tel: 583 445 101, email: podatelna@mu-lostice.cz

Úřední deska

Kliknutím na datum zobrazíte stav Úřední desky k vybranému dni

Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
938/2019
22.05.2019 07.06.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP, Stanovení místní úpravy provozu na silnicích č. II/635, II/444, II/644, III/4444, III/4441, III/4442, mezi obcemi Mohelnice, Moravičany, Loštice
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
921/2019
21.05.2019 18.06.2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, OSU/027/2019, p.č. 1572 v k.ú. Loštice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

20.05.2019 05.06.2019 Přehled usnesení RM č. 12 ze dne 13. 5. 2019
Kategorie: Rada města
920/2019
20.05.2019 05.06.2019 Oznámení zahájení stavebního řízení, TILL stavební úpravy skladů se zřízením autodílny
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. výstavby Mohelnice
919/2019
20.05.2019 05.06.2019 Usnesení - zastavení řízení (zpětvzetí žádosti), TILL, stavební úpravy skladů se zřízením autodílny
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. výstavby Mohelnice
910/2019
15.05.2019 31.05.2019 Veřejná vyhláška Bobr evropský - opatření obecné povahy - výjimka - prodloužení platnosti -
Kategorie: Informace z jiných úřadů
826/2019
30.04.2019 01.06.2019 Oznámení o projednávání návrhu 1. Zprávy o uplatňování územního plánu Palonín 2015 - 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
825/2019
30.04.2019 29.05.2019 Návrh - Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
787/2019
23.04.2019 30.05.2019 Veřejná vyhláška, Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
738/2019
12.04.2019 31.12.2019 Informační leták - informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením - spolkový rejstřík
Kategorie: Informace z jiných úřadů
735/2019
12.04.2019 27.05.2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Volby do Evropského Parlamentu 2019
Kategorie: Volby
626/2019
561
01.04.2019 02.04.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Loštická lesní s.r.o.
Kategorie: Ekonomika města
639/2019
28.03.2019 03.06.2019 Informace o úplné uzavírce silnice III/37327 Žádlovice, 15.4.2019-31.5.2019, rekonstrukce komunikace
Kategorie: Oznámení
631/2019/8
27.03.2019 28.03.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v roce 2019 - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
627/2019
26.03.2019 30.04.2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
Kategorie: Zastupitelstvo města
46/2019
08.01.2019 31.12.2019 Publicita projektu VPP projekt č. CZ.03.1.8.0.15_121.04775 období od 1.7.2018 do 31.12.2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2397/2018
01.01.2019 31.12.2019 Informace o záměru ZM Loštice odprodat nemov. majetek - p.č. 1718/130, k.ú. Loštice, 1.1.-31.12.2019
Kategorie: Záměry města
2402/2018
19.12.2018 31.12.2019 Publicita projektu - Veřejně prospěšné práce projekt CZ.03.1.8.015_121.04775
Kategorie: Informace z jiných úřadů

19.12.2018 31.05.2019 Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů

06.12.2018 31.12.2019 Oznámení ŠPVS, a.s. - cena vodného a stočného od 1.1.2019
Kategorie: Oznámení

29.11.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019 v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.11.2018 Srovnání návrhu rozpočtu Mikroregionu Mohelnicko na rok 2019 s rozpočtem na rok 2018
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.11.2018 Rozpočtový výhled Mikroregionu Mohelnicko na roky 2020 - 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1254/2018
19.06.2018 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet města Loštice za rok 2017 a dokumentu schv
Kategorie: Ekonomika města

28.05.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1037/2018
17.05.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů
996/2018
14.05.2018 Informace města Loštice k GDPR
Kategorie: Informace z obecního úřadu
806/2018/5
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/4
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/3
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Český Rybářský Svaz, místní organizace Loštice z.s.
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/2
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh, evidovaná církevní právnická osoba
Kategorie: Ekonomika města
806/2018/1
12.04.2018 13.04.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sbor dobrovolných hasičů Žádlovice
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/8
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Sportovní klub SK Loštice, o.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/7
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Slavoj Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
579/2017/10
22.03.2017 23.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
2428/2016
15.12.2016 16.12.2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Charita Zábřeh
Kategorie: Ekonomika města
1284/2016
30.06.2016 01.07.2019 Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 390 000,-Kč - Výstavba dětského lanového centra na koupališti v Lošticích
Kategorie: Ekonomika města

Loštice © 2019 | ASI informační technologie s.r.o.   ·   statistika