021
Kategorie: Rada města
1301/2021
02.08.2021 10.10.2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 08.-09.10.2021
Kategorie: Volby
1296/2021
02.08.2021 10.10.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 08.-09.10.2021
Kategorie: Volby
1300/2021
02.08.2021 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 08.-09.10.2021
Kategorie: Volby
1295/2021
02.08.2021 31.12.2021 Služba občanům Loštic, Vlčic, Žadlovic - svoz objemného odpadu z místa bydliště na sběrný dvůr
Kategorie: Oznámení
1246/2021
21.07.2021 06.08.2021 Veřejná vyhláška,OOP Stanovení MÚP - MK Loštice + silnice III/37324 a III/37327 v Žádlovicích
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
1141/2021
01.07.2021 30.06.2026 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet za rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2022-2026
Kategorie: Ekonomika města

29.06.2021 30.09.2021 Humanitární pomoci obcím Jihomoravského kraje zasaženým ničivým tornádem
Kategorie: Oznámení

21.06.2021 30.09.2021 Informace z MěÚ Mohelnice, odbor dopravy - Senioři v dopravě, pravidelné lékařské prohlídky
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
664/2021
14.04.2021 15.04.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní osoba, zveřejnění
Kategorie: Ekonomika města
665/2021
14.04.2021 15.04.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Loštice 1923, z.s., zveřejnění
Kategorie: Ekonomika města
594/2021
31.03.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2021 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Kategorie: Ekonomika města
587/2021
30.03.2021 31.12.2021 Infoleták stavby D35 Staré Město - Mohelnice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.03.2021 08.12.2021 Rozpis poradních dnů Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR pro oblast Lošticka 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2212/2020
21.12.2020 22.12.2023 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ Loštice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1675/2020
06.10.2020 07.10.2023 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1301/2020
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP, kterým se mění OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212
Kategorie: Informace z jiných úřadů
425/2020
06.04.2020 07.04.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní osoba
Kategorie: Ekonomika města
624/2020
06.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 o lesích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
426/2020
24.03.2020 25.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o posktnutí dotace - SK Loštice 1923, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
424/2020
24.03.2020 25.03.2023 Veřejnoprávní mlouva o poskytnutí dotace - Český Rybářský svaz, místní organizace, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
389/2020
02.03.2020 Informace pro občany - zřízení informační linky v souvislosti s onemocněním SARS-CoV 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1451/2019
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje OOP č. j. 18918/2019-MZE-16212
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1184/2019
561
15.07.2019 16.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a poskytnutí účelové dotace ZŠ
Kategorie: Ekonomika města
1192/2019
10.07.2019 11.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní právnická osoba
Kategorie: Ekonomika města
1191/2019
10.07.2019 11.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Český rybářský svaz, místní organizace Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
1186/2019
561
10.07.2019 11.07.2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Loštická lesní s.r.o.
Kategorie: Ekonomika města
626/2019
561
01.04.2019 02.04.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Loštická lesní s.r.o.
Kategorie: Ekonomika města
631/2019/8
27.03.2019 28.03.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v roce 2019 - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města

29.11.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019 v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.11.2018 Rozpočtový výhled Mikroregionu Mohelnicko na roky 2020 - 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1254/2018
19.06.2018 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet města Loštice za rok 2017 a dokumentu schv
Kategorie: Ekonomika města
996/2018
14.05.2018 Informace města Loštice k GDPR
Kategorie: Informace z obecního úřadu