Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OBRA 517/2023
30.05.2023 15.06.2023 Návrh Závěrečného účtu MIZ za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MIZ za rok 2022
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 486/2023
18.05.2023 03.06.2023 rozhodnutí o umístění stavby: ŘSD - I 44 obchvat Zábřeh, přeložky VVN
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 460/2023
11.05.2023 Rozpočtová opatření Obec Rájec č. 3/2023 ze dne 28. 4. 2023
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 451/2023
11.05.2023 Návrh Závěrečného účtu obce Rájec za rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 409/2023
02.05.2023 02.06.2023 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2022
Kategorie: Různé
OBRA 348/2023
12.04.2023 Rozpočtová opatření Obec Rájec č. 2/2023
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 175/2023
22.02.2023 02.01.2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních - Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků.
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 173/2023
21.02.2023 Rozpočtová opatření Obec Rájec č.1/2023
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 26/2023
09.01.2023 Rozpočtové opatření č. 9/2022 ze dne 28. 12. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1080/2022
20.12.2022 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2023, SVR 2024 - 2025 včetně Oznámení o zveřejnění
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1079/2022
20.12.2022 Schválený rozpočet Obce Rájec na rok 2023 a SVR 2024 - 2026
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1065/2022
15.12.2022 Rozpočtové opatření č. 8/2022 ze dne 30. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 1041/2022
08.12.2022 31.12.2023 Oznámení o schválení a zveřejnění rozpočtu MiZ na rok 2023 a výhledu 2024-2026
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 970/2022
16.11.2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022 ze dne 31. 10. 2022 schválené ZO Rájec dne 14. 11. 2022
Kategorie: Zastupitelstvo obce
OBRA 939/2022
04.11.2022 01.01.2024 Opatření obecné povahy 1/2022 - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 818/2022
27.09.2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 807/2022
22.09.2022 Publicita - Pořízení motorové pily STIHL s příslušenstvím pro JSDH Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 691/2022
16.08.2022 Rozpočtová opatření Obec Rájec č. 5/2022 - 25. 7. 2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 640/2022
27.07.2022 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Kategorie: Volby
OBRA 616/2022
15.07.2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 574/2022
04.07.2022 30.06.2023 Oznámení o zveřejnění dokumentů k ZÚ 2021 svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 544/2022
22.06.2022 Schválený Závěrečný účet obce Rájec za rok 2021
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 437/2022
24.05.2022 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2021 a Zpráva přezkumu hospodaření
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 404/2022
16.05.2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 339/2022
25.04.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 228/2022
11.03.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2022
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1149/2021
21.12.2021 Publicita projektu - Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 1143/2021
20.12.2021 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2023-2024
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1142/2021
20.12.2021 Schválený rozpočet obce Rájec na rok 2022, rozpis rozpočtu 2022, střednědobý výhled rozpočtu obce Rájec 2023-2025
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1134/2021
15.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 1133/2021
15.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Kategorie: Vyhlášky a nařízení
OBRA 971/2021
26.10.2021 Publicita projektu - Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2021
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 750/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí NFV Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 749/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinv. dotace Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 748/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí NFV Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 747/2021
18.08.2021 31.08.2024 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinv. dotace Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 175/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 174/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace příjemci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 173/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 172/2021
26.02.2021 28.02.2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace příjemci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 1037/2020
22.12.2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2021 a SVR na léta 2022-2023
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 1036/2020
22.12.2020 Schválený rozpočet obce Rájec na rok 2021, rozpis rozpočtu 2021, SVR obce Rájec 2022-2024
Kategorie: Ekonomika obce
OBRA 986/2020
09.12.2020 Publicita - dotace POV Olomouckého kraje 2020 - Oprava zázemí kulturního domu Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 933/2020
26.11.2020 Publicita - dotace POV Olomouckého kraje 2020 - Oprava zázemí kulturního domu Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 488/2020
12.06.2020 Publicita - dotace Olomouckého kraje - obnova kulturních památek
Kategorie: Různé
OBRA 487/2020
12.06.2020 Publicita - dotace Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH 2020
Kategorie: Různé
OBRA 351/2020
27.04.2020 Publicita projektu "Demolice rodinného domu č.p. 89 Rájec"
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 661/2019
19.12.2019 Publicita - dotace z Programu na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2019
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 654/2019
18.12.2019 Plán rozvoje sportu v obci Rájec 2020-2024
Kategorie: Různé
OBRA 627/2019
11.12.2019 Publicita - dotace OK na vybavení JSDH obce Rájec, soubor bezpečnostních součástí výstroje členů
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 29/2019
10.01.2019 Publicita projektu "Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce" v rámci OP Zaměstnanost
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 593/2018
12.12.2018 Publicita projektu "Rekonstrukce hasičské zbrojnice Rájec"
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 518/2018
23.10.2018 Publicita - dotace OK na vybavení JSDH obce Rájec, pořízení souboru zařízení pro čerpání vody
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 271/2018
25.05.2018 Informace o zpracování osobních údajů
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 546/2017
14.09.2017 Návrh opatření obecné povahy - vlastníkům lesů
Kategorie: Vyhlášky a nařízení

