Aktuálně vyvěšené dokumenty

Číslo jednací Zobrazeno od Zobrazeno do Název dokumentu
OUAS 495/2024
24.05.2024 11.06.2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060956606
Kategorie: Různé
OUAS 490/2024
23.05.2024 09.06.2024 Oznámení o době a místě konání voleb
Kategorie: Volby
OUAS 473/2024
OUASs 378/2024
14.05.2024 08.06.2024 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK pro volby do EP konané ve dnech 7. a 8. 6. 2024
Kategorie: Volby
OUAS 443/2024
29.04.2024 06.06.2024 Veřejná vyhláška
Kategorie: Informace z jiných úřadů
OUAS 438/2024
29.04.2024 Účetní výkazy k 31.12.2023 - Rozvaha včetně Přílohy, Výkaz zisku a ztráty
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 420/2024
OUASs 378/2024
22.04.2024 10.06.2024 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Anenská Studánka
Kategorie: Volby
OUAS 375/2024
25.03.2024 Rozpočtové opatření č. 1/2024 ze dne 29.02.2024
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 46/2024
10.01.2024 31.07.2024 Oznámení o zveřejnění dokumentů na úřední desce
Kategorie: Různé
OUAS 889/2023
05.12.2023 Schválený rozpočtový výhled obce Anenská Studánka 2025-2026
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 888/2023
05.12.2023 Schválený rozpočet obce Anenská Studánka na rok 2024
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 633/2023
06.07.2023 Schválený závěrečný účet obce Anenská Studánka za rok 2022
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 438/2023
22.05.2023 Rozvaha vč. přílohy k 31.12.2022
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 439/2023
10.05.2023 Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2022
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 35/2022
06.01.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Kategorie: Ekonomika obce

10.09.2015 Žádost o dotaci z rozpočtu obce Anenská Studánka
Kategorie: Ekonomika obce
OUAS 182/2013
19.06.2013 Informace o provozu podatelny OÚ Anenská Studánka
Kategorie: Informace z obecního úřadu

Zobrazit dokumenty v archivu Zobrazit všechny dokumenty