Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
1719/2021
21.10.2021 08.11.2021 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na PK silnice č. II/635 a III/37321 Loštice - O
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
1710/2021
19.10.2021 04.11.2021 Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu na PK silnice č. II/635 ul. Palackého v Lošticích
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
1705/2021
18.10.2021 03.11.2021 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na MK Malé náměstí a silnici č. III/4442
Kategorie: Informace z jiných úřadů - odb. dopravy Mohelnice
1692/2021
14.10.2021 16.11.2021 ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví - do 15.11.2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.10.2021 06.11.2021 Informace pro občany - odpadové nádoby velikosti 80l
Kategorie: Informace z obecního úřadu

11.10.2021 27.10.2021 Přehled Usnesení RM č. 63 ze dne 04.10.2021
Kategorie: Rada města
1664/2021
11.10.2021 31.12.2021 Adresa pracoviště MV ČR pro vydávání dokladů ve zrychleném režimu
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1663/2021
11.10.2021 27.10.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost, Reiter Miroslav
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1513/2021
15.09.2021 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství ČR - Opatření obecné povahy 1/2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1295/2021
02.08.2021 31.12.2021 Služba občanům Loštic, Vlčic, Žadlovic - svoz objemného odpadu z místa bydliště na sběrný dvůr
Kategorie: Oznámení
1141/2021
01.07.2021 30.06.2026 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet za rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2022-2026
Kategorie: Ekonomika města
664/2021
14.04.2021 15.04.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní osoba, zveřejnění
Kategorie: Ekonomika města
665/2021
14.04.2021 15.04.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK Loštice 1923, z.s., zveřejnění
Kategorie: Ekonomika města
594/2021
31.03.2021 31.03.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2021 v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Kategorie: Ekonomika města
587/2021
30.03.2021 31.12.2021 Infoleták stavby D35 Staré Město - Mohelnice
Kategorie: Informace z jiných úřadů

08.03.2021 08.12.2021 Rozpis poradních dnů Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR pro oblast Lošticka 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
2212/2020
21.12.2020 22.12.2023 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ Loštice
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1675/2020
06.10.2020 07.10.2023 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ
Kategorie: Informace z obecního úřadu
1301/2020
28.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP, kterým se mění OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212
Kategorie: Informace z jiných úřadů
425/2020
06.04.2020 07.04.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní osoba
Kategorie: Ekonomika města
624/2020
06.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 o lesích
Kategorie: Informace z jiných úřadů
426/2020
24.03.2020 25.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o posktnutí dotace - SK Loštice 1923, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
424/2020
24.03.2020 25.03.2023 Veřejnoprávní mlouva o poskytnutí dotace - Český Rybářský svaz, místní organizace, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
389/2020
02.03.2020 Informace pro občany - zřízení informační linky v souvislosti s onemocněním SARS-CoV 2019
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1451/2019
02.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje OOP č. j. 18918/2019-MZE-16212
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1184/2019
561
15.07.2019 16.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a poskytnutí účelové dotace ZŠ
Kategorie: Ekonomika města
1192/2019
10.07.2019 11.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh, evidovaná církevní právnická osoba
Kategorie: Ekonomika města
1191/2019
10.07.2019 11.07.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Český rybářský svaz, místní organizace Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města
1186/2019
561
10.07.2019 11.07.2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Loštická lesní s.r.o.
Kategorie: Ekonomika města
626/2019
561
01.04.2019 02.04.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Loštická lesní s.r.o.
Kategorie: Ekonomika města
631/2019/8
27.03.2019 28.03.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v roce 2019 - Sportovní klub SK Loštice, z.s.
Kategorie: Ekonomika města

29.11.2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2019 v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
Kategorie: Informace z jiných úřadů

12.11.2018 Rozpočtový výhled Mikroregionu Mohelnicko na roky 2020 - 2021
Kategorie: Informace z jiných úřadů
1254/2018
19.06.2018 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění dokumentu schválený Závěrečný účet města Loštice za rok 2017 a dokumentu schv
Kategorie: Ekonomika města
996/2018
14.05.2018 Informace města Loštice k GDPR
Kategorie: Informace z obecního úřadu