13.03.2017 Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků nemovitostí
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 660/2016
06.12.2016 Publicita - Projekt "Oprava veřejných prostor u Základní školy a kulturního domu Rájec"
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 656/2016
06.12.2016 Publicita - pořízení vybavení JSDH obce Rájec, souboru prostředků pro záchranu - Pravidla JSDH 2016
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 554/2016
13.10.2016 Publicita - Oprava veřejných prostor u základní školy a kulturního domu v Rájci
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 492/2016
21.09.2016 Publicita - Vodovod Rájec - II. část
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 137/2016
23.03.2016 Publicita - projekt Vzdělávejte se pro růst
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 25/2016
08.01.2016 Informace CETIN - Vyjadřování o existenci sítí
Kategorie: Různé
OBRA 579/2015
16.11.2015 Publicita - pořízení žebříku pro JSDH obce Rájec - Pravidla JSDH 2015
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 312/2015
05.06.2015 Publicita - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - dotace na VPP 2014 - 2015
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 134/2015
20.02.2015 Seznam nemovitostí v k.ú. Rájec u Zábřeha - neznámý vlastník
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 116/2015
16.02.2015 Publicita - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - dotace na VPP 2014
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 77/2015
22.01.2015 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OBRA 4/2015
05.01.2015 Publicita - Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 3/2015
05.01.2015 Publicita - MAS - Předvánoční koncert v Rájci
Kategorie: Informace obecního úřadu
OBRA 575/2014
26.11.2014 Publicita - Oprava obecního úřadu a školky v Rájci
Kategorie: Informace obecního úřadu

15.09.2014 Publicita - Restaurování kamenného kříže u školy v Rájci
Kategorie: Informace obecního úřadu

15.09.2014 Publicita - Oprava dopravního automobilu JSDH Obce Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu

18.03.2014 Projekt "Stavební úpravy základní školy v Rájci č.p. 49"
Kategorie: Informace obecního úřadu

28.11.2013 Publicita - Pořízení věcného vybavení pro JSDH obce Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu

18.10.2013 Publicita - Dětské hřiště a komunitní život v obci Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu

06.03.2013 Publicita dotace na VPP 2012 v rámci OP LZZ, ESF a SR
Kategorie: Informace obecního úřadu

18.12.2012 Publicita - Rekonstrukce kulturního domu v Rájci - zateplení
Kategorie: Informace obecního úřadu

04.12.2012 Publicita - Revitalizace prostranství "U Antoníčka" a nákup komunální techniky
Kategorie: Informace obecního úřadu

03.12.2012 Publicita - Projekt pořízení věcného vybavení pro JSDH
Kategorie: Informace obecního úřadu

16.11.2012 Publicita dotace na VPP 2012 - OP LZZ, ESF a SR
Kategorie: Informace obecního úřadu

09.02.2012 Publicita - Zvonice-udržovací práce
Kategorie: Informace obecního úřadu

02.01.2012 Publicita - Projekt Územní plánovací dokumentace Obce Rájec
Kategorie: Informace obecního úřadu

28.07.2011 Publicita - Projekt Vodovod Rájec 1. část
Kategorie: Informace obecního úřadu

27.06.2011 Publicita - Projekt EU Investice do rozvoje vzdělávání
Kategorie: Informace obecního úřadu

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